4. Сообщество Новости деканата и кгму вконтакте: vk com/wall17707453?#/public35094709Дата17.07.2016
өлшемі1.02 Mb.
#205855
САУАЛНАМА

 • Т.А.Ж._______________________________________________________

 • ЖОО(басқа оқу орны)____________________________________________________

 • Курс_________________________________________________________

 • Факультет___________________________________________________

 • ТОП_______________________________________________________

 • Студ. билеттің №_______________________________________________________

 • Байланыстық ақпарат (телефон, электронды почта адресі)_______________________________________________________

ОЛИМПИАДАНЫҢ ЭЛЕКТРОНДЫ АДРЕСІ olimpiadafiziologiya@mail.ru

ҰЙЫМД.КОМИТЕТІ : 8 702 844 57 24

8 777 442 25 33

8 700 368 88 45

1 КЕЗЕҢНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ ҚММУ БАРЛЫҚ АҚПАРАТТЫҚ ҚОРЛАРЫНДА, СОНЫМЕН ҚАТАР ҚАЛЫПТЫ ФИЗИОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫНЫҢ БАРЛЫҚ АҚПАРАТТЫҚ СТЕНДТЕРІНДЕ ЖАРИЯЛАНЫП ОТЫРУЫ ҚАЖЕТ
1. Официальный сайт КГМУ kgma.kz

2. Сайт «Клуб Инициативных студентов» КГМУ. Сайт о и для студентов-медиков. allmedforum.ucoz.org

3. Сообщество «Деканат ОМ и С КГМУ» в «МОЕМ МИРЕ» my.mail.ru/community/sdudent_dekanat

4. Сообщество Новости деканата и КГМУ ВКОНТАКТЕ: vk.com/wall17707453?#/public35094709

ҚАЛЫПТЫ ФИЗИОЛОГИЯ БОЙЫНША ОЛИМПИАДАНЫҢ БІРІНШІ КЕЗЕҢІНІҢ ТАПСЫРМАЛАРЫ
 • 1-блок. Берілген блокта І деңгейлік күрделілікте 10 тесттік тапсырма беріледі. Әрбір тесттік сұраққа бір дұрыс жауапты таңдаңыз. Әр дұрыс жауап үшін – 2%.

 1. Жасушалық мембрананың иондық каналындағы конформациялық жағдайы қалай аталады?

 1. тыныштық

 2. белсенділік

 3. белсенділіктің жойылуы

 4. фиксациялық

 5. байланыстық
 1. Бұлшықет талшықтарының әрекет потенциалын бұлшықет талшығы бойымен және Т-жүйе бойынша тереңге өткізу қабілеті аталады?

a. жиырылғыштық

b. қозғыштық

c. эластикалық

d. созылғыштығы

e. өткізгіштік

3. Постсинапстық мембранада деполяризация мына медиаторлардың әсерінен жүредіа. гамма-амин май қышқылы, глицин

b. ацетилхолин, норадреналин

c. пилокарпин, адреналиин

d. атропин, ацетилхолин

e.холинэстераза,серотонин4. Жүйке талшықтары бойынша қозудың таралу жылдамдығы неге байланысты?

 1. диаметрі, миелинді қабаты

 2. лабильділігі, серпімділігі

 3. қозғыштығы, лабильділігі

 4. тітіркендіргіштігі, серпімділігі

 5. рефрактерлігі, диаметрі
 1. Жүйке жасушасының денесінен шеткері мүшеге өтуін қамтамасыз ететін нейронның құрылымдық компоненті қалай аталады?

a. сома

b. дендрит

c. ядро

d. визикулаe. аксон
6. Анықталған қызметті реттеу үшін қажет ОЖЖ әртүрлі бөлімдерінде орналасқан нейрондардың жиынтығын қалай атайды?

 1. рецептивті аймақ

 2. синапстық ансамбль

 3. жүйке орталығы

 4. рефлекстік доға

 5. рефлекстік аймақ

7. Бір немесе бірнеше гормондардың әртүрлі бағытта әсері қалай аталады?a. синергизм

b. антогонизм

c. окклюзия


d. модульдеу

e. таңдаушылық


8. Түскі асқа қандай тағамды қолданған дұрыс?

 1. көмірсулы

 2. ақуызды

 3. майлы

 4. өсімдік

 5. минералды
9. Талдағыштың шеткері бөлімі қандай құрылымдармен айқындалады?

 1. мотонейрондармен

 2. дендриттермен

 3. ганглийлермен

 4. аксондармен

 5. рецепторлармен

10. Қандай бұлшықеттің жиырылғыш әрекетінің нәтижесінде адамның кеңістікте дене қалпын ұстауы жүзеге асады?

а. бірыңғай салалы бұлшықет

b. қаңқа бұлшықеттері

с. жасушааралық құрылымдар

d. эндотелий жасушалары

е. ішкі мүшелер
Жауап кестесі 1-блок.

сұрақ №

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

жауап

 • 2-блок. Берілген блокта ІІ деңгейлік күрделілікте 10 тесттік тапсырма беріледі. Әрбір тесттік сұраққа бір дұрыс жауапты таңдаңыз. Әр дұрыс жауап үшін – 3 %.

1. Жиі және сирек тітіркендіргіштерге бірдей жауап реакциялары парабиоздың қай фазасында байқалады?

a. тежеуші

b. парадоксальді

c. ультрапарадоксальді

d. ортодоксальді

e. теңестіруші
2. Қызметтік жүйенің жүйеқұраушы факторы болып қай элемент табылады?


 1. әрекет нәтижесінің акцепторы

 2. тиімді бейімделуші нәтиже

 3. жүйенің шығаратын стимулы

 4. жүйенің кері афферентациясы

 5. жүйенің афферентті синтезі

3. Тежелудің қандай түрі тежеуші құрылымдардың қатысуынсыз дамиды?

a. реципрокты

b. пресинапстық

c. пессимальді

d. антидромды

e. постсинапстық
4. Гипофиз қандай гормондармен ішкі секрецияның шеткері бездерінің қызметтерінің реттелуін жүзеге асырады?

a. глюкокортикоидтар

b. тропиндер

c. йодтирониндер

d. катехоламиндер

e. минералокортикоидтар


5. Қарапайым рефлекстік доға нейрондардың қанша нейроннан түзілген?

 1. бір

 2. екі

 3. үш

 4. төрт

 5. бес
 1. Адамда қандай жағдайда кері азоттық баланс байқалады?

 1. аштық кезінде

 2. жүктілік кезінде

 3. өсу кезінде

 4. ақуыздық емдәм кезінде

 5. сауығу кезінде

7. Биокалориметрияда организммен бөлінген жылу мөлшерінің тікелей есептеудің әдісін қалай атайды? 1. тікелей емес калориметрия

 2. тікелей калориметрия

 3. ашық әдіс

 4. термометрия әдісі

 5. толық емес газ талдау

8. Қандай механизмнің есебінен адреналин терінің температурасын төмендетеді? 1. тамырлардың тарылуы

 2. пульстың жиілеуі

 3. тамырлардың кеңеюі

 4. пульстің сиреуі

 5. жүрек соғуының сиреуі

9. ОЖЖ қай бөлімінде сенсорлық жүйелердің орталық бөлімдері шоғырланған? 1. үлкен ми қыртысында

 2. аралық мида

 3. ортаңғы мида

 4. сопақша мида

 5. жұлында

10. Организм қызметтерінің өз бетінше реттелуі қай принципке негізделген? 1. жағдайлық афферентация

 2. афференттік синтез

 3. кері байланыс

 4. басымды мотивация

 5. реципрокты жүйкелену

Жауап кестесі 2-блок


сұрақ №

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

жауап
 • Блок 3. Берілген блокта 5 жағдайлық есепті шешу қажет,бір жағдайлық есептің әрбір дұрыс жауабы үшін – 10%.


1. Адам жазық климат (құрғақ, қоршаған ортаның жоғары температурасы) жағдайында санаторий – курорттық емделуде болды. Ұсынылған нұсқалардан таңдаңыз, жылу берілудің қандай механизмі көрсетілген жағдайларда басым болады, және оның тиімділігін дәлелдеңіз?

 1. конвекция

 2. жылу шағылыстыру

 3. жылу өткізу

 4. булану

 5. радиация2. Адам тіршілік әрекетіндегі үрдістерді қамтамсыз ету үшін өзінің қажеттілігін ақуыз, май, көмірсу, минералды заттар, су және дәрумендермен қанағаттандыру қажет. Ұсынылған нұсқалардан таңдаңыз, ағзадағы зат алмасуды және энергетикалық шығындарды күшейтетін тағам қабылдаудың әсерін қалай атайды? Ақуыз, май және көмірсуларды қабылдау кезінде берілген әсердің ерекшеліктерін сипаттаңыз?

 1. спецификалық -трофикалық

 2. спецификалық-анаболитикалық

 3. бейімделушілік-катаболитикалық

 4. бейімделушілік-трофикалық

 5. спецификалық-динамикалық
 1. Берілген нұсқаулардан таңдаңыз. Әрекет потенциалының генерациясына әкелетін нейроннның қандай қасиетінің сызбасы суретте көрсетілген? Оның механизмін және орталық жүйке жүйесінің әрекетіндегі физиологиялық ролін сипаттаңыз?


 1. кезектік жинақталу

 2. кеңістіктік жинақталу

 3. кері индукция

 4. айқындалған басымдылық

 5. із салу құбылысы


 1. Қозғыш жасушалардың тыныштық потенциалы жасушаның сыртындағы және ішіндегі иондардың әртүрлі концентрациясымен сипатталады. Ұсынылған нұсқалардан таңдаңыз, тыныштық жағдайда мембрананың екі жақ бетімен иондардың ассиметриялы концентрациясының сақталуын қандай механизм қамтамасыз етеді және оның ерекшеліктерін сипаттаңыз?

 1. мембранаға гликокаликстің енуі

 2. иондық каналдардың белсенділігі

 3. иондық каналдардың белсенділігінің жойылуы

 4. натрий-калий насосы

 5. иондар диффузиясының механизмі 1. Ұсынылған нұсқалардан таңдаңыз, аксосоматикалық синапстардың постсинапстық мембранасының қасиеттерінің өзгеруімен байланысты суретте тежелудің қандай түрі көрсетілген? Оның механизмін және орталық жүйке жүйесінің әрекетіндегі физиологиялық ролін сипаттаңыз?

 1. постсинапстық

 2. пресинапстық

 3. пессималды
 4. қайтымды

 5. латеральдыЖауап кестесі 3-блок

сұрақ №

1

2

3

4

5

жауап
Жауаптарды дәлелдеу бір бағанға (МЫСАЛ ТӨМЕНДЕ)

 1. мәтін

 2. мәтін

 3. мәтін

 4. мәтін

 5. мәтін

1 КЕЗЕҢНІҢ ОРЫНДАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАРЫН ЭЛ.ПОШТА АДРЕСІНЕ ЖІБЕРІҢІЗ olimpiadafiziologiya@mail.ruДостарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет