Красимир марков лидерство и формиране на екипибет1/9
Дата12.07.2016
өлшемі0.98 Mb.
#193720
түріЛитература
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


КРАСИМИР МАРКОВ

ЛИДЕРСТВО И ФОРМИРАНЕ НА ЕКИПИ

Издателски комплекс при НВУ „Васил Левски”

КРАСИМИР МАРКОВ

ЛИДЕРСТВО И ФОРМИРАНЕ НА ЕКИПИ

Издателски комплекс при НВУ „Васил Левски”

Велико Търново 2014

Рецензенти:

проф. дикн Гошо Кирилов Петков

доц. д-р Невена Цветкова Атанасова-Кръстева

©Красимир Марков – автор, 2014
ISBN 978-954-753-205-2
СЪДЪРЖАНИЕ


ПРЕДГОВОР

5

ГЛАВА ПЪРВА. ЛИДЕРСТВОТО.

6


1. Лидерство, ръководство и мениджмънт


7

2. Подходи в изучаването на лидерството

16

Литература

18ГЛАВА ВТОРА. ТРАДИЦИОННИ ТЕОРИИ ЗА ЛИДЕРСТВОТО.

19 1. Теории, определящи чертите на лидера

19

 1. Поведенски теории за лидерството

21

Литература

27ГЛАВА ТРЕТА. СИТУАЦИОННИ ТЕОРИИ ЗА ЛИДЕРСТВОТО.

28 1. Модел на Фидлер

28

 1. Ситуационна теория на Хърси-Бланчард

31

 1. Теория за члена-лидер и теория за път-цел

33

4. Модел лидер-участие и модел на Стинсън-Джонсън

36

Литература

40ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ В ТЕОРИИТЕ ЗА ЛИДЕРСТВОТО.

41 1. Теория за атрибутивното лидерство

41

 1. Теория за харизматичния лидер

42

 1. Теория за взаимодействието между лидер и последователи

44

Литература

48ГЛАВА ПЕТА. ВИДОВЕ ЛИДЕРСКИ СТИЛОВЕ.

491. Идеята за лидерските стилове

49

2. Съвременно разбиране за видовете лидерски стилове

52

Литература

55ГЛАВА ШЕСТА. ЛИДЕРЪТ И ГРУПАТА.

56 1. Лидерство и групова динамика

56

 1. Лидерство, стил на работа, възприемане на лидера от групата

59

Литература

61ГЛАВА СЕДМА. ЛИДЕРСТВО И ФОРМИРАНЕ НА ЕКИПИ.

62 1. Потребност от екип. Същност на съвременните екипи

62

 1. Видове екипи

65

 1. Подготовка за формиране на екипи

67

 1. Формиране и развитие на екип

70

5. Структура на екипа и статус на екипа. Проблеми при работата в екип

71

Литература

76ГЛАВА ОСМА. ВЪЗМОЖЕН МОДЕЛ ЗА ФОРМИРАНЕ НА УСПЕШЕН ЕКИП.

78 1. Характерни черти на успешния екип и стратегии за неговото изграждане

78

2. Възможен модел за формиране на успешен екип

87

Литература

100

ПРЕДГОВОР

Настоящият учебник е плод на дългогодишната преподавателска и научно-изследователска работа на автора в областта на изследване на проблемите на лидерството и формирането на екипи. Проблемът за лидерството е достатъчно сложен и в един съкратен курс, пълното му разглеждане е невъзможно. Поради това, без да претендираме за изчерпателност сме набелязали, преди всичко, основните характеристики на лидерството и формирането на екипи. Поради спецификата на дистанционното обучение, за нас този подход е правилен и позволява на студентите да разширят и допълнят своите знания съобразно интересите си и използвайки посочената в темите литература.

При написването на учебника авторът се е съобразил със съвременните постановки и разработки на наши и чужди работещи в сферата на изследването на проблемите на лидерството и формирането на екипи.

Независимо, че разглеждания проблем се отнася до специфичната област на мениджмънта, психологията на управлението и организационната психология, учебникът може да бъде използван от обучаемите от всички специалности, проявяващи интерес към проблема.

Авторът ще приеме с благодарност отправените към него критични бележки и предложения, както към структурата, така и към съдържанието на учебника.

От автораГлава първа

ЛИДЕРСТВОТО
След усвояване на материала по тази глава Вие ще можете:

 • да разберете същността на лидерството;

 • да се запознаете с подходите в изучаването на лидерството;

Проблемът за същността на лидерството и за подходите в изучаването му е вълнувало човечеството от зората на неговото възникване. Винаги, когато се съберат повече от двама човека възниква въпроса за лидерството. В цялата човешка история има безкрайно много примери, както на хора проявили лидерски качества и благодарение на това наложили своя авторитет и власт, така и на хора, които не са могли в нужния момент на нужното място да проявят такива качества и съответно са загубили своя авторитет и власт. Положението на хората в йерархията на обществото не е равна. Те се намират в различна степен на близост до властта. Оттам се определя и тяхната способност да влияят на социалните изменения и да вземат стратегически решения, но дори и в съществуващите елити отделните представители се отличават един от друг. Личността, която оказва постоянно и решаващо въздействие на държава, общество, организация, група наричаме обикновено лидер. Институцията лидерство възниква много отдавна във връзка с потребността, сложно организираните системи да се управляват балансирано от определени принципи и ръководни начала. Това се налага, тъй като тяхното функциониране като правило се основава на взаимодействието на разнородни, а често и противоположни икономически, социални, политически и духовни интереси, а също така от въздействието на техните носители, които могат да бъдат групи, организации и индивиди. Задача на лидера е да изработи съгласувани цели на развитието, да разпредели функциите и ролите сред участниците, да сложи ред в поведението на отделните елементи на системата и в крайна сметка да повиши нейната ефективност.Всичко това показва, че изясняването на проблема за лидерството в неговите различни аспекти има изключително важно значение за човешкото общество. 1. Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет