«реляционды деректер қорын қОРҒау және жобалау»Дата29.02.2016
өлшемі160.14 Kb.


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

шәкәрім атындағы семей мемлекеттік университеті
3 деңгейлі СМК құжаты


ПОӘК


ПОӘК 042-39. 1.106/01- 2015

«Реляционды деректер қорын қорғау және жобалау» пәнінің оқу-әдістемелік кешені оқытушыға арналған


11.06.2015

№1 басылым

«РЕЛЯЦИОНДЫ ДЕРЕКТЕР ҚОРЫН ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ЖОБАЛАУ»

пәнінен оқу-әдістемелік кешен

6М011100 - « Информатика » мамандығына арналған


Оқытушыға арналған пәннің оқу бағдарламасы


Семей

2015
АЛҒЫ СӨЗ

 1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

Құрастырған:___________ «___»__________ 2015 ж., И.С. Мусатаева, п.ғ.к., Информатика және ақпараттық технологиялар кафедрасының доцент м.а.

Тақырып аты және мазмұны 6

Сағат саны 6

Әдебиеттер 6

1 6


2 6

3 6


Дәріс сабақтары 6

6 6


7 6

Мащықтану сабақтары 7

5 8

6 8


6. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ 9

Кафедра меңгерушісі А.А.Абишова
  1. Физика-математика факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында талқыланды.

Хаттама №6, «11» маусым 2015 ж.


Төрағасы __________ Қ.А. Батырова


 1. БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданып, баспаға ұсынылды.
Хаттама №6 «11» маусым 2015 ж.
Оқу- әдістемелік кеңесінің төрағасы___________ Г.К.Искакова
4.БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

мазмұны


1

Қолданылу саласы

4

2

Нормативті сілтемелер

4

3

Жалпы ережелер

4

4

Оқу пәнінің мазмұны

6

5

Магистранттардың өздік жұмыстарының тақырыптарының тізімі

7

6

Оқу - әдістемелік әдебиетімен қамтамасыз ету картасы

8

7

Әдебиеттер

9


 1. ПаЙДалану облысы

«Деректер базасының теориясы» пәнінен оқу-әдістемелік кешен 6М060200-"Информатика" мамандығының магистранттарына арналған. Бұл кешен магистранттарды курс мазмұнымен, курстың актуалдылығы мен қажеттілігімен, курс саясатымен, оқу процесінде алатын білімі және дағдыларымен таныстырады.
 1. Нормативті сілтеме

Бұл «MS SQL Server деректер базасын басқару және жобалау» пәні бойынша Оқытушыға арналған оқу жұмыс бағдарламасы оқыту процесін келесі құжаттарда келтірілген талаптар мен ұсыныстарға сәйкес жүргізу үшін құрастырылған және реттейді:

  • СТУ 042 – РГКП – СГУ – 8-2007 Университет стандарты «Пәннің оқыту әдістемелік комплексін дайындауға жалпы талаптар»;

  • ДП-042-08.10.10.12–2007 Құжатталған процедура «Пәннің оқыту әдістемелік комплексінің құрылымы мен мазмұны»
 1. Жалпы мағлұматтар

  1. Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы

«MS SQL Server деректер базасын басқару және жобалау» пәнінің информатика мамандығының магистранттары үшін орны ерекше. Деректер базасы – белгілі бір пәндік аумаққа жататын құрылымдық түрі бар деректердің атауы бар жинақ. Қажетті деректер базасын жылдам жасауға рұқсат ететін әртүрлі программалар жиыны бар: Microsoft Access, Microsoft FoxPro, Paradox, dBase, InterBase, Oracle. Олардың ішінде Paradox пен dBase-да деректер базасы папкалар сияқты, ал әрбір кесте жеке файл сияқты анықталады, ал Access, InterBase және SQL-серверлерінің көпшілігі деректер базасынан тұратын бір үлкен файлды қолданады.

Клиент-серверлік архитектура – деректер базасы серверде сақталады және мұнда пайдаланушылар сұраныстарын өңдейтін деректер базасын басқару жүйесі (ДББЖ) жұмыс істейді. Бұл архитектурада пайдаланушылар деректер базасымен қойылған тапсырмаларды орындайтын және алынған нәтижені қайтаратын ДББЖ арқылы жұмыс істейді. Табылған деректер клиентке желі бойынша серверден клиентке қарай жіберіледі. Клиент – сервер архитектурасының ерекшелігі SQL – құрылымдық сұраныстар тілін пайдалану болып табылады. Бұл архитектура бірнеше пайдаланушыларға бір уақытта бір деректер базасымен жұмыс істеуге рұқсат етеді.

  1. «Деректер базасының теориясы» курсының мақсаты
 • Деректер базасымен жұмыс істеудің әртүрлі жұмыс істеу технологиясын меңгеру. SQL- тілінің негізімен таныс болу.

 • Деректер базасымен жұмыс істеудің негізгі операцияларымен таныстыру.

 • Кірістірілген SQL технологиясын оқып үйрену
  1. Курсты оқытудың негізгі міндеті
 • Ақпараттық жүйелер және оның негізгі ұғымдарымен таныс болу

 • SQL – құрылымдық сұраныстар тілін пайдалану

 • Мәліметтер қорының қауіпсіздігін басқару.

 • Мәліметтер қорының кіру рұқсатын басқару  1. Курсты өткеннен кейінгі білімі мен дағдысы:
 • Қандай да бір облыс үшін деректер базасын проектілей алуы керек

 • Клиент – сервер архитектурасында SQL – құрылымдық сұраныстар тілін пайдалана алуы керек
  1. Курстың пререквизиті:


  1. Курстың постреквизиттары:
 • Интернетте программалау

 • Жаңа ақпараттық технологиялар

Оқу жұмысының жоспарынан көшірме

(1-кесте)


Курс

Семестр

Кредит

ДәрісМашықт

ОБСӨЖ


СӨЖ


Барлығы


Бақылау түрі

1

2

3

15

30

22,5

67,5

135

Емтихан 1. Оқу пәнінің мазмұны

Кесте 2- Пән мазмұны. Сабақтардың түрлеріне байланысты сағаттардың бөлінуі

Тақырып аты және мазмұны

Сағат саны

Әдебиеттер

1

2

3

Дәріс сабақтары


1

Деректер базасының архитектурасы


1

Избачков. Ю.С., Петров В.Н. Информационные системы: Учебникдля вузов. 2-е изд.-СПб.:

Информационные технологии управления: Учебное пособие/Под ред. Ю.М.Черкасова.-М.ИНФА-М..2001-216с.
2

Деректерді ұсынудың модельдері

1

Мейер Д. Теория реляционных баз данных: Пер. С анг. М.:Мир.,1987.-608с.

Миловзоров В.К. Элементы информационных систем..-М.-Высшая школа.,1989.
3

Ақпараттық жүйелер және оның негізгі ұғымдары


1

Информационные технологии управления: Учебное пособие/Под ред. Ю.М.Черкасова.-М.ИНФА-М..2001-216с.

Мейер Д. Теория реляционных баз данных: Пер. С анг. М.:Мир.,1987.-608с.

Миловзоров В.К. Элементы информационных систем..-М.-Высшая школа.,1989.


4

Ақпараттық жүйенің түрлері

1

Миловзоров В.К. Элементы информационных систем..-М.-Высшая школа.,1989.

5

Мәліметтердің реляциялық, моделінің элементтері

1

Мейер Д. Теория реляционных баз данных: Пер. С анг. М.:Мир.,1987.-608с.

Миловзоров В.К. Элементы информационных систем..-М.-Высшая школа.,1989.


6


Кестелердің арасындағы байланыс түрлері.

1

Избачков. Ю.С., Петров В.Н. Информационные системы: Учебникдля вузов. 2-е изд.-СПб.:

Информационные технологии управления: Учебное пособие/Под ред. Ю.М.Черкасова.-М.ИНФА-М..2001-216с.


7


Деректер базасының стандартты SQL тілі

1

Мейер Д. Теория реляционных баз данных: Пер. С анг. М.:Мир.,1987.-608с.

Миловзоров В.К. Элементы информационных систем..-М.-Высшая школа.,1989.8

SQL -командаларының типтері


1

Избачков. Ю.С., Петров В.Н. Информационные системы: Учебникдля вузов. 2-е изд.-СПб.:

Миловзоров В.К. Элементы информационных систем..-М.-Высшая школа.,1989.9

Мәліметтер қорының объектілерін басқару.


1

Избачков. Ю.С., Петров В.Н. Информационные системы: Учебникдля вузов. 2-е изд.-СПб.:

Миловзоров В.К. Элементы информационных систем..-М.-Высшая школа.,1989.10

Индекстарды құру және жою.


1

Мейер Д. Теория реляционных баз данных: Пер. С анг. М.:Мир.,1987.-608с.

Миловзоров В.К. Элементы информационных систем..-М.-Высшая школа.,1989.11

Ұсыныстармен жұмыс.


1

Избачков. Ю.С., Петров В.Н. Информационные системы: Учебникдля вузов. 2-е изд.-СПб.:

Миловзоров В.К. Элементы информационных систем..-М.-Высшая школа.,1989.12

Сақталатын процедуралар, оларды құру, орындау және жою


1

Мейер Д. Теория реляционных баз данных: Пер. С анг. М.:Мир.,1987.-608с.

Миловзоров В.К. Элементы информационных систем..-М.-Высшая школа.,1989.13

Триггерлер, құру және жою операторлары


1

Избачков. Ю.С., Петров В.Н. Информационные системы: Учебникдля вузов. 2-е изд.-СПб.:

Информационные технологии управления: Учебное пособие/Под ред. Ю.М.Черкасова.-М.ИНФА-М..2001-216с.14

Мәліметтерді басқару, кестедегі берілгендерді өзгерту


1

Мейер Д. Теория реляционных баз данных: Пер. С анг. М.:Мир.,1987.-608с.

Миловзоров В.К. Элементы информационных систем..-М.-Высшая школа.,1989.15

Мәліметтер қорының қауіпсіздігін басқару


1

Избачков. Ю.С., Петров В.Н. Информационные системы: Учебникдля вузов. 2-е изд.-СПб.:

Информационные технологии управления: Учебное пособие/Под ред. Ю.М.Черкасова.-М.ИНФА-М..2001-216с.


Мащықтану сабақтары


1

Реляциялық деректер базасы

Кестелердің өзара бірігуі1

Избачков. Ю.С., Петров В.Н. Информационные системы: Учебникдля вузов. 2-е изд.-СПб.:

Информационные технологии управления: Учебное пособие/Под ред. Ю.М.Черкасова.-М.ИНФА-М..2001-216с2

SQL. мәліметтердің әр түрлі типтері


2

Мейер Д. Теория реляционных баз данных: Пер. С анг. М.:Мир.,1987.-608с.

Миловзоров В.К. Элементы информационных систем..-М.-Высшая школа.,1989.3

SQL-ді кестеден ақпаратты шығару үшін қолдану


2

Информационные технологии управления: Учебное пособие/Под ред. Ю.М.Черкасова.-М.ИНФА-М..2001-216с.

Мейер Д. Теория реляционных баз данных: Пер. С анг. М.:Мир.,1987.-608с.

Миловзоров В.К. Элементы информационных систем..-М.-Высшая школа.,1989.


4

Реляционды және булев операторларының одан да көп предикаттарды шығаруда қолдану


2

Миловзоров В.К. Элементы информационных систем..-М.-Высшая школа.,1989.

5


Скалярлы өрнекте салынған агрегаттар


2

Избачков. Ю.С., Петров В.Н. Информационные системы: Учебникдля вузов. 2-е изд.-СПб.:

Информационные технологии управления: Учебное пособие/Под ред. Ю.М.Черкасова.-М.ИНФА-М..2001-216с.6


Шарттарға арнайы операторларды қолдану.


2

Мейер Д. Теория реляционных баз данных: Пер. С анг. М.:Мир.,1987.-608с.

Миловзоров В.К. Элементы информационных систем..-М.-Высшая школа.,1989.7

Сұраныстың нәтижесін қалыптастыру


2

Информационные технологии управления: Учебное пособие/Под ред. Ю.М.Черкасова.-М.ИНФА-М..2001-216с.

Мейер Д. Теория реляционных баз данных: Пер. С анг. М.:Мир.,1987.-608с.

Миловзоров В.К. Элементы информационных систем..-М.-Высшая школа.,1989.


8

Сұраныстың нәтижесін қалыптастыру

2

Миловзоров В.К. Элементы информационных систем..-М.-Высшая школа.,1989.


5. МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫ (ОӨЖ) ҮШІН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ


 1. ДҚ түсінігі. Терминдердің мағынасы: кесте, біріншілік кілт.

 2. Деректерді ұсынудың моделдері

 3. Деректер қорының обектілерін басқару.

 4. Кестелер арасында байланыстар. Кесте құруда қолданылатын типтер.

 5. SELECT таңдау операторы. Кестеден жазбаларды таңдау. WHERE және ORDER BY операторларының элементтері, олардың тағайындалулары.

 6. SQL- сұранысы көмегімен кестелерді біріктіру. Ішкі біріктірулер.

 7. Кестелер арасындағы байланыс. Сұранымдар.

 8. Сұраным көмегiмен белгілі-бір өрістер бойынша кестедегі жазбаларды сұрыптау.

 9. Реляциялық деректер базасы. SQL . Мәліметтердің әртүрлі типтері

 10. SQL -ді кестеден ақпаратты шығаруда қолдану. Қосымшаларды пайдалануда таңдау жасау

 11. Реляциялық және бульдік операторларды одан да көп предикаттарды шығаруда пайдалану

 12. Шарттарға арнайы операторларды қолдану.

 13. Агрегаттық функциялар.

 14. Кестелердің өзара бірігуі

 15. Деректер қорының қауіпсіздігін басқару.

ОӨЖ-н жүргізу түрі: Тақырыптар бойынша тапсырмалар жасау.

6. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ


Әдебиет, оқу -әдістемелік құралдар атаулары

Экземпляр саны


Магистрантар

саны


Қамтамасыз ету проценті


1

2

1

4

Базы данных /Кузин, А.В. - 2005

2

1

200

Базы данных:теория и практика /Советов, Б.Я. - 2007

1

1

100

Базы данных /Кузин, А.В. - 2010

10

1

1000

Ақпараттық жүйелердің негіздері /Аяжанов, С.С. - 2012

25

1

2500

Мәліметтер қоры және ақпараттық жүйелер /Бидайбеков, Е.Ы. - 2010

1

1

100

Базы данных. Проектирование и разработка /Фрост, Р. - 2007

1

1

100

Разработка и эксплуатация удаленных баз данных /Фуфаев, Э.В. - 2008

1

1

100

Моделирование семантики в базах данных /Цаленко, М.Ш. - 1989

1

1

1007 әдебиеттер:

7.1 Негізгі әдебиеттер

 1. Базы данных /Кузин, А.В. - 2005

 2. Базы данных:теория и практика /Советов, Б.Я. - 2007

 3. Базы данных /Кузин, А.В. - 2010

 4. Ақпараттық жүйелердің негіздері /Аяжанов, С.С. - 2012

 5. Мәліметтер қоры және ақпараттық жүйелер /Бидайбеков, Е.Ы. - 2010

 6. Базы данных. Проектирование и разработка /Фрост, Р. - 2007

 7. Разработка и эксплуатация удаленных баз данных /Фуфаев, Э.В. - 2008

 8. Моделирование семантики в базах данных /Цаленко, М.Ш. - 1989  1. 7.2 Қосымша әдебиеттер

 1. Избачков. Ю.С., Петров В.Н. Информационные системы: Учебникдля вузов. 2-е изд.-СПб.: Питер, 2005.-656

 2. Информатика:Учебник/Под ред. Проф.Н.В.Макаровой,-М:-М.:Финансы и статистика,1997,2000.

 3. Информатика: практикум по технологии работы на компьютере/Под ред.проф.Н.В.Макаровой.-М.: Финансы и статистика.

 4. Информационные технологии управления: Учебное пособие/Под ред. Ю.М.Черкасова.-М.ИНФА-М..2001-216с.

 5. Мейер Д. Теория реляционных баз данных: Пер. С анг. М.:Мир.,1987.-608с.

 6. Миловзоров В.К. Элементы информационных систем..-М.-Высшая школа.,1989.

 7. Морозов В.К. Основы теории информационных систем.-М.:-Высшая школа.1994.

 8. С.В. Назаров, И. Першиков и др. Компьютерные технологиии обработки информации: Учебное пособие.- М.:Финансы и статистика.1995.-248с Гарбус Р.Д. Administering SQL Server, Питер 2000.Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
umkd -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
umkd -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
umkd -> Тарих кафедрасы
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
umkd -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет