Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саныДата03.07.2016
өлшемі121.61 Kb.
түріСабақ

Пән бойынша оқу бағдарламасының титулды парағы (Syllabus)
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Гуманитарлық-педагогикалық факультеті
Журналистика кафедрасы

6М050400 «Журналистика» мамандығының магистранттарына арналған

«Журналистиканың көкейкесті мәселелері»
ПӘНІ БОЙЫНША ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

Павлодар
1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланыс ақпараты

Журналистика кафедрасы бас корпуста орналасқан, мекенжайы: Ломов көшесі 64, А-536 аудитория, байланыс телефоны 67-36-85, ішкі 12-45.
2 Пән туралы мәліметтер

Пәннің оқылуына бөлінген сағаттардың жалпы саны, - 225, олардың ішінде аудиториялық – 45 сағ. Курс бойынша сабақтардың келесі түрлері қарастырылған: лекциялар (30 сағ.), тәжірибелік (15 сағ.), магистранттың өздік жұмыстары (180 сағ.)


3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттер саны

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Магистранттың өздік жұмысының сағаттар саны

Бақылау формасы

барлығы

лекциялар

тәж.

жеке

барлығы

МОӨЖ

2
45

30

15
180

45

емт.
Барлығы

1

45

30

15
180

45


емт.


4 Пәннің мақсаты мен міндеттері

 • Пәннің мақсаты – журналистиканың көкейкесті мәселелері бойынша магистранттарды қажетті білімдермен қамтамасыздандыру.

Пәннің міндеті:

 • қазақстандық журналистикның негізгі мәселелерін ашу;

 • заманауи қоғамда БАҚ-мен жұмыс жасаушыларының ерекшеліктеріне магистранттардың назарын аударту;

 • заманауи журналистикадағы этикалық жағдайды кәсіби анықтау үшін магистранттарға көмектесу

5 Аталмыш пәнді оқу нәтижесінде меңгеруі тиіс, келесі туралы түсінік болу:

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде магистранттар келесі болжамдарды жасау керек: • қазақстандық журналистикның негізгі мәселелері туралы;

 • заманауи әлемдегі негізгі әлуметтік және саяси процесстер және олардың қазақстандық журналистикаға септігі;

 • журналистік факторлардағы жанр құрушылар және типоформа құрушылар туралы ;

 • журналистикадағы заманауи ақпараттық технологиялар туралы;

 • заманауи журналистикадағы кәсіби этикалық жағдай туралы.

білу:

 • бұқаралық ақпарат құралдарының типологиясын;

 • журналистиканың жанрларын;

 • журналистік мәтіннің ерекшеліктері мен құрылымдарын;

 • заманауи БАҚ-ғы тіл процесстерінің ерекшеліктерін.

жасап білу:

 • заманауи кезеңде БАҚ-ғы тілдің негізгі элементтерін табу;

 • БАҚ даму тенденцияларын табу және талдау;

 • журналистің әлеуметтік позициясын құру процессін талдау;

 • заманауи қоғамда БАҚ-ның жұмыс жасау ерекщеліктерін анықтау .


6 Пререквизиттер

Берілген тақырыпты толықтай меңгеру үшін білім, бакалавриат уақытында оқытылғаннан алынған іскерліктер мен дағдылар міндетті түрде керек.

1. Қазақстан БАҚ-ын құрудағы саяси-экономикалық және саяси аспектілер;

2. Бұқаралық құралдарының заманауи ғылыми концепциялары;

3. Конвергенттік журналистика.
7 Постреквизиттер

Пәнді оқытылғаннан алынатын білім, іскерлік пен дағдылар келесі пәндерді меңгеру үшін қажет

1. Коммуникация теориясы

2. БАҚ теориясы мен тәжірибесі

3. Электрондық БАҚ.
8 Тақырыптық жоспарТақырып атаулары

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Лек

Тәж


МӨЖ

1

Бұқаралық ақпарат құралдарының типологиясы

2
10

2

Журналистика жанрлары: дәуір ауысымы және формат ауысымы

2
10

3

Жаңа ақпараттық ақиқат бойынша журналистік мәтін

3
5

4

Журналистік мәтіннің құрылымы

2
5

5

Заманауи БАҚ-ғы тіл процессінің ерекшеліктері

2
20

6

Журналистикадағы заманауи ақпараттық технологиялар

2
5

7

Конвергенция шарттарындағы БАҚ

2
5
Барлығы

15

-

60


9 Пәннің қысқаша сипаттамасы

«БАҚ теориясы мен тәжірибесі» оқу пәні маман журналистерді жалпы білімдік және кәсіби дайындаудың маңызды бөлігі болып табылады. Пән объектісі ретінде бұқаралық ақпарат қоғамдық көрініс ретінде, оның коммуникациясының жолдары қарастырылады. «БАҚ теориясы мен тәжірибесі» пәнінің мәні – журналистік шығармашылық туындыларының нақты мазмұны.


10 Курс компоненттері

Лекциялық сабақтардың тақырыптары тізімі

1-тақырып. Бұқаралық ақпарат құралдарының типологиясы

Үлгі ұғымы. Негізгі сапалы және сандық типоформа құрушы факторлар (белгілер). БАҚ-тың жүйелік мінездемелері. БАҚ-тың типологиялық мінездемелері. Баспа БАҚ-ның типологиясы. Электронды БАҚ-ның типологиясы.2-тақырып. Журналистика жанрлары: дәуір ауысымы және формат ауысымы

Жанр ұғымы. Жанр құратын факторлар. Кері көрініс пәні. Арнайы нұсқау. Кері көрініс әдісі. Журналистика жанрлары3-тақырып. Жаңа ақпараттық ақиқат бойынша журналистік мәтін

Мәтін – журналистік қызметтің ең негізгі өнімі. Журналистік мәтін – бұқаралық ақпараттың құралы боп табылады. Журналистік мәтін – хабардың сақтаушысы ретінде. Журналистік мәтіннің қызметтік аспектісі: мақсаттар, міндеттер, әсер құралдары. Журналистік мәтін – мәнерлі құралдардың жүйесі ретінде.4-тақырып. Журналистік мәтіннің құрылымы

Журналистік мәтіннің композициясы және оның құрылымы. Мазмұн - журналистік туындының негізі. Журналистік туындының идеясы. Мәтін құрудың әдістері. Негізгі мәтінге қосымша беру.5-тақырып. Заманауи БАҚ-ғы тіл процессінің ерекшеліктері

Заманауи кезеңдегі БАҚ-ның тіл бастаушы сызықтары. Интермәтіндік. Тілдік ойын. Келеке. Стандарт және публицистикалық мәнерлілік.


6-тақырып. Журналистикадағы заманауи ақпараттық технологиялар. Интернет жүйесіндегі бұқаралық ақпарат құралдары


Журналистиканың түрлі сферасындағы заманауи ақпарат технологияларын қолдану әдістері. Online-газеттер – БАҚ-ның шапшаң баспалары ретінде. Интернет жүйесіндегі радиохабар тарату. Мобильдік журналистика.

7-тақырып. Конвергенция шарттарындағы БАҚ

«Конвергенция»: ұғым анықтамасына қадамдар». Конвергенция – медиажүйе өзгертулері факторлары ретінде. Конвергенция шарттарындағы журналистің кәсіби хабардарлығы.
Тәжірибелік сабақтардың мазмұны мен тізімі

1-тақырып. Бұқаралық ақпарат құралдарының типологиясы

БАҚ-ның жүйелік және типологиялық мінездемелері. Электронды және баспа БАҚ-ның типологиясы. Телевидение. Радиохабар тарату. Жүйелік БАҚ-ның типологиясы.2-тақырып. Журналистика жанрлары: дәуір ауысымы және формат ауысымы

Жанр ұғымы. Жанр құрушы факторлар. Кері көрініс пәні. Арнайы нұсқау. Кері көрініс әдісі. Журналистика жанрлары. Журналистика жанрларының мінездемелері.


3-тақырып. Жаңа ақпараттық ақиқат бойынша журналистік мәтін

Мәтін – журналистік қызметтің ең негізгі өнімі. Журналистік мәтін – бұқаралық ақпараттың құралы боп табылады. Журналистік мәтін – хабардың сақтаушысы ретінде. Журналистік мәтіннің қызметтік аспектісі: мақсаттар, міндеттер, әсер құралдары. Журналистік мәтін – мәнерлі құралдардың жүйесі ретінде.4-тақырып. Журналистік мәтіннің құрылымы

Журналистік мәтіннің композициясы және оның құрылымы. Мәтін атауы. Атауы қызметтері. Тақырыпшалар. Тақырыпшалардың үлгілері.   Көсем-азат жол. Негізгі мәтін. Қосымша материалдар. Негізгі мәтінге қосымша. Стиль және журналистік туынды тілі.5-тақырып. Заманауи БАҚ-ғы тіл процессінің ерекшеліктері

Заманауи кезеңдегі БАҚ-ның тіл бастаушы сызықтары. Интермәтіндік. Тілдік ойын. Келеке. Газет лексикасының құрылымы. Бұқаралық коммуникацияның стиль универсалиі.


6-тақырып. Журналистикадағы заманауи ақпараттық технологиялар. Интернет жүйесіндегі бұқаралық ақпарат құралдары


Журналистиканың түрлі сферасындағы заманауи ақпарат технологияларын қолдану әдістері. Online-газеттер – БАҚ-ның шапшаң баспалары ретінде. Интернет жүйесіндегі радиохбар тарату – журналистикадағы даму бағытындағы көп қолданылатын түрлерінің бірі. Мобильдік журналистика: технологиялардың синтезі, жылдамдылық және өзектілік. Журналистік шығармашылық процессіндегі заманауи ақпараттық технологияларды қолдану әдістері.

7-тақырып. Конвергенция шарттарындағы БАҚ

Конвергенттік, мультимедиялық, сандық журналистика. Интернет – БАҚ конвергенциясына арналған алаң ретінде. Журналистің конвергенция шарттарындағы кәсіби хабардаршылық. Запросы рынка на специалистов в сфере СМИ. БАҚ сферасындағы мамандарға деген базар сауалдары.

МӨЖ мазмұны
МӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Көлемі сағатта

1

Лекция сабақтарына дайындық

Конспект

Сабаққа қатысуы

30

(15*2)


2

Аудиториялық сабақтар мазмұнына кірмеген материалмен танысып, зерделеу

Жұмыс дәптері Конспект

Сұрастыру

10

3

БАҚ материалдарымен жұмыс

Жұмыс дәптері

Сұрастыру

15

4

Сынақ шараларына дайындық
РБ 1, РБ 2, ауызша сұрастыру

5

Барлығы:60


Магистранттардың өдігінен қарастыруларына арналған тақырыптар тізімі:

 1. Тақырып шеберлігі

 2. Хабарды сақтаушы ретіндегі журналистік мәтін

 3. Телевидение әлеуметтік кеңістіктің тойтарысы ретінде

 4. Радио және мультимедиялық: аудитория, мазмұндары, технологиялар

 5. Мультимедиялық журналистика

 6. Конвергенттік журналистика

 7. БАҚ-ды зерттеуге әкелетін әлеуметтік қадамдар

 8. БАҚ-на арналған негізгі ақпарат көздері және оларды қолдану әдістері


11 Курс саясаты
Егер магистрант қандай да бір себеппен сабаққа қатыса алмаса, оқытушыға алдын-ала ескерткені жөн.
Барлық дәріс, тәжірибелік және СӨЖМ сабақтарына міндетті түрде қатысу.

Міндетті түрде сабақтарға дәл уақытында келу, оқу процессіне бөгет жасамас үшін кешікпеу қажет. Сабақ басталған соң дәрісханаға кіруге болады, алайда әр кешіккен сайын межелігі 0,5 баллға төмендеп отырады.

Егер магистрант қандай да бір жағдай бойынша сабақтарға қатыса алмаса, оқытушыны алдын-ала ескертуі қажет.

Магистрант сабақтарда тәртіп сақтап отыруы керек. Сабаққа қатыссыз жайттармен (әңгімелесу, телефонмен сөйлесу, басқа пәндер бойынша жазбаша жұмыстар) онда оқытушы сабақтың межелігін 0 баллға дейін төмендете алады.

Тақырыптық өзектілігі бойынша пікірсайыс ұйымдастырылса, сабақтың тақырыбы бойынша ақпараттық ауысым жасалса, межелігі 1 баллдық жүйемен мадақталады.

Ұрлық, арамдық мінез-құлық дөрекі түрлермен жасалса, межелігі 0 баллға дейінгі төмендетумен жазаланады.

Дәрістің, тәжірибенің, студиялық сабақтардың, СӨЖМ және СӨЖ жоспарлары бойынша барлық тапсырмалар магистранттар өздік жұмысының корындалуының графигінде көрсетілгендей дәл уақытында орындалуы және тапсырылуы тиіс.

Тақырыпты қайта тапсыру мақсатымен көрсеткіш коэффицентін жоғарылату мүмкіндігі бар, бірақ ол кейінгі тақырыптардың жұмыстарына теңеседі.


12 Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

 1. Практическая журналистика в Казахстане. Практическое руководство. - А., MediaNet 2008

 2. Козыбаев С.К.Журналистика Казахстана: энциклопедия -А., Экономика 2006

 3. Калмыков А. А.Интернет-журналистика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. "Журналистика" М., ЮНИТИ-ДАНА 2005

 4. Козыбаев С.К.Масс-медиа: словарь-справочник- А., Экономика 2007


Қосымша:

 1. Кихтан В. В.Информационные технологии в журналистике - Феникс 2004

 2. Кузнецов Г.В.Так работают журналисты ТВ - М., Изд-во Моск. ун-та 2004

 3. Лазутина Г.В.Профессиональная этика журналиста: учебник для вузов М., Аспект Пресс, 2011

 4. Лазутина Г. В.Жанры журналистского творчества: учеб. пособие для вузов - М., Аспект Пресс, 2011

 5. Лысакова И. П.Язык газеты: социолингвистический аспект - Л., Изд-во Ленингр. ун-та, 1981

 6. Олешко В. Ф.Журналистика как творчество: учеб. пособие – М., РИП-холдинг 2004

 7. Политкорректность в СМИ Казахстана: поиск гармонии- А., Әдiл сөз 2007

 8. Смирнов В.В.Жанры радиожурналистики: учебное пособие для вузов - М., Аспект Пресс, 2002

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет