ЖҰмыс бағдарламасы пән: «Паллиативті медицина» Код: Мамандық: 051101 «Мейірбике ісі»бет3/16
Дата18.07.2016
өлшемі1.08 Mb.
түріЖұмыс бағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

2 кредит

Тақырыбы

Өткізілу түрі

Сағат саны

8

АИВ /АҚТҚ – Қазақстандағы эпидемиясы. АИВ / АҚТҚ - мен өмір сүруші адамдарға арнайы паллиативті көмек көрсету.


Жеке түрде презентация, реферат, буклет дайындау

2

9

АИВ /АҚТҚ – дағы балалардағы паллиативті көмектің компоненттері.


АИВ / АҚТҚ –науқастарға психологиялық,әлеуметтік және рухани көмек көрсету.

Жеке түрде презентация, реферат, буклет дайындау

4

10

АИВ /АҚТҚ – дағы жүкті әйелдердегі паллиативті көмек.

Инкурабельді науқастардың психологиялық бұзылыстарының мәселелері.
Жеке түрде презентация, реферат, буклет дайындау

4

11

Хоспистегі паллиативті көмек және паллиативті медицинадағы биоэтика.

АИВ /АҚТҚ – дағы мәдени және рухани аспектілері.Жеке түрде презентация, реферат, буклет дайындау

4

12

Хоспистегі әртүрлі ауырсыну синдромдары мен симптомдарның заманауи нейробиологиялық және психологиялық концепциясы. Хоспистегі созылмалы ауырсыну.

Жеке түрде презентация, реферат, буклет дайындау

4

13

Хоспистегі паллиативті көмектің негізгі ұйымдастыру түрі.

Жеке түрде презентация, реферат, буклет дайындау

4

14

Хоспистегі терминальді ауруларды зерттеу әдістері.

Жеке түрде презентация, реферат, буклет дайындау

4

15

Хоспистегі паллиативті күтімнің бағдарламасын құру.

Жеке түрде презентация, реферат, буклет дайындау

3

15

Аралық бақылау.


Тест және ситуациялық есеп шығару

1
Барлығы:
30

2.8 САБАҚ БЕРУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ

 • Тәжірибелік сабақ: кіші топтармен жұмыс жасау, жағдайлық есеп,жағдайды модельдеу, жағдайды талқылау, жұптасып жұмыс жасау, фантом, муляж, манекенмен жұмыс жасап дағдылану.

 • Оқытушының көмегімен студенттің өзіндік жұмысы: Өткен тәжірибелік сабақтағы сұрақтарды терең түрде үйреніп,фантом, муляж, манекенмен жұмыс жасауды үйрену және сұрақтарды шешу, науқастың төсегінде және егу бөлмесінде жұмыс жасау, кеңес беру, презентация, реферат дайындау, әңгіме жүргізу, науқасты бақылау, медициналық құжаттарды толтыру, жеке және жалпылай тапсырманы талқылау.

 • Студенттердің өзіндік жұмысы:тестті дайындау және шешу, мейірбикелік ауру тарихын дайындау, жағдайлық есепті дайындау және шешу.

2.9 Білімдерін және дағдыларын бағалау әдістері:

Барлық сабақ түрлерін бағалау ережесі (аудиториялық, СОӨЖ, СӨЖ)сабақтың әрбір деңгейінің шкаласы және критерийі (ағымдағы, межелі, қорытынды бақылау). Сабақтың бағасы 100-балды шкаламен қойылады. 09.09.2011 жылғы бұйрық №152. • Ағымдағы бақылау: ауызша және жазбаша сұрау,тестілеу, жағдайлық есепті шешу, науқасты курациялау кезінде бағалау, кіші топтармен жұмыс жасау кезінде жеке бағалау және жалпылай бағалау.

 • Межелі бақылау: тестілеу.

 • Қорытынды бақылау: тестілеу.

Қолданылатын құрал жабдықтар: мультимедиялық проектор, ноудбук, 3d теледидар.
2.10 Ұсынылатын әдебиет:

Негізгі:

 1. Организация специализированного сестринского ухода. Широкова Н.В. – М., «ГЭОТАР-Медиа», 2009. – 144 с.

 2. Основы сестринского дела. Т.П.Обуховец – Ростов-на-Дону, 2009.

 3. Основы сестринского дела. И.В.Островская, Широкова Н.В. – М., «ГЭОТАР-Медиа», 2009. – 320 с.

 4. Реанимация и интенсивная терапия. Н.С. Малышева– М., «ГЭОТАР-Медиа», 2009.

Нормативті акті:

1.Приказ № 32 «Об утверждении Правил по совершенствованию системы управления качеством оказания медицинской помощи в организациях здравоохранения РК».

2.Приказ № 533 санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения».

3.Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» №193-IV от 19 сентября 2009г.

4.Мероприятия по разделу ВИЧ/СПИД из Плана мероприятий по реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «СаламаттыҚазақстан» на 2011 – 2015 годы


 1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2009 года № 1938 "Об утверждении перечня категорий населения, подлежащих паллиативной помощи и сестринскому уходу".Қосымша:

 1. Сестринское дело в терапии Кардиология + CD. Учебное пособие. Сединкина Р.Г. «ГЭОТАР-Медиа», 2009. – 272 с.

 2. Основы сестринского дела. И.Х.Аббясов – М., 2007.

 3. Основы хирургических действий для специалистов со средним образованием. Т.А. Измухамбетов, В.М.Ячменев. РМК, 2009.

 4. Сестринское дело в хирургии. Учебное пособие. Стецюк В.Г. – М., «ГЭОТАР-Медиа», 2009. – 4010 с.

 5. Сестринское дело. А.Ф.Краснов – М., 2000

 6. Сестринское дело. Профессиональные дисциплины. Г.П.Котельников – М., 2007

2.11 Қосымшалар:
1 үлгі
20__ – 20__ жылдарына жұмыс бағдарламасының басқа пәндермен келісу хаттамасы


Келісілетін пәндер

Материалдық пропорциясын және оны баяндау ретін өзгерту туралы ұсыныстар және т.б.

Келісімге қатысқан кафедралардың мәжіліс хаттамаларының нөмірлері және күндері

1

2

3

Реквизитке дейінгі:

1. Морфологиялық пәндерМиология тарауы бойынша білімін тереңдету «Кеуде және аяқ – қол бұлшық еттер» және «Тері қабаттарының морфофункциональды сипаттамасы»


Хаттама №_____

___ _______20___ж.Шектес пәндер:

    1. Бакалавриат терапия

кафедрасы

Негізгі клиникалық симптомдар және синдромдарды терең үйрену; сау және науқас адамның жастағы ерекшеліктері. Мүше және жүйелерді лабораториялық және инструментальды әдістермен диагностикалау дағдыларын қуаттау.


Хаттама №_____

___ _______20___ж.

Реквизиттен кейінгі:

1. Қоғамдық денсаулықтағы әлеуметтік медицина
Қоғамдық денсаулық сақтау жұмысын ұйымдастырудан білімін тереңдету.

хаттама №_____

___ _______20___ж.


Морфологиялық пәндер кафедрасының

меңгерушісі, м.ғ.д., профессор К.Е.Сисабеков

Бакалавриат терапия кафедрасының

меңгерушісі, м.ғ.д., профессор Э.Қ.Бекмурзаева

Қоғамдық денсаулық сақтау №1 кафедрасының

меңгерушісі м.ғ.д., профессор М.Ә.Бөлешов

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫ
МЕЙІРБИКЕ ІСІ КАФЕДРАСЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ

ЖӘНЕ РЕАНИМАТОЛОГИЯ КУРСЫМЕНСИЛЛАБУС


Пән: «Паллиативті медицина»

Коды:

Мамандық: 051101 – «Мейірбике ісі»

Оқу сағатының көлемі: 90 с (2 кредит)

Курс: 4

Семестр: 7


Шымкент., 2013 ж.
СИЛЛАБУС

«Паллиативті медицина» оқу бағдарламасына сай «Мейірбике ісі» 051101 – мамандығына арнап құрастырылған.

«___»_______20____ж

__________________________________________________________________
СИЛЛАБУС МЕЙІРБИКЕ ІСІ НЕГІЗДЕРІ КАФЕДРАСЫ мәжілісінде талқыланды, бекітілді

Кафедра меңгерушісі _____________Әлдешев А.Ә.


Хаттама № ____«____» ______ 20___ ж

1.7. ОҚЫТУШЫЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТАты – жөні, тегі

Лауазымы

Еңбек жыл өтілімі

Санаты

Жұмыстарының басты бағыты

Ғылыми жетістіктері
1

Алмас

Әлдеш ұлы Әлдешевмедицина ғылымы-ның кандида-ты, доцент.

37 – жыл

Жоғары

анестезиология – реанимато- логия бойыншаІріңді ­ септикалық аурулармен ауыратын науқастардағы қиын жағдайлар кезінде қарқынды терапияның мәселелері бойынша медицина ғылымының докторы лауазымына диссертациялық жұмыс жүргізуде.

Бес оқу құралының және әдістемелік нұсқаудың жазушысы (авторы). 1988 ж «СССР Денсаулық Сақтау Жүйесінің Озаты» белгімен, 1998 ж ҚР Денсаулық Сақтау Комитетінің қалаулы мадақтамасымен, сонымен қатар 2011 ж денсаулық сақтау үздігі танылды.
2

Майя Абайқызы

Искакова


Кафедра ассистенті

8 – жыл

Терапия мамандығы бойынша маман сертифика-ты

4 - ғылыми мақалалардың жазушысы.«Мейірбике ісі негіздері» бойынша қазақ тіліндегі бір оқу құралының жазушысы.

«Денсаулық жағдайын бағалау»оқу құралыныңжазушысы.
3

Алданазарова Ляззат ОспановнаКафедра ассистенті

15-жыл

1-ші

Терапия мамандығы бойынша маман сертификаты2 - ғылыми мақалалардың жазушысы.

«Денсаулық жағдайын бағалау»оқу құралының жазушысы.
4

Марина Ильинична Пак

Кафедра ассистенті

2 – жыл

Анестезиология- реанимация мамандығы бойынша сертификат

3 - ғылыми мақалалардың

«Реонимация-анестезиологиядағымейірбике ісі негіздері» бойынша бір оқу құралының жазушысы.5


Ибрагимова Улпан Бахтияровна

Кафедра ассистенті

6-жыл

Терапия мамандығы бойынша маман сертифика- ты
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет