Әдістемелік нұсқаулардың Нысан титулдық парағы пму ұс н 18. 3/40Дата20.07.2016
өлшемі142.22 Kb.
#212188
Әдістемелік нұсқаулардың Нысан

титулдық парағы ПМУ ҰС Н 7.18.3/40

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Философия және мәдениеттану кафедрасы


«Дүниежүзілік көркемдік мәдениеті» пәні бойынша

5В020400 – «Мәдениеттану» мамандығының студенттеріне арналған

курстық жұмысынаӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАРПавлодар
Әдістемелік нұсқауларды Нысан

бекіту парағы ПМУ ҰС Н 7.18.3/41


БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

___________ Пфейфер Н.Э.

2012 ж. «___»___________

Құрастырушы: аға оқутышы Уызбаева А.А.
Философия және мәдениеттану кафедрасы
«Дүниежүзілік көркемдік мәдениеті» пәні бойынша

5В020400 «Мәдениеттану» мамандығының студенттеріне арналған

курстық жұмысына
әдістемелік нұсқаулар

Кафедраның отырысында ұсынылды

2012 ж. «_____»______________, №__Хаттама

Кафедра меңгерушісі_____________Ахметова Г.Г 2012 ж. «____»_____

Тарих және құқық факультетінің ОӘК мақұлданды

2012 ж. «____»______________, №____ХаттамаОӘК төрағасы_________________ Батталов К.К. 2012 ж. «____»_____
МАҚҰЛДАНДЫ:

ЖжӘҚБ бастығы ________________Варакута А.А. 2012 ж. «____»_____


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды


2012 ж. «____»______________, №____Хаттама

Ұсынылған курстық жұмыстың тақырыптар

 1. « Нидерланд және Фландрия елдердің мәдениеті»

 2. «Француз Ренессанстың әдебиеті»

 3. «Испаниядағы Қайта Өрлеу заманның көркем мәдениеті»

 4. «Германиядағы Қайта Өрлеу кезеңі»

 5. «Қайта Өрлеу өнері»

 6. «Импрессионизм- ХІХ ғасырдағы көркем бағыт ретінде»

 7. «Барокко мәдениеті»

 8. «Рококо мәдениеті»

 9. «Англиядағы Қайта Өрлеу мәдениеті»

 10. Франциядағы Қайта Өрлеу мәдениеті

 11. XV ғасырда Ренессанстік мәдениеті.: негізгі сипаты және даму сатылары

 12. XVI ғасырда Италиядағы Қайта Өрлеу мәдениеті.

 13. Италиядағы Қайта Өрлеу кезеңің титандары және олардың дүниежүзілік мәдениетінде алатын орны

 14. Венециан мектебінің бейнелеу өнері.

 15. Кеш Қайта Өрлеу мәдениеті.

 16. Қайта Өрлеу өнерінде Антика мұрасы.

 17. Нидерландтағы мәдени дамуының ерекшеліктері.

 18. Франциядағы Қайта Өрлеу мәдениеті және оның ерекшеліктері.

 19. Жаңа заман кезеңің Еуропа мәдениеті.

 20. Жаңа заман дәурінің жалпы сипаттамасы.

 21. Жаңа замандағы өмір сұру және материалды өркениет сипаты.

 22. Жаңа замандағы әлемнің бейнесі

 23. Жаңа заман өнерінде көркем стилдер.


Курстық жұмыстың мақсаты мен мазмұны

«Дүниежізілік көркемдік мәдениеті» курсынан студенттер міндетті түрде курстық жұмысын жазып, тапсыруы керек.

Жұмысты жақсы орындап, тапсыруы үшін, олар міндетті түрде өздігінен бір курс бөлімінің теориялық материалдарын білуі керек, сонымен қатар тәжірибешілік тапсырмаларға көңіл бөліп, қазіргі заманғы мәдени-философиялық зерттеулермен таныс болуы керек.

Берілген материалдардың мәселелерін түсініп, дайындау үшін, курстық жұмыстың тақырыбын ең алдымен оқу құралдары мен қосымша әдебиеттерді оқып, жазуы керек. Келесі тапсырма осы материалды сатылап, ойлы түрде нақты ұсынуы тиіс.

Терминологияны дұрыс пайдалана алған жағдайда ғана нақтылық болады, ойлау – бұл сұрақтарды сатылып қарастыру, осыдан кейін бірінен соң бірі шыға беретін мәселелер, жалпы осының өзі бір жүйені құрайды, сенімді аргументерді пайдаланған да ғана нәтижеге қол жеткізуге болады. Курстық жұмыстың өзін қолмен таза, мәдениетті орындаудың өзіне көңіл бөлінеді. Оның орташа қолмен жазылғандағы көлемі 40 беттен болуы керек, міндетті түрде ақ жол болуы керек. Курстық жұмыстың өзі титулдық беттен басталады. Мәтіндегі жұмысты қайта оқып шығып, тексеріп, табылған қателерді білдіртпей түзетулері керек.

Курстық жұмысты тексерген кезде қаралатын мәселе: • мазмұнның ғылыми-теориялық деңгейі;

 • мәтін құрудағы дағдылардың қалыптастыруы: өздігінен әдебиеттермен жұмыс істеуі, бастыларын сүзіп алуы, сараптау, библиографияны сауатты жеткізуі;

 • сараптамаға өздігінен және шығармашылық жақындық керек;

 • курстық жұмысты уақытынды тапсыру және дұрыс дайындау.


Мазмұнына және ресімделуіне қойылатын талаптар

ЖАЛПЫ МІНДЕТТЕР


1. Құжат мәтіндері іштей құжаттарға бөлінеді, көбінесе жалпы мәтін (рефераттар, есептер, түсіндірме хаттар және т.б.), графиктерге бөлінген (специфика, ведомость, кестелер және т.б.).

2. А4 (210х297 м.м.) бетінің бір жағына ғана құжат мәтіндері орындалады ГОСТ 2.301, А3 (297х420 м.м.) иллюстрация және кестелерді пайдаланғанда міндетті түрде пайдалану керек.

3. Құжат мәтіндері келесі әдістермен орындалады:

- қолымен жазу – әріптер мен сандардың көлемі 2,5 м.м. Сандар мен әріптерді міндетті түрді анық, бір қалам түсімен жазу керек (көк, көкшіл, қара) . Түзетулер енгізілген жағдайда жұмыс қабылданбайды.

- электронды түрде жазған кезде Шрифт – Times New Roman, қарапайым, 14 көлемді, аралығы – бір қалыпты.

4. Құжат мәтіндерін машинамен жазған жағдайда, міндетті түрде барлық жеке сөздерді, формулаларды, белгілерді, қара сиямен, қаламмен жазуы керек.

5. Мәтінтің барлық жағынан өзінің жолы болуы керек. Сол жағы поля – 25 мм, оң жағы – 10 мм, жоғарғы және төменгі жағы – 10 мм.

Мәтіндегі ақ жол 15-17 мм қолмен жазғандағы немесе (1,25 см) машинамен жазғанда болуы керек. Мәтіндегі барлық ақ жолдар бір қалыпты болуы керек.

Мәтіндегі ең маңызды бөліктері 10 мм аралықта болуы керек.

Құжат мәтінінің қосымша үлгісі А бетінде көрсетілген.

Қателер, графикалық түсініксіз белгілер болса, құжаттағы барлық түзетулерді қара сиямен жазуы керек, немесе ақ сиямен түзетілген жағдайда сол жерге жазылуы тиіс. Бір бетте бес қатеден аспауы тиіс.

Құжат мәтіндерінде қателіктер толығымен түзетілмеген жағдайда қабылданбайды.

6. Құжат құрылымы:


 • титулдық бет (қосымша В-М);

 • тапсырма (шығым және т.б.);

 • мазмұны;

 • нормалық сілтемелер;

 • анықтамалар;

 • белгілер мен қысқартулар;

 • кіріспе;

 • негізгі бөлім;

 • қорытынды (шешімі);

 • қолданылған әдебиет көздері;

 • қосымша (керек жағдайда).

ПМУ МИ 4.01.1-05 1. Титулдық патақ құжаттың алғашқы бірінші беті болады.

 2. Титулдық бет А4 форматында орындалады, А қосымша негізінде;

  • 1 жолы – Министірліктің атауы, бұл жүйеге жоо-ы кіреді (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі);

  • 2 жолы – ЖОО –ның атауы (С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті);

  • 3 жолыкафедраның жалпы атауы, (тапсырма бойынша) дайындалған құжат;

  • 4 жолы – сол жағында – келісім грифі, оң жағында – бекіту грифі (керек кезінде толтырылады);

  • 5 жолы – құжат атауы (үлкен шрифпен), титулды бет жазылады. Құжаттарға, студенттер дайындаған, көрсетіледі (керек кезінде) тақырып атауы мен пәннәі атау;

  • 6 жолы– оң жағында – құжат дайындағандардың қолы, сол жағында – баға қойылады. Студенттердің дайындаған құжаттарына міндетті түрде қабылдап алған жетекшінің қолы тұруы керек;

  • 7 жолы – құжаттың дайындаған жылы ( «жыл» деген сөз керек емес немесе «ж»).


Жұмысты орындалу көлемі мен шарттары, уақыт бюджеті;

Өздігінен білім алатындардың білімдері мен дағдыларын бекіту үшін жасалынады.№ және курстық жұмыстың мазмұны мен тақырыптары

Уақыт, орындалватын сағат

Курстық жұмыс бағыты бойынша әдебиеттер тізімін жинақтау

5

2Кіріспе

5

3 Негізгі бөлім

15

4 Қорытынды

5

5 Рәсімдеу мен қорғау

5

Жалпы:

35

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Тарих және құқық факультеті

Философия және мәдениеттану кафедрасы
КУРСТЫҚ ЖҰМЫСЫ

КЖ. ХХХХХХ. ХХ-ХХ. ХХ. ХХ. ПЗ
Пән бойынша __________________________________________

Тақырып : _______________________________________________________
_____________________________________________________________

__________

(оценка)Члены комиссии
(должность, ученая степень)
(инициалы, фамилия)

(подпись)


(дата)

Нормоконтролёр:
(должность, ученая степень)
(инициалы, фамилия)

(подпись)


(дата)Руководитель:
(должность, ученая степень)
(инициалы, фамилия)

(подпись)


(дата)

Студент:

__________________________________

(инициалы, фамилия)

_________________

(подпись)_______________

(дата)

(группа)

200___

ПМУ ҰС Н 7.06.1/01
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖІНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
С.ТОРАЙҒЫРОВ АТЫНДАҒЫ ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
«Философии және мәдениеттану» кафедрасы
Курс жұмысына

тапсырма

«Дүниежүзілік көркемдік мәдениеті» пәні бойынша

Студент _________________________тобы________________1 Курстық жұмысының мазмұны
1.1 ___________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

1.2 ___________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

1.3 __________________________________________________

_____________________________________________________

1.4 _________________________________________________

____________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________

2 Бастапқы мәліметтер
2.1 _________________________________________________________

2.2 _________________________________________________________

2.3__________________________________________________________

2.4 _________________________________________________________


3 %КЖ дайындау және қорғау кестесі


Бөлім

% КЖ орындау апталары

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

КЖ алу
КЖ қорғау

2
3
4
5

4 КЖ пайдадану кезеңдегі дерек қөздердерінің тізімі
1

2

34
Тапсырманы алдым: «____» __________________200_ г. _________

(подпись)


Жұмыс жетекшісі ______________________ Ф.И.О.

(подпись)


каф. меңгерушісі _____________________ Г.Г. Ахметова

(подпись)
Ұсынылатын әдебиеттің тізімі
Негізгі:

1 Садохин А. П. Дүниежүзілік көркем мәдениеті: жоо арналған оқулық -М.:Юнити-Дана.-2007.-496 с.

2 Драч Г. В. Дүниежүзілік көркем мәдениеті (дүниежүзілік өркениеттің) - Ростов н/Д:Феникс.-2008.-535 с.

3 Львова Е. П. Дүниежүзілік көркем мәдениеті. -СПб:Питер.-2007.-416 с.

Қосымша:

4 Маркова А. Н. Мәдениеттану. Дүниежүзілік көркем мәдениеті:ЖОО студенттіне арналған оқулық - М.:Юнити.-2006.-576 с.

5 Юлдашбаева З. Б. Мәдениеттану: оқу құрал - М.:Высш. шк..-2008.-279 с.

6 Волкова Д. В. Мәдениеттану: оқу құрал - 2008.-315 с.

7 Лисичкина О. Б. Дүниежүзілік көркем мәдениеті. Византия/О. Б. Лисичкина.-М.:АСТ; Астрель.-2005.-271 с.

8 Грожан Д. В. Дүниежүзілік көркем мәдениеті: ЖОО студенттіне арналған оқулық/Д. В. Грожан. - Ростов н/Д:Феникс.-2005.-191 с.

9 Чекалов Д. А. Дүниежүзілік көркем мәдениеті: лекциялар/Д. А. Чекалов, В. А. Кондрашов.-Ростов н/Д:Феникс.-2005.-350

10 Эренгросс Б. А. Дүниежүзілік көркем мәдениеті: 2 т. - М.:Высш. шк. Т. 2, 2005.-511 с.Курстық жұмыс тақырыптары

1 Постмодернизм көркем бағыт ретінде

2 Хепенинг - жаппай мәдениеттің құбылысы

3 Ежелгі Қытай өнері

4 Париж, Амьен, Реймстің атақты соборлары

5 Модернизм – ХХ ғ. өнер және мәдениеттің басты бағыты ретінде

6 Неомодернизм көркем қозғалыс ретінде және оның бағыттары

7 ХХ ғ. өнер және мәдениеттің дағдарысы

8 С. Дали – сюрреализм бағыттының көрнекті өкілі

9 Африка, Франция, Карелияның көркем сүреттері мен петроглифтер

10 ХХ ғ. 50 – 60 жж. Қазақстан мәдениеті

11 Леонардо да Винчи шығармашылық өнері

12 Афиналық Акропольдің ансамблі

13 Көркем сүрет – өнердің түрі

14 Классицизм – XVIII ғ. Франция өнерінің бағыты ретінде

15 Сандро Боттичелли - XVғ. аяғ. Флоренцияның көркем сүретшісі

16 XIX ғ. көркем өнерінің бағыттары

17 XVIII ғ. Америка құрама штаттарының өнері

18 Клод Моне шығармашылық өнері

19 Кубизм эволюциясы

20 Дадаизм және оның дәстүрлерден бас тартуы

21 Крит өнерінің дүниелік сипаты

22 Романтизмнің көркемдік ерекшеліктері

23 Діни-этикалық ілімдері: брахмандар, буддизм, индуизм және өнер дамуымен байланыс.

24 Роман сәулет өнері

25 Ерте христиан көркем өнерi26 Сельджук және Осаман империя кезінің Турқия сәулет және қол өнері.

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет