Сабақтың тақырыбы Сағат саны Мерзімі Үйге тапсырмаДата13.06.2016
өлшемі167.5 Kb.
#132036
түріСабақ
11 сыныпСабақтың тақырыбы

Сағат саны

Мерзімі

Үйге

тапсырма

Оқып үйренудің негізгі мақсаты

Оқып үйрену нәтижесі

Үйрену мақсатында бағаны қосып алғанда, бағалау

Барлығын қоса алғанда, бағалау

Негізгі дерек көздері

І – тоқсан

Электромагниттік тербелістер 4 сағ

1

Тербелмелі контурдағы электромагниттік тербелістер.

1
§1.1 Есеп шығ. 1.1.5.-1.1.7

Оқытудағы жаңа тәсілдерді пайдалана отырып, электромагниттіктарауы бойынша оқушы білімдерін қалыптас

тыру.


Оқушылар жаңа тарау тақырып-

тары бойынша электромагниттік тербелістер, механикалық және электромагниттік тербелістер арасындағы ұқсастық, еркін және еріксіз тербелістер жайлы мәліметтер алады, жаңа ұғымдармен танысады, бірлесіп жұмыс жасайды, өз бетінше ізденедіОқушының өзін – өзі бағалауы, сарапшылар

дың критерий бойынша бағалауы, кері байланысБлум таксономиясы бойынша жиынтық бағалау, оқушы бағалаула рын есепке ала отырып қорытынды бағалау


1.Мұғалімге арналған нұсқаулық

2. Н.А. Родина «Жарық құбылыс тары»

А «Мектеп» 1987ж

3.А.В. Першкин «Факультативный курс физики» М «Просвещение» 1980ж
2

Еркін электромагниттік тербелістерді сипаттайтын теңдеу.

1
§1.2 Есеп шығ. 1.2.5.-1.2.8

3

Гармоникалық тербелістердің графиктері.

1
Қайталау

4

Еріксіз тербелістер. Автотербелістер. 0-бақылау.

1
§1.3

Айнымалы ток. Электр энергиясын өндіру, жеткізу және пайдалану 8 сағ

5

Айнымалы ток.

1


§2.1, 2.2

Оқытудағы жаңа тәсілдерді пайдалана отырып, айнымалы ток, электр энергиясын өндіру, жетілдіру және пайдалану тарауы бойынша оқушы білімдерін қалыптас

тыру.


Оқушылар жаңа тарау тақырып-

тары бойынша айнымалы ток, активті кедергі, индуктивті кедергі, айнымалы ток тізбегіндегі қуаты, толық тізбек үшін Ом заңы, генераторлар

жайлы мәліметтер алады, жаңа ұғымдармен танысады, бірлесіп жұмыс жасайды, өз бетінше ізденеді

Блум таксономиясы бойынша жиынтық бағалау, оқушы бағалаула рын есепке ала отырып қорытынды бағалау

6

Активті және сыйымдылық кедергі.

1
§2.3§2.4

7

Индуктивті кедергі

1
§2.5

8

Айнымалы ток тізбегіндегі Ом заңы

19

Айнымалы ток тізбегіндегі қуат

1
§2.6, 2.7 (2.6.3; 2.6.4; 2.7.3;2.7.4;)§2.8, 2.9

10

Тест жұмысы

1
§2.10, 2.11.

11

Айнымалы ток генераторы Электроқозғалтқыштар. Трансформатор

1
№1 зерт – қ жұмыс

12

Электр энергиясын өндіру және жеткізу

1
§2.10, §2.11.

§2.1-2.11 қайталау.Оқушының өзін – өзі бағалауы, сарапшылар

дың критерий бойынша бағалауы, кері байланыс

ЭМ толқындар және радиотехниканың физикалық негіздері 8сағ

13

Электромагниттік толқындар. Максвелл теориясының идеялары.

Электромагниттік толқындар шығару. Герц тәжірибелері.1

10.10

§3.1, 3.2.

§3.3. Есептер (3.3.2.), (3.3.3.)Оқытудағы жаңа тәсілдерді пайдалана отырып, электромагниттік толқындар және радиотехниканың физикалық негіздері тарауы бойынша оқушы білімдерін қалыптас

тыру.


Оқушылар жаңа тарау тақырып-

тары бойынша электромагниттік толқынның таралуы, қасие ттері, энергиясы, радиобайланыс, радиотолқындардың таралуы, радиолакация, теледидар

туралы мәлімет алады, жаңа ұғымдармен танысады, бірлесіп жұмыс жасайды, өз бетінше ізденеді


Оқушының өзін – өзі бағалауы, сарапшылар

дың критерий бойынша бағалауы, кері байланысБлум таксономиясы бойынша жиынтық бағалау, оқушы бағалаула рын есепке ала отырып қорытынды бағалау


7. «9 сынып тағы физикаға арналған дидактикалық материал» Л.И.Скерлин, Алматы «Мектеп» баспасы, 1975 ж.

14

Электромагниттік толқындар қасиеттері.


1

14.10

§3.4, 3.5 Есептер (3.4.8.-3.4.12.)

§3.6, 3.715

Электромагниттік толқындар энергиясы.

1
§3.8 Есеп (3.8.6,3.8.7) §3.9

16

Радиобайланыс принциптері. Модуляция және детекторлеу


1
§3.10

§3.11


17

Радиотолқындардың таралуы. Радиолакация. Теледидар. Байланыс құралдарының дамуы.

118

Электромагниттік толқындар шкаласы. Жоғары жиілікті электромагниттік толқындардың биологиялық әсері және олардан қорғану.

119

Эксперименттік есептер шығару.

1
Е.ж

20

Бақылау жұмысы № 2

Оптика 12 сағ

21

Тiреумен қозғалатын дененің салмағы.Толқындық қозғалыс жайлы түсінік.

1
§4.1, 4.2. Есеп шығ. 4.1.8-4.1.12

Оқытудағы жаңа тәсілдерді пайдалана отырып, оптика тарауы бойынша оқушы білімдерін қалыптас

тыру.
Оқушылар жаңа тарау тақырып-

тары бойынша жарық, жарық интерференциясы, жарық дифракциясы

жайлы мәліметтер алады, жаңа ұғымдармен танысады, бірлесіп жұмыс жасайды


Оқушының өзін – өзі бағалауы, сарапшылар

дың критерий бойынша бағалауы, кері байланыс

Блум таксономиясы бойынша жиынтық бағалау, оқушы бағалаула рын есепке ала отырып қорытынды бағалау
22

Толқындардың интерференция және дифракция құбылыстары

1
§4.3, 4.4 Есептер 4.3.6-4.3.10

23

Жарықтың интерференциясы.

1
№2 зер – қ жұмыс

24

Жарықтың дифракциясы Дифракциялық тор.

1
№3 зерт – қ жұмыс

25

Жарықтың дисперсиясы Жарықтың поляризациясы.


1
Е.ж

26

. Геометриялық оптика.Жарықтың түзусызықты таралуы. Көлеңке, сағым, тұтылу. Жарықтың

жылдамдығын эксперимент арқылы анықтау.1
Е.ж

27

Жарықтың шағылу құбылысы. Жазық және сфералық айналар.Жарықтың сыну құбылысы

1
§4.6, 4.7 Есеп шығ.

28

Линзалар. Жұқа линзаның формуласы..

1
§4.8 Есеп шығ.

29

. Оптикалық аспаптар

1
§4.9. 4.1-4.9 қайталау.


30

№4 Зертханалық жұмыс.

«Шынының сыну көрсеткішін жазық параллель пластинаның көмегімен анықтау.»1
§4.10 Есеп шығ.4.10.6.-4.10.7

31

Эксперименталдық және мазмұндық есептерді шығару.

1
қайталау32

Бақылау жұмысы№3

1
қайталау

Салыстырмалылық теориясының элементтері 4 сағ
33

Механикадағы салыстырмалылық принципi. Жарық жылдамдығының шектiлiгi. Майкельсон мен Морли тәжiрибесi.

1
§5.1, 5.2 Есеп шығ.

§5.3, 5.4 Есеп шығ.Оқытудағы жаңа тәсілдерді пайдалана отырып, динамика негіздерітарауы бойынша оқушы білімдерін қалыптас

тыру.


Оқушылар жаңа тарау тақырып-

тары бойынша Ньютон заңдары, бүкіләлемдік тартылыс заңы жайлы мәліметтер алады, жаңа ұғымдармен танысады, бірлесіп жұмыс жасайды, өз бетінше ізденедіОқушының өзін – өзі бағалауы, сарапшылар

дың критерий бойынша бағалауы, кері байланысБлум таксономиясы бойынша жиынтық бағалау, оқушы бағалаула рын есепке ала отырып қорытынды бағалау

4.Б.М. Дүйсем баев Р.Башар ұлы, Д.Қазақба ева, У.Тоқбер генова, Н.Бекба сар «Физика және астроно мия 9сынып» А «Мектеп» 2005 ж
34

Салыстырмалылық теориясының постулаттары..

135

Жылдамдықтарды қосудың релятивтік заңы. Масса мен

энергияның өзара байланыс заңы.1
§5.5, 5.6

36

Классикалық механика мен салыстырмалылықтың арнайы теориясының арасындағы байланыс.

1
§5.7, 5.8 Есеп шығ.

Жарық кванттары 10 сағ

37

Жылулық сәулелену. Винн және Стефан Больцман заңдары.

1
§6.1, 6.2 Есептер 6.2.5-6.2.7.

Оқытудағы жаңа тәсілдерді пайдалана отырып, жарық кванттары тарауы бойынша оқушы білімдерін қалыптас

тыру.


Оқушылар жаңа тарау тақырып-

тары бойынша жылулық сәулелену, фотоэффект және оның қолданылуы, рентген сәулелері, жарықтың кванттық қасиеттері жайлы мәліметтер алады, жаңа ұғымдармен танысады, бірлесіп жұмыс жасайды, өз бетінше ізденедіОқушының өзін – өзі бағалауы, сарапшылар

дың критерий бойынша бағалауы, кері байланысБлум таксономиясы бойынша жиынтық бағалау, оқушы бағалаула рын есепке ала отырып қорытынды бағалау
38

Люминесценция.

1
§6.3, 6.4

Есеп шығ.

6.4.4-6.4.5.


39

Фотоэффект құбылысы

1
§6.5, 6.6 Есеп шығ.

6.6.3-6.6.4.40

Фотоэффектінің қолданылуы. Фотондар..

1
§6.7,6.8

Есеп шығ. 6.9.3-6.9.4.41

Рентген сәулелері.

1
§6.9,6.10.

Есеп шығ. 6.9.3-6.9.4.42

Жарықтың қысымы.

143

Жарықтың кванттық қасиетін растайтын тәжірибелер. Жарықтың корпускулалық-толқындық табиғатының біртұтастығы.

144

Есептер шығару

45

Бақылау жұмысы№4

46

Сынақ

Атом физикасы 4 сағ

47

Сызықтық спектрлер. Атомның ядролық үлгісі Резерфорд тәжірибесі

1
§7.1, 7.2 .

Оқытудағы жаңа тәсілдерді пайдалана отырып, атомдық физика тарауы бойынша оқушы білімдерін қалыптас

тыру.


Оқушылар жаңа тарау тақырып-

тары бойынша атомның ядролық үлгісі, Резерфорд тәжірибесі, Бор постулаттарытуралы мәліметтер алады, жаңа ұғымдармен танысады, бірлесіп жұмыс жасайды, өз бетінше ізденедіОқушының өзін – өзі бағалауы, сарапшылар

дың критерий бойынша бағалауы, кері байланысБлум таксономиясы бойынша жиынтық бағалау, оқушы бағалаула рын есепке ала отырып қорытынды бағалау

48

Бор пастулаттары. Сутегі атомының Бор жасаған моделі.Бор моделі және ұқсастық принципі

149

Де Бройль толқындары.

1
§7.3,7.4

Есеп шығ.7.4.4-7.4.5.50

Лазер. Сызықтық емес оптика.


1
§7.4

Атом ядросының физикасы 9сағ

51

Атом ядросы. Ядроның нуклондық моделі..

1
§8.1, 8.2, 8.3 Есеп 8.1.3.,8.2.3. 8.2.4.,8.3.8-8.3.10

Оқытудағы жаңа тәсілдерді пайдалана отырып, атом ядросының физикасы тарауы бойынша оқушы білімдерін қалыптас

тыру.


Оқушылар жаңа тарау тақырып-

тары бойынша атом ядросы, ядроның байланыс энергиясы, радиоактивті ыдырау заңы, ядролық реактор, термоядролық реакциялар

жайлы мәліметтер алады, жаңа ұғымдармен танысады


Оқушының өзін – өзі бағалауы, сарапшылар

дың критерий бойынша бағалауы, кері байланысБлум таксономиясы бойынша жиынтық бағалау, оқушы бағалаула рын есепке ала отырып қорытынды бағалау

52

Ядролық күштер. Ядроның байланыс энергиясы.

1
§8.4 Есептер 8.4.6-8.4.9

53

Табиғи радиоактивтілік.

1
§8.5 Есеп 8.5.6.8.5.10

54

РАДИОАКТИВТІК ЫДЫРАУ ЗАҢЫ

1
§8.6

55

Иондаушы сәулелерді тіркеу әдістері.

1
қайталау

56

Ядролық реакциялар. Жасанды радиоактивтік.

1
§8.7 Есеп шығ. 8.7.5-8.7.6

57

Ауыр ядролардың бөлінуі. Тізбекті ядролық реакциялар Ядролық реактор..

1
§8.8 Есеп шығ. 8.8.3-8.8.4

58

Термоядролық реакциялар.Радиактивті сәулелердің биологиялық әсері. Радиациядан қорғану

1
§8.9

59

Бақылау жұмыс№5

1
қайталау

Элементар бөлшектер 2 сағ

60

Ғарыштық сәулелер Элементар бөлшектердің теориясы. Атомнан кварктарға дейін..

1
§9.1.

Оқытудағы жаңа тәсілдерді пайдалана отырып, элементар бөлшектер тарауы бойынша оқушы білімдерін қалыптас

тыру.


Оқушылар жаңа тарау тақырып-

тары бойынша ғарыштық сәулелену, ядролық күштер, элементар бөлшектердің теориясы

жайлы мәліметтер алады, жаңа ұғымдармен танысады


Оқушының өзін – өзі бағалауы, сарапшылар

дың критерий бойынша бағалауы, кері байланысБлум таксономиясы бойынша жиынтық бағалау, оқушы бағалаула рын есепке ала отырып қорытынды бағалау

61

Қазіргі әлемнің ғылымі бейнесі. Элементар бөлшктердің проблемасы.


1Әлем 4 сағ

62

Жұлдыздар әлемі. Жұлдызға дейінгі қашықтық. Айнымалы жұлдыздар Жұлдыздың планеталық жүйесі. Күн жүйесі Күн-күндізгі жұлдыз. Күн-Жер байланысы.

1
§10.1

Оқытудағы жаңа тәсілдерді пайдалана отырып, әлем тарауы бойынша оқушы білімдерін қалыптас

тыру.


Оқушылар жаңа тарау тақырып-

тары бойынша жұлдызды аспан, күннің құрылысы және негізгі сипаттамалары, жұлдыздың планеталық жүйесі, алып планеталар

жайлы мәліметтер алады, жаңа ұғымдармен танысады


Оқушының өзін – өзі бағалауы, сарапшылар

дың критерий бойынша бағалауы, кері байланысБлум таксономиясы бойынша жиынтық бағалау, оқушы бағалаула рын есепке ала отырып қорытынды бағалау

63

Жер тобының планеталары Алып планеталар. Күн жүйесіндегі кіші денелер. Күн жүйесінің шегі.. Біздің галактика. Басқа галактикаларды ашу. Квазарлар

1
§10.2 Есеп шығ.10.2.4-10.2.6

64

Әлем. Үлкен жарылыс. Әлем эвалюциясының негізгі кезеңдері. Әлемнің ұлғаюы. Әлем моделі.

1
§10.3 Есеп шығ.10.3.4-10.3.7

65

Әлемдегі тіршілік және сана. Ғарышты игеру және адамзаттың оны игеру болашағы.Әлемнің қазіргі заманғы физикалық бейнесі. Физика ғылыми – техникалық прогресс.

1
§10.4 Есеп шығ.10.4.3

66

Бақылау жұмысы

1
қайталау

67

Сынақ

1
қайталау

68

Қорытынды сабақ

1
қайталауДостарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет