“Математика және экономика” факультетіжүктеу 1.45 Mb.
бет10/12
Дата17.06.2016
өлшемі1.45 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12Математика және экономика” факультетіЭкономика кафедрасы
«Банктік бақылау және аудит ” пәні бойынша

050508–“Есеп аудит ”, 050509 “Қаржы” мамандығының студенттері үшін

Студенттің өзіндік жұмысы жоспары және орындау кестесі
(СӨЖ)

Жетісай 2008ж.

10. СӨЖ жоспары.

Тақырыбы және мазмұны

Сағ саны

Әдебиеттер

1.

Банктік реттеу және қадағалау мақсаты мен қажеттілігі

2

№1,2,5,6,21

2.

Банктік қадағалауды ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі

2

№1,4,5

3.

Қазаұстан Республикасы Ұлттық банкі, банктік қызметті реттеудегі оның орны мен маңызы


2

№4,5,9,10,20

4.

Банктік қадағалау концепциясы және қадағалау процессі


2

№5,8,11,16,19

5.
Банктік қадағалау стратегиясы, сатылары

2

№5,6,10,13,14

6.

СAMEL рейтингтік жүйесінің жіктелуі және оның негізгі көрсеткіштерінің талдауы

2

№1,3,7,20

7.

Капиталдың адекваттығын бағалау

2

№1,2,15,18,20

8.

Активтердің сапасын бағалау

2

№6,818,19

9.

Банк менеджментін бағалау

2

№2,4,21

10.

Өтімділікті бағалау

2

№9,16,20

11.

Банк табыстылығын бағалау

2

№2,3,7

12.

Банкте аудиторлық тексеруді ұйымдастыру

2

№2,3,8,21

13.

Ішкі аудит – ішкі бақылау жүйесі

2

№5,6,8,10,19

14.

Құрылтайшылар құжаттарын аудиторлық тексеру және жарғылық капиталдың қалыптасу заңдылығы

2

№4,5,9,10,20

15.

Ұлттық банкпен бекітілген пруденциалды нормативтерді банктермен орындауды аудиторлық тексеру

2

№5,8,11,16,19

16.

Есеп айырысу,ағымдағы шоттар бойынша операцияларды ашу, жүргізу және кассалық операциялардың аудиторлық тексерудің дұрысығы мен заңдылығы

2

№5,6,10,13,14

17.

Несие және депозит операциялар аудиті

2

№1,3,7,20

18.

Негізгі құралдар және материалды емес активтер аудиті

2

№1,2,15,18,20

19.

Бағалы қағаздармен банк операцияларының аудиті

3

№6,818,19

20.

Валюталық операциялар аудиті

3

№2,4,21

21.

Банктің табысын, шығысын және пайдасын дұрыс қалыптастырудың аудиторлық тексеруі

3

№6,818,19
Барлығы

45
Ә д е б и е т т е р.


1. Закон «О Национальном банке Республики Казахстан» от30марта1995 г.

2. Закон «О банках и банковской деятельности РК»

от 31 августа 1995 г., с учетом изм. и доп.

3. Закон о валютном регулировании от 24декабря 1996 г. с учетом изм. и доп.

4. Закон о рынке ценных бумаг от 05.03.1997 г. с учетом изм. и доп.

5. Закон о переводах и платежах денег от 28.07.1998 г.

6. Закон «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 24 апреля 1995 г.№ 2235 с изменениями и дополнениями.

7. Руководство по банковскому надзору: НациональныйБанкРК,1995г.

8. Ключевые принципы эффективного банковского надзора. Базельский комитет по банковскому надзору. Перевод с англ. Базель, сентябрь 1997 г.

9. Правила выдачи, отзыва, разделение на создание, реорганизацию банка, лицензии на проведение банковских операций и иной банковской деятельности, их аннулирования и приостановление, дачи, отзыва согласия на открытие, слияние и открытие представительств банка №50 от 29.02.1996 г. с учетом изм. и доп.

10. Правила применение Государственного классификатора РК - единого классификатора назначение платежей № 388 от 15.09.1999 г.

11. Правилж классификации рисков Национального Банка РК и требования по их управлению № 219 от 23.05.1997 г. с учетом изм. и доп.

12. Положение « О пруденциальных нормативах » №219 от 23.05.1997 г. с учетом изм. и доп.

13. Положение « О минимальных резервных требованиях » №222 от 23.05.1997 г. с учетомизм.идоп.

14. Положение Национального банка РК « О классификации активов банка и условных обязательств и расчете провизий по ним банками второго уровня РК » №218 от 23.05.1997 г. с учетом изм. и доп.

15. Инструкция о порядке открытия ведение и закрытие балансовых счетов клиентов в банках РК №266 от 18.07.2000 г.

16. Инструкция об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в РК №400 от 15.09.1999 г.

17. Правила применение чеков на территории РК №266 от 05.12.1998 г.

18. Правила проведение валютных операций в РК №206 от 23.05.1997 г. с учетом изм. и доп.

19. Инструкция об организации экспортно-импотрного контроля в РК № 201 от 23.12.1998 г.

20. Правила проведение операций клиринговой системе Республиканского Государственного предприятия на проведения хозяйственного « КЦМР » №157 от 03.07.1997 г.

21. Правила использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег натерритории РК № 1155 от 14.06.2000 г.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Сырдария” университеті


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет