Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатынбет1/13
Дата17.07.2016
өлшемі1.99 Mb.
#205421
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2011 жылғы 28 желтоқсандағы

№ 1605 қаулысымен

бекітілген

Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік

және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын

үлгілік құжаттар тізбесі

Тар-

мақ


нөмірі

Құжат түрі *

Құжаттың

сақталу мерзімі
Ескерту

1

2

3

4


1. Басқару жүйесін ұйымдастыру

Басқару қызметі1

Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Парламентінің, Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының, Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің заңнамалық актілері:

1) әзірленген, қол қойылған (бекітілген), мемлекеттік тіркеу орны бойынша

2) басқа да ұйымдарда

Тұрақты
Қажеттілігі

өткенге дейін11Ұйым қызметіне қатысты –тұрақты

2

Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Парламентінің, Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының, Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының, Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, Қазақстан Республикасы министрліктерінің, Қазақстан Республикасы агенттіктерінің, ведомстволарының, жергілікті өкілді және атқарушы органдарының заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілері:

1) әзірленген, қол қойылған (бекітілген), мемлекеттік тіркеу орны бойынша


2) басқа да ұйымдарда

Тұрақты
Қажеттілігі

өткенге дейін11Ұйым қызметіне қатысты –

тұрақты


3

Заңнамалық актілердің және заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің жобалары; оларға қатысты құжаттар (түсіндірме жазбалар, анықтама-негіздемелер, келісу парақтары, сараптама қорытындылар, тізбелер, салыстырмалы кестелер, хат алмасулар):

  1. әзірленген, бекітілген орны бойынша

2) басқа да ұйымдардаТұрақты
Қажеттілігі

өткенге дейін

4

Заңнамалық актілерді және заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерді дайындау жоспары:

  1. әзірленген, бекітілген орны бойынша

2) басқа да ұйымдардаТұрақты
Қажеттілігі

өткенге дейін

5

Қазақстан Республикасы Президентінің,

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімдері:  1. әзірленген, бекітілген орны бойынша

2) басқа да ұйымдардаТұрақты
Қажеттілігі

өткенге дейін1


1Ұйым қызметіне

қатысты

тұрақты


6

Қазақстан Республикасы Президентінің,

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің, жоғары және орталық мемлекеттік органдардың, жергілікті мемлекеттік басқару органдары басшыларының тапсырмалары; олардың орындалуы жөніндегі құжаттар (шолулар, баяндамалар, есеп айырысулар, қорытындылар, анықтамалар және басқа құжаттар)Тұрақты

7

Жоғарғы тұрған ұйым басшылығының тапсырмалары; олардың орындалуы жөніндегі құжаттар (шолулар, баяндамалар, есеп айырысулар, қорытындылар, анықтамалар және басқа құжаттар)


Тұрақты11Қызметінің

жедел мәселелері бойынша – СТК

5 жыл


8

Ұйым басшысының құрылымдық бөлімшелерге тапсырмалары; олардың орындалуы жөніндегі құжаттар (анықтамалар, баяндаулар, қызмет бабындағы хаттар, қорытындылар және басқа құжаттар)

5 жыл1

СТК


1Құжатта бұрыштама-

мен ресім-

делген тап-

сырмалардың

сақталу мерзі

мі құжаттың

сақталу мер –

зіміне сәйкес

келеді


9

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін және заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерін орындау жөнінде құжаттар (баяндамалар, шолулар, ақпараттар, жиынтық мәліметтер, анықтамалар)


Тұрақты

10

Мемлекеттік органдарға енгізілген бастама

ұсыныстар; оларды әзірлеу жөнінде құжаттар (баяндамалық жазбалар, қорытындылар, анықтамалар және басқа құжаттар)
Тұрақты

11

Ерекше экономикалық аймақтар құруға арналған құжаттар (конкурстық өтінімдер, сенімхаттар, келісімдер және басқа құжаттар)

Тұрақты

12

Ұйым басшысының бұйрықтары, өкімдері; оларға құжаттар (анықтамалар, жиынтық мәліметтер, ақпараттар, баяндамалық жазбалар және басқа құжаттар):

1) негізгі қызмет бойынша;


2) жеке құрам бойынша (қабылдау, орнын ауыстыру, қоса атқару, ауыстыру, босату; аттестаттау, біліктілігін арттыру, атақ (шен) беру; тегін өзгерту; көтермелеу, марапаттау; еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру, әртүрлі төлемдер, жәрдемақы; еңбек жағдайлары ауыр, зиянды (аса зиянды) және қауіпті (аса қауіпті) қызметкерлер демалыстарының барлық түрі; бала күтіміне байланысты демалыс, (еңбекақы) сақталынбайтын демалыс; негізгі қызмет бейіні бойынша кезекшілік; республика ішіндегі және шетелдегі ұзақ іссапарлар, еңбек жағдайлары ауыр, зиянды (аса зиянды) және қауіпті (аса қауіпті) қызметкерлер үшін іссапарлар;

3) тәртіптік жаза туралы, жыл сайын төленетін еңбек демалыстары, оқуға байланысты демалыстар, кезекшілік, республика ішіндегі және шетелдегі қысқа мерзімді іссапарлар туралы, әкімшілік-шаруашылық мәселелері

бойынша


Тұрақты1

75 жыл


СТК

5 жыл


1Мәлімет

үшін жіберілгендері –

қажеттілігі өткенге дейін


13

Ұйым басшысы бұйрықтарының, өкімдерінің жобалары; ұйым басшысының жеке құрам (жеке істер құрамына енгізілмегені) бойынша бұйрықтарына негіздемелер

1 жыл

14

Ұйым басшысының бұйрықтары мен өкімдерінің орындалуы туралы құжаттар

(анықтамалар, баяндамалар, есептер,

хат алмасулар және басқа құжаттар)

5 жыл


СТК
15

Отырыстардың хаттамалары, қаулылары, шешімдері, ұсынымдары, стенограммалары (дыбыстық бейнежазбалары); оларға қатысты құжаттар (отырыстар күн тәртібі, анықтамалар, қорытындылар, баяндамалар, ақпараттар, баяндамалық жазбалар, жиынтық мәліметтер, үзінді көшірмелер, дауыс беру бюллетеньдері және басқа құжаттар):

  1. ұйымның алқалы, консультативтік-кеңесші органдары;

2) жоғарғы алқалы органның, алқалы және

шаруашылық серіктестіктің атқарушы органдары;3
3) бюджеттен тыс қорды басқарудың алқалы

органы;
4) ұйымның тұрақты және уақытша комиссиялары; кеңестері, ғылыми, сараптау, әдістемелік, консультативтік органдары

(комитеттер, кеңестер, комиссиялар және

басқалары);


5) ұйым басшысының аппараттық (жедел) кеңесі;2
6) ұйым қызметкерлерінің жалпы жиналысы;
7) акционерлердің (пайшылардың) жалпы

жиналысы;


8) ұйымның құрылымдық бөлімшелері

қызметкерлерінің жиналысы;


9) жария тыңдаулар;
10) азаматтардың жиналыстары (жиындары)


Тұрақты1

Тұрақты1


Тұрақты1

Тұрақты1
Тұрақты1

Тұрақты2


Тұрақты3

5 жыл СТК

Тұрақты1
Тұрақты1Мәлімет

үшін жіберіл

гендері – қаж-

еттілігі өткен-

ге дейін

2Жедел

кеңестер –

СТК – 5 жыл

3Дауыс беру

бюллетеньдері

шаруашылық

серіктестігі -

нің қызметін

тоқтатқанға

дейін, тоқтат-

қаннан кейін

– СТК


16

Халықаралық, республикалық, салалық съездер, конгресстер, симпозиумдар, конференциялар, кеңестер, семинарлар, мерейтойлық даталар, салтанатты қабылдаулар, кездесулер өткізу жөніндегі құжаттар (қаулылар, шешімдер, ұсынымдар, хаттамалар, стенограммалар, сөйлеген сөздер мен тезистердің мәтіндері, прайс-парақтар, құттықтау хаты, хабарлама, шақырулар, тақырыптық фотоальбомдар, бейнежазбалар, хат алмасу):

1) өткізілген орны бойынша;


2) басқа да ұйымдарда

Тұрақты
Қажеттілігі

өткенге дейін11Ұйым қыз –

метіне қаты –

сты – тұрақты


17

Съездердің, конгрестердің, симпозиумдардың, конференциялардың, кеңестердің, семинарлардың қаулыларын, шешімдерін, ұсынымдарын іске асыру туралы құжаттар (анықтамалар, есептер, баяндамалар, шолулар)


Тұрақты

18

Съездердің, конгрестердің, симпозиумдардың, конференциялардың, кеңестердің, семинарлардың қаулыларын, шешімдерін, ұсынымдарын іске асыру туралы хат алмасулар


5 жыл


СТК

19

Менеджмент және сапа стандарттары:

1) әзірленген орны бойынша;

2) басқа да ұйымдарда

Тұрақты


3 жыл11Жаңамен

ауыстырған-

нан кейін


20

Көрсетілетін қызмет сапасының стандарттарын әзірлеу және бекіту туралы хат алмасулар


5 жыл

СТК

21

Қағидалар, нұсқаулар, регламенттер:

1) әзірленген және/немесе бекітілген орны

бойынша;

2) басқа да ұйымдардаТұрақты
3 жыл1
1Жаңамен

ауыстырған-

нан кейін


22

Ұсынымдар:

1) әзірленген және/немесе бекітілген (келісілген) орны бойынша;

2) басқа да ұйымдарда

Тұрақты
3 жыл1
1Жаңамен

ауыстырған-

нан кейін


23

Қағидалардың, нұсқаулықтардың, регламенттердің жобалары; оларды әзірлеу жөніндегі құжаттар (қорытындылар, ұсыныстар, анықтамалар, баяндамалық жазбалар, хат алмасулар)

5 жыл


СТК

24

Ұсынымдардың жобалары; оларды әзірлеу жөніндегі құжаттар (қорытындылар, ұсыныстар, анықтамалар, баяндамалық жазбалар, хат алмасулар)

5 жыл


СТК

25

Қағидаларды, нұсқаулықтарды, регламенттерді,

ұсынымдарды қолдану туралы хат алмасулар
5 жыл

СТК


26

Ұйымның негізгі қызметі бойынша хат алмасулар


Тұрақты

27

Қызметтің бейінді бағыттары бойынша хат алмасулар

СТК

5 жыл


Бақылау


28

Ұйымның қызметін тексеру бойынша құжаттар

(баяндамалар, анықтамалар, есептер, актілер, баяндамалық жазбалар, ұйғарымдар, қорытындылар және басқа құжаттар):

1) тексеру орны және тексерілуші орган бойынша
2) басшылыққа және мәлімет үшін жолданғандар


Тұрақты1
Қажеттілігі

өткенге дейін1Ұйымның

ішкі тексерісі

үшін –

СТК 5 жыл29

Ұйымды ревизиялау, тексеру құжаттары (бағдарламалар, актілер, баяндамалық жазбалар, анықтамалар және басқа құжаттар (406-тармақта көзделген кезеңдік аудиторлық тексеру, бухгалтерлік тексеру құжаттарын қоспағанда):
1) жүргізілген орны бойынша;
2) басқа да ұйымдарда

Тұрақты
Қажеттілігі өткенге дейін


30

Қаржылық бақылау органдарының, тексеру комиссияларының,аудиторлардың қорытындылары

Тұрақты

31

Тексеру, ревизия және зерттеу жүргізу туралы хат алмасулар


5 жыл
32

Тексерістерді, ревизияларды, зерттеулерді есепке алу (тіркеу) және қабылданған шешімдердің, айқындамалардың, ұйғарымдардың, актілердің, қортындылардың орындалуын бақылау журналдары, кітаптары


5 жыл

33

Шешімдердің, айқындамалардың, ұйғарымдардың, актілердің, тексеру қорытындыларының, ревизиялардың орындалулары туралы хат алмасулар

5 жыл


СТК
34

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының және Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің, жергілікті өкілді органдардың хаттамалық тапсырмалары; оларды орындау жөніндегі құжаттар (баяндамалық жазбалар, анықтамалар, ақпараттар, хат алмасулар)

Тұрақты

35

Қазақстан Республикасы Парламент Сенатының, Қазақстан Республикасы Парламент Мәжілісінің, жергілікті өкілді органдар депутаттарының сауалдары және оларды қарау жөніндегі құжаттар (анықтамалар, қорытындылар, шолулар, есептер, хат алмасулар)

Тұрақты

36

Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын, құқықтық сипаттағы өзге мәселелерді сақтау туралы құжаттар (қаулылар, айқындамалар, прокурорлық ден қою актілері, шешімдер, қорытындылар, ұйғарымдар, сұрау салулар, хат алмасулар)


5 жыл


СТК
37

Жеке және заңды тұлғалардың өтініштері; оларды орындау жөніндегі құжаттар (анықтамалар, жиынтық мәліметтер, хат алмасулар және басқа құжаттар)

1) шығармашылық сипаттағы ұсыныстары, елеулі кемшіліктер, сыбайлас жемқорлық және қызмет бабын теріс пайдаланушы туралы мәліметтері бар;


2) жеке сипаттағы;

3) жедел сипаттағы


Тұрақты


5жыл 1

СТК
5 жыл1
1Бірнеше мәр

те жүгінген

жағдайда –

соңғы рет

қаралғаннан кейін – 5 жыл


38

Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау жөніндегі жұмыстың жай-күйі туралы құжаттар

(баяндамалық жазбалар, анықтамалар, жиынтық мәліметтер, шолулар, талдамалық анықтамалар, хат алмасулар)

1) жасалған орны бойынша;
2) басқа да ұйымдарда

Тұрақты
Қажеттілігі

өткенге дейін

39

Жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдауды есепке алу; жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін тіркеу және орындалуын бақылау кітаптары, журналдары, карточкалары (деректер қоры)

5 жыл

40

Ұйым басшылығының жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдау кестесі


3 жыл1

1Жаңамен

ауыстырған-

нан кейін


41

Мемлекеттік қызметшілердің этикасын бақылау кітаптары


5 жыл

СТК


Басқаруды ұйымдастыру негіздері


42

Ұйым қызметінің негізгі бағыттары бойынша мемлекеттік тізбе (деректер қоры)

Тұрақты1

1Құжаттардың құрамы

және тізбелердің мәліметтері Қазақстан Республикасы-ның заңнамасымен анықталады. Тізбелерді жүргізу функцияларын орындайтын

ұйымда сақта

лады, оларды

жүргізуі аяқталғаннан кейін мемлекеттік

тұрақты


сақтауға беріледі


43

Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу), заңды тұлғалардың қызметін тоқтату туралы құжаттар (өтініштер, құрылтай және құқық белгілеу құжаттары, салық төлегені туралы мәліметтер, тізімдерден үзінді көшірмелер, анықтамалар, шешімдер, хабарламалар және басқа құжаттар)

15 жыл1

СТК
1Қызметін

тоқтатқаннан

кейін.

Шешімдер – тұрақты44

Жеке тұлғаны дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу, жеке тұлғаның дара кәсіпкер ретінде қызметін тоқтату туралы құжаттар (арыздар, шешімдер, дара кәсіпкердің мәртебелік мәліметтері: азаматтығы, тұрғылықты жері, жеке куәлігінің деректері, анықтамалар, мәліметтер, хабарламалар және басқа құжаттары)


15 жыл1

СТК
1Қызметін

тоқтатқаннан

кейін.

Шешімдер – тұрақты45

Заңды тұлғаларды, жеке кәсіпкерлерді, тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктер, статистикалық карталар, оларға салық төлеушінің тіркеу нөмірін беру туралы куәліктер; филиалдар, өкілдіктерін ашу рұқсаттары


Тұрақты

Каталог: assets -> images -> Failoviy%20arhiv
images -> 15 тамыз 2014 жыл №409 Облыстың жалпы орта білім беретін орындарында 2014-2015 оқу жылының басталуы туралы Қазақстан Республикасының «Білім туралы»
images -> 2015 год Концепция проведения республиканской акции «Қуан, сәби»
images -> Информационный лист для туриста. Автобусный тур «Европейский Каскад» 8 дней Выезд 11. 06. 2011
images -> «Шығыс Қазақстан облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің
Failoviy%20arhiv -> Құжат деректемелерінің орналасу схемасы Ескертпе


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет