ЗАҢды тұЛҒаларғА, жеке кәсіпкерлерге, шаруа қожалықтарына, жеке сот орындаушыларына, жеке нотариустерге және адвокаттарға есептік-кассалық Қызмет көрсету бойынша тарифтерДата22.02.2016
өлшемі264.5 Kb.
#468
«Qazaq Banki» АҚ операцияларды

өткізудің жалпы шарттары туралы ЕрежелерінеҚосымша №3


ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРҒА, ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛЕРГЕ, ШАРУА ҚОЖАЛЫҚТАРЫНА, ЖЕКЕ СОТ ОРЫНДАУШЫЛАРЫНА, ЖЕКЕ НОТАРИУСТЕРГЕ ЖӘНЕ АДВОКАТТАРҒА ЕСЕПТІК-КАССАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ БОЙЫНША ТАРИФТЕР


I ТАРАУ. БАНК ШОТТАРЫН АШУ, ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ЖАБУ

Р/б №

Операция түрі

Тариф

Min

Max

ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТАДАҒЫ ОПЕРАЦИЯЛАР

1.

Ағымды шотты (соның ішінде. эскроу-шоты) ашу:


1.1.

заңды тұлғалар үшін

0 теңге1.2.

жеке кәсіпкерлер, шаруа қожалықтары, жеке сот орындаушылары, жеке нотариустер және адвокаттар үшін

0 теңге1.3.

Ағымды шотты жүргізу

Шоттағы қалдық мөлшерінде, бірақ айына 500 теңгеден көп емес1.3.1.

Мемлекеттік органнан банк шоттарын күштеп жабу туралы талабы келіп түскен жағдайда таратылуы тиіс заңды тұлғаның және/немесе жеке кәсіпкердің шотын жүргізу.

Шоттағы қалдық мөлшерінде1.3.2.

Эскроу-шотты жүргізу

Эскроу-шотқа есепке алынатын ақша сомасынан бір рет 0,4%

5 000 теңге

45 000 теңге

1.4.

Ағымды шотты жабу:*


1.4.1.

заңды тұлғалар үшін*

10000 теңге1.4.2.

жеке кәсіпкерлер, шаруа қожалықтары, жеке сот орындаушылары, жеке нотариустер және адвокаттар үшін*

5000 теңге1.4.3.

Эскроу-шотты жабу*

0 теңгеШЕТЕЛДІК ВАЛЮТАДАҒЫ ОПЕРАЦИЯЛАР

1.5.

Ағымды шотты (соның ішінде. эскроу-шоты) ашу:


1.5.1.

заңды тұлғалар үшін

0 теңге1.5.2.

жеке кәсіпкерлер, шаруа қожалықтары, жеке сот орындаушылары, жеке нотариустер және адвокаттар үшін

0 теңге1.6.

Ағымды шотты жүргізу

0 теңге1.6.1.

Мемлекеттік органнан банк шоттарын күштеп жабу туралы талабы келіп түскен жағдайда таратылуы тиіс заңды тұлғаның және/немесе жеке кәсіпкердің шотын жүргізу.

Шоттағы қалдық мөлшерінде1.6.2.

Эскроу-шотты жүргізу

Эскроу-шотқа есепке алынатын ақша сомасынан бір рет 0,4%

5 000 теңге

45 000 теңге

1.7.

Ағымды шотты жабу:*


1.7.1.

заңды тұлғалар үшін*

5000 теңге1.7.2.

жеке кәсіпкерлер, шаруа қожалықтары, жеке сот орындаушылары, жеке нотариустер және адвокаттар үшін*

2500 теңге1.7.3.

Эскроу-шотты жабу*

0 теңгеII ТАРАУ. КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР

Р/б №

Операция түрі

Тариф

Min

Max

ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТАДАҒЫ ОПЕРАЦИЯЛАР

2.

Банкноталар мен монеталарды қабылдау және санау:

2.1.

Ағымды шотқа қолма қол ақша қабылдау

0,15% сомадан

150 теңге
2.2.

Ағымды шоттан қолма қол ақша беру:


2.2.1.

Арыз бойынша (арыз бір операциялық күн бұрын тапсырылады))

0,3% сомадан

200 теңге
2.2.2.

Арызсыз

0,4% сомадан

200 теңге
2.3.

Ақша чек кітапшасын беру:*


2.3.1.

25 парақ

800 теңге2.3.2.

50 парақ

1100 теңге2.4.

Банкноталар мен монеталарды айырбастау

0,5% сомадан2.5.

Инкассацияланған кірісті қабылдау барысында қолма қол ақшаны санау:

2.5.1.

Банкноталарды

0,10% сомадан

150 теңге
2.5.2.

Монеталарды

0,25% сомадан

1000 теңге
ШЕТЕЛДІК ВАЛЮТАДАҒЫ ОПЕРАЦИЯЛАР

2.6.

Ағымды шотқа қолма қол ақша қабылдау (банкноталарды санау)

0,25% сомадан2.7.

Ағымды шоттан қолма қол шетел валютасын беру

1,5% сомадан2.8.

Қолма қол шетел валютасын сатып алу/сату

По текущему курсу, установленному Банком2.9.

Банкноталарды айырбастау

1% сомадан2.10.

Банкноталарды ң шынайылығын тексеру *

15 теңге әр банкнота үшін


III ТАРАУ. АУДАРУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ

Р/б №

Операция түрі

Тариф

Min

Max

ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТАДАҒЫ ОПЕРАЦИЯЛАР

3.1.

Басқа банк клиенттері пайдасындағы валюталаудың ағымды күнімен аударымдар (төлем әр құжат үшін алынады):


3.1.1.

- 9 бастап, 13.30 дейін

300 теңге3.1.2.

- 13.30 бастап, 16.00 дейін

450 теңге3.1.3.

- 16.00 бастап, 18.00 дейін (Банктің техникалық мүмкіндігі болу жағдайында)

1200 теңге3.2.

Басқа банк клиенттері пайдасындағы валюталаудың болашақ күнімен аударымдар (төлем әр құжат үшін алынады

160 теңге3.3.

1 сағат ішіндегі жедел аударым

1500 теңге3.4.

Банк (филиал) клиенттері пайдасындағы банк іші аударымдары

0 теңге3.4.1.

Жеке кәсіпкерлердің жеке тұлғалар пайдасындағы банк іші аударымдары

0,15% сомадан3.5.

Тапсырма және тізім берілген жағдайда зейнетақылық және әлеуметтік шегерімдерді (соның ішінде еңбекақыны) қабылдау:

3.5.1.

Электрондық арқауда

Аударым үшін комиссия3.1.т. сәйкес3.5.2.

Қағаз арқауда

Аударым үшін комиссия3.1.т. сәйкес + бір текке 100 теңге3.6.

Банктің техникалық мүмкіндігі болу жағдайында төлем күшін бір операциялық күн ініде жою:*


3.6.1.

Банк іші (бенефициар акцепті шартымен)

500 теңге3.6.2.

Банк аралық

1000 теңге3.7.

Аударымды орындауға тапсырма /, төлем нұсқауларын өзгерту *

1000 теңге3.8.

Ақшаны клиент шоттарынан мерзімінде төленбеген, № 2 картотекада есепке алынған құжаттар бойынша аудару

0 теңге3.9.

Клиент шоттарына өзге банктерден келіп түскен ақшаны есепке алу

0 теңге3.10.

Шот ашусыз зейнетақылық және әлеуметтік шегерімдерді қабылдау

250 теңге әр құжат үшін, +150 теңге әр салымшы үшін3.10.1.

Қаскелең қаласындағы №3 ФҚБ (Салық басқармасы) үшін

Заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің зейнетақылық және әлеуметтік шегерімдерін шот ашусыз қабылдау200 теңге әр құжат үшін, +100 теңге әр салымшы үшін3.11.

Заңды тұлғалардың, жеке кәсіпкерлердің, шаруа қожалықтарының, жеке сот орындаушыларының, жеке нотариустер және адвокаттардың зейнетақылық және әлеуметтік шегерімдерін қабылдау (шот ашусыз)

1% сомадан (бір квитанция үшін)

250 теңге
«ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ» ҚБҚ ЖҮЙЕСІ БОЙЫНША ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТАДАҒЫ ОПЕРАЦИЯЛАР

3.12.

Басқа банк клиенттері пайдасындағы валюталаудың ағымды күнімен аударымдар (төлем әр құжат үшін алынады):


3.12.1.

- 9 бастап, 13.30 дейін

200 теңге3.12.2.

- 13.30 бастап, 16.00 дейін

350 теңге3.12.3.

- 16.00 бастап, 18.00 дейін (Банктің техникалық мүмкіндігі болу жағдайында)

1000 теңге3.12.4.

Келесі шарттардың бірі орындалу жағдайында Басқа банк клиенттері пайдасындағы валюталаудың ағымды күнімен 9.00 бастап, 13.30 дейін аударымдар:

  • 7 күнтізбелік күн барысында ағымды шотқа ақша қабылдау /Ағымды шоттан қолма қол ақша беру жүзеге асырылған (2.1.т., 2.2.т.);

  • Банктегі қолданыстағы салымдардың жалпы сомасы кем дегенде 30 миллион теңге (операциялық күн басындағы кіріс қалдық).

0 теңге3.12.5.

Келесі шарттардың бірі орындалу жағдайында Басқа банк клиенттері пайдасындағы валюталаудың болашақ күнімен аударымдар:

  • 7 күнтізбелік күн барысында ағымды шотқа ақша қабылдау /Ағымды шоттан қолма қол ақша беру жүзеге асырылған (2.1.т., 2.2.т.);

  • Банктегі қолданыстағы салымдардың жалпы сомасы кем дегенде 30 миллион теңге (операциялық күн басындағы кіріс қалдық).

0 теңге3.12.6.

Келесі шарттардың бірі орындалу жағдайында Басқа банк клиенттері пайдасындағы валюталаудың ағымды күнімен 9.00 бастап, 13.30 дейін бюджеттік ұйымдар үшін аударымдар

0 теңге3.13.

Басқа банк клиенттері пайдасындағы валюталаудың болашақ күнімен аударымдар (төлемдер) (төлем әр құжат үшін алынады):

120 теңге3.14.

1 сағат ішіндегі жедел аударым

1100 теңге3.15.

Банк (филиал) клиенттері пайдасындағы банк іші аударымдары

0 теңге3.16.

Зейнетақылық және әлеуметтік шегерімдерді (соның ішінде еңбекақыны) қабылдау

Аударым үшін комиссия 3.12.т. сәйкес3.17.

Банктің техникалық мүмкіндігі болу жағдайында төлем күшін бір операциялық күн ініде жою:*


3.17.1.

Банк іші (бенефициар акцепті шартымен)

500 теңге3.17.2.

Банк аралық

1000 теңге3.18.

Аударымды орындауға тапсырма /, төлем нұсқауларын өзгерту *1000 теңге«ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ» ҚБҚ ЖҮЙЕСІ БОЙЫНША ШЕТЕЛДІК ВАЛЮТАДАҒЫ ОПЕРАЦИЯЛАР

3.19.

Шетелдік валютадағы халықаралық аударымдар (клиенттердің тапсырмаларын қабылдау 17.00 дейін)


3.20.

Бенефициар есебінен (BEN)

0,2% сомадан

5000 теңге

65000 теңге

3.21.

Жіберуші есебінен (OUR

0,25% сомадан

7000 теңге

85000 теңге

3.22.

ТМ валютасындағы халықаралық аударымдар (клиенттердің тапсырмаларын қабылдау 16.00 дейін)

0,15% сомадан

2000 теңге

30000 теңге

3.23.

Клиент тапсырмасы бойынша аударым (төлем) деректемелерін өзгерту *

10000 теңге3.24.

Аударым күшін клиент Банк орындауға қабылданғаннан кейін жою (үшінші тараппен комиссия шығарылған, жағдайда клиентпен қосымша түрде төленеді)*

0,4% сомадан

10000 теңге

75000 теңге

3.25.

Клиент қате аударған соманы қайтаруға көмектесу *

10000 теңге3.26.

Клиент өтініші бойынша шетелдік валютадағы аударымның орындалуы туралы сұрату *

8000теңге3.27.

Басқа банк клиенттерінің пайдасында SWIFT кодын көрсетусіз аудару, Ресей рублінен өзге барлық валюталарда (негізгі тарифке қосылады)*

4000 теңгеIV ТАРАУ. КОНВЕРСИЯЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР, СОНЫҢ ІШІНДЕ «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ» ҚБҚ ЖҮЙЕСІ БОЙЫНША

Р/б №

Операция түрі

Тариф

Min

Max

4.1.

Тапсырыс бойынша Клиенттің шетелдік валютаны сатып алуы:


4.1.1.

Сол күні

0,2% сомадан

1500 теңге
4.1.2.

Келесі жұмыс күні

0,15% сомадан

1000 теңге
4.2.

Тапсырыс бойынша Клиенттің шетелдік валютаны сатуы


4.2.1.

Сол күні

0,2% сомадан

1500 теңге
4.2.2.

Келесі жұмыс күні

0,15% сомадан

1000 теңге
4.3.

Бір валютаны екінші валютаға Банкпен белгіленген кросс-бағам байынша айырбастау (Банктің техникалық мүмкіндігі болу жағдайында)

0,2% сомадан

2000 теңге
4.4.

Айырбастауға тапсырыстан бас тарту *

0,3% сомаданТАРАУ V. ВАЛЮТАЛЫҚ БАҚЫЛАУ

Р/б №

Операция түрі

Тариф

Min

Max

5.1.

Валюталық бақылауға шартты қабылдау және келісім-шарттың есептік нөмірін беру*

0 теңге5.2.

Валюталық бақылауға қосымша келісімдер қабылдау *

0 теңге5.3.

Басқа банк қызметтеріне ауысуға байланысты келісім шартты есептік тіркеуден алу *

10000 теңге5.4.

Валюталық бақылау құжаттарының дубликаттарын беру (келісім шарт, аударымға арыз)*

1 парақ үшін 200 теңге5.5.

Қолданыстағы келісім шарттар бойынша ақша қаражаттарының жылжуы жөнінде анықтама беру *

1000 теңге5.6.

Әрекет етпейтін келісім шарттар бойынша ақша қаражаттарының жылжуы жөнінде анықтама беру *

3000 теңгеVI ТАРАУ. ҚАШЫҚТАН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

«ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ» ҚБҚ ЖҮЙЕСІ

Р/б №

Операция түрі

Тариф

Min

Max

6.1.

«Интернет-клиент» ҚБҚ жүйесіне қосылу:*


6.1.1.

Маманның баруысыз

0 теңге6.1.2.

Маманның баруымен (арыз бойынша)

5000 теңге6.2.

eToken PRO 72K Java негізгі ақпарат тасымалдаушысын (соның ішінде электрондық сандық қолтаңбаны - ЭСҚ) беру:*


6.2.1.

Бірінші рет беру

6700 теңге (1 дана.)6.2.2.

Келесі берулер

6700 теңге (1 дана.)6.3.

«eToken Pass» құрылғысы, соның ішінде ауыстыру жағдайында және қайта беру үшін*

2650 теңге (1 дана.)6.4.

Жүйенің бір пайдаланушысы үшін электрондық сандық қолтаңбаны (ЭСҚ) қайта генерациялау:*


6.4.1.

клиент бастамасымен

1700 теңге6.4.2.

Сертификаттың әрекет ету мерзімі аяқталғанда (жыл сайын)

1700 теңге6.5.

Ай сайынғы абоненттік төлем («Интернет-клиент» ҚБҚ жүйесі бойынша шот бойынша жылжу болған жағдайда)*

1600 теңге
VII ТАРАУ. ӨЗГЕ ҚЫЗМЕТТЕР

Р/б №

Операция түрі

Тариф

Min

Max

7.1.

Банк шоттары бойынша үзінді көшірмелер беру (айына 1 рет)*

0 теңге7.2.

Банк шоттары бойынша қосымша үзінді көшірмелер және төлем құжатының дубликатын беру (әр құжат үшін)*

200 теңге7.3.

Ақпараттық анықтамалар мен хаттар беру (әр құжат үшін)*

500 теңге7.4.

Ақпараттық анықтамалар мен хаттарды жедел тәртіппен беру (2 сағат ішінде) (әр құжат үшін)*

1000 теңге7.5.

Тендерге қатысу үшін анықтамалар беру (әр құжат үшін)*

750 теңге7.6.

Аудиторлық ұйымдар үшін сұрату бойынша анықтамалар беру (әр құжат үшін)*

1500 теңге7.7.

Айналым ведомосін беру *

1000 теңге7.8.

Төлем құжатын теру (әр құжат үшін)*

300 теңге7.9.

Шот-фактураны қайта басып шығару (әр парақ үшін)*

200 теңге


* Қызметтер үшін алынатын тарифтер қосымша құн салығын ескере отырып көрсетілген.Ескерту:

  1. Көрсетілетін қызметтер тізбесі мен комиссиялық сыйлықақыны алу тәртібі ҚР заңдарының талаптарына және ҚР Ұлттық Банкінің нормативті-құқықтық актілеріне сәйкес.

  2. Банктік қызметтер саласының даму қарқынын, Банктің жаңа өнімдер мен технологияларды енгізуін ескере отырып, қызметтер тізбесі өзгертілуі, толықтырылуы мүмкін.

  3. Бұл тарифтерге хабарламаны операциялық залда және Банк сайтында орналастыру жолымен Клиентті міндетті түрде хабардар ету жолымен өзгертулер енгізілуі мүмкін.

  4. Комиссия Клиенттің есеп немесе валюталық шотынан, «Қазақстандық қор биржасы» АҚ Алматы уақытының 11 сағат 00 минутындағы жағдай бойынша таңертеңгі (негізгі) сессиясында қалыптасқан соңғы орташа биржалық бағамына тең бағам бойынша теңгеде алынады.

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет