Ι. Пәннің мақсаты мен міндеттері,оның оқу процесіндегі роліжүктеу 1.8 Mb.
бет3/8
Дата17.06.2016
өлшемі1.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Қосымша


  1. Назарбекова С.Т. Краткий курс лекции по систематике низших растений учебное пособие Алматы изд «Қазақ университеті» 1992г 129с.

Бірінші аралық бақылауТақырыптар

Апталар

ОБСӨЖ

сабағының ұпайлары

Бақылау түрлері

1

Төменгі сатыдағы өсімдіктер:

А)Таксономиялық бірліктері

ә)Классификациясы2

Көк жасыл балдырлар

1. Көк -жасыл балдырлардың жалпы сипаттамасы

2. Көк -жасыл балдырлардың классификатциясы


1 апта

2 балл

Глоссарий

Тест


3

Жасыл балдырлар:

А)Классификациясы

Ә)Таралу маңызы4

Сары жасыл балдырлар:

1. Сары -жасыл балдырлардың жалпы сипаттамасы

2. Сары -жасыл балдырлардың классификатциясы


2 апта2 балл

Тест тапсырмалары

Глоссарий5

Диатомды балдырлар:

А)Биоморфологиялық ерекшеліктері

Ә)Таралуы6

Қоңыр балдырлар:

А)Қоңыр балдырлар биоморфо -логиялық ерекшеліктері

Ә) Қоңыр балдырлар көбею жолдары


2 апта

2 балл

Реферат тапсырмалары

Бақылау сұрақтары

Тест


7

Пирофитті балдырлар:

А)Классификациясы

Ә)Табиғаттағы маңызы,индикаторлық ерекшеліктері8

Эвгленалы балдырлар

  1. Пирафитті балдырларға жалпы сипаттама

  2. Пирафитті балдырлардың клетка құрылысы

  3. Эвгленалар классификациясы

  4. Пирафитті балдырлардың көбеюі

3 апта

3 балл

Тест тапсырмалары

9

Плаун тәрізділер

А)Құрылысы мен маңызы

Ә)Ұрықтануы

Б)Классификациясы
10

Саңырауқұлақтар

  1. Құрылысы

  2. Қоректенуі

  3. Көбеюі. Классификациясы

4 апта

2 балл

Глоссарий

Тест


Бақылау сұрақтары

11

Ашық тұқымдылар

А)Классификациясы

Ә)Жалпы сипаттамасы12

Зигомицеттер

А)Мукор құрылысы

Ә) Зигомицеттер көбеюі


4 апта

2 балл

Бақылау тапсырмалары

Тест


13

Бұршақ тұқымдасы

А)Жапырағы,сабағы және тамыры

Ә)Гүлдері14

Қалталы саңырауқұлақтар (Аскомицеттер) класы - Ascomycetes

1. Аскомицеттердің таралуы

2. Аскомицеттердің көбеюі

3.Аскомицеттердің классификациясы5 апта

3 балл

Глоссарий

Реферат тақырыптары

Тест


15

Астық тұқымдастары

1)Құрылыс ерекшеліктері

2)Гүлшоғырларының түрлері16

Базидиомицеттер класы - Basidiomycetes

1. Базидиомицеттерге жалпы сипаттама

2. Базидиомицеттердің өмірлік циклдері

3. Базидиомицеттердің классификациясы6 апта

2 балл

Бақылау тапсырмалары

Тест


17

Құлқайыргүлділер қатары.

1. Құлқайырлар тұқымдастары

2. Морфологиялық, анатомиялық ерекшеліктері

3. Негізгі өкілдері
18

Мүк тәрізділерді ажыратуға болатын белгілер

1. Гаметофит

2. Мүктер өркеннің өсуінің формасы


6 апта

2 балл

Бақылау тапсырмалары

Тест


19

Бұршақгүлділер қатары

1. Бұршақ тұқымдасы

2. Мимозалар, бұршақтар тұқымдас тармақтары.20

Қос жарнақтылар магнолиопсидтер (Maqnoliopsida) немесе Dicotyledones

1.Қос жарнақтылардың жалпы сипаттамасы

2.Магнолиялылар тұқымдасы

Лаврлар қатары. Бөріқарақаттар тұқымдасы. Сарғалдақтар тұқымдасы7 апта

2 балл

Коллоквиум

Тест


21

Жидегүлділер қатары

1. Жиделер тұқымдасы

2. Жалпы сипаттамасы

3. Жергілікті флорадағы өкілдері және олардың шаруашылық мәні.

Барлығы: 1 аралық бақылау бойынша - 22 балл1-АПТА

ОБСӨЖ №1

ОБСӨЖ ТАҚЫРЫБЫ: Төменгі сатыдағы өсімдіктер:
ОБСӨЖ жоспар:

А)Таксономиялық бірліктері

ә)Классификациясы
Сабақтың мазмұны: Төменгі сатыдағы өсімдіктердің вегетативтік денесін таллом деп атайды. Таллом бір клеткалы, калониялы, клеткаланбаған көп клеткалыболады. Олар ұлпаларға және органдарға (мүшелерге) бөлінбейді. Жыныстық жолмен көбею органдары (мүшелері) – оогонилері және антиридилері бірклеткалы болады. Түрлер саны көптігінен бірінші орынды иеелеп, кең таралған.

Төменгі сатыдағы өсімдіктер органикалық және минералды заттармен қоректенеді. Органикалық заттармен гетеротрофты организмдер (бактериялар, саңырауқұлақ, кілегейлілер). Минералдық заттармен автотрофты организмдер (балдыр, қыналар) қоректенеді.

Систематика ғылымы біздің планетамызда кездесетін өсімдіктер түрлерін сипаттап жазып, оларды туыстық топтарға біріктірумен және осы топтардың жүздеген миллион жылдарға созылған эволюциясына жауап беретіндей жүйеде орналастырумен айналысады. Қазіргі кездерде өмір сүретін өсімдіктердің жалпы саны шамамен 500 мыңдай.

Таксондар (систематикалық бірліктер). Өсімдіктерді жекелеген систематикалық топтарға біріктіру (классификациялау) жалпыға бірдей қабылданған таксондар деп аталынатын систематикалық бірліктің негізінде жүзеге асады.

Түр (species) - морфологиялық жағынан ұқсас особьтардың жиынтығы Туыс (qenus) жақын түрлердің жиынтығы.

Тұқымдас (lamilia) – жақын туыстардың жиынтығы.

Бұл таксондардан басқа қосымша такондарда бар. Олар туыс тармағы, тұқымдас тармағы т.б. жатады. Өсімдіктер дүниесінің жоғарғы таксондарының орналасу реттілігі.

Төменгі сатыдағы өсімдіктер – Thalloвіоnta

І Өсімдіктер дүниесінің клеткаға дейінгі тармағы – Procytoвіоnta.

ВИРУСТАР Б¤ЛІМІ –Virophyta

өсімдіктер дүниесінің талломды, ядроға дейінгі тармағы Thallobionta procaryota.

1. Дробянкалар бөлімі – Schizophyta

2. Көк- жасыл балдырлар бөлімі –Cyanophyta

ІІІ. өсімдіктер дүниесініњ талломды,ядролы,пластид тармаѓы (төменгі сатыдаѓы автрофты µсімдіктер) – Thallobionta Eucaryota.

1. Жалтырауыќ сары балдырлар бµлімі - Chrysophyta

2. Сары- жасыл немесе әртүрлі талшыќты балдырлар бөлімі – Хаnthophyta

3. Диатомды балдырлар бµлімі – Diatomophyta

4. Пирофитті балдырлар бµлімі – Pirrophyta

5. Эвгленалы балдырлар бµлімі – Enqlenophyta

6. Ќоњыр балдырлар бµлімі – Phaeophyta

7. Ќызыл балдырлар бµлімі – Rhodophyta

8. Жасыл балдырлар бµлімі – Chlorophyta

9. Хара балдырлар бµлімі – Choropyta

10. Қыналар бөлімі – Lichophуta

IV. Өсімдіктер дүниесінің талломды, ядролы, пластидтері жоќ (төменгі сатыдаѓы гетеротрофты өсімдіктер) тармаѓы – Thallobionta aplfstidae

1. Кілегейлілер – Myxophyta

2. Саңырауќұлаќтар – Mycophyta

1-АПТА

ОБСӨЖ №2

(2 балл)

ОБСӨЖ тақырып : Көк - жасыл балдырлар бөлімі
ОБСӨЖ жоспар:

1. Көк -жасыл балдырлардың жалпы сипаттамасы

2. Көк -жасыл балдырлардың классификатциясы
Сабақтың мақсаты : Көк -жасыл балдырлардың биологиялық айырмашылығы, таксономиялық бірліктері. Негізгі өкілдерінің сипаттамасымен студенттерді таныстыру.


1   2   3   4   5   6   7   8


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет