Ницшенің "Құдай өлді" деп құдай мәселесін шешкен философ: НицшеДата10.06.2016
өлшемі323.1 Kb.
#126433
"Жоғары адам " культі кімнің еңбектерінде ұсынылады: Ницшенің

"Құдай өлді" деп құдай мәселесін шешкен философ: Ницше

“Бәрінің – бәріне қарсы соғысы” қай ойшылдың философиясында түпкі принцип: Т. Гоббс

“Құдай қаласы туралы” кітаптың авторы кім? Августин

“Философтар дүниені әртүрлі жағдаймен ғана түсіндіреді, ал істің мәні оны өзгертуде болып табылады” деген идея кімдікі? Маркстікі

″Мейірімділік пен адамгершілік – қылмысқа апаратын жол, ал шын қайырымдылық өзінің бастамасын жазалаудан алады″ - деп уағыздаған мектеп: Легизм

″Сизиф туралы аңызда″ ақылға сыйымсыз шығармашылық мәселелерді қарастырған кім? Камю

«...Тіршілік мәннен бұрын болады деп есептейтін болсақ, онда адам өз болмысына жауапкершілікті» деген философиялық бағыт: экзистенциализм

«Адам – адамға қасқыр» тезисінің авторы Т.Гоббс

«Адам бол» принципінің авторы: Абай

«Адам және адамгершілік құрал емес мақсат болу үшін әрекет ет» деген И.Кант

«Адам өмірге ләззат, рахат алу үшін келді» деген тұжырымның авторы Эпикур

«Адам тек қана қамыс,құрақ бірақ ойлаушы қамыс,құрақ» деп пайымдаған: Паскаль

«Адамзат тарихы адамзаттың прогресс пен білімділік үшін күрес тарихы» деп тұжырымдаған францсуз ағартушысы, деист: Вольтер

«Айығу кiтабының» авторы, ғалым, дәрігер философтың латынша есiмi: Авиценна

«Барлығы ағыста» дүниеде өзгермейтін ештеңе жоқ деп санаған: Гераклит

«Белдеулік уақыт» концепциясының авторы: К. Ясперс

«Билікке деген ерік» проблемасын көтерген ойшыл: Ф. Ницше

«Билікке құштарлық», Жоғары –Адам идеясын кездестіретін автор: Ф.Ницше

«Білім – ол қайырымдылық» деген тұжырымның авторы Гераклит

«Білім ол күш» деген тұжырымның авторы Бэкон

«Болмыс пен уақыт» еңбегінің авторы: М. Хайдеггер

«Географиялық детерминизм» принципін ұстанған қазақ ағартушысы Уалиханов

«Ғылымға ешқандай философия қажеті жоқ» деген лозунгты ұстанған ХХ ғасырдағы

«Даму қалай пайда болады?» деген сұраққа жауап беретін диалектика заңы? Терістеуді терістеу заңы

«Даму қашан пайда болады?» деген сұраққа жауап беретін диалектика заңы? Энергияны сақтау заңы

«Даму неге пайда болады?» деген сұраққа жауап беретін диалектика заңы? қарама-қайшылықтар бірлігі мен күресі заңы

«Даналықты сүю» дегеніміз философия

«Дао» ұғымы қай ойшылдардың ілімдерінде кездеседі Ежелгі Қытай ойшылдарының

«Диуани лұғат ат-түрік» еңбегінің авторы М.Қашқари

«Диуани Хикмет» еңбегінің авторы А.Яссауи

«Диуани Хикмет» немесе «Даналық кітабы» еңбегін жазған: А.Иассауи

«Дихотомия», «Ахиллес және тасбақа», «Жебе», «Стадион» мына философтікі: Зенонның апориялары

«Дуализм» деген философиялық позицияның анықтамасы: Материалдық және рухани субстанцияны мойындау

«Жалпы ұғымдар – универсалийлер ғана шынайы өмір сүреді және барлығының бастамасы» деген пікір тән ортағасыр ілімі перепатетизм

«Жеті данышпан» қатарына жататын грек философы Фалес

«Жэнь», «адамгершілік, адамсүйгіштік» қасиеті дарыған «қайырымды идеал адам», «Цзюнь-цзы бейнесін» ілімінен кездестіреміз: Кун - Фу цзы

«Заттарды бір сезім арқылы қабылдаймыз, ал зерде арқылы тұжырымдап, қорытынды жасаймыз» деді: Беркли

«Кімде ар-ұят жоқ, сода сенім жоқ» деген қазақ ойшылы? Абай

«Культура» термині латын тілінен аударғанда мына мағынаны береді? жерді өңдеу

«Күн қаласы» еңбегінің авторы Т.Кампанелла

«қажеттілік» категориясын толықтыратын категория? «кездейсоқтық»

«Қайырымды қала тұрғындары көзқарастары туралы трактат» еңбегінің авторы А.Яссауи

«Қайырымды қала тұрғындарының көзқарасы» еңбегінің авторы Аль-Фараби

«қара сөздер» этикалық-философиялық шығарманың авторы? Абай

«Қоғамдық келісім туралы немесе саяси құқық принциптері» еңбегінің авторы Д.Дидро

«Қос ақиқат» ілімінің авторы Ибн Рушд

«Құдай барлығын жоқтан жаратты» деген мағынаны білдіретін ұғым креационизм

«Құдай дүниені жаратады, бірақ қоғам өміріне араласпайды» деген ағартушылық деизм

«Құдай қаласы» және «Жер қаласы» еңбектерінің авторы Августин

«Құтты білік» еңбегінің авторы Ж.Баласағұн

«Лун-юй» қытай тілінен аударғанда мына мағынаны білдіреді «Әңгімелер мен пікірлер»

«Маданиет» сөзінің араб тілінен аудармасы қала

«Мазмұн» категориясын толықтыратын категория? «форма»

«Материализм және эмпириокритизм» еңбегінің авторы: Ленин

«Материя алғашқы бастама ма? Немесе идея алғашқы бастама ма?» деген сұрақтарға жауап беру

«Медицина канондары» еңбегінің авторы Әл-Фараби

«Мемлекетті философ басқару керек» деп бірінші ұсыныс жасаған философ Аристотель

«Мен не біле аламын?» деген сұрақтан басталатын И. Канттың еңбегі? «Таза ақыл-ойды сынау»

«Мен не істеуім керек?» деген сұраққа жауап беретін И. Канттың кітабы? Практикалық ақыл-ойды сынау»

«Мен неге үміттене аламын?» деген сұраққа жауап беретін И. Канттың еңбегі? Пайымдау қабілетін сынау

«Мін» категориясын толықтыратын категория? құбылыс

«Музыка туралы үлкен кiтаптың» авторы: әл-Фараби

«Музыканың Ұлы кітабы» трактатының авторы әл-Фараби

«Мұсылмандық шарттары» еңбегінің авторы? Шәкәрім

«Н.Коперник табиғат мәселерінде шіркеу беделіне соққы болған өшпес жаналық ашты. Бұл революциялық акт табиғатты зерттеу ғылымдарының тәуелсіздігін айқындайды.» деп Ф.Энгельс сипаттаған әлем үлгісі: дүниенің гелиоцентірлік жүйесі

«Немесе - Немесе», «Қайталау», «Қорқыныш пен үрей» еңбегін жазған автор: С.Кьеркегор

«Ойлауды үнемдеу» идеясының авторы: Э. Мах

«Өзара түсінісу, келісу немесе түсініспеу сияқты тілдік негізден туындайды» деп есептейтін ХХ ғасырдағы философиялық бағыт: герменевтика

«Өмір – ол қасірет» деген ақиқатты ұстанатын Үнді философиялық мектебі Буддизм

«Өмір философиясы» және интуитивизм өкілі, француз философы: Бергсон

«Өмірге деген ерік» проблемасын көтерген ойшыл: А. Шопенгауэр

«Өркениет» ұғымының этимологиялық мағынасы: азаматтық қоғам

«Патша – патша, шенеулік-шенеулік, бала-бала болуы керек» деген тұжырымның авторы Конфуций

«Позитивті ғылым өзіне өзі философия» деп кім айтты? Конт

«Ренессанс» ұғымын бірінші болып қолданған ойшыл Джордано Вазари

«Сананың сөнуі» абсолюттік тыныштық, толық сабырлылық жағдайы мына ұғыммен белгіленген: нирвана

«Субстанция» сөзі латын тілінен аударғанда: Түбінде жатқан, негіз

«Табиғат диалектикасы» еңбегінің авторы Ф.Энгельс

«Теология жиынтығы» және «Философия жиынтығы» еңбектерінің авторы Оккам

«Утопия» еңбегінің авторы Т.Мор

«Үндемеу» принципін даналықтың бір белгісі ретінде ұстанатын мектеп Даосизм

«Үш анық» еңбегінің авторы, діни ойшыл, ақын, композитор, философ: Шәкәрім. Құдайбердиев

«Философ» деген сөзді алғаш қолданған ойшыл Аристотель

«Философия – теологияның құлы» деген ортағасыр философы У.Оккам

«Философия ғылым емес, ол өнер» деген тұжырымның авторы Шопенгауэр

«Фундаментальді онтология» ілімін дамытқан неміс экзистенциализмің негізін салушы: Хайдеггер

«Христиандықтың мәні» атты еңбегінің авторы: Л.Фейербах

«Христиандықтың мәні» еңбегінің авторы Л.Фейербах

«Шіркеу әкелері» философиясы мен христиан теологтары ілімдерінің жинағын білдіретін ұғым патристика

«Шынайы тек жеке заттар ғана өмір сүреді, ал жалпы ұғымдар олардың аттары» деген тұжырымды қодайтын ортағасыр ілімі номинализм

XX ғасырдағы діни философияның бағыты: Неотомизм

XX ғасырдағы қай философ-жазушының шығармашылығында абсурд (келенсіздік) және өлім мәселері қозғалады: А.Камю

XXғ. қандай философиялық бағыт Хайдеггердің айытуынша «бүкіл тіршіліктің құлап қалуын, мәнсіздігін және амалсыздығын» көрсетіп берді? Экзистенциализм

А. Камю бойынша, адамды абсурдтық жағдайдан шығаратын жол: бүлік

А. Шопенгуаэр бойынша уайым мен ауруды әкелетін ерік түрі: Әлемдік ерік

Абай бойынша адам бойындағы қайырымдылық пен өнегелікті негізі? Білім, ғылым

Абай идеялары төмендегі келтірілген қай философтың идеясымен сәйкес келеді?Әл-Фараби

Абай философиясындағы басты мәселе: Адам

Августиннің Құдайға сенуге қатысты айтқан тұжырымы«Білу үшін сенемін»

Авиценнаның шын аты? Ибн-Сина

Агностицизм – бұл Адамзаттың қоршаған ортаны танып білу мүмкіндігін жоққа шығаратын ілім

Адам мен табиғат арасындағы құпияны талдаған Шоқанның еңбегі: «Қырғыздардағы шамандықтың қалдықтары»

Адам психикасының үш деңгейін бөліп қарастырған ХХ ғ. Философиясының өкілі: З. Фрейд

Адам санасын «таза тақтаға » теңестірген жаңа заман философы Дж. Локк

Адам туралы зерттейтін ілім? Антропология

Адамдардың әлем, дүние туралы көзқарастарының жиынтығы мен оның сол әлемдегі орнын білдіретін ұғым дуниетаным

Адамның білімін қалыптастыратын шығармашылық іс-әрекет процесі: таным

Адлер түсінуінше “аса толтыру”: Толымсыз сезімді білдіретін әлеуметтік жауап түрі

Аксиологияның негізгі сұрағы не болып келеді? «игілік деген не?»

Ақиқат критериі? Тәжірибе

Ақыл-ойды танымның негізі ретінде қарастыратын бағыт? Рационализм

Алланың сегіз бейнесін атап көрсеткен қазақ ойшылы? Абай

Американдық прагматизмнің өкілдерін көрсетіңіз: Пирс, Джемс, Дьюи

Антика философиясында бірінші болып адамға бетбұрыс жасаған философ Сократ

Антика философиясында бірінші болып ғылымдар классификациясын жасаған, пайымдауды жүйелендірген ойшыл Парменид

Антика философиясында болмысқа атомистік талдау берген философ Демокрит

Антика философиясында қалыптасқан көзқарас түрі космоцентристік

Антика философиясында Логос – от туралы ілімнің авторы Гераклит

Антикалық дәуірдегі туындаған ең соңғы философиялық бағыт: Неоплатонизм

Антикалық диалектиканың «Әкесі» Гераклит

Антитетикалық әдісті ұсынған неміс философы, субъективті идеалист: Фихте

Апейрон дегеніміз: шексіз әлдебір бастама

Араб мұсылман философиясында ғылымның үш аподиктік, диалектикалық және риторикалық классификациясын жасаған философ Ибн Рушд

Араб-мұсылман философиясында рационализмге сүйенетін бағыт Шығыс перепатетизмі

Аристотель бойынша болмыстың барлық күйі форма

Аристотель бойынша, адам дегеніміз Қоғамдық жануар

Аристотель құрған мектеп қалай аталған? Лицей

Аристотельдің философиясы ықпал еткен араб-мұсылман философиясындағы бағыт Шығыс перипатетиктері

Атомдардың көлемі, формасы, кеңістіктегі орнына Демокрит мән берсе, оның салмағын қарастырғанды дұрыс деп білген ойшыл: Эпикур

Атомистік философиялық мектептің өкілдерін көрсетіңіз Демокрит; Левкипп

Ауаны тіршіліктің алғашқы бастамасы ретінде қарастырған философ Анаксимен

Афинада Академия философиялық мектебін ашқан грек философы Платон

Афинада Лицей философиялық мектебін ашқан грек философы Аристотель

Ахмет Игунеки мен Сүлеймен Бақырғани шығармашылығын біріктіреді: Сопылық этика

Б.Спинозаның философиялық жүйесінің негізінде жатқан мәселе Бір тұтас субстанция

Бақырғанидің ұстазы: Яассауи

Баласағұн бойынша басты құндылық: Әділдік

Барлық заттарды қамтитын философиялық категория: болмыс

Барлық заттың бастамасы ретінде идеяны көрсететін бағыт идеализм

Барлық заттың бастамасы ретінде материяны көрсететін бағыт материализм

Барлық объектілердің өмір сүру ұзақтылығын сипаттайтын болмыс формасы: уақыт

Басты ерекшелігі табиғаттан тыс жоғарғы күштерге сену болып табылатын дүниетаным типі діни

Басты ерекшелігі шынайылықтың заңдылық байланыстарын ашу болып табылатын дүниетаным типі философиялық

Бердяевтің ілімі қандай философиялық бағытқа жатады? Персонализм

Білімнің қайнар көзі ретінде сезімдік тәжірибе мен экспериментті қарастыратын 17-18 ғасырлардағы философиялық эмприризм

Бір ғана субстанцияның өмір сүретінін мойындайтын бағыт: монизм

Бірнеше бастаманы мойындайтын бағыт: плюрализм

Болмыс негізі атом деп қарастырған антика ойшылы Демокрит

Болмыс туралы ілім: онтология

Болмыс туралы ілім? Онтология

Брахман мен атман идеясын философиялық тұрғыда талдаған ведалық бөлім Упанишад

Будданың өмірі мен өсиеттері жиналған кітап Типитака

Буддизм философиясының түсінігі бойынша, архаттар дегеніміз : Сөзі де, ісі де сабырлы, іңкәрліктен алшақ азат, дана Адам

Буддизмнің алғашқы ақиқаты: өмір -ол азап шегу, қайғы- қасірет

В.Г.Гегель философиясын сипаттайтын ұғым Абсолютті рух

В.Г.Гегельдің философиялық әдісі Скептикалық

В.Лейбниц философиясының орталық идеясы Монада

В.С. Соловьев философиясының негізгі мәселесі Жалпы бірлік идеясы

В.Соловьев философиясының орталық идеясы: Жалпы бірлік

Вольтердің дүниетанымдық көз қарасын сипаттайды: деизм

Волюнтаризм өкілін көрсетіңіз: А.Шопенгауэр

Г. Лейбниц бойынша барлық заттарға күш беретін және оларды қозғайтын рухани күш дегеніміз: Монада

Гадамер - өкілі: Герменевтика

Гегельдің ұлы жетістігі қандай? Философияда диалектикалық процесс, даму, тарих ұғымдарын бекітуінде

Гегельдің философиялық жүйесіндегі негізгі қайшылық: Диалектикалық метод пен идеалистік философиялық жүйенің арасындағы қайшылық

Гедонизм түсінігіндегі өмір мәні: Өмір сүру дегеніміз ләззат алу

Герменевтика сөзін философияда алғаш қолдана бастағандар: неміс философтары

Гилозоизм дегеніміз Әлемнің жалпы жандылығы туралы ілім

Грек философиясында скифтердіің ой үрдістерінен өшпес із қалдырған ойшыл Анахарсис

Гуманизм дегеніміз: Адамгершілік, адамсүйгіштік

Ғылымға «Абсолютті рух» терминін енгізген ғалым Гегель

ғылыми танымның теоретикалық әдістері? Анализ, синтез, дедукция

Ғылыми танымның эмпирикалық әдістері? Бақылау және эксперимент

Ғылымның рөлін абсолюттендіретін философиялық-дүниетанымдық бағыт: сциентизм

Д.Юм философиясының негізгі ұғымы Тәжірибе

Даму бағыттарын көрсететін диалектика заңы Терістеуді терістеу заңы

Даму процесінің механизімін көрсететін диалектика заңы Сандық өзгерістердің сапаға ауысу заңы

Даму туралы ілім? Диалектика

Дамудың қайнар көзін көрсететін диалектика заңы Қарама-қайшылықтар бірлігі мен күресі заңы

Даолық «У-вэй» принципі Әрекет жасамау

Даосизмдегі «Дао» принципі Табиғат заңына еру

Деизм ұғымының мағынасы: Құдай тек қана бірінші себепші, одан әрі араласпайды

Декарттың рационалды зерттеу әдісі Дедукция

Демокрит пен Эпикур ұстанған материализмнің формасы Тұрпайы материализм

Детерминизмнің орталық ұғымы? Себеп

Джайнизм ілімінің негізін салушы: Вардхамана

Джайнизмнің негізгі қатаң ұстанатын қағидасы, қоршаған жанды дүниеге зиян, залал келтірмеу ол: ахимса

Диалектика» категорисының латын тілінен аудармасы? әңгімелеу, пікір таласу

Диалектикалық логика мәселесін зерттеген қазіргі кездегі қазақ философы, академик Абдильдин

Диалектиканың негізгі заңдарын жасаған неміс ойшылы? Г. Гегель

Дүние түгел жанды деп білетін ілім: Гилозоизм

Дүниетаным дегеніміз? қоршаған ортаға деген көзқарастар жиынтығы мен ондағы адамның орнын білдіретін түсінік

Дүниетанымның танымдық-интеллектуалды жағын көрсететін формасы Дүниені түсіну

Дүниетанымның үш тарихи типін көрсетіңіз Ницще философиясы

Дүниетанымның эмоционалды-психологиялық жағын білдіретін формасы Дүниені сезіну

Европалық ортағасыр философиясының негізгі идеясы Құдай

Европалық рационализм дәстүрінің негізін қалаушы Р. Декарт

Ежелгі грек мәдениетінің өркендеу кезеңі: Эллинизм

Ежелгі Грек философиясында этикалық антропология ілімінің негізің қалаған: Сократ

Ежелгі грек философы «жеті данышпанның» бірі: Фалес

Ежелгі ирандық дуалистік дін: зороастризм

Ежелгі Қазақстандағы христиан дінінің тармақтары несториандық және яковистік

Ежелгі Үнді философиясындағы жанның жай таппай жиһан кезуі, бір денеден екінші денге ұдайы ауысуы туралы ілімге жатады: сансара

Ежелгі үнді философиясындағы ортодоксалды мектептер: Веданта, санькхя, иога, вайшешика, миманса

Екі бастаманы мойындайтын бағыт: дуализм

әлем туралы диалектикалық көріністің негізінде не жатыр? Даму принципі

Әлем туралы, адам туралы және ондағы адамның орны туралы көзқарасты қалыптастыратын философияның атқаратын қызметі дүниетанымдық

Әлем философиясындағы екінші ұстаз Әл-Фараби

Әлемде тек бір ғана бастама бар деген философиялық бағытты қалай атайды? Монизм

Әлемнің гелиоцентристік бейнесін ашқан қайта өрлеу дәуір философы Н.Коперник

Әлемнің жалпы жандылығы туралы ілім? Гилозоизм

Әл-Фараби қай ойшылдардың іліміне түсініктеме берді? Платон мен Аристотельдің

Әл-Фараби философиясы бойынша қоғамдық құрылымның идеалы Қайырымды қала

Ж.Ж.Руссо бойынша мәдениеттің құлдырау шағы Өркениет

Жалпы ұғымдар немесе универсалийлер ғана нақты, шын өмір сүреді деген ортағасыр Реализм

Жанның қайта туылуын білдіретін ұғым Сансара

Жаңа дәуірде Ф.Бэкон негізін қалаған бағыт эмпиризм

Жаңа дәуірдегі француз философы, дуалист: Декарт

Жаңа дәуірдің рационализмі кімнен басталады? Декарт

Жаңа заман философиясында бір ғана субстанцияны мойындаған философ (Құдай немесе Табиғат) Б.Спиноза

Жаңа заман философиясында идолдар туралы ілімнің авторы Ф.Бэкон

Жаңа заман философиясында сезімдер ғана шынайы өмір сүреді деген ойшыл Ф.Бэкон

Жаңа заман философиясындағы субъективті идеализм өкілі Дж. Беркли

Жаңа замандағы скептикалық көзқарастың өкілі Д. Юм

З. Фрейд бойынша бейсаналылықтың бірінші себебі болып есептелетін сексуалды құмарлық:

Зар-заман ақындарын атаңыз: Шортанбай, Дулат

Зороастр діни мәліметтерді көрсетілген парсылардың рухани текстері: Авеста

И.Г.Фихте философиясының ерекшелігі Субъективті идеализм

И.Кант бойынша априорлы форма Тәжірибеге дейінгі білім

И.Кант философиясындағы моральдық заңдарды көрсететін Категориялық императив

И.Канттың “Әрқашан адамды және адамзатты мақсат деп тұтатын қадамдар жаса, адамды құрал ретінде пайдаланба” деген императиві Моральдік

И.Канттың антиономиясы – бұл: Шешілмейтін қайшылықтар

И.Канттың сыни кезеңге дейінгі шығармашылығында талданған мәселелер Табиғат философиясы

Идеализм – бұл Барлық заттың бастамасы ретінде идеяны көрсететін бағыт

Индуизмдегі Абсолютті шынайылықты білдіретін ұғым Брахман

Иррационалдылықтың өкілдері: Шопенгауэр, Кьеркегор, Ницше

Иррационализмнің өкілдері: Шопенгауэр, Кьеркегор, Ницше

Ислам діні мыналардың қайсысына тиым салады? Пұтқа табынушылыққа

Ислам догматтарын рационалды талқылауды алға қойған бағыт Қалам

Ілімінде “қоғамдық шарт” кездеседі: Ж.-Ж. Руссоның

К.Г. Юнг философиясында қарастырылатын бейсаналылық түрі: Ұжым-дық

К.Г.Юнгтің неофрейдизм ілімінің негізгі идеясы: «Ұжымдық бейсанаслық» принципі – адам-архетиптік жаратылыс

К.Маркс философиясының негізгі сипаты Социоцентризм

К.Поппердің танымға енгізген принципі флассификация

Кант бойынша барлық білімнің бастамасы сезім

Кант бойынша категориялық императив дегеніміз моральдік заң

Канттың «Пайымдау қабілетіне сын» еңбегінің басты тақырыбы адам мақсаттылығы және шығармашылық

Канттың «Практикалық ақыл-ойға сын» еңбегінің басты тақырыбы моральдық заң және бостандық

Канттың «Таза ақыл-ойға сын»еңбегінің басты тақырыбы шынайы ғылыми білім, таным теориясы

Канттың таным теориясына тән ыңғай критицизм

Кім философияға “парадигма” деген ұғым кіргізді: Кун

Кімнің көзқарасы бойынша Дао дүниетаным болып табылады? Лао-Цзы

Кімнің мектебі “Бақ” деп аталды? Эпикурдың

Конфуций ілімдерін жинақтап, шәкірттері жазған кітап «Пікір және пайым»

Конфуций философиясында адамгершілікті білдіретін этикалық категория Ли

Конфуций философиясында бала мен әке арасындағы құрметті, кішінің үлкенге деген сыйын білдіретін Сяо

Кордова халифаты тұсында Испанияда өмір сүрген ортағасырлық араб философы және ғалымы: Ибн Рушд

Көне Грек философиясы - білімдердің бастамасы болып дамыған кезеңі: Біздің дәуірге дейінгі VI ғ. б. д. VI ғ.

Көне Қытай философиясында жарықты, таудың, сайдың, өзеннің жарық жағын білдіретін ұғым: Ян

Көркем образдар түрінде бейнеленетін қоғамдық сана формасы? Этикалық

Кьеркегор діни сатысындагы ерекшелігі ибрагим пайгамбарга сеним куштилиги

Қазақ ағартушылығының негізін қалаған: Шоқан

Қазақ ағартушылығының негізін салушы: Ш.Уалиханов

Қазақ даласында «қобыз атасы» атына ие болған ойшыл Қорқыт ата

қазақ даласында білімді таратқан қазақ ойшылы гуманисті? Ыбырай

Қазақ дүниетанымының «дүние» категориясының философиялық мағынасы: Болмыс, өмір, әлем

Қазақ дүниетанымының онтологиялық категориялары: Дүние, болмыс, заман, жаратушы

Қазақ қоғамдық ойындағы кімнің шығармашылығы тарих философиясының мәселелерін жүйелі зеттеудің жарқын үлгісі болып табылады? М.Дулатұлы

қазақ философиясында Жер-ұйықты іздеген? Асан-қайғы

қазақ философиясында мәңгілік өмір идеясын таратқан дана? қорқыт ата

Қазақ халқындағы утопистік көзқарастың өкілі: Асан қайғы

қазақтар ата-баба рухын мына ұғыммен түсіндірген? Аруақ

Қазақтар үшін маңызды категория: Уақытқазақтардың ең жоғарғы құдайы? Тәңірі

Қазіргі кездегі уақыт пен кеңістіктің бәріне ортақ концепциясы: Реляционды

Қай 19 ғ Батыс Еуропа философиялық ағымының төрт даму кезеңінің біреуі эмпириокритицизм болып табылады? Позитивизм

Қай ғасырда философтар жеке танымның дамуының екі кезеңінен (эмпирикалық және рационалдық) өтеді? XVII-XVIIIғғ.

Қай Жаңа заман философы индуктивті әдісті ғылымда пайдалануды ұсынды? Ф.Бэкон

Қай жүйе индуизмге тән емес? Чарвака

Қай орыс эммигрант-философы теология докторы деген құрметті атаққа ие болды: А.Бердяев

Қай философия бойынша Адамның рухани эволюциясының өзіндік жинақтаушысы Атман болып табылады? Ежелгі Үнді философиясы

Қайта өрлеу дәуірі қай елден басталады? Италия

Қайта өрлеу дәуірінде жеке адамның қандай қасиеті жоғары бағаланатын? Өзгеше мінезді және бірегей, индивидуальды адам болу

Қайта өрлеу дәуірінде мемелекет және құқық философиясымен танымал болған ойшыл? Макиавелли

Қайта өрлеу дәуіріндегі адам жаратушы, суретші

Қайта өрлеу дәуіріндегі гуманизмнің мағынасы: адамның құндылығы, оның құқығы мен құрметі туралы ілім

Қайта өрлеу дәуіріне тән дүниетаным антропоцентристік

Қайта өрлеу дәурінде адамға берілген сипаттама: шығармашылық тұлға

қарама-қайшылықтар бірлігі мен күресі заңының негізгі категориялары? қарама-қайшылық, күрес, бірлік

Қатаң заңды ұстануды ұсынған Қытай философиясындағы мектеп Легизм

Қиял ғажайып, фантазия басты ерекшелігі болып табылатын дүниетаным типі өнер

Қоғам және қоғамдағы адам болмысын қарастыратын болмыс формасы: әлеуметтік

Қоғамдық –экономикалық формация ұғымын енгізген: Маркс

қозғалыс дегеніміз? Материяның өмір сүру тәсілі

Қозғалыстың негізгі формаларының классификациясын жасаған философ: Энгельс

Қорқыт ата бойынша әр адамның «Жерұйығы» не туған жері

Қоршаған орта және ондағы адамның орны туралы көзқарастар жиынтығын білдіретін түсінік сана

Қоршаған ортаны танып білу мүмкіндігін жоққа шығаратын бағыт: агностицизм

Қос ақиқат концепциясы: танымды рационализациялауда маңызды рөл атқарған сенім ақиқаты мен білім ақиқаты философиясында дамыған: Ибн-Рушд

Қосымша құн теориясының авторы: Маркс

Құдай мен табиғаттың тепе-теңдігін көрсететін ілім пантеизм

Құдайға мистикалық жолмен жетуді ұсынған бағыт Суфизм

Құдайды мистикалық жолмен тану ортағасырлық араб тіліндегі философиялық бағытқа тән: Суфизмге

құндылықтар туралы ілім? Аксиология

Қытай философиясындағы «Дао» ұғымы мынаны білдіреді Ұлы жол

Л.Фейербах материализміне тән сипат Антропологиялық

Л.Фейербах философиясы былай аталады: антропологиялық материализм

Л.Фейербахтың философиялық ілімі Антропологиялық материализм

Лао-цзы негізін салған мектеп Даосизм

Леви-Стросс: структурализм өкілі

Легизмнің негізгі ұғымы фа (заң)Либидо

Логикалық позитивизмдегі ақиқаттылықты тексеру принципі тәжірибе

Марксизм философиясына сәйкес келмейтін көзқарасты көрсетіңіз: Ұлы адамдардың ойлары қоғамның алға басуын анықтайды

Материалдық-экономикалық фактор маңызының басымдылығын айқындайтын кім? Маркс

Материализм – бұл Барлық заттың бастамасы ретінде материяны көрсететін бағыт

Материалистер үшін адам санасын тасымалдаушы құбылыс: Ми

Материяға тән анықтаманы көрсетіңіз: Материя-санаға тәуелсіз өмір сүретін объективті шынайылық

Материяның өзін-өзі ұйымдастыру теориясы? Синергетика

Материяның өмір сүру әдісі: Қозғалыс, уақыт, кеңістік

Механика метафизикалық материализмнің негізін салушы: Бэкон

Мәдениет пен өркениетті бір- біріне қарама­ қарсы қойған философ: О. Шпенглер

Мәңгі бостандықты, ләззатты білдіретін ұғым Карма

Милет мектебінің өкілдерін көрсетіңіз Фалес; Анаксимен; Анаксимандр

Мифологиялық көзқарасқа тән емес: Теоцентризм – құдайды дүниенің жаратушысы деп түсіну

Моизм мектебінің орталық идеясы Жалпыға бірдей махаббат

Мүсінінің астында «Тіліңе, құлағыңа, он екі мүшеңе ие бол!» деген сөз жазылған ойшыл Анахарсис

Мұсылман философиясындағы «фәлсәфа» ұғымы Әлемді танудың рационалды әдісі

Мына бағыттардың қайсысы философияны аксиология деп түсіндіреді: Неокантианство

Мына бағыттардың қайсысын орыс діни философиясына жатқызуға болады? Славянафильдер

Мына грек философының екінші аты Стагирит Аристотель

Мына заңдардың қайсысын О. Конт тұжырымдайды: Адам дамуының үш интеллектуалды

Мына пікірлердің қайсысы Декарттікі? “Ойланамын, яғни өмір сүремін”

Н.Кузанский бойынша танымның пәні Идеалды қоғам

негізінде қалыптасқан бағыттар: Материализм және идеализм

Неміс классикалық философиясында объективті идеализмнің өкілі В.Г.Гегель

Неміс классикалық философтарының ішінде натурфилософиялық мәселелерді қарастырған Ф.Шеллинг

Неміс философиясының жоғарғы жетістігі: Гегельдің диалектикасы

Неміс философы, экзистенциалист, «дінгек уақыты» деген теорияның авторы? К.Ясперс

Неокантианшылдық бағыттың бірі: Баден мектебі

Неопозитивизм өкілдерінің қайсысы фальсификациялау принципін ұсынды? К.Поппер

Неопозитивизмде ғылым тілін талдау үшін қолданылатын ұғымдар? Верификация, фальсификация

Ницше, Шпенглер, Берсон, Дильтей философиясындағы ізделінген ұғым: өмір

Нышандар, белгілер және белгілер жүйесін зерттейтін ілім семиотика

О. Шпенглер еңбегінің аты: «Еуропаның құлдырауы»

Орта Азия философтары: Әл-Кинди, Әл –Фараби

Орта ғасырлық араб-мұсылман философиясының негізін қалаушы: Әл-Кинди

Ортағасырлар философтарының ішінде құдайдың бар екеніне бес дәлел келтірген Аквинский

Ортағасырлық философияның ішкі бүтіндігіне қарамастан мынадай кезеңдерге бөлінеді: Патристика және схоластика

Орыс діни философиясында құдайға деген сүйіспеншілік негізінде адамдардың бірігуі және әдептілік құндылықтарды құрметтеуді бейнелейтін ұғым: соборлық

Орыс космизмінің негізін салған : К.Э. Циалковский

Орыс космизмінің өкілдері Федоров, Циолковский, Вернадский

Орыс философиясы мен ғылымында, материалистік дәстүр негізін салған: М. Ломоносов

Орыс философиясында зорлық көрсетпеу идеясын қарастырған философ? Толстой

Орыс философиясындағы ноосфера концепциясының авторы Вернадский

Орыс философиясының ортақ идеясы: Адамзат тағдырындағы орыстың рөлі және ерекше орнын іздеу

өмір философиясы ағымында кеңінен қолданылатын ұғымдар? Билікке деген ерік, өмірге деген ерік

Пайымның категориялары тәжірибеге дейін берілген және өзіндік заттар дүниесіне ешқандай қатынасы жоқ дейтін И.Кант философиясына тән белгі? Априоризм

Пантеизм. Құдайды табиғатпен тұтастай алып қарайды

Пантеистік натурфилософиялық бағыттың негізін салған: Н.Кузанский

Парменид туып, өскен қала Элей

Платон бойынша идеалды мемлекетті басқаратын кім Философ

Платон бойынша фәлсәфалау мынадан басталады Таң қалудан

Платон түсінігіндегі интеллигибельді әлем Ақыл-оймен жетуге болатын әлем

Платон философиясының орталық проблемасы идея

Платондағы идея мен заттың қатынасы: Зат – идеяның өзге болмысы, көшірмесі

Платонның философиялық мектебі: академия

Позитивизм «дұрыс болымды» деген білімнің негізі деп нені айтады? Ғылымды

Позитивизм бағытының негізін қалаушы: О. Конт

Позитивизм бойынша позитивті ғылымдар сүйенеді эксперимент пен бақылаудың фактілеріне

Позитивизмнің негізін қалаған ғалым: О.Конт

Позитивистер бойынша ғылыми таным негізі: тәжірибе

Полани, Кун, Лакатос, Фейерабенд позитивизмнің қандай формасының өкілдері болды? Постпозитивизм

Прагматизм бағытының негізін қалаушы: Ч. Пирс

Прагматизм философиясында қолданылатын ұғымдар Пайда, жетістік

Прагматист Джон Дьюи философияның қызметін қалай түсінеді? адамдардың тұрмысын жақсартуға жәрдемдесетін пайдалы тәжірибені ұйымдастыру

Протагор бойынша, адам Барлық заттың өлшемі

Психоанализ философиясында қолданылатын ұғымдар? Либидо, архетип, әлеуметтік санасыздық

Психоанализды жасаған: Фрейд

Рассел, Витгенштейн, Карнап қай бағытың өкілдері болды? Аналитикалық философияның

Рационалды таным формалары: Ұғым, пайымдау, ойқорытынды

Рационалдық емес феномен: ерік

Реализм мен номинализмнің арасында теориялық айырмашылық неде: Жалпы категориялардың табиғатын анықтауында

Ренессанс дәуіріндегі «гуманизм әкесі» Данте Алигьери

Ренессанс философиясының өзіндік өзгешелігі? Антроцентризм

Ресейдің европалық үлгі бойынша дамуы қажеттілігін мойындау қайсысына тән: батыстық

Реформацияның мақсаты Антропоцентризммен күрес

Рухани бостандықты білдіретін ұғым Мокша

Рухты әлемнің негізі деп есептейтін философиялық бағыт: Идеализм

С. Кьеркегор бойынша барлық адамды жануардан ажырататын қасиет: өкініш

С. Кьеркегор өлгеннен кейін бейітіне (могила) жазуды ұсынған сөз: «Мен - жалғызбын»

С.Кьеркегор бойынша адамзаттың өмір сүруінің үш сатысы этикалык эстетикалык діни

Сан Пифагор мектебінде: Болмыстың бастамасы

Сандық және сапалық өзгерістердің өзара ауысу заңының негізгі категориялары? Сан, сапа, секіріс

Санкхья философиялық жүйесіндегі субстанция Атман және брахман

Саяси – экономикалық заңдылықтарды көрсететін К.Маркстің еңбегі«Капитал»

Саяси көзқараста утопиялық социализм ілімін қолдаған ойшыл Т. Мор

Сезімнен, қабылдаудан, елестен тұратын таным түрі: Сезімдік таным

Сенсуализм бағытының өкілі: Локк

Скептицизм – бұл Шынайы білім мен рациналды түсіну мүмкіндігін жоққа шығаратын ілім

Скептицизмнің негізін қалаған Пиррон

Славянофилдер мен батыстанушылар арасындағы пікірталастың мәні«Ресей мен орыс халқының әлемдегі тарихи тағдыры»

Сократ бойынша адам дегеніміз Өнегелі жан

Сократ қай мектеп өкілдерімен күрескен? Софистика

Сократ философиясының әдісі: Майевтика

Сократтың ақиқатты тану әдісі Герменевтика

Софистер мектебінің негізін қалаған Протагор

Софистер мектебінің өкілдері Протагор; Горгий; Гиппий

Спиноза теориясының философиялық негізі келесі болып танылады: субстанция туралы ілім

Струтурализм өкілдері: К. Леви-Стросс, М.Фуко, Ж.Лакан

Суды дүниенің алғашқы бастамасы ретінде қарастырған философ Гераклит

Суфизімдегі рухани мистикалық кемелдену жолы, дін заңдарын шын жүректен орындау Тарикат

Суфизм ілімі бойынша Құдайды қайдан іздеу керек? Өзінің ішкі дүниесінен, жүректен

Суфизм философиясындағы адамның өзін-өзі дамытудағы өнегелік-психологиялық жол тариқат

Суфийдің Құдайға жетудегі соңғы жолы қалам

Сяо принципі қандай мағынаны білдіреді? Баланың әдептілігі

Т. Кампонелланың еңбегінің аты «Күн қаласы»

Табиғат пен құдайды пара-парлықта ұғынып монистік көзқарасты ұстанған ойшыл: Спиноза

Табиғаттың шексіздігі мен әлемнің көптүрлілігі туралы концепцияны ұсынған ойшыл Дж. Бруно

Таным мәселесін зерттейтін философиялық теория: гносеология

Таным процесінің негізі ретінде ақыл-ойды қарастыратын 17-18 ғасырлардағы философиялық ілім рационализм

Танымның негізі ретінде тәжірибені алатын бағыт: эмпиризм

Тек қана ақыл-оймен қабылданатын түйсік әлемі интеллигибельді

Теоцентристік көзқарас тән философия кезеңі Ортағасыр

Терістеуді терістеу заңы бойынша даму процесі жүреді Спираль (бұрама) тәрізді

Тіршілік ету, өмір сүру мағынасын білдіретін философия бағыты: экзистенциализм

Төмендегі нұсқалардың қайсысы Ы.Алтынсариннің қоғамдық-саяси көзқарасына тән: Терең демократизм

Туа біткен идеялардың өмір сүретінін жоққа шығарған жаңа заман философы Ф.Бэкон

У-вэй ұғымының мағынасы: Рух сабырлығы, әрекетсіздік, ештеңеге араласпау

Үнді философиясындағы материалистік мектеп Чарвака

Ф. Аквинскийдің Құдайға сенуге қатысты тұжырымы«Неге сенемін, соны танимын»

Ф. Бэконның «Жаңа Органон» еңбегінде қандай төрт идол (елес) туралы айтылады? Тек, үңгір, базар, театр

Ф. Ницшенің құдай туралы пікірі: «Құдай өлді»

Ф. Ницшенің мәдениетте көрсеткен екі бастамасы: Дионистік және аполлондық

Ф.Аквинскийдің ілімін ХХ ғасырда жаңғыртқан бағыт: Неотомизм

Ф.Бэкон бойынша ақиқат болып есептелетін таным жолы«Ара жолы»

Ф.Бэкон философиясындағы бөтен пікірлерге негізделген адасушылық, фанатизм Алаң идолы»

Ф.Бэконның эмпирикалық зерттеу әдісі Диалектика

Ф.Ницше философиялық жүйесінің лейтмотиві: биліке деген ерік

Ф.Ницшенің өмірлік көзқарасы оптимистік

Фалестің ілімінде алғашқы бастауды бейнелейтін элемент: су

Фейербах бойынша қандай категория қоғамдық дамуды айқындайды? Махаббат

Фейербах вулгарлық материализмді не үшін сынады: Сананың материалдығы үшін

философия бағыты: Позитивизм

Философия қай кезде пайда болды? б.д.д. VI-V ғғ

Философия мен ғылымның байланысын анықтаңыз Қатаң білімге ұмтылу

Философия мен діннің байланысын анықтаңыз Табиғат құбылыстарының шеңберінен шығуға ұмтылу

Философия сөзінің этимологиясы? Даналықты сүю

Философия тарихында дилектикалық логика категорияларының, принциптерінің және заңдарының жүйесін алғаш болып негіздеген кім? Гегель

Философияға «болмыс» және «бейболмыс» ұғымдарын енгізген антика философы – Парменид

Философияға дейін дүниеге қандай екі көзқарас болды? Мифтік, діни

Философияда инструментализм әдісін қолданған прагматизм өкілі: Д. Дьюи

Философиялық герменевтиканың негізін қалаушы: Х. Гадамер

Философиялық пайымдауды көрсетіңіз: Барлық құбылыс себепті – шартталған

Философияның дүниеге жәй көзқарастан айырмашылығы неде? теориялық дәлелі мен ғылыми сипатының жоғарғы дәрежесінде

Философияның қоғамды зерттейтін бөлімі Әлеуметтік философия

Философияның негізгі мәселесі Ойлаудың болмысқа, руханилықтың материалдыққа қатынасы жөнінде

Философияның негізгі мәселесінің дәл мағынасын көрсетіңіз: Ойлаудың болмысқа қатысы

Философияның пәні мен объектісін анықтаңыз: Адам және оның әлемдегі орны

Философиясында ұлттық мәселені басты ете отырып «орыстық жан» идеясын қарастырған Н.А. Бердяев

Фихтенің зерттеу әдісі: антитетикалық

Фихтенің философиясы қалай аталады: Ғылым туралы ғылым

Фома Аквинскийдің діни философиялық бағыты және ілімі неопатанизм

Фома Аквинскийдің католицизімнің ресми доктринасына айналған ілімі бұл: Томизм

Формальды логиканың негізгі заңдарын қалыптастырған ғалым Аристотель

Формальдық логиканың негізін салған: Аристотель

Француз ағартушыларының антитеологиялық шығармашылығымен байланысты ерекшеліктері Антиклерикализм

Француз ағартушылығының негізін қалаушы К.Гельвеций

Француз діни өмірінің деспотизмін сынауға бастау салған «Философиялық хаттардың» авторы М.А. Вольтер

Фрейд концепциясындағы сублимацияның мәні: Санадан тыс психикалық процестерді әлеуметпен тиым салынбаған арнаға түсіру механизмі

Фрейд философиясында қарастырылатын бейсаналылық түрі: индивидуалды

Фрейдтің ойынша жыныстық үнемі немен қақтығыста болады Саналық

Х.Вольф., Г.Э. Лессинг., И.Г.Гердер мына ағымның өкілдері: Неміс ағартушылығы

Хомяков, Аксаков, Киреевский – бұлар: Славянофильдер

ХУІІІ ғасырдың Ағартушылық философиясының басты сипаты неде: Ғылыми зердеден үміт күту және әлеуметтік прогресске сену

ХҮІІІ ғасырдағы Француз философтарының ұстанған әдісі Ағартушылық

ХХ ғасырдың басына дейін Қытай мемлекетінің ресми идеологиясы болған : Конфуций философиясы

Церемонияға еруді, ритуалды сақтауды білдіретін ұғым Ли

Цзюнь-цзы – ол - Қайырымды күйеу

Чарвака мектебінің екінші аты Жайнизм

Ш.құдайбердиев бойынша ғылым ақиқаты деген? сезімдік қабылдау және рационалды ойлау

Ш.құдайбердиев бойынша жан ақиқаты деген? ұждан

Ш.Құдайбердиев бойынша сенім ақиқаты Алланы тану

Шаманизмнің негізгі өзегі: Адам мен табиғаттың терең қатынаста болу идеясы

Шәкәрім бойынша адамның мәні неде? Ар-ұят (ождан)

Шәкәрімнің «үш ақиқат» еңбегінің ең басты проблемасы? Ар-ұждан

Шопенгауэрдің өмірлік көзқарасы пессимистік

Шпенглер бойынша мәдениет дегеніміз: Өркениетке қарама қарсы феномен

Шпенглердің өркениетке берген анықтамасы мәдениеттің ақыры, мәдениет дамуының соңғы сатысы

Шығыс перипатетиктері: Әл-Фараби, Ибн Сина, Ибн Рушд

Шығыс философиясы дәстүріндегі ең көне болмыс талқыламасы: Ригведада

Э. Гуссерль негізін қалаған ХХ ғ. философиялық бағыт: феноменология

Э. Фромм философиясында қарастырылатын бейсаналылық түрі: әлеуметтік

Экзистенциализм – ол гуманизм деп санаған ойшыл: Ж.. Сартр

Экзистенциализм ағымының өкілі болып саналатын дат философы: Кьеркегер

Экзистенциализм үшін қандай мәселе басты болады: тұлғаның бірегей болуы, бостандығы, жауапкершілігі

Экзистенциализм философиясында кеңінен қолданылатын ұғымдар? Экзистенция, абсурд, бөлік

Элеаттар мектебінің өкілдері Филолай Гиппас; Алкмеон; Демокед

Эллинизм дәуірінде қандай антикалық философиялық мектеп қандай да болсын пікірлерден бас тартуды ұсынды? Скептиктер

Эллинизм кезеңінде қандай антикалық философиялық мектеп қаңғыру тұрмыс қалпын көрсетіп, байлықты менсінбей, бәрінен де дара болуды және бостандықты жоғары бағалайтын? Киниктер

Эстетика – бұл Сұлулық, әсемдік туралы ілімЭтногенез теориясының авторы Гумилев

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет