2015 ж тамыз айында жаңадан түскен кітаптар тізімі Жаратылыстану ғылымдары 502 я 65Дата04.03.2016
өлшемі86.5 Kb.
2015 ж. тамыз айында жаңадан түскен кітаптар тізімі
Жаратылыстану ғылымдары
502

Я 65

Янушкин В. Қазақстанның ғажайып табиғаты = Удивительная природа Казахстана =WONDERING NATURE KAZAKHSTAN / В. Янушкин. - Алматы : Алматыкітап баспасы, 2014. - 320 б. - (Менің Қазақстаным)

Тамақ өндірісі

664

Ә 52 Әлем халықтарының тағамдары : рецептер. - Астана : Фолиант, 2014. - 304 б. : цв. ил.
Ауыл шаруашылығы
633

С 12

Сабырұлы С. Қазақстан астығы: кеше және бүгін / Сабырұлы С. - Алматы : Қайнар, 2015. - 384 б.
Техника

656

Ж 79

Жол жүрісі қағидалары . - Алматы : Юрист, 2015. - 72 б.
Тарих

930

Ж 24

Жамалов, Қалас. Әлемдік өркениет іздері: Ежелгі Шығыс / Қ. Жамалов. - Алматы : Сөздік- словарь, 2015. - 360 б.
94(3)

Е 33

Ежелгі дүние : энциклопедия. - Астана : Фолиант, 2014. - 512 б. - (Білім әлемі)
Қазақстан тарихы
94 (574)

Д 91

Дінмұхамед Қонаев (1912-1993) . - Алматы : Аруна баспасы, 2014. - 24 б. - (Даңқты адамдар)
94(574)

Қ 17

Кәрібаев Б.Б. Қазақ хандығының құрылу тарихы / Б. Б. Кәрібаев. - Алматы : Сардар, 2014. - 520 б.
94(574)

Қ 17

Қазақ хандары = Казахские ханы = Kazakh khans : (XV ғ. ортасы-XVIIIғасыр басы) : (середина XV в -началоXVIII в.). - Алматы : Сардар, 2015. - 123 б
94(574)

Ш 21

Шәлекенов У. Х.

Ғылыми еңбектер / У. Х. ШәлекеновТ. 2 : Орталық Азиядағы арийлердің өркениеті = Цивилизация ариев Центральной Азии : научные труды. - Алматы : Жібек жолы, 2015. - 600 б.
94(574)

Ш 34

Уахит Шәлекенов / Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. - Алматы : Қазақ университеті, 2014. - 389 б. - (Өнегелі өмір)

Шығыс Қазақстан тарихы
94(574.4)"1941/1945...

Қ 17

Дәуенов, Бақытбек. Қазақтар : тарих, тағылым / Б. Дәуенов. - Семей : Үш биік, 2014. - 96 б.Саясат

327

О-58

Онжанов Н. Бітімгер / Н. Онжанов. - Астана : Фолиант, 2015. - 240 б.

Өркениет008

Т 33

Садуахас Темірбеков / Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. - Алматы : Қазақ университеті, 2014. - 372 б. - (Өнегелі өмір)

Журналистика

070

Т 65

Төлепберген, Болатбек. Біз осы не бітіріп жүрміз? : публицистикалық толғаулар мен мақалалар / Б. Төлепберген. - Алматы : Сөздік- словарь, 2015. - 280 б.
Кітапхана ісі

02

Г94

Гусева Е. Н. Кітапханалардың инновациялық қызметін бағалау: әдістері мен тәсілдері / Е. Н. Гусева. - Өскемен : БМ плюс, 2015. - 80 б.


Тіл білімі

811

А 52

Алтай Аманжолов / Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. - Алматы : Қазақ университеті, 2014. - 364 б. - (Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті)
Білім беру
37.013

М 16

Мақатова Ж. Ә. Тәрбие теориясы мен әдістемесі : оқу әдістемелік кешен / Ж. Ә. Мақатова, А. Қ. Дүйсенбаев. - Алматы : Алматыкітап баспасы, 2014. - 184 б.

Фольклор

398

Т 14

Таза мінсіз асыл сөз (XV-XVII ғасырлардағы жыраулардың шығармалары). - Алматы : Алматыкітап баспасы, 2014. - 112 б.
Әдебиеттану

82.0

Д 33

Дербісәлин Ә.

Ыбырай Алтынсарин : ғұмырбаяндық эссе-хикаят және ғылыми зерттеулер: үш томдық шығармалар жинағы / Ә. ДербісәлинТ. 1. - Алматы : Дәуір-Кітап, 2015. - 632 б.
82.0

Т 93

Тілепов Жұмат

Тарих және әдебиет : монография: үш томдық шығармалар жинағы / Ж. ТілеповТ. 1. - Алматы : Дәуір-Кітап, 2015. - 344 б.

Көркем әдебиет

82(574.4)

Қ71

Қуантайұлы, Нұржан. Асыл сөз : роман, әңгімелер, аудармалар, өлеңдер / Н. Қуантайұлы. - Алматы : Сөздік- словарь, 2015. - 336 б.
82-1

А 46

Алтын Жамбы : Жүсіпбек Шайхисламұлының жыр-мұралары: үш томдық

Т. 1. - Алматы : Азия Арна, 2015. - 400 б.
82-1

А 46

Алтын Жамбы : Жүсіпбек Шайхисламұлының жыр-мұралары: үш томдық

Т. 2. - Алматы : Азия Арна, 2015. - 324 б.

82-1

А 49

Алтын Жамбы : Жүсіпбек Шайхисламұлының жыр-мұралары: үш томдық

Т. 3. - Алматы : Азия Арна, 2015. - 324 б.
82-1

Ә 72

Әріп Ғ. Өмірді өлшеймін мен өз бағаммен... : өлеңдер / Ғ. Әріп. - Алматы : Сөздік-Словарь, 2015. - 216 б.

82-1

Ж 80

Жұбатова Ш. Шаңқай түс : өлеңдер / Ш. Жұбатова. - Алматы : Сөздік- словарь, 2015. - 288 б.

82-1 (574.4)
М 11


Мәселұлы, Әрімбек. Тағдыр / Ә. Мәселұлы, [б. м.], 2014. - 300 б.

82-1 (574.4)

М 94

Мұқанғалиұлы, Асылбек. Ой түбінде жатқан сөз / А. Мұқанғалиұлы, [б. м.], 2014. - 126 б.

82-1 (574.4)

С 32

Серікбаев, Нәкен. Толғаныстар / Н. Серікбаев. - Семей : Б. ж., 2014. - 187 б.

82-1(574.4)

С 89

Суырлының сұлу саздары / құраст. Ә. Мәселұлы . - Өскемен : Рекламный Дайджест, 2014. - 312 б.
82-3

A 37

Ақ желкеннің ұландары : жинақ / Е. Тоқтарбай [и др.]. - Алматы : Сораба, 2015. - 296 б.
82-3

Ж 26

Жанбота Д.

Шығармалары 2- томдық / Д. ЖанботаТ. 1 : Жер иесі. - Алматы : Қазақ университеті, 2015. - 560 б.
82-3

Ж 27

Жанбота Д.

Шығармалары 2- томдық / Д. ЖанботаТ. 2 : Қайталанбас қас қағым.. - Алматы : Қазақ университеті, 2015. - 560 б.
83

Қ 74

Құлыяс Т.

Таңдамалы : үш томдық / Т. ҚұлыясТ.1 : Деректі хикаяттар : хикаяттар. - Астана : Фолиант, 2015. - 416 б.
82-3

Л 27

Латиева, Сара. Туған жердің түтіні / С. Латиева. - Алматы : Сораба, 2015. - 368 б.

82-3

М 36

Мәмесейіт Т. Таным таразысы : әдеби мақалалар мен зерттеулер / Т. Мәмесейіт. - Астана : Нұра-Астана, 2015. - 344 б.
82-3

М 41

Мекембаев Адам

Шығармалары : роман мен повестер / Адам МекембаевТ. 1. - Алматы : Нұрлы Press. KZ, 2015. - 344 б.

82-3

О-42

Озғанбай, Өмірзақ. Отты жылдар әзілдері мен аңыздары / Ө. Озғанбай, К. Бекмағанбет. - Алматы : Астана Медиа Пресс, 2015. - 264 б. : 16 ил.

82-3

Р 24

Рахматулла Ж. Дала толғауы : эсселер, әңгімелер және хикаяттар / Ж. Рахматулла. - Алматы : Сөздік- словарь, 2015. - 464 б.
82-3

С 28

Сәрсеке М.

Шығармалары : деректі ғұмырнама-роман / М. СәрсекеТ.4 : Қазақтың Қанышы : роман. - Астана : Фолиант, 2015. - 640 б.
82-3

С 28

Сәрсеке М.

Шығармалары : деректі ғұмырнама-роман / М. СәрсекеТ. 5 : Біртуар Бөкетов : роман. - Астана : Фолиант, 2015. - 536 б.
82-3
С 28


Сәрсеке М.

Шығармалары : деректі ғұмырнама-роман / М. СәрсекеТ. 6 : Ноқталанған тарихшы. - Астана : Фолиант, 2015. - 536 б.
82-3

С 28

Сәрсенбай О. Өмір-сынақ / О. Сәрсенбай. - Алматы : Қайнар, 2015. - 456 б.
82-3

С 52

Смайыл А.

Көп томдық шығамалары / А. СмайылТ. 1 : Роман, повестер. - Астана : Фолиант, 2015. - 528 б.
82-3

С 52

Смайыл А.

Көп томдық шығамалары / А. СмайылТ. 2 : Повестер мен әңгімелер. - Астана : Фолиант, 2015. - 392 б.
82-3

С 52

Смайыл А.

Көп томдық шығамалары / А. СмайылТ. 3 : Тарихи зерттеулер. - Астана : Фолиант, 2015. - 320 б.
82-3

С 52

Смайыл А.

Көп томдық шығамалары / А. СмайылТ. 4 : Жаралы жылдар дабылы : деректі-танымдық шығармалар. - Астана : Фолиант, 2015. - 304 б.

82-3

С 82

Смайыл А.

Көп томдық шығамалары / А. СмайылТ. 5 : Саяси-әлеуметтік публицистика. - Астана : Фолиант, 2015. - 272 б.

82-3

Т 93

Тілеухан, Төлек. Ең ғажайып хикая : роман / Т. Тілеухан. - Алматы : Фирма Орнак, 2015. - 512 б.

.

82-3 (574.4)А 36

Айжақсин, Ысқақ. Ұстаз қаламы / Ы. Айжақсин. - Семей : Крючков А. В. баспасы., ж. ж. - 150 б.
82-3(574.4)

Ә41

Әбділбаев, Тұрысбек. Өнегелі өмір / Т. Әбділбаев. - Алматы : Тоғанай Т, 2014. - 216 б.
82-3 (574.4)

Ж 81

Жұмат, Серік Зейнетайұлы. Ақын Сембай / С. З. Жұмат. - Семей : Семей Печать, 2014. - 146 б.

82-3 (574.4)

Ж 81

Жұмат, Серік Зейнетайұлы. Ақсуаттың Рахаты / С. З. Жұмат. - Семей : Семей Печать, 2015. - 89 б.
82-3 (574.4)

Қ 45

Қасымов, Айтмұхамбет. Туған жер әуендері : жинақ / А. Қасымов. - Өскемен : Шыгыс Полиграф, 2015. - 268 с.

82-3 (574.4)

Т 31

Тектіліктің тұнбасы : Қайырбек Ілбековті еске алу кітабы. - Алматы : Елтаным баспасы, 2013. - 132 б
82-3 (574.4)

Т 90

Түсіпұлы, Тияс. Жетіарал жердің жәннаты / Т. Түсіпұлы. - Өскемен : Рекламный Дайджест, 2014. - 298 б.
821

Р 65

Рот, Йозеф. Тағдыр тәлкегі : роман / Й. Рот. - Алматы : Фирма Орнак, 2015. - 176 б. ; Драматургия I - XXI сериясы)


Балалар әдебиетІ

82-93А 75

Араның пішіндермен танысуы . - Алматы : Аруна баспасы, 2014. - 20 б. - (Менің алғашқы оқу кітабым)
82-93

А40 Алдар Көсе мен молда. - Алматы : Аруна , 2014. - 9 б.
82-93

А 40

Алдар Көсе және Жартыбай бай. - Алматы : Аруна , 2014. - 8 б.

82-93

А40

Алдардың шайтандармен жолдас болуы. - Алматы : Аруна , 2014. - 8 б.
82-93

А 45

Алдар атануы . - Алматы : Аруна , 2014. - 9 б.
82-93

А 46

Алтын жүзікті қыз : қазақ ертегісі. - Алматы : Алматыкiтап, 2014. - 20 б.

82-93

А 50

Алиса ғажайыптар елінде . - Алматы : Аруна , 2015. - 24 б.
.82-93

А 75

Араның пішіндермен танысуы . - Алматы : Аруна баспасы, 2014. - 20 б. - (Менің алғашқы оқу кітабым)
82-3

Ә 95

Әшімханұлы Д.

Көптомдық шығармалар / Д. ӘшімханұлыТ.1 : Тасқала : повестер мен әңгімелер. - Астана : Нұра-Астана, 2015. - 480 б.
82-93

Б 16

Базарбайқызы М. Әкесін іздеген ұл : әңгімелер / М. Базарбайқызы. - Алматы : Фирма Орнак, 2015. - 176 б.
82-93

Д 79

Дудар қыз : қазақ ертегісі. - Алматы : Алматыкiтап, 2014. - 16 б.

82-93

Ж 79

Жолбарыс пен тышқан. Қасқыр мен қой. Кірпі. - Көкшетау : Әлемbook.kz ЖШС, 2014. - 10 б.
82-93

К69

Көңілді жауапқұмар : буынға бөліп оқимыз. - Алматы : Аруна баспасы, 2014. - 48 б.
82-93

К 93

Күл-қыз . - Алматы : Аруна , 2015. - 24 б. - (Буынға бөліп оқимы
82-93

Қ 41

Қарақұсбай : қазақ ертегісі. - Алматы : Алматыкiтап, 2014. - 16 б.
82-93

Н 25

Нанбатыр : қазақ ертегісі. - Алматы : Алматыкiтап, 2014. - 14 б.
82-93

О-59

Раушангүл мен Қаршагүл : баяндауы мен суреттемелері Руф Сандерсондікі. - Астана : Фолиант, 2014. - 32 б.
82-93

П 20

Патша мен бүркіт : қазақ ертегісі. - Алматы : Алматыкiтап, 2014. - 24 б.
82-93

Р 22

Он екі биші ханшайым : баяндауы мен суреттемелері Руф Сандерсондікі. - Астана : Фолиант, 2014. - 32 б.111.

82-93

Р 23

Рапунцель . - Алматы : Аруна Ltd, 2015. - 24 б. - (Буынға бөліп оқимын)
.82-93

Т 19

Таңғажайып хикаялар

1-ші кітап : Гулливердің саяхаттары. Робинзон Крузо. Маугли. - Астана : Фолиант, 2014. - 48 б.
82-93

Т 19

Таңғажайып хикаялар

2-ші кітап : Сұлу қыз бен құбыжық. Қызыл Телпек. Бұлбұл. - Астана : Фолиант, 2014. - 48 б.
82-93

Т 19

Таңғажайып хикаялар

3-ші кітап : Су перісі. Ұсқынсыз балапан. Қайтпас қайсар қалайы жауынгер. - Астана : Фолиант, 2014. - 48 б.
82-93

Т 19

Таңғажайып хикаялар

4-ші кітап : Өз елінің таңғажайып сиқыршысы. Пиноккионың шытырман оқиғалары. Гензель мен Гретель. - Астана : Фолиант, 2014. - 48 б.
82-93

Т 19

Таңғажайып хикаялар

5-ші кітап : Питер Пэн. Том Сойердің басынан кешкендері. Гекльберри Финн. - Астана : Фолиант, 2014. - 48 б.
82-93

Ү 29

Үйрек пен алтын жұмыртқа. - Алматы : Аруна , 2015. - 24 б.
82-93

Х 19

Хан Шалқан : қазақ ертегісі. - Алматы : Алматыкiтап, 2014. - 13 б.
82-93

Ш 97

Шынашақ . - Алматы : Аруна , 2015. - 23 б. - (Буынға бөліп оқимын)Өнер

74

К 17

Өрнек жолы = Путь орнамента = Ornament s way. - Алматы : Асыл Сөз, 2014. - 240 б.
74

Т 52 Тоқтабаева, Шайзада. Қазақтың киізден бұйым жасау өнері = Кошмовойлочное искусство казахов = FEIJ ARJ OJ KAZAKHS / Ш. Тоқтабаева. - Алматы : Алматыкітап баспасы, 2014. - 248 б.

Аралас мазмұндағы басылымдар
08(574.4)

Ш 97

Шығыс көкжиегі = Взгляд на Восток = LOOK TO THE EAST. - Өскемен : БМ плюс, 2014. - 300 с.
Каталог: docs -> snp
snp -> А. С. Пушкин атындағы шығыс қазақстан облыстық кітапханасы а. С Пушкин атындағы кітапхана қорына түскен жаңА Әдебиеттер тізімі
snp -> Математика 51(072) б 20 Балаларды математиканы түсінуге
snp -> А. С. Пушкин атындағы шығыс қазақстан облыстық кітапханасы а. С Пушкин атындағы кітапхана қорына түскен жаңА Әдебиеттер тізімі
snp -> Анықтамалық және әмбебап басылымдар 37(03) Қ 81 Қыздарға арналған энциклопедия. Алматы : Аруна, 2013. 296 б
snp -> 2015 жылғы қазан айында келге жаңа кітаптар Тарих Ұлы Отан соғысы 94(574. 4)"1941/1945" а 93 Аупбаев Ж
snp -> Этнодемография 314(574. 4) Э 91 Этнодемографические процессы в


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет