«Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы Заң»жүктеу 1.95 Mb.
бет8/12
Дата09.06.2016
өлшемі1.95 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

              жобасын дайындау

      1. Жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiмшарттың жобасын конкурстың жеңiмпазы не онымен келiсiмшарт тiкелей келiссөздер негiзiнде жасалатын тұлға әзiрлейдi және ол келiссөздер арқылы құзыреттi органмен немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органымен келiсiледi.


      2. Жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiмшарттың жобасы модельдiк келiсiмшарттың, тiкелей келiссөздер хаттамасының немесе жеңiмпаздың конкурстық ұсынысының және белгiленген тәртiппен әзiрленген және бекiтiлген жобалау құжаттарының негiзiнде жасалып, бекiтiлген жұмыс бағдарламасының негiзiнде әзiрленедi.
      Жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiмшарт жобасының ережелерi келiсiмшарт талаптарына осы Заңда қойылатын талаптарға сәйкес келуге тиiс.
      Барлауға, бiрлескен барлау мен өндiруге арналған келiсiмшарттың жобасы осы Заңның талаптарына сәйкес жер қойнауын пайдаланушының бағалау жұмыстарының жобасын әзiрлеу жөнiндегi мiндеттемелерiн көздеуге тиiс.
      3. Жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiмшарттың жобасы оған қол қойылғанға дейiн жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi органмен келiсiлуге тиiс.
      Жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiмшарттың жобасына сонымен қатар құқықтық, экологиялық, экономикалық мiндеттi сараптамалар жасалуға тиiс.
      Сараптама келiсiмшарт ережелерiнiң Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келу тұрғысынан жүргiзiледi. Сонымен қатар келiсiмшарт талаптарының соның негiзiнде конкурс жеңiп алынған конкурстық ұсынысқа немесе тiкелей келiссөздер талаптарына сәйкестiгiн тексеру, жобаны iске асырудың экономикалық жағынан мақсатқа сай болуы мен әлеуметтiк мәнiн бағалау экономикалық сараптаманың нысанасы болып табылады.
      Сараптамалық қорытындыларды тиiстi мемлекеттiк органдар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз құзыретi шегiнде күнтiзбелiк отыз күн iшiнде бередi, ал экологиялық сараптаманы мемлекеттiк сараптаманы жүзеге асыратын мемлекеттiк орган тиiстi сараптаманы жүргiзуге қажеттi құжаттардың толық пакетiн берген кезден бастап үш айдан кешiктiрмей бередi.
      Сараптама нәтижелерi сараптамалық қорытындымен ресiмделедi, ол терiс немесе оң болуы мүмкiн.
      Жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiмшартты жасасуға үмiткер тұлға мемлекеттiк органның сараптамалық қорытындыда жазған ескертулерiн жою мақсатында келiсiмшарт жобасын пысықтайды.
      Аталған ескертулер жойылған жағдайда мемлекеттiк орган қайталама сараптаманы жүргiзедi. Мемлекеттiк қайталама сараптама жобалау және өзге де құжаттамаға мемлекеттiк сараптаманың оң қорытындысы алынғаннан кейiн өзгерiстер енгiзiлген жағдайларда да жүргiзiледi.
      Құқықтық және (немесе) экономикалық сараптаманың ескертулерiмен келiспеген жағдайда жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiмшартты жасасуға үмiткер тұлға өзiнiң дәлелдi қарсылықтарын құзыреттi органға немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органына оларды келiсiм комиссиясында қарау үшiн жiберуге құқылы.
      Құзыреттi орган немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органы ұсынылған қарсылықтарды қарау үшiн он күндiк мерзiмде келiсiм комиссиясын құрады. Келiсiм комиссиясының құрамына құзыреттi органның немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органының, ескертулер ұсынған мемлекеттiк органдардың және келiсiмшарт жасасуға үмiткер тұлғаның өкiлдерi кiредi. Келiсiм комиссиясы отырыс нәтижелерi бойынша хаттамада көрсетiлетiн ұсынымдарды әзiрлейдi. Келiсiм комиссиясының ұсынымдары ескерiле отырып, келiсiмшарт қайталама сараптамаға жiберiледi.
      4. Келiсiмшарт жасасуға үмiткер тұлға келiсiмшарттың және жұмыс бағдарламасының жобаларын жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi органмен келiскенге және қажеттi сараптамалардың нәтижелерiн алғанға дейiн, бiрақ жобалау құжаттарын белгiленген тәртiппен бекiтуден ерте болмайтындай етiп, келiсiмшарттың және жұмыс бағдарламасының жобаларын құзыреттi органға немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органына келiсуге жiберуге құқылы.
      Құзыреттi орган немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органы жұмыс бағдарламасы бар келiсiмшарт жобасын келiсудi олар келiп түскен күннен бастап бiр ай iшiнде жүргiзедi.
      5. Келiсiмшарттың және жұмыс бағдарламасының жобаларын жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi органмен келiскеннен, барлық қажеттi сараптамалар жүргiзiлгеннен және келiсiмшарт жасасуға үмiткер тұлға сараптамалық қорытындыларда көрсетiлген барлық ескертулердi жойғаннан кейiн келiсiмшарт жасасуға үмiткер тұлға келiсiмшарт жобасын жұмыс бағдарламасымен, барлық бекiтiлген жобалау құжаттарымен, келiсулердiң және сараптамалардың нәтижелерiмен қоса түпкiлiктi келiсу үшiн құзыреттi органға немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органына жiбередi.
      Құзыреттi орган немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органы келiсiмшарттың және жұмыс бағдарламасының түпкiлiктi мәтiнiн келiсудi келiсiмшарт жасасуға үмiткер тұлға құжаттарды ұсынған күннен бастап екi айдан кешiктiрiлмейтiн мерзiмде жүргiзедi.

      63-бап. Жұмыс бағдарламасы

      1. Жұмыс бағдарламасы келiсiмшарттың мiндеттi бөлiгi (қосымшасы) болып табылады, белгiленген тәртiппен әзiрленген және бекiтiлген жобалау құжаттарының негiзiнде жасалады және жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi органмен келiсiлуге тиiс.
      Жұмыс бағдарламасын жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi органмен келiсу келiсiмшарт жобасына сараптама жүргiзумен бiр мезгiлде жүзеге асырылады. Жұмыс бағдарламасын келiсу мерзiмi жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi органға жұмыс бағдарламасы келiп түскен күннен бастап бiр айдан аспайтын уақытты құрайды.
      2. Жобалау құжаттарының көрсеткiштерi өзгерген кезде, соның нәтижесiнде жұмыс бағдарламасының көрсеткiштерi өзгерсе, жұмыс бағдарламасына тиiстi өзгерiстер енгiзiлуге тиiс.
      Жобалау құжаттарына өзгерiстер енгiзуге байланысты жұмыс бағдарламасына өзгерiстердi келiсу жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi органның жобалау құжатын бекiтуiмен бiр мезгiлде жүргiзiледi. Аталған өзгерiстер жұмыс бағдарламасына жер қойнауын пайдаланушы мен құзыреттi орган немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органы арасындағы келiсiмшартқа қосымша келiсiмге қол қою жолымен жұмыс бағдарламасы жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi органмен келiсiлген күннен бастап күнтiзбелiк отыз күннен кешiктiрiлмейтiн мерзiмде енгiзiледi.

      64-бап. Iздестiру жұмыстарының жобасы      1. Барлауға, бiрлескен барлау мен өндiруге арналған келiсiмшартқа қол қойылғанға және ол тiркелгенге дейiн конкурстың жеңiмпазы не тiкелей келiссөздер негiзiнде онымен келiсiмшарт жасалатын тұлға iздестiру жұмыстарының жобасын әзiрлейдi.
      Iздестiру жұмыстарының жобасы аумақтарды зерттеудiң iздестiру мен зертханалық-талдамалық зерттеулердiң қазiргi заманғы және дәлдiлiгi жоғары әдiстерiн қамтитын анағұрлым тиiмдi әрi қарқынды бағдарламасын қамтуға тиiс, олар жер қойнауы учаскесiн тиiмдi әрi кешендi зерттеудi қамтамасыз етуге және пайдалануға берiлген жер қойнауы учаскесiнiң аумағын толық қамтуға тиiс.
      Iздестiру жұмыстарының жобасы iздестiру жұмыстары сатысының бүкiл мерзiмiнде кен орнын iздестiру және табу жөнiндегi жұмыстарды жүргiзуге арналған шығындар көрсетiлген қаржылық бөлiктi қамтуға тиiс.
      2. Iздестiру жұмыстарының жобасына мiндеттi түрде мынадай:
      1) мемлекеттiк экологиялық
      2) өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласындағы;
      3) санитарлық-эпидемиологиялық мiндеттi сараптамалар жүргiзiлуге тиiс.
      3. Iздестiру жұмыстарының жобасын әзiрлеу мен келiсу мерзiмi тiкелей келiссөздер негiзiнде онымен келiсiмшарт жасалатын тұлға үшiн тiкелей келiссөздер хаттамасына қол қойылған күннен бастап немесе конкурстың жеңiмпазы деп танылған тұлға үшiн конкурс қорытындылары жарияланған күннен бастап алты айдан аспауға тиiс. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасына сәйкес не ұлттық басқарушы холдинг және дауыс беретiн акцияларының (қатысу үлестерiнiң) елу және одан да көп пайызы ұлттық басқарушы холдингке тiкелей немесе жанама түрде тиесiлi заңды тұлғалар үшiн көзделген сатып алуды жүзеге асыру тәртiбiне сәйкес жобалау жөнiндегi жұмыстарды сатып алуды жүзеге асыратын тұлғалар үшiн өндiру жұмыстарын жүргiзуге арналған жобалау құжаттарын әзiрлеу мен келiсу мерзiмi Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасында не ұлттық басқарушы холдинг және дауыс беретiн акцияларының (қатысу үлестерiнiң) елу және одан да көп пайызы ұлттық басқарушы холдингке тiкелей немесе жанама түрде тиесiлi заңды тұлғалар үшiн көзделген сатып алуды жүзеге асыру тәртiбiнде белгiленген мiндеттi рәсiмдер ескерiле отырып, құзыреттi органның немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органының шешiмi негiзiнде ұзартылуы мүмкiн.
      Iздестiру жұмыстарының жобасы алты жылға дейiнгi мерзiмге әзiрленедi.
      Құзыреттi орган теңiзде мұнай операцияларын жүргiзу кезiнде барлауға, бiрлескен барлау мен өндiруге арналған келiсiмшарттың қолданылу мерзiмiн осы Заңның 69-бабының 1-тармағына сәйкес ұзартқан жағдайда iздестiру жұмыстары жобасының қолданылу мерзiмi ұзартылуға тиiс.
      4. Кең таралған пайдалы қазбаларды қоспағанда, пайдалы қазбалар бойынша орталық комиссия iздестiру жұмыстарының жобасын орталық комиссияға жоба келiп түскен күннен бастап бiр ай iшiнде қарайды және жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi орган орталық комиссиядан ұсыныстар келiп түскен күннен бастап он бес жұмыс күнi iшiнде бекiтедi.
      Кең таралған пайдалы қазбалар бойынша өңiраралық комиссия iздестiру жұмыстарының жобасын өңiраралық комиссияға жоба келiп түскен күннен бастап бiр ай iшiнде қарайды және жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшесi өңiраралық комиссиядан ұсыныстар келiп түскен күннен бастап он бес жұмыс күнi iшiнде бекiтедi.
      5. Бекiтiлген iздестiру жұмыстарының жобасында айқындалған жұмыстардың шарттары мен көлемiне өзгерiстер және (немесе) толықтырулар енгiзу қажет болған жағдайда iздестiру жұмыстарының жобасына өзгерiстер және (немесе) толықтырулар жобасы жасалады, оны осы баптың 4-тармағында айқындалған органдар қарайды және бекiтедi.
      Егер осы баптың 2-тармағында көрсетiлген сараптамалардың бiрiнiң терiс қорытындысы болса, жер қойнауын пайдаланушының iздестiру жұмыстарының жобасына осындай өзгерiстер және (немесе) толықтырулар енгiзуiне рұқсат берiлмеуi мүмкiн.
      Бағалау жұмыстарының жобасына өзгерiстердi және (немесе) толықтыруларды қарау және бекiту мерзiмi iздестiру жұмыстарының жобасына тиiстi өзгерiстер және (немесе) толықтырулар жобасы орталық комиссияға немесе өңiраралық комиссияға келiп түскен күннен бастап бiр айдан аспауға тиiс.
      6. Бекiтiлген iздестiру жұмыстарының жобасы келiсiмшарт жасау және жасасу үшiн негiз болып табылады.
      Белгiленген тәртiппен бекiтiлген iздестiру жұмыстарының жобасынсыз, сондай-ақ iздестiру жұмыстары жобасының талаптарын бұзып, кен орындарын iздестiру жөнiндегi жұмыстарды жүргiзуге тыйым салынады.

      65-бап. Бағалау жұмыстарының жобасы      1. Кен орны табылған жағдайда жер қойнауын пайдаланушы бұл жөнiнде құзыреттi органға немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органына отыз жұмыс күнi iшiнде хабарлауға мiндеттi.
      Құзыреттi орган немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органы бiр ай iшiнде бағалау жұмыстары сатысына көшуге рұқсат бередi. Бағалау жұмыстары сатысына көшу кезiнде мiндеттi түрде келiсiмшарттың жұмыс бағдарламасына өзгерiс енгiзiледi.
      Табуды растау мен бағалау мерзiмдерiн айқындауды құзыреттi орган немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органы жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi органның қорытындысы бойынша белгiлейдi. Коммерциялық табуды жер қойнауын пайдаланушы жариялайды.
      2. Бағалау жұмыстарының жобасына мiндеттi түрде мынадай:
      1) мемлекеттiк-экологиялық
      2) өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласындағы;
      3) санитарлық-эпидемиологиялық мiндеттi сараптамалар жүргiзiлуге тиiс.
      3. Бағалау жұмыстарының жобасы кен орны қорларын толық және кешендi бағалау мен есептеу, сондай-ақ кен орны жатқан қабаттың тау-кен-геологиялық жағдайларын, пайдалы қазбаны алудың технологиялық параметрлерiн және оны игерудiң экономикалық жағынан орындылығын айқындауға қажеттi мерзiмге әзiрленедi.
      Бағалау жұмыстарының жобасы бағалау жұмыстары сатысының бүкiл мерзiмiнде кен орнын зерттеу және бағалау жөнiндегi жұмыстарды жүргiзуге арналған шығындар көрсетiлген қаржылық бөлiктi қамтуға тиiс.
      4. Қатты және кең таралған пайдалы қазбалар бойынша бағалау жұмыстары тәжiрибелiк-өнеркәсiптiк өндiру жобасын қамтуы мүмкiн.
      Тәжiрибелiк-өнеркәсiптiк өндiру жобалау құжаттарында белгiленген мерзiмдер iшiнде және көлемдерде пайдалы қазбаны өндiру процесiнде де жүргiзiлуi мүмкiн.
      Тәжiрибелiк-өнеркәсiптiк өндiрудiң көлемi мен мерзiмдерi жер қойнауын алдын ала сараптау нәтижелерi бойынша айқындалады.
      Көмiрсутек шикiзаты бойынша бағалау жұмыстары сынамалық пайдалану жобасын қамтуы мүмкiн.
      Сынамалық пайдалану жобасы бұрғыланған барлау ұңғымаларын уақытша пайдалануды көздейдi.
      Сынамалық пайдалануды жүргiзу қажеттiгi мен мерзiмдерi туралы ұсыныстарды орталық комиссия жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi органға жiбередi.
      5. Кең таралған пайдалы қазбаларды қоспағанда, пайдалы қазбалар бойынша бағалау жұмыстарының жобасын және тәжiрибелiк-өнеркәсiптiк өндiру жобасын орталық комиссия тиiстi жоба орталық комиссияға келiп түскен күннен бастап бiр ай iшiнде қарайды және жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi орган орталық комиссиядан ұсыныстар алынған күннен бастап он бес жұмыс күнi iшiнде бекiтедi.
      Сынамалық пайдалану жобасын орталық комиссия жоба орталық комиссияға келiп түскен күннен бастап үш ай iшiнде қарайды және жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi орган орталық комиссиядан ұсыныстар алынған кезден бастап он бес жұмыс күнi iшiнде бекiтедi.
      Кең таралған пайдалы қазбалар бойынша бағалау жұмыстарының жобасын және тәжiрибелiк-өнеркәсiптiк өндiру жобасын өңiраралық комиссия тиiстi жоба өңiраралық комиссияға келiп түскен күннен бастап бiр ай iшiнде қарайды және жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшелерi өңiраралық комиссиядан ұсыныстар алынған күннен бастап он бес жұмыс күнi iшiнде бекiтедi.
      6. Бағалау жұмыстарының жобасын әзiрлеу және келiсу мерзiмi бағалау жұмыстарының сатысына көшу туралы шешiм қабылданған күннен бастап бес айдан аспауға тиiс.
      7. Бекiтiлген жобаларда айқындалған жұмыс шарттары мен көлемдерiн өзгерту және (немесе) толықтыру қажет болған жағдайда, бекiтiлген жобаларға өзгерiстердiң және (немесе) толықтырулардың жобалары жасалады, оларды осы баптың 5-тармағында айқындалған органдар қарайды және бекiтедi.
      Егер осы баптың 2-тармағында көрсетiлген сараптамалардың бiрiнiң терiс қорытындысы болса, жер қойнауын пайдаланушының мұндай өзгерiстер және (немесе) толықтырулар енгiзуiне рұқсат берiлмеуi мүмкiн.
      Жобаларға өзгерiстердi және (немесе) толықтыруларды қарау және бекiту мерзiмi орталық комиссияға немесе өңiраралық комиссияға тиiстi өзгерiстердiң және (немесе) толықтырулардың жобасы келiп түскен күннен бастап бiр айдан аспауға тиiс.
      8. Белгiленген тәртiппен бекiтiлген бағалау жұмыстарының жобасынсыз, сондай-ақ бағалау жұмыстары жобасының талаптарын бұза отырып, кен орындарын бағалау жөнiндегi жұмыстарды жүргiзуге тыйым салынады.

      66-бап. Өндiру жөнiндегi жұмыстарды жүргiзуге арналған


              жобалау құжаттары

      1. Өндiруге арналған келiсiмшартқа қол қойылғанға және ол тiркелгенге дейiн конкурстың жеңiмпазы не онымен келiсiмшарт тiкелей келiссөздер негiзiнде жасалатын тұлға осы бапта белгiленген жобалау құжаттарының әзiрленуiн қамтамасыз етуге мiндеттi.


      2. Қатты және кең таралған пайдалы қазбалар мен жерасты сулары бойынша:
      1) кен орнын өнеркәсiптiк игеру жобасы әзiрленедi, ол мыналарды: тау-кен және өндiру жұмыстарының күнтiзбелiк кестесi мен берiлген өнiмдiлiктi қамтамасыз ететiн техникалық шешiмдердi және өндiруге iлеспелi басқа да өндiрiс операцияларын; жер қойнауын ұтымды әрi кешендi пайдалану жөнiндегi, персоналдың жұмыс қауiпсiздiгi жөнiндегi, қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi талаптардың сақталуын қамтамасыз ететiн шараларды; бүлiнетiн жерлердi рекультивациялау жөнiндегi шараларды, сондай-ақ жоспарланған жұмыстарды жылдарға бөлiп қаржыландыру туралы мәлiметтердi қамтуға тиiс;
      2) техникалық-экономикалық негiздеме әзiрленедi.
      3. Көмiрсутек шикiзаты бойынша:
      1) тәжiрибелiк-өнеркәсiптiк игеру жобасы әзiрленедi, ол кен орнын геологиялық-физикалық жағдайларда байқаудан өткiзудi және технологияны байқаудан өткiзу оң нәтиже берген жағдайда оны тұтастай кен орнында қолдануды талап ететiн жаңа немесе бұрыннан белгiлi технологияларды сынау мақсатында жекелеген кен орындарын немесе шоғырларды пайдалануға беру үшiн жасалады; тәжiрибелiк-өнеркәсiптiк игерудi жүргiзудiң мерзiмi мен көлемi жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi органның шешiмiмен айқындалады;
      2) игерудiң технологиялық схемасы;
      3) өнеркәсiптiк игеру жобасы;
      4) техникалық-экономикалық негiздеме әзiрленедi.
      Өнеркәсiптiк әзiрлеме жобасында iлеспе газды өңдеу және (немесе) кәдеге жарату жөнiнде бөлiм болуға тиiс. Техникалық-экономикалық негiздеме iлеспе газды пайдалану негiздемесiн қамтуға тиiс.
      4. Осы бапта көзделген жобалау құжаттары кен орнындағы пайдалы қазбалардың қорлары толық өңделгенге дейiнгi мерзiмге әзiрленедi, ол -жиырма бес жылдан, ал пайдалы қазбалардың iрi және бiрегей қорлары бар кен орындары бойынша қырық бес жылдан аспауға тиiс. Өндiру жөнiндегi жұмыстарды жүргiзуге арналған жобалау құжаттарының қолданылу мерзiмiн жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi орган орталық комиссиямен келiсiм бойынша пайдалы қазбалардың бекiтiлген қорларының көлемiне қарай ұзартуы мүмкiн.
      Осы бапта көзделген жобалау құжаттары жобалауға арналған қажеттi лицензиялары бар жобалау ұйымын шарт негiзiнде мiндеттi түрде тарта отырып әзiрленедi. Осындай жобалау ұйымымен жасалған шарт жобалау ұйымының авторлық қадағалауды жүргiзу жөнiндегi мiндеттемелерiн көздеуге тиiс.
      Кен орындары қорларын жiктеу жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi орган айқындайтын тәртiппен жүргiзiледi.
      5. Өндiру жөнiндегi жұмыстарды жүргiзуге арналған жобалау құжаттарына мiндеттi түрде мынадай:
      1) мемлекеттiк-экологиялық
      2) өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласындағы;
      3) санитарлық-эпидемиологиялық
      4) жер қойнауын ұтымды әрi кешендi пайдалану саласындағы мiндеттi сараптамалар жүргiзiлуге тиiс.
      Техникалық-экономикалық негiздеме мiндеттi түрде экономикалық сараптауға жатады.
      6. Жобалау құжаттарын әзiрлеу мен келiсу мерзiмi келiсiмшарт онымен тiкелей келiссөздер негiзiнде жасалатын тұлға үшiн - тiкелей келiссөздер хаттамасына қол қойылған күннен бастап, немесе конкурстың жеңiмпазы деп танылған тұлға үшiн конкурстың қорытындылары жарияланған күннен бастап он сегiз айдан аспауға тиiс.
      Жобалау жөнiндегi жұмыстарды сатып алуды Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасына сәйкес не ұлттық басқарушы холдинг және дауыс беретiн акцияларының (қатысу үлестерiнiң) елу және одан да көп пайызы ұлттық басқарушы холдингке тiкелей немесе жанама түрде тиесiлi заңды тұлғалар үшiн көзделген сатып алуды жүзеге асыру тәртiбiне сәйкес жүзеге асыратын тұлғалар үшiн өндiру жөнiндегi жұмыстарды жүргiзуге арналған жобалау құжаттарын әзiрлеу мен келiсу мерзiмi құзыреттi органның немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органының шешiмi негiзiнде, Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасында белгiленген мiндеттi рәсiмдер ескерiле отырып, не ұлттық басқарушы холдинг және дауыс беретiн акцияларының (қатысу үлестерiнiң) елу және одан да көп пайызы ұлттық басқарушы холдингке тiкелей немесе жанама түрде тиесiлi заңды тұлғалар үшiн көзделген сатып алуды жүзеге асыру тәртiбiне сәйкес ұзартылуы мүмкiн.
      7. Қатты пайдалы қазбалар кен орындарын игеру жобасын орталық комиссия тиiстi жоба орталық комиссияға келiп түскен күннен бастап бiр ай iшiнде қарайды және жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi орган орталық комиссиядан ұсыныстар алынған күннен бастап он бес жұмыс күнi iшiнде бекiтедi.
      Игерудiң технологиялық схемасын және көмiрсутек шикiзатын тәжiрибелiк-өнеркәсiптiк және өнеркәсiптiк игеру жобаларын орталық комиссия технологиялық схема немесе көмiрсутек шикiзатын тәжiрибелiк-өнеркәсiптiк және өнеркәсiптiк игеру жобалары орталық комиссияға келiп түскен күннен бастап үш ай iшiнде қарайды және жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi орган орталық комиссиядан ұсыныстар алынған күннен бастап он бес күн iшiнде бекiтедi.
      Осы бапта көзделген, кең таралған пайдалы қазбалардың кен орындарын игеру жөнiндегi жобалау құжаттарын өңiраралық комиссия тиiстi жоба өңiраралық комиссияға келiп түскен күннен бастап бiр ай iшiнде қарайды және жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшелерi өңiраралық комиссиядан ұсыныстар алынған кезден бастап он бес жұмыс күнi iшiнде бекiтедi.
      Жерасты суларын тәулiгiне екi мың текше метрден астам көлемде өндiру кезiнде, сондай-ақ пайдалы қазбаны өндiрудiң технологиялық схемасына сәйкес оларды қаттарға айдау үшiн жерасты суларының кен орындарын игеру жобалары орталық комиссияға тиiстi жоба келiп түскен күннен бастап бiр ай iшiнде орталық комиссияда қаралады және оларды жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi орган орталық комиссиядан ұсыныстар алынған кезден бастап он бес жұмыс күнi iшiнде бекiтедi.
      8. Бекiтiлген жобаларда айқындалған жұмыс шарттары мен көлемдерiне өзгерiстер және (немесе) толықтырулар қажет болған жағдайда бекiтiлген жобаларға өзгерiстердiң және (немесе) толықтырулардың жобалары жасалады, оларды осы баптың 7-тармағында айқындалған органдар қарайды және бекiтедi.
      Егер:
      1) ұсынылып отырған өзгерiстер және (немесе) толықтырулар кен орындарын игерудiң оң практикасына сәйкес келмесе;
      2) ұсынылып отырған өзгерiстер және (немесе) толықтырулар жер қойнауын ұтымды әрi кешендi пайдалану жөнiндегi талаптарға сәйкес келмесе;
      3) осы баптың 5-тармағында көрсетiлген сараптамалардың бiрiнiң терiс қорытындысы болса, жер қойнауын пайдаланушының өндiру жөнiндегi жұмыстарды жүргiзуге арналған жобалау құжаттарына өзгерiстер және (немесе) толықтырулар енгiзуiне рұқсат берiлмеуi мүмкiн.
      Жобаларға өзгерiстердi және (немесе) толықтыруларды қарау мен бекiту мерзiмi Орталық комиссияға немесе өңiраралық комиссияға тиiстi өзгерiстер және (немесе) толықтырулар жобасы келiп түскен күннен бастап бiр айдан аспауға тиiс.
      9. Өндiру жөнiндегi жұмыстарды жүргiзуге арналған бекiтiлген жобалау құжаттары өндiруге арналған келiсiмшарт жасауға және жасасуға негiз болып табылады.
      10. Белгiленген тәртiппен бекiтiлген, өндiру жөнiндегi жұмыстарды жүргiзуге арналған жобалау құжаттарынсыз, сондай-ақ осындай жобалау құжаттарының талаптарын бұзып, өндiру жөнiндегi жұмыстарды жүргiзуге тыйым салынады.

      67-бап. Қол қойылған бонусты төлеудiң шарттары

      1. Жер қойнауын пайдалану құқығын алуға арналған конкурстың жеңiмпазы, өзiмен тiкелей келiссөздер негiзiнде келiсiмшарт жасалатын тұлға, сондай-ақ келiсiмшарт жасасқан тұлға Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес қол қойылған бонусты төлейдi. Бұл ретте ұлттық компания жер қойнауын пайдаланушы болып табылатын келiсiмшарттар бойынша қол қойылған бонусты Қазақстан Республикасының пайдасына төлеудi, егер стратегиялық әрiптеспен бiрлескен қызмет туралы шартта өзгеше көзделмесе, оның осындай әрiптесi жүргiзедi.
      2. Қол қойылған бонустың уақтылы және толық төленуiн бақылау Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
      3. Егер конкурстың жеңiмпазы болып жарияланған тұлға қол қойылған бонус сомасының елу пайызын төлеудi белгiленген мерзiмде жүргiзбесе, жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған конкурстарды жүргiзу жөнiндегi комиссия (кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға немесе өндiруге арналған жер қойнауын пайдалану құқығын беру жөнiндегi конкурстық комиссия) мұндай тұлғаны конкурстың жеңiмпазы деп тану туралы шешiмiнiң күшiн жоюға құқылы.
      Егер келiсiмшарт онымен тiкелей келiссөздер негiзiнде жасалатын тұлға қол қойылған бонус сомасының елу пайызын төлеудi белгiленген мерзiмде жүргiзбесе, құзыреттi орган (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органы) мұндай тұлғамен тiкелей келiссөздер негiзiнде келiсiмшарт жасасу туралы шешiмнiң күшiн жоюға құқылы.
      4. Жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған конкурстарды жүргiзу жөнiндегi комиссия (кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға немесе өндiруге арналған жер қойнауын пайдалану құқығын беру жөнiндегi конкурстық комиссия) қол қойылған бонус сомасының елу пайызын төлеу жөнiндегi мiндетiн орындамаған тұлғаны конкурстың жеңiмпазы деп тану туралы шешiмнiң күшiн жойған немесе құзыреттi орган (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органы) қол қойылған бонус сомасының елу пайызын төлеу жөнiндегi мiндетiн орындамаған тұлғамен тiкелей келiссөздер негiзiнде келiсiмшарт жасасу туралы шешiмнiң күшiн жойған жағдайда, мұндай тұлға келiсiмшарт жасасу құқығынан айырылады.
      5. Конкурс жеңiмпазының немесе келiсiмшарт онымен тiкелей келiссөздер негiзiнде жасалатын тұлғаның кiнәсiнен келiсiмшарт белгiленген мерзiмде жасалмаған жағдайда төленiп, қол қойылған бонус қайтарылмайды.
      Құзыреттi орган салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер түсiмдерiн қамтамасыз ету саласындағы басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттiк органға конкурс жеңiмпазының немесе келiсiмшарт онымен тiкелей келiссөздер негiзiнде жасалатын тұлғаның кiнәсiнен келiсiмшарттың жасалмау фактiсi туралы жазбаша хабарлайды.

      68-бап. Келiсiмшартты жасасу және тiркеу      1. Жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiмшарт келiсiмшарттың талаптарын, жұмыс бағдарламасын белгiленген тәртiппен бекiтiлген жобалау құжаттары негiзiнде құзыреттi органмен түпкiлiктi келiскеннен кейiн, сондай-ақ келiсiмшарт жасасуға мүмкiндiк беретiн мiндеттi сараптамалар нәтижелерiн алғаннан кейiн жасалады. .P100100
      2. Барлау жүргiзу үшiн келiсiмшарт жасасу мерзiмi құзыреттi орган келiсiмшарт жасасу туралы шешiм қабылдаған және келiсiмшарт онымен тiкелей келiссөздер негiзiнде жасалатын тұлға үшiн - тiкелей келiссөздер хаттамасына қол қойылған күннен бастап, немесе конкурстың жеңiмпазы деп танылған тұлға үшiн конкурстың қорытындылары жарияланған күннен бастап он сегiз айдан аспауға тиiс.
      Өндiрудi жүргiзу үшiн келiсiмшарт жасасу мерзiмi құзыреттi орган келiсiмшарт жасасу туралы шешiм қабылдаған және келiсiмшарт онымен тiкелей келiссөздер негiзiнде жасалатын тұлға үшiн - тiкелей келiссөздер хаттамасына қол қойылған күннен бастап, немесе конкурстың жеңiмпазы деп танылған тұлға үшiн конкурстың қорытындылары жарияланған күннен бастап жиырма төрт айдан аспауға тиiс.
      Егер конкурстың жеңiмпазы немесе келiсiмшарт онымен тiкелей келiссөздер негiзiнде жасалатын тұлға құзыреттi органға келiсiмшарт жасасу мерзiмiн ұзарту туралы өтiнiшпен жүгiнiп, мұндай ұзартудың себептерiн дәлелдесе, құзыреттi орган келiсiмшарт жасасу мерзiмiн ұзартуы мүмкiн.
      Егер келiсiмшарт жасасуға үмiткер тұлғаның кiнәсiнен келiсiмшарт белгiленген мерзiмде жасалмаса, мұндай тұлға келiсiмшарт жасасу құқығынан айырылады, бұл ретте осындай тұлға геологиялық ақпаратты сатып алуға, жобалау құжаттарын, жұмыс бағдарламаларын және келiсiмшарт жобасын әзiрлеу мен келiсуге жұмсаған шығындар өтелуге жатпайды. Құзыреттi орган жер қойнауының тиiстi учаскесiн осы Заңда белгiленген тәртiппен конкурсқа шығаруға құқылы.
      3. Келiсiмшарт құзыреттi органда мiндеттi тiркеуге жатады және тiркелген кезiнен бастап күшiне енедi.
      Құзыреттi орган келiсiмшарттарды мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiн жүргiзедi және келiсiмшарттың сақталуын қамтамасыз етедi.
      Келiсiмшартқа өзгерiстер мен толықтырулар да келiсiмшарттарды мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiне тиiстi жазбалар енгiзу жолымен құзыреттi органда мiндеттi тiркеуге жатады. Келiсiмшартқа өзгерiстер және (немесе) толықтырулар олар тiркелген кезiнен бастап күшiне енген деп танылады.
      4. Келiсiмшарттың көшiрмесi оны құзыреттi органда тiркегеннен кейiн мiндеттi түрде жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi органға, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi органға және бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға жiберiледi.
      5. Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес мемлекет мұқтажы үшiн жер учаскесiн (жер пайдалану құқығын) мәжбүрлеп алып қою жағдайларын қоспағанда, келiсiмшарт жасасу жер қойнауын пайдаланушы өтiнiш берген күннен бастап отыз жұмыс күнi iшiнде облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органының жер учаскесiн ресiмдеуi үшiн негiз болып табылады.
      Үшiншi тұлғалардың меншiгiндегi немесе жер пайдалануындағы жер учаскелерiн беру Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Бұл ретте ресiмделетiн жер учаскесiнiң кеңiстiктi шекаралары жер қойнауын пайдаланушының жер учаскесiн нақты пайдалану мерзiмдерi шегiнде жер үстiн бұза отырып, iс жүзiнде пайдаланатын аумағымен шектеледi.
      6. Кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға немесе өндiруге арналған келiсiмшарттар жасасуды және тiркеудi облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органдары жүзеге асырады.

      69-бап. Келiсiмшарттың қолданылу мерзiмi

      1. Барлауға арналған келiсiмшарт алты жылға дейiнгi мерзiмге жасалады.
      Егер жер қойнауын пайдаланушы келiсiмшарттың қолданылу мерзiмiнiң аяқталуына дейiн алты айдан кешiктiрмей, құзыреттi органға келiсiмшарттың қолданылу мерзiмiн ұзарту туралы өтiнiшпен мұндай ұзартудың себебiн негiздей отырып жүгiнсе, құзыреттi орган теңiзде мұнай операцияларын жүргiзу кезiнде барлауға арналған келiсiмшарттың қолданылу мерзiмiн екi жылға дейiн ұзартуы мүмкiн.
      Кен орнын табу жағдайында жер қойнауын пайдаланушының барлауға арналған келiсiмшарттың қолданылу мерзiмiн оны бағалау үшiн қажеттi кезеңге ұзартуға құқығы бар.
      Табуды бағалау үшiн келiсiмшарттың қолданылу мерзiмiн ұзарту туралы өтiнiш құзыреттi органға немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органына келiп түскен күнiнен бастап бiр айдан кешiктiрiлмей қаралуға тиiс.
      2. Өндiруге арналған келiсiмшарт өндiру жөнiндегi жұмыстарды жүргiзуге арналған жобада айқындалған мерзiмге жасалады.
      Жер қойнауын пайдаланушы келiсiмшарт мiндеттерiн бұзбаған жағдайда, егер жер қойнауын пайдаланушы жұмыстардың аяқталуына дейiн алты ай қалғаннан кешiктiрмей, құзыреттi органға немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органына келiсiмшарттың қолданылу мерзiмiн ұзарту туралы өтiнiшпен мұндай ұзартудың себебiн негiздей отырып жүгiнсе, құзыреттi орган немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органы өндiруге арналған келiсiмшарттың мерзiмiн ұзартады. Келiсiмшарттың қолданылу мерзiмiн ұзарту туралы өтiнiш құзыреттi органға келiп түскен күнiнен бастап екi айдан кешiктiрiлмей қаралуға тиiс.
      3. Келiсiмшарттың қолданылу мерзiмiн өзгерту кезiнде келiсiмшартқа тиiстi өзгерiстер және (немесе) толықтырулар енгiзiледi.

      70-бап. Келiсiмшарт қолданысының аумақтық аясы      1. Келiсiмшарттық аумақ шегiнде жер қойнауының бiр учаскесi немесе жер қойнауы учаскелерiнiң сабақтас та, бөлек те бiрнеше учаскесi болуы мүмкiн. Келiсiмшарттық аумақ шегiнде бөлiнетiн жер қойнауының учаскесi (жер қойнауының учаскелерi) белгiлi бiр тереңдiкпен шектелуi мүмкiн.
      2. Бiр келiсiмшарттық аумақ шегiнде әртүрлi келiсiмшарттар бойынша екi немесе одан да көп жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзген жағдайда келiсiмшарттық аумақ шегiнде жұмыстар жүргiзудiң тәртiбi осындай жер қойнауын пайдаланушылар арасындағы келiсiммен айқындалады.
      Егер бiр келiсiмшарттық аумақ шегiнде әртүрлi келiсiмшарттар бойынша жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзудi жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушылар осы мәселе бойынша келiсiмге келе алмаса, келiсiмшарттық аумақта жұмыстар жүргiзудiң тәртiбiн белгiлеу құқығына құзыреттi органмен жасалған келiсiмшарт бойынша пайдалы қазбаларды барлау немесе өндiру жөнiндегi операцияларды жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушы ие болады.
      Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органымен жасалған келiсiмшарт бойынша кең таралған пайдалы қазбаларды барлау немесе өндiру жөнiндегi операцияларды жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушы құзыреттi органмен жасалған келiсiмшарт бойынша пайдалы қазбаларды барлау немесе өндiру жөнiндегi операцияларды жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушы белгiлеген келiсiмшарттық аумақта жұмыстар жүргiзудiң тәртiбiн сақтауға мiндеттi.
      Бiр келiсiмшарттық аумақ шегiнде құзыреттi органмен жасалған әртүрлi келiсiмшарттар бойынша жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияны екi немесе одан да көп жер қойнауын пайдаланушы жүргiзген жағдайда келiсiмшарттық аумақта жұмыстар жүргiзудiң тәртiбiн белгiлеу құқығына келiсiмшарт онымен бұрынырақ жасалған жер қойнауын пайдаланушы ие болады.
      Келiсiмшарт онымен кешiрек жасалған жер қойнауын пайдаланушы келiсiмшарттық аумақта жұмыстар жүргiзудiң келiсiмшарт онымен бұрынырақ жасалған жер қойнауын пайдаланушы белгiлеген тәртiбiн сақтауға мiндеттi.
      Бiр келiсiмшарттық аумақ шегiнде жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияны жүргiзудiң осы тармаққа сәйкес айқындалған тәртiбi жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi органмен келiсiлуге тиiс.
      3. Егер жер қойнауы учаскесiнде жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияны жүргiзу мүмкiн болмаса немесе қиындық туғызса не жер қойнауын пайдаланушыға аралас немесе өзге де жер қойнауы учаскесiне сервитут берусiз оны шамадан тыс шығынға ұшыратуы мүмкiн болса, сервитут алуға мүдделi тұлға (сервитут алуға үмiткер) жер қойнауы учаскесiне сервитут белгiленуге тиiс жер қойнауын пайдаланушыға сервитут белгiлеу туралы шарт жасасу ұсынысымен жүгiнуге құқылы.
      Сервитут алуға үмiткер мен жер қойнауын пайдаланушы арасында сервитут белгiлеу мүмкiндiгi туралы немесе сервитут белгiлеу туралы шарттың талаптары туралы келiсiмге қол жеткiзiлмесе, мүдделi тұлға сотқа жүгiнуге құқылы.
      Сервитут - құзыреттi органда, ал егер жер қойнауы учаскесi кең таралған пайдалы қазбаларды барлау мен өндiру жөнiндегi операцияларды жүргiзуге арналған болса, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органында тiркеуге жатады.
      Егер сервитут белгiлеу адамдардың өмiрi мен денсаулығына немесе қоршаған ортаға қатер төндiретiн, сондай-ақ жер қойнауы учаскесiнде барлауды және (немесе) өндiрудi жүргiзудiң мүмкiн болмауына әкеп соғатын жағдайда, сервитут белгiлеуге тыйым салынады.
      Жер қойнауы учаскесiне сервитут белгiленген кезде, егер сервитут белгiлеу туралы шартта немесе Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, сервитуттың құқық иесi жер қойнауын пайдаланушыға сервитутпен байланысты залалды өтеуге мiндеттi.
      Сервитут белгiлеу туралы шартта немесе сот шешiмiнде сервитуттың құқық иесi жер қойнауын пайдаланушыға сервитут үшiн төлейтiн төлем көзделуi мүмкiн.
      Сервитут ол белгiленген мерзiм өткеннен кейiн не солар бойынша ол белгiленген негiздер тоқтатылған кезде не сервитуттың құқық иесi бас тартқан жағдайда тоқтатылады.
      Сервитут мәмiлелердiң, оның iшiнде сатып алу-сату және кепiл мәмiлелерiнiң дербес нысанасы бола алмайды. Сервитут басқа тұлғаларға оны қамтамасыз ету үшiн осындай сервитут белгiленген құқықпен бiрге ғана ауысуы мүмкiн. Сервитут жер қойнауын пайдалану құқығын берген және жер қойнауын пайдалану құқығы сервитутпен жүктелген жер қойнауы учаскесiне қатысты әмбебап құқық мирасқорлығы тәртiбiмен басқа тұлғаға ауысқан жағдайда сақталады.
      Жер қойнауы учаскесiнiң бiр бөлiгiне сервитут белгiлеу Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес, жер учаскесiне сервитутты алу қажет болған жағдайда осындай сервитуттың туындауына негiз болады.
      4. Егер пайдалы қазбаларды барлауды немесе өндiрудi жүргiзу кезiнде табудың немесе кен орнының географиялық шекараларының (құрлықта немесе теңiзде орналасуына қарамастан) геологиялық немесе тау-кендiк бөлуде көрсетiлген келiсiмшарттық аумақ шегiнен шығып кеткенi байқалса, онда оны кеңейту туралы мәселенi құзыреттi орган немесе кең таралған пайдалы қазбаларды барлауды немесе өндiрудi жүргiзу кезiнде облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органы, егер бұл аумақ жер қойнауын пайдаланудан бос болған жағдайда, келiсiмшарт жобасын келiсу және оны жасасу үшiн осы Заңда белгiленген тәртiппен және мерзiмде конкурс өткiзiлмей-ақ, келiсiмшарт талаптарын өзгерту жолымен шешуге тиiс.
      5. Келiсiмшарттық аумақты қайтарудың талаптары мен тәртiбi осы Заңда және келiсiмшартта айқындалады.
      6. Келiсiмшарттық аумақтың бөлiктерiн қайтару келiсiмшарттық аумақтың қайтарылатын бөлiктерi тиiстi геологиялық бөлуден шығарыла отырып, геологиялық бөлудi қайта ресiмдеу жолымен жүзеге асырылады.

      71-бап. Келiсiмшартқа өзгерiстер және (немесе)

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет