Лекция:: 15 Семинар: 13 СӨЖ: 62 Барлық сағат саны: 90 Аралыќ баќылау (АБ)- 60баллжүктеу 1.59 Mb.
бет10/10
Дата17.06.2016
өлшемі1.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

13.ҚОРЫТЫНДЫ БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ

ЖАЗБАША БАҚЫЛАУ


 1. Конфликтология және оның салалары

 1. Дау-дамай психологиясының тарихы конфликтологияның бір саласы ретінде

 1. Психоаналитикалық бағыт ең алдымен, адамға тән даудың алғашқы тұжырымдамалар

 1. Нысаны еңбек қатынастары мен оларды қамтамасыз ету шарттары болып табылатын әлеуметтік дау-дамайдың түрі

 1. Қазіргі шетел психологиясында дау-дамайларды зерттеудің негізгі теориялық бағыттары

 1. Даму принципі

 1. Жалпы ортақ байланыстар принципі.

 1. Теория, эксперимент және практиканың диалектикалық бірлігі принципі

 1. Дамудың үш деңгейінің (сипаттаушы, түсіндіруші, басқару) әрқайсысында дау-дамай психологиясы үш түрлі мазмұндық модельдері

 1. Жүйелі бағыт принципі

 1. Нақты-тарихи бағыт принципі

 1. Дау-дамайларды талдау кезеңдері

 1. Дау-дамайларды зерттеудің жағдаяттық әдісі

 1. Зерттеудің жағдаяттық әдісінің мәні

 1. Дау-дамайларды жағдаяттық зерттеудің ерекшеліктері

 1. Модульдік әдістеме көмегімен топтағы дау-дамайлар мен өзара қатынастар сипатын диагностикалау

 1. Дау-дамай психологиясындағы топтастыру мәселесі.

 1. Дау-дамайларды топтастырудың негізгі түрлері

 1. Тұлға аралық дау-дамайлар

 1. Әлеуметтік-психологиялық және тұлғалық себептері

 1. Дау-дамай пайда болуының объективті факторлары

 1. Дау-дамайлардың субъективті себептері

 1. Дау-дамайлардың ұйымдық-басқарушылық себептері.

 1. Дау-дамайлардың құрылымдық-ұйымдық себептері

 1. Дау-дамайлардың функционалды-ұйымдық себептері

 1. Дау-дамайлардың тұлғалық-функционалдық себептері

 1. Дау-дамайлардың жағдаятты-басқарушылық себептері

 1. Дау-дамайлардың әлеуметтік-психологиялық себептері.

 1. Өзін-өзі бағалаудың сәйкессіздігі туралы дау-дамайы

 1. Рөлдік дау-дамай

 1. Жүзеге аспаған тілектер дау-дамайлар

 1. Адамгершілікті дау-дамай.

 1. Мотивациялық дау-дамай.

 1. Психологияда (Анцупов, Шипилов, 1997; Донченко, Титаренко, 1989; Василюк, 1984; Юрлов, 1995) тұлға ішілік дау-дамайдың көрсеткіштерін бөліп көрсетті

 1. Тұлға ішілік дау-дамайды түсінудің негізгі бағыттары

 1. Тұлға аралық дау-дамайларды шешудің механизмдері мен тәсілдері

 1. Рационализация

 1. Сублимация

 1. Интеллектуализация

 1. Изоляция

 1. Проекция

 1. Тұлға ішілік дау-дамайларды конструктивті шешу факторлары

 1. Тігінен болатын дау-дамайлардың алдын-алу шарттары.

 1. Басшы мен бағынушы арасындағы конфликтілер

 1. Ерлі-зайыптылар арасындағы дау-дамайларды шешу.

 1. Невротикалық отбасы

 1. Проблемалық отбасы.

 1. Даулы отбасы.

 1. Дағдарысты отбасы

 1. Келіссөздер барысында медиатордың оппоненттермен өзара әрекеттесу тактикалары әр түрлі

 1. Дау-дамайда үшінші жақтың іс-әрекетінің нәтижелі болуына ықпал ететін факторла

 1. Дау-дамайлардың алдын алу

 1. Қазіргі тестік әдістер және компьютерлік психодиагностика бағдарламаларын қолдану арқылы тұлғаны кешенді психодиагностикалық зерттеу

 1. Социометрия және өзге де эффективті әдістерді қолдану арқылы ұжымды әлеуметтік-психологиялық зертте

 1. Психологиялық кеңес беру

 1. Дифференциалды тренингтік бағдарламаларды қолдану арқылы топтық психокоррекциялық тренингтер жүргізу

 1. Конфликтолог - тренингер жұмысының ерекшелігі

 1. Тренингтік жұмыстың ерекшеліктері мен кезеңдері?

 1. Тренингтік жұмыстың ерекшеліктері мен кезеңдері?

 1. Дау-дамайға қатысты тренингтік жұмыстардың негізгі әдістері

 1. Тренингтік практиканың психологиялық бағыттары мен түрлері

 1. Дау – дамайдың топтың және жеке жұмыстарының бағыттары

 1. Дау-дамайлар психологиясына кіріспе

 2. Отандық конфликтология және оның салалары

 3. Дау-дамайлар психологиясының тарихы – конфликтологияның саласы ретінде

 1. Шетел психологиясындағы дау-дамай мәселесі

 1. Дау-дамайдың мәні жайлы қазіргі түсініктер.

 2. Дау-дамай психологиясының нысанды-пәндік аясы

 1. Дау-дамайлар әдіснамасы, психологиялық зерттеу әдістері мен диагностикасы

 2. Әдіснама ұғымы. Дау-дамайларды зерттеудің әдіснамалық ұстанымдары. Дау-дамайларды сипаттаудың әмбебап ұғымдық сызбасы

 3. Дау-дамайларды психологиялық зерттеудің кезеңдері, бағдарламасы және негізгі әдістері

 1. Дау-дамайларды зерттеудің жағдаяттық әдісі

 2. Топтағы тұлғааралық дау-дамайлар диагностикасының модульдік әдістемесі

 1. Дау-дамайларды топтастыру. Әлеуметтік дау-дамайларға жалпы сипаттама

 2. Дау-дамайлар психологиясындағы топтастыру мәселесі. Дау-дамайларды топтастырудың негізгі түрлері

 3. Дау-дамайлардың нақты, басқару және ұйымдастырушылық, әлеуметтік-психологиялық және тұлғалық себептері

 1. Әлеуметтік дау-дамайлардың құрылымы мен қызметтері

 2. Тұлға аралық дау-дамайлардың өзгермелілігі

 1. Тұлға ішілік дау-дамайлар психологиясы.

 2. Тұлға ішілік дау-дамайларды түсінудің негізгі бағыттары

 3. Тұлға ішілік дау-дамайлардың түрлері

 1. Тұлға ішілік дау-дамайлардың генезисі мен салалары

 2. Тұлға ішілік дау-дамайларды шешудің психологиялық факторлары мен механизмдері

 1. Адамдар қарым-қатынасының түрлі саласындағы дау-дамайлар

 2. Отбасылық дау-дамай психологиясы

 3. Басшы мен бағынушы арасындағы дау-дамай

 1. Топаралық дау-дамай пайда болуының психологиялық механизмдері

 2. Дау-дамай психологиясының қазіргі адам, отбасы, ұжым мен қоғам өміріндегі рөлі

 1. Дау-дамайлардың алдын алу мен шешудің негіздері

 2. Дау-дамайлардың алдын алу қағидалары мен шарттары

 3. Айналадағылармен өз дауларын шешу кезіндегі әрекеттердің жүйелілігі

 1. Тұлға аралық дау-дамайларды шешудің негізгі әдістері мен тәсілдері

 2. Үшінші жақтың қатысуымен дау-дамай шешуді реттеу

 1. Топтық жұмыс технологиялары: Дау-дамай бойынша тренингтік практикум

 2. Дау-дамай бойынша топтық және жеке жұмыстарының бағыттары

 1. Тренинг – дау-дамай бойынша оқытудың белсенді, қолданбалы формасы.

 2. Тренингтік жұмыстың ерекшеліктері мен кезеңдері


14. СТУДЕНТТЕРДІҢ АКАДЕМИЯЛЫҚ БІЛІМІН

РЕЙТИНГТІК БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІ

Білім беру ісіндегі басты приоритет – студенттердің жеке шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту, оларды дара тұлға етіп әзірлеу. Оқу үрдісінде басымдылық рөл оқытушыға емес, студентке берілуі тиіс, студент белсенділік көрсетуі тиіс, оны оқытпай, ол өздігінен оқуы керек. Оқытудың негізгі мақсаты - өз бетінше дами алатын жеке адамды қалыптастыру болғандықтан, оқытудың негізгі формасы – студенттермен жұмыс істеу, дифференциялау.

Әрбір студент басқа студент пен салыстырылмайды, керісінше өзімен - өзі салыстырылады. Студенттер өз нәтижелерін бағалай білуге үйренуі аса маңызды.

Студенттердің білімін бағалау – оның жіберген қатесіне жазалау емес, жетістігін мадақтау, көтермелеу құралына айналуы тиіс.

Студенттердің білімін бағалау кредиттік оқыту жүйесінің міндетті элементі болып кіреді.

Қорытынды бақылау-емтихан студенттің академиялық уақыт ішіндегі кәсіптік білім бағдарламасын меңгеру дәрежесін анықтау үшін өткізіледі.

Емтихан компьютерлі, жазбаша тестермен немесе ауызша, жазбаша түрде өтеді. Емтиханның өту формасын оқу-әдістемелік кеңес тағайындайды.

Студенттің білімін бағалау рейтингтік балл екі бөліктен тұрады: біріншісі – рейтинг балының 40% құрайды, оны студент күнделікті бақылау (ОБСӨЖ), СӨЖ тапсырмаларын орындағаны үшін жинақтайды. (А1;А2-жетінші және он төртінші апталарда өткізілетін аттестаттау балдары), екіншісі – рейтинг балының 60% құрайды, ол қорытынды бақылау – емтиханның нәтижесі осы балдардың қосындысы студенттің білімінің рейтингтік көрсеткіші:

R=(А1+А2)x0,6 + Э x0,4

Рейтингтің жоғарғы мәні – 100 балл

Студенттің оқу жылындағы академиялық үлгерімі GPA мәні былайша есептеледі:

GPA =

И1 , И2 ,..., ИП – студенттің қорытынды балының сандық баламасы.

К1 , К2 ,..., КП – студенттің оқыған пәндер кредиті

1 курс студенті келесі курсқа көшу үшін GPA мәні «+Д» – 1,33 (55-59%) балдан кем болмауы керек, 2 курс студенті үшін – «+С» – 2,33 (70-74%), 3 курс студенті үшін «В-» – 2,67 (75-79%) кем болмауы керек.

Әр деңгейдің ұпай саны студенттердің білімін бақылаудың үлгілері мен кіріспе, ағымдағы және аралық бақылаулармен жиналады. Төменде студенттердің баллмен есептегенде білім градациясының кестесін беріп отырмыз:Бағалаудың әріптік жүйесі

Баллдары

Бағалаудың %-тік мазмұны

Бағалаудың дәстүрлі жүйесі

А

4.0

100

Өте жақсы

А-

3.67

90-94

В+

3.33

85-89

Жақсы

В

3.0

80-84

В-

2.67

75-79

С+

2.33

70-74

Қанағаттанарлық

С

2.0

65-69

С-

1.67

60-64

D+

1.33

55-59

D

1.0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанғысыз

Пәннен F – деген баға алған студент жазғы семестрде оны қайта тапсыру керек

Жетісай,2010
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет