«ҚАЗақстан-2050» стратегиясыжүктеу 1.67 Mb.
бет3/10
Дата09.06.2016
өлшемі1.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Рұқсат алу оңай болды

Алматыда білім беру мекемелерін лицензиялу ісі электрондық форматқа көшті

Президент Н.Назарбаевтың соңғы Жолдауыңда айтылған мемлекеттік қызметтердің 60 пайызын, оның ішінде лицензиялаудың барлық түрлерін электрондық форматқа көшіру туралы тапсырмасына сай, ҚР Білім және ғылым министрлігі 2012 жылдың 1 сәуірінен бастап лицензиялар мен оның қосымша құжаттары тек қана электрондық түрде беріп келеді.

Бастауыш, жалпы, негізгі орта техникалық және кәсіптік білім мекемелерін лицензиялау функциясы жергілікті атқарушы биліктің қолынан алынып, білім саласындағы өкілетті орган – Алматы қалалық білім сапасын бақылау жөніндегі департаментке берілді.

Қазір департаментте «Е-лицензиялау» жүйесі бойынша келіп түскен өтініштерді қабылдап, қарастыруда.

Электрондық лицензиялаудың артыкшылықтары айқын. Енді мемлекеттік лицензия алу ісі жедел жүргізіледі әрі жемқорлыкқа жол берілмейді. Өйткені кұжаттын бәрі электрондық нұсқада жасалатындықтан, азаматгар мен өкілетті органдардың қызметкерлері тікелей байланысқа түспейді. Оның үстіне, электрондық лицензияны жоғалтып алу немесе қасақана бүлдіру мүмкін емес, қысқасы дубликат алу үшін бұрынғыдай жүгірудің қажеті жоқ.

Арнайы web-порталда барлық нормативтік-құқықтық құжаттар мен түрлі тәртіптер мен ережелер жарияланып тұратыңдықтан, азаматтар лицензия алу үшін тиісті кұжаттарды дұрыс толтыратын болады, осылайша әкімшілік кедергілер де жойылады.

Жаңа қызметтің тағы бір жайлы тұсы - өтініш берген әрбір мекеме өз өтінішінін қарастырылуы калай жүріп жатқанын, өтінішінің қабылданғаны немесе қабылданбағаны, қанағаттандырылғаны немесе қанағаттандырьлмағаны туралы акпаратты оп-оңай біле алады.

Лицензиясы барлар лицензияны өзімен бірге алып жүруге міндетті емес,жеке куәлікті көрсетсе кезкелген мүдделі тұлға немесе орган лицензияның бар-жоғын дерек базасынан анықтай алады.

Сонымен қатар қағаз түріндегі лицензиядан бас тарту арқылы түрлі бланктерге жұмсалатын бюджет шығындары азаяды.

Мемлекеттік дерек базасының ақпараттық жүйесінің қолданысқа енгізілуімен бірге Қазақстандағы білім мекемелерін лицензиялау ісі әлемдік стандартқа сәйкес болмақ.

Электрондық форматтағы өтініш беру тәртібімен толықрақ танысу үшін https:elicense/kz сайтына кіруге немесе «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ-ның СаІІ-орталығына 8-8000-80-7777 нөмірі арқылы хабарласуға болады (коңырау тегін)

//Класс Тайм.-2013.-20 наурыз.-3б.

Галымжан Едилбаев, ведущий специалист отдела внешней оценки качества образования ДКСО АлматыПРОЩЕ ПРОСТОГО

Лицензирование образовательной деятельности Алматы перешло в электронный формат. Согласно поручению Президента РК Н.А. Назарбаева, озвученному в Послании “Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана” – перевести 60% государственных услуг (в том числе всех видов лицензий) в электронный формат – Комитет по контролю в сфере образования и науки МОН РК с 1 апреля 2012 года выдает лицензии и приложения к ним только в электронном виде. Функции лицензирования организаций начального, общего, основного среднего, технического и профессионального образования были переданы от местных исполнительных органов уполномоченному органу в области образования, в нашем случае – Департаменту по контролю в сфере образования г. Алматы.

На сегодняшний день департамент принимает и обрабатывает заявления в системе “Е-лицензирование”. Очевидным преимуществом “Е-лицензирования” является то, что появилась возможность для ускоренного и упрощенного процесса получения государственной лицензии и исключения возможностей коррупции, так как процесс проходит для личного общения граждан с чиновниками. Кроме того, электронную лицензию невозможно потерять или испортить, и граждане могут больше не тратить время и средства на получение дубликата лицензии.

Публикация на web-портале нормативно-правовых документов и различных инструкций позволит донести до граждан порядок получения лицензий и свести к минимуму количество неполных или неверно оформленных заявлений.Удобство новой услуги заключается в том, что любая организация, подавшая заявку на лицензирование через портал, может узнать, на какой стадии рассмотрения находится его заявление, о принятии решения о выдаче лицензии или отказе. У лицензиата отпадает необходимость ношения с собой лицензии, ему достаточно будет предъявить документ, удостоверяющий личность, а любое заинтересованное лицо или орган может проверить в режиме онлайн факт наличия и достоверности лицензии (достаточно будет проверить сведения о наличии лицензии через информационную систему государственной базы данных “Е-лицензирование”). Более того, отказ от “бумажных” лицензий позволит существенно сократить бюджетные расходы на приобретение бланков, доставку до заявителя, ведь электронная лицензия равнозначна лицензии на бумажном носителе. С вводом информационной системы государственной базы данных лицензирование образовательной деятельности в Казахстане определяет возможности ведения деятельности учебных организаций в соответствии со стандартами образования.

Департаментом по контролю в сфере образования Алматы для коллегиального и гласного рассмотрения вопросов выдачи и приостановления действия лицензии создан консультативно-совещательный орган, в состав которого включены депутат Алматинского маслихата, ректор Казахского национального педагогического университета имени Абая С.Ж. Пралиев, начальник отдела внешней оценки качества образования Департамента по контролю в сфере образования Алматы Б.Р. Конакова, начальник отдела профессионального образования Управления образования г. Алматы Л.А. Жылкыбаева, директор Технико-экономического колледжа Казахстанского университета путей сообщения Ж.А. Каскатаев, директор школы-лицея № 126 А.К. Утеш, директор медицинского колледжа “Аяжан” К.К. Курумбаева, заместитель директора Алматинского хореографического училища А.В. Селезнева С.М. Медеубаева. Более подробно с процессом подачи заявлений в электронном формате можно ознакомиться на web-портале “Е-лицензирование” по адресу: https://elicense.kz, а также по телефону Call-центра АО “Национальные информационные технологии”: 8-8000-80-7777 (звонок бесплатный).

На сегодняшний день выдано 2 лицензии ТиПО, 4 лицензии школам. Переоформлено 18 лицензий. Всего подано 88 заявлений.

//Класс Тайм.-2013.-20 марта.-С.4

Электронды оқуға ден қоямыз
«Электронды оқытуды енгізу оқушылар үлгерімін 15 пайызға арттыруға мүмкіндік береді», — деді кеше Үкімет отырысында ҚР Білім және ғылым министрі Бақытжан ЖҰМАҒҰЛОВ.
«Яғни білім беру сапасы тікелей артады. Бұл - әлемдік тәжірибеге сәйкес келеді және біздің таңдаған жолымыздың дұрыстығын растайды», - деді министр.

Оның сөзіне қарағанда, бүгінгі күні электронды оқыту жобасымен 581 ұйым қамтылған. «Мемлекеттік білім бағдарламасына сәйкес 2015 жылы осы жобаға білім беру ұйымдарының 50 пайызын, ал 2020 жылы 90 пайыздан астамын қосу қажет. Жоба өте ауқымды және 5 миллионнан астам адамды қамтиды. Олардың ішінде оқушылар, педагогтер, сондай-ақ ата-аналар бар. Электронды оқыту балабақшадан бастап, жоғары білім мен ғылым жүйесіне дейінгі барлық білім деңгейлерінде қолданылатын болады», - деді Б.Жұмағұлов.

Сондай-ақ министр е-learning жобасын 2016 жылы аяқтауды ұсынды. «Әлемдік трендтерден қалып қоймау үшін электронды оқытуды жылдам игеруді қамтамасыз ету қажет. Осыған байланысты е-learning жобасын аяқтау мерзімін 2020 жылдың орнына 2016 жылды белгілеп, қарқынды түрде енгізу мүмкіндігін қарастыруды сұраймын. Жобаны жедел түрде іске асыру параметрлерінің нақты есебі жасалды. Бұл өз кезегінде қысқа мерзім ішінде оқу үдерісін және электрондық қызметтерді толығымен автоматтандыруға мүмкіндік береді», -деді ол

//Класс Тайм.-2013.-20 наурыз.-3б


Е-learning – через три года
В Казахстане проект развития электронного обучения охватит более 5 миллионов человек. Об этом на заседании Правительства РК сообщил министр образования и науки РК Бакытжан Жумагулов.

“На сегодня проект охватывает 581 организацию, – сказал Б. Жумагулов. – Согласно Госпрограмме развития образования к 2015 году мы должны подключить к нему 50% организаций образования, к 2020 году – более 90%. Проект очень масштабный и охватит более 5 миллионов человек – это учащиеся, педагоги, родители. Электронное обучение будет использоваться на всех уровнях – от детсада до высшего образования и науки”.

Министр рассказал о том, что уже сделано по внедрению Е-learning. Во-первых, сформирована необходимая инфраструктура, закуплено оборудование. Создана сеть с подключением к широкополосному Интернету, а также центры обработки данных (ЦОД) в г.г. Астаны, Алматы и 9 регионах, а до конца текущего года ЦОДы будут запущены во всех регионах.

Во-вторых, внедрены две ключевые системы управления – организациями образования и учебным процессом. Это позволяет автоматизировать работу администрации школ и колледжей, педагогов, развивать индивидуальный подход в обучении, поддерживать связь с родителями и т.д.

В-третьих, создана платформа для сайтов организаций образования, что позволит экономить соответствующие расходы местного бюджета.

В-четвертых, создано единое хранилище электронного контента. Сегодня оно включает 7511 цифровых образовательных ресурсов по различным предметам среднего образования и ТиПО.

В рамках проекта создан Международный консорциум лучших разработчиков электронного контента Финляндии, Польши, Швеции, России и других стран.

Кроме того, МОН РК создана Национальная образовательная база данных. Она позволит уже в этом году формировать статистику и административную отчетность организаций образования в электронном формате и предоставлять необходимые данные всем контролирующим и статистическим органам.

К числу позитивных результатов относится и повышение успеваемости учащихся на 15%, показанное в пилотном проекте. Это соответствует мировой практике и подтверждает правильность пути, по которому мы идем.

Также министр рассказал о современных технологиях мирового электронного обучения. Сегодня появились его новые уровни и методологии – SmartLearning (умное обучение), U-learning (всепроникающее обучение) и другие.

“В данной связи прошу вас рассмотреть возможность форсированного внедрения проекта “e-learning” с завершением не в 2020, а уже в 2016 году, – обратился Б. Жумагулов к Премьер-министру РК Серику Ахметову. – Параметры такой ускоренной реализации нами уже просчитаны. Это позволит в кратчайшие сроки обеспечить полную автоматизацию учебного процесса и электронных госуслуг и выйти на мировой уровень в данных технологиях. В частности, создать Единую национальную научно-образовательную сеть (ЕННОС) для реализации Smarteducation.

Это объединение учебных заведений и педагогов всех уровней образования для совместной деятельности в сети Интернет на базе современных стандартов и технологий”, – заключил Б. Жумагулов.

//Класс Тайм.-2013.-20 марта.-С.2

Как поднять рейтинг
Казахском национальном аграрном университете состоялся мастер-класс “Принципы вхождения университетов в QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS”.Занятие провела директор по маркетингу компании QS в Центральной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева.

Она рассказала о текущих мировых рейтингах как важной составляющей репутации вуза, о принципах формирования критериев QS WUR. Остановилась на вопросах рекрутинга иностранных студентов и на PR-деятельности университета.

Особое внимание было обращено на то, что Ассоциация выпускников может и должна работать активнее, что также важно при подсчете баллов рейтинга. Другой составляющей рейтинга является правильное оформление и издание статей в журналах с импакт-фактором. З. Зайцева призвала поощрять профессоров, которые публикуют свои научные статьи, чтобы они ощутили стимул для дальнейшего роста индекса цитирования. “Немаловажным является создание пула экспертов, знакомых с регионом, и постоянная работа с карьерными центрами, работа с библиометрическими базами”, – сказала тренер.

//Класс Тайм.-2013.-20 марта.-С.2


От теории к практике
В Высшей школе экономики и бизнеса (ВШЭиБ) КазНУ им. аль-Фараби в свете стратегии “Казахстан-2050”состоялся “круглый стол” на тему “Знания и профессиональные навыки – ключевые ориентиры современной системы образования”.

Участники “круглого стола” обсудили вопросы подготовки специалистов нового поколения.

“Сегодня студентам необходимо давать не только теоретические знания, но и развивать в них аналитическое мышление. Например, ввести в учебные планы экономистов предмет “Анализ ситуации”, применять на их уроках деловые игры, а также в обязательном порядке предоставить студентам 2-3 курсов возможность прохождения практики в компаниях”, – поделилась своим мнением директор аудиторской компании “АlmirKonsulting” Бакыт Искендирова.

Обращаясь к студентам, она подчеркнула, что сейчас работодатели обращают большое внимание на рейтинг вузов республики. “Если вы получили диплом университета, который входит в первую пятерку, то считайте, что вы сделали верный шаг к получению хорошей работы”, – добавила Бакыт Касымовна.

//Класс Тайм.-2013.-20 марта.-С.6

20

Лия САКЕНОВА,


Подкрепят знания практикой
В Кокшетауском государственном университете им. Ш. Уалиханова начали создавать филиалы кафедр университета на производстве и в госучреждениях.

На днях в торжественной обстановке на базе областного управления архивов и документации был открыт первый филиал кафедры истории Казахстана, всеобщей истории, теории и юриспруденции. В стенах ведомства подготовлен специальный учебный кабинет для занятий студентов, сформирована команда преподавателей из лучших экспертов-практиков.

Учебная программа предполагает подготовку квалифицированных специалистов-историков, которые будут закреплять полученные в вузе теоретические знания в архивах при работе с документами.

Филиал кафедры экономики и менеджмента, информационных систем и вычислительной техники в тот же день был празднично открыт и в ТОО “Софтмастер”. Студенты будут заниматься в стенах частного предприятия, в учебном кабинете с новейшим мультимедийным оборудованием под руководством лучших специалистов товарищества.

На торжественном открытии филиалов руководители названных организаций подписали меморандумы о взаимопонимании и стратегическом сотрудничестве с ректором КГУ им. Ш. Уалиханова Сагинтаем Елюбаевым.
//Класс Тайм.-2013.-20 марта.-С.6
Лия САКЕНОВА

УНИВЕРСИТЕТ – РЕГИОНУ
На прошлой неделе Акмолинскую область посетила делегация профессорско-преподавательского состава Евразийского национального университета имени Л. Гумилева во главе с ректором, доктором исторических наук профессором Ерланом Сыдыковым.

Цель их визита – разъяснение основных положений Послания главы государства и предложение ряда полезных проектов и разработок для внедрения в курортном регионе.

Среди гостей были три лауреата Государственной премии РК, десяток академиков НАН РК, ученые с мировыми именами, которые посетили предприятия Кокшетау, прочитали лекции в высших и средних специальных учебных заведениях, встретились со студентами и преподавателями КГУ им. Ш. Уалиханова, провели научно-практическую конференцию, встретились с акимом области Косманом Айтмухаметовым. Акиму они предложили свои разработки, такие как проект перевода источников теплоэнергии на “зеленые” виды топлива, что особенно актуально в свете поставленной Президентом задачи – превратить Щучинско-Бурабайский, Зерендинский курортные районы в экологические зоны туризма. С презентацией этого проекта выступил директор Инновационного парка, кандидат технических наук Владимир Ким. Речь шла об использовании энергии солнца, ветра, биологических отходов и новейших технологий в топливной сфере.

Как отметил ректор ЕНУ, двухдневный визит в Акмолинскую область – не разовая акция. У вуза, который намерен принимать активное участие в общественно-политической, культурной жизни столичного региона, имеется целый план мероприятий на сей счет. Это, в частности, проведение фестивалей, концертов, айтысов, спортивных мероприятий силами студентов и преподавателей университета. Это оказание помощи библиотекам, консультационная поддержка выпускникам школ для поступления в вузы.


//Класс Тайм.-2013.-20 марта.-С.2
21

Замира ПУЛАТОВА,

Оқулық мәселесіндегі олқылық түзеледі
Еліміз еншісін алып, ту тіккелі бері жалпы білім беру саласында оқулық мәселесі күрделі проблемалардың біріне айналды. ЖОО кітаптары жаңа заман талабына жауап бермейтін болды. Қай салада болмасын, қолға ұстарпық қазақша оқулықтың аздыгы қынжылтып келді. Алайда соңғы бірнеше жылдан бері білім ошақтарындағы осындай оқулықтағы олқылықты түзету үшін ҚР Білім және ғылым министрлігі бұл мәселеге мән бере бастады.

Жоғары оқу орындарын кітаппен қамтамасыз ету мәселесіне орай өткен республикалық конференцияда ҚР Жоғары оқу орындары қауымдастығының президенті Рахман Алшанов өткен 2012 жылы тұңғыш рет шетелдік авторлардың еңбектері тікелей мемлекеттік тілге аударылғанын айтты. «Қазір біз Батыс елдерінің 380-дей авторының еңбектерін аударудың болашақтағы тізімін жасап жатырмыз. Гарвард, Оксфорд, Принстон сынды ең үздік баспалармен, университеттермен байланыс орнатудамыз», - деп бұл жұмыстарды түгелдей дерлік бірден орындап шығу мүмкін еместігін және болашақта аталмыш жоспардың іске асырылатынын мәлімдеді. Ал ҚР Жоғары оқу орындары қауымдастығы жанындағы баспа орталығының директоры Сейітжаппар Арпабеков өткен жылы ЖОО-ларға арналған 130 базалық оқулықгар дайындалғанын жария етті.

- Өздеріңіз білетіндей, Білім министрі Бақытжан Тұрсынұлының ұсынысы бойынша еліміздің 27 ЖОО оқулықтарын шығару ісіне арнайы қаржы бөлсе, республикалық бюджеттен де министрлік қолдауымен жәрдем керсетілді. Соңғы екі жылда 220 оқулық атауы басылып шықты. 2012 жылы 75 оқулық 86 750 таралыммен кітапханаларға жеткізілді. Ал ЖОО бөлген қаражатқа 50 оқу әдебиет құралдары шығарылды. Оның таралымы - 56 150 кітап. Өткен жылы шет тілдерінен толыққанды аудармалар жасалды, 15 шетел оқулығы аударылды, оның таралымы - 18 700 кітап. Кітап шығаруға түрлі оқу орындарынан шақырылған 36 аудармашы мен 110 оқулық авторлары тартылды. Жоспарға бекітіліп берілген кітаптардың барлығы техника, технология салаларынан, яғни жаратылыс тану бағытынан, агрономия саласынан кірді. Есеп берген соң қаржы жағын айта кетер болсақ, 2011 жылы 137,7 млн теңге көлемінде, ал 2012 және 2013жылдары 200 млн теңгеден қаржылай сома бөлінді. Соның арқасында 2012 жылы 130 базалық жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар дайындалып, 181829данамен таралымға жіберілді. Бөлінген қаражаттан тарихымызда бірінші рет авторлық қаламақы төлеп отырмыз. Оның мөлшерін біз Қазақстандағы қаламақы нарығынан алдық. Аз да емес, көп те емес, осы уақытқа дейін авторлардан ескерту болған емес. Соның нәтижесінде авторларға 2012 жылы 35 млн теңге қаламақы төленді. Төленген қаражаттың негізгі бөлігі баспаханаларға беріледі. Қазірде төрт баспахана жұмыс істеп жатыр, оның негізгілері:«Дәуір»,«Полиграфкомбинат». Бөлінген қаржының 80 пайызы сонда кетіп жатыр. Кітаптар қатты түптеліп тігілген, парақтары офсетті қағаздан жасалған, өте сапалы, - деді Сейітжаппар Арпабеков.

ҚазҰУ-дың профессоры Тұрсын Ғабитов «Батыс философиясы» атты кітап шығарып, Джоване Реале мен Дарио Антисериді қазақша сөйлетіпті. Авторлардың еңбегімен қатар, студенттер мен магистранттардың да бірлесіп кітап шығару ісіне қосқан өзіндік үлестері бар екенін естен шығармайық.

Аграрлық сапаның ел экономикасындағы рөлі мен маңызы мемлекет назарында тұр. Осы салада өз шығармасын ұсынған ҚазҰАУ-дың факультет деканы Жәкенбай Жүргеновтің айтуынша, аграрлық салада базалық оқулықтар әлі де жазылып жатыр. «Тек біздің университет қана емес, басқа да шетелдік профессорлармен бірігіп, магистранттарға, докторанттарға арналып шығарылып жатқан оқулықта- рымыз бар», - деді ол.

//Класс Тайм.-2013.-20 наурыз.-2б.

22

Асель Шайхынова,

Кто празднику рад...
Уже в течение месяца в Семипалатинском государственном педагогическом институте полным ходом идет смотр художественной самодеятельности, посвященный празднованию сразу трех дат: 155-летию Шакарима Кудайбердиева, 295-летию города Семея и, конечно же, главному весеннему празднику – Наурызу!

Студенты каждого факультета стремились преуспеть в исполнительском мастерстве, показать свою творческую фантазию, а также знание традиций предков. Слаженная игра оркестра народных инструментов, айтыс молодых акынов, красочные танцевальные композиции – все это радует многочисленных зрителей на протяжении месяца. В СГПИ обучаются молодые люди из разных стран, в том числе из Туркменистана, Китая, Монголии и Южной Кореи. Все вместе они в удивительных образах, мелодиях и танцах рассказали гостям о зарождении праздника Наурыз и о своих национальных традициях.

Конечно, в силу обстоятельств праздник за рубежом для иностранных учащихся отличается от традиционного, но студенты СГПИ, которые проходят обучение по программам академической мобильности и двудипломного образования за рубежом, стараются вовсю. Будущие педагоги провели небольшой соцопрос среди студентов-иностранцев о том, что больше всего привлекает их в казахской культуре. И узнали, что восторг у них вызывают яркие, красочные костюмы, национальная кухня и удивительное взаимодействие разных этносов и культур.

Ко дню весеннего равноденствия были подведены итоги вузовского смотра художественной самодеятельности. Теперь в праздничные дни на главной площади Семея зрителей среди множества остальных номеров будут радовать и лучшие студенты СГПИ.

//Класс тайм.-2013.-20 марта.-С.2

23

Гульнара РАХМЕТОВА,Мы стали в два раза сильнее
Ректор известного в Казахстане вуза – Университета имени Д.А. Кунаева, профессор Омрали КОПАБАЕВ считает, что оптимизация высших учебных заведений имеет только плюсы.

Омрали Кажибаевич, известно, что вы сами стали инициатором оптимизации, то есть в вашем случае – объединения двух университетов: Университета имени Д.А. Кунаева и Казахского университета путей сообщения. Чем это обусловлено?

– Кому-то наша инициатива может показаться странной. Тем более что мы – один из старейших частных вузов. Создавались мы в 1993 году, еще при жизни Динмухамеда Ахмедовича, который благословил нас и согласился дать свое имя вузу. Все эти годы мы развивались, наращивали материальную базу и кадровый потенциал. Вот построили 12-этажное здание с современными аудиториями, компьютерными классами, библиотекой, спортивным комплексом, столовой и всем остальным, что необходимо для обеспечения нормального учебного процесса, для качественной подготовки юристов, юристов-международников, экономистов. Кроме того, я всегда гордился и горжусь нашим профессорско-преподавательским составом. У нас был свой диссертационный совет по присуждению кандидатских и докторских степеней, через который прошли многие ученые и специалисты, в том числе работающие на высоких должностях в юриспруденции Казахстана и Кыргызстана. И поскольку большинство из них продолжает трудиться у нас, проблем с так называемой “остепененностью” преподавателей у нас нет, и никогда не было.

Что же было?

– Единственным большим недостатком комиссия МОН РК, проверявшая нашу деятельность, назвала преобладание заочного обучения над очным. Сейчас это соотношение, как и требуется по условиям лицензирования, равно одному к четырем. Но дело даже не в том, что нам указали на недостатки. В этом году Президент Нурсултан Назарбаев выступил с Посланием, посвященным Стратегии-2050, и раньше он не однажды поднимал вопрос об оптимизации вузов, улучшении качества высшего образования, а на последней расширенной коллегии Министерства образования и науки Премьер-министр Серик Ахметов довольно жестко говорил, что поручение главы государства по оптимизации не выполняется. Кроме того, сегодня отдается предпочтение техническим специальностям, а у нас единственным техническим направлением были информационные системы.

Так что были все основания заняться поиском партнеров или партнера. Переговорил с Омаровым Амангельды Жумагалиевичем, ректором Казахского университета путей сообщения, нашел у него полное понимание и поддержку, и 12 февраля мы создали новый вуз – Гуманитарный университет транспорта и права имени Д.А. Кунаева.

Как вы впрягли в одну телегу “коня и трепетную лань”, то есть железную дорогу и гуманитарные науки?

– Теперь мы имеем один университет, состоящий из двух институтов – гуманитарного, где по-прежнему преподаются юриспруденция, экономика, история, переводческое дело, и путей сообщения. Все наши ресурсы объединены. У нас трудятся 78 докторов, 267 кандидатов наук и 8 докторов PhD. Мы имеем два мощных здания по 15 тысяч квадратных метров, где обучаются 6 тысяч студентов, огромный библиотечный фонд – на одного студента приходится более 140 наименований учебной литературы, подсоединились к единой электронной библиотечной сети Ассоциации высших учебных заведений…

А с точки зрения управления?

– Руководство осуществляется президентом и ректором на паритетной основе. Есть общий ученый совет и два малых совета, один проректор по воспитательной работе, общий учебный отдел и так далее. Основываясь на нашем опыте, могу сказать: не стоит бояться оптимизации, укрупнение и перепрофилирование пойдет нашему высшему образованию только на пользу. Например, наш партнер раньше не имел научной аккредитации, которая дает право претендовать на государственные гранты, но они подтянулись, и теперь у нас есть общая аккредитация. У них не было и сертификата менеджмента качества ISO-9000, а теперь работа в этом направлении начата. Другими словами, с какой стороны не посмотреть, мы стали в два раза сильнее.

То есть произошло не просто арифметическое сложение? Но мне кажется, что подобное объединение должно отразиться и на содержании учебных программ. Они будут как-то корректироваться?

– Без этого не обойдется. Например, мы собираемся усилить специализацию для будущих прокуроров, следователей, оперативных работников линейных отделов. Это очень нужное и перспективное направление. Такие специалисты должны лучше других знать и транспортное законодательство, и специфику работы на транспорте. В наших планах – подготовка новой плеяды адвокатов. Как вы знаете, сегодня адвокатами становятся бывшие работники судов, прокуратуры, полиции и других правоохранительных органов, а мы хотим выпускать тех, кто с младых ногтей готовил бы себя именно к адвокатской практике. То же самое касается следователей. Учеба в теснейшем сочетании с практикой – вот то, к чему мы стремимся. На днях в университете состоялась встреча с начальником ДВД города Алматы, подписали договор о сотрудничестве и подготовке следователей и дознавителей специально для данного департамента.

Что еще вы можете сегодня предложить своим студентам?

– У нас есть уникальный криминалистический полигон. Покойный Нагашбай Амангалеевич Шайкенов им заинтересовался, присылал к нам своих специалистов для изучения опыта. На полигоне студенты учатся проводить все следственные действия – начиная с осмотра места происшествия и заканчивая сбором улик. А теперь, по договоренности с ДВД, студенты будут участвовать в следственных действиях, проводимых сотрудниками департамента, выезжая с ними на место преступления. Хотим научить их работать на современном оборудовании, которое есть у органов следствия, в том числе на полиграфе.

Налаживаем в рамках академической мобильности связи с российскими юридическими и экономическими вузами. Среди них – Академия внешней торговли, Московский юридический университет имени О.Е. Кутафина – это сильнейший юридический вуз России, в нем действуют 26 отраслевых юридических кафедр. Для сравнения: в КазНУ имени аль-Фараби их четыре, а у нас – три.

В мае мы ожидаем представительную делегацию из России, Германии и Македонии, гости будут читать лекции, примут участие в “круглых столах”, проведут мастер-классы. Я двумя руками вот за такое сотрудничество, особенно с российскими вузами, поскольку там очень сильная школа юриспруденции, между нами нет языкового барьера, и для наших студентов учеба в течение одного семестра в сильнейших вузах соседнего государства будет очень полезна. Планируется и стажировка преподавателей, совместная научно-исследовательская деятельность, итоги которой будут публиковаться в российских журналах с высоким импакт-фактором, таких как “Евразийский юридический журнал”. А дальше, думаю, перейдем и к двухдипломному образованию. Наши партнеры с удовольствием пойдут на это.

Мы привыкли сетовать на перепроизводство юристов и экономистов, не боитесь, что в конце концов ваши выпускники не найдут работу?

– Как юрист утверждаю, что квалифицированных юристов в Казахстане не хватает. Выпускник нашего вуза это необязательно будущий прокурор, судья или полицейский. Многие наши выпускники работают и даже возглавляют юридические и кадровые службы на предприятиях малого и среднего бизнеса, трудятся в адвокатских и нотариальных конторах. Со временем потребность в них будет только расти. Скоро получат распространение и частные сыскные агентства, появились частные судоисполнители. Поэтому юристов, как и экономистов, много не бывает. Другое дело – качество их подготовки. На сегодняшний день в республике более 70 вузов имеют лицензии на обучение юристов, юридические факультеты открыты даже в педагогических, сельскохозяйственных вузах. Это ненормально. Педвуз должен быть методическим центром по подготовке учителей, это его конек и уникальное предназначение. Также хотелось бы обратить внимание на то, что когда министерство проверяет качество профессорско-преподавательского состава, оно, на мой взгляд, должно смотреть, сколько преподавателей с учеными званиями приходится не на весь вуз, а на конкретную специальность, и тогда картина будет яснее ясного. Года три-четыре тому назад я был приглашен для чтения лекций в один из вузов на западе страны и был поражен тем, что на юрфаке преподавали всего-навсего три кандидата наук – остальные были сотрудниками правоохранительных органов. У таких вузов надо лицензии отзывать.

//Класс тайм.-2013.-20 марта.-С.5

Нургали Аршабеков, ректор Павлодарского государственного педагогического института, доктор философских наук

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет