Тест тапсырмалары барлық бағыттағы топтар үшін барлық мамандықтар үшінбет1/9
Дата10.06.2016
өлшемі1.35 Mb.
#126420
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды Мемлекеттік университеті

«Философия» пәні бойыншатест тапсырмалары

барлық бағыттағы топтар үшін

барлық мамандықтар үшін

қазақ бөліміне арналған

Құрастырған:
Аға оқытушы Дагарова Ж.У.___________

Философия және мәдениет теориясы

кафедрасының меңгерушісі Иманбеков М.М._________

Тест тапсырмаларының саны: 500

Құрастырылу мерзімі: 12.10.2009

Бағдары: МАБ

Қарағанды – 2009

барлық бағыттағы топтар үшін

барлық мамандықтар үшін

қазақ бөліміне арналған

тест тапсырмаларына енген тақырыптар тізімі

№ тақырып

Тақырыптар атауы

1.

Философия, оның пәні мен әдісі. Философияның адам мен қоғам өміріндегі ролі

1.1

Көзқарас. Көзқарастың тархи типтері: миф, дін, философия.

1.2

Философиялық көзқарас. Философияның негізгі мәселелері мен сұрағы.

2.

Ежелгі шығыс философиясы

2.1

Ежелгі Үнді мен Қытайдағы философиялық бағыттар.

2.2

Ежелгі Египет философиясы.

2.3

Ежелгі Шығыс мәдениетіндегі адам.

3.

Антикалық философия

3.1

Ежелгі грек философиясының космоцентризмі.

3.2

Алғашқы бастама мәселесі.

3.3

Гераклит, Демокрит.

3.4

Классикалық философия (Сократ, Платон, Аристотель).

4.

Орта ғасырдағы Европалық философия

4.1

Христиандық апологетика.

4.2

Құдай болмысын танудағы схоластика мен патристика.

4.3

Аврелий Августин, Ф.Аквинский

5.

Мұсылмандық орта ғасыр философиясы

5.1

Аль-Кинди, Аль-Фараби, Ибн-Сина, Ибн-Рушд сияқты ойшылдардың философиялық ілімдері.

6.

Қайта өрлеу дәуірінің философиясы

6.1

Жаңа ғылымның қалыптасуы. Әлемнің гелиоцентристік жүйесі.

6.2

Қайта өрлеу дәуірінің сипаты - антропоцентризм және гуманизм

7.

Жаңа дәуір философиясы

7.1

Философиядағы әдіс мәселесі (Ф. Бэкон, Р. Декарт).

7.2

Эмпиризм және рационализм.

8.

Классикалыыық неміс философиясы

8.1

И. Канттың философиялық ойлары

8.2

Г. В. Ф. Гегельдің концепциясы. Гегель диалектикасы.

9.

XIX ғасырдағы марксистік философия.

9.1

Әлеуметтік тарихи алғышарттар.

9.3

К. Маркс пен Ф. Энгельстің философиялық ойлары

10.

XIX және XX ғасырдағы орыс философиясы.

10.1

Славяншылдар мен батысшылдар.

10.2

Діни философия (Ф.М. Достоевский, Вл. Соловьев)

11.

XIX мен XX ғ басындағы қазақ философиясы

11.1

Абай, Шәкәрім философиясы

12.

Әлемнің философиялық түсінігі

12.1

Болмыс. Болмыстың негізгі түрлері.

12.3

Философиядағы субстанция мәселесі

12.4

Монизм, дуализм және плюрализм.

13.

Философиялық антропология

13.1

Философиядағы адам мәселесінің қойылуы

14.

Философиядағы әдіс мәселесі. Диалектика және оның баламалары.

14.1

Диалектика даму туралы ілімі.

15.

Эпистемология

15.1

Философиядағы таным мәселесі

15.2

Таным және ғылыми таным.


Құрастырған:

Аға оқытушы Дагарова Ж.У.___________

Философия және мәдениет теориясы

кафедрасының меңгерушісі:

фс.ғ.к., доцент Иманбеков М.М._________

Құрастырылу мерзімі: 12.10.2009

Бағдары: МАБ

Қарағанды – 2009


1. Философиялық анықтаманы көрсет:

A) адам мен оның мінез құлқы биологиялық заңдылықтармен өлшенеді

B) адамның мінез құлқы толығымен оның генотипімен (организм негіздерін зерттеу) анықталады

C) адам дегеніміз биологиялық мәнге ие емес жан.

D) адамдағы саналық пен санасыздық динамикалық тепе теңдікте.

E) адам ең алдымен әлеуметтік жан, және оның мінез құлқына биологиялық факторлар әсер етеді


2. Философия мен дүниеге көзқарастың бір-бірімен байланыстылығы.

A) философия – дүниеге көзқарстың бір бөлігі

B) дүниеге көзқарас – философияның бөлігі

C) философия – дүниеге көзқарастың теориялық негізі

D) философия – ол дүниеге көзқарас

E) дүниеге көзқарастың қалыптасуында негізгі рольді атқаратын арнайы ғылыми білімдер, ал философия қосымша.


3. Аристотельдің пікірінше, философия неден басталады?

A) қорқыныштан

B) таң қалудан

C) өлімнен қашып құтылмайтын болғандықтан

D) әлемді саналы түрде қабылдаудан

E) өз болмысының ақыры келетінін уайымдағандықтан


4. Ақиқатты танудың әдісін Сократ қалай атады?

A) рефлексия

B) праксис

C) апейрон

D) майевтика

E) анемнезис


5. Философиядағы материалистік бағыт ертедегі грек философтарының қайсысының есімімен аталады?

A) Платон

B) Сократ

C) Фалес


D) Демокрит

E) Аристотель


6. Философиялық көзқарастың ерекшелігі неде?

A) мәңгі сұрақтармен айналысуында

B) қайғырғанда жұбатуында

C) мемлекетке қызмет етуінде

D) болашақты болжауында

E) жаңа саяси идеалдарды жасауында


7. Анимизм дегеніміз:

A) аңыз әңгімеге сену

B) дінге сену

C) өсімдіктер мен жануарларға сену

D) жан мен рух дүниесіне сену

E) салт санаға сену


8. Діни көзқарастың ерекшелігін көрсет?

A) теориялық дәлелдер мен тұжырымдар

B) әлемді көркемдік эмоционалдық тұрғыдан сезініп қаймығу

C) үлкен әлеуметтік топтардың қоғамдық иллюзиялары

D) әлемнің о дүниелік және бұл дүниелік болып бөлінуі

E) адам мен әлем жөніндегі фантастикалық түсініктер


9. Дуалистік пікірді көрсет:

A) өмір сүру ол қабылдануды білдіреді

B) мен ойлаймын сондықтан өмір сүремін

C) әлемнің негізі – бұл сандардың гормониясы

D) әлем адамдардың санасынан тыс өмір сүреді

E) материя мен жан мәңгі және бір-бірінен тәуелсіз өмір сүреді


10. Диалектиканың антикадағы түсінігі қандай болатын?

A) мемлекеттік істерді басқару әдісі ретінде

B) білім алып, оқу тәсілі ретінде

C) әңгімелесу мен сұхбаттасу әдісі ретінде

D) бір ғана нақты көзқарастың дұрыстыған дәлелдеу

E) сөйлеудің шешендік әдісі ретінде


11. Философиялық ілім ретіндегі метафизиканың мәні мынада:

A) әлемдік болмыстың мәңгі тұтас бастауларын айқындауда

B) табиғаттын, қоғамнын, ойлаудын даму зандарын өндеуде

C) үнемі өзгеріп отыратын дүниенін бейнесін жасауда

D) объективтік шындықтын дамуындағы табиғи-ғылыми принциптерді түсіндіруінде

E) субъективті логика мен объективті шындықтың арасындағы заңды байланыстарды бекітуде


12. Философияның методологиялық функциясының ең маңызды белгісін көрсет?

A) танымның нақты-ғылыми және жалпы ғылыми әдістерін жүйелеу

B) Теориялық ойлаудың жалпы, универсалды формаларын зерттеу

C) философиялық және философиялық емес идеяларды ұғымдық-логикалық формаға аударып - рационалдандыру

D) танымның жеке формаларын зерттеу

E) ғылыми теориялық танымның жетістіктерін жалпылау


13. Диалектика бойынша дамудың негізі?

A) механикалық күште

B) рухани күште

C) ішкі қарама қайшылықта

D) үйлесімдікте

E) әлемдік ақыл-ойда


14. Философияның қай анықтамасы дұрыс емес?

A) философия – жеке теория

B) философия – бұл көзқарас

C) философия – табиғат пен қоғам дамуының жалпы заңдары туралы ғылым

D) философия – мәдениеттің квинтэссенциясы

E) философия – ойда ұсталған дәуір

15. Философияның функциялары:

A) көзқарастық, гносеологиялық, методологиялық

B) ғылымдардың ғылымы болу

C) болмыс, өмір, мәңгілікті абстрактілі түрде теорияландыру

D) табиғат заңдарын ғылыми тұрғыдан түсіндіру

E) барлығына рационалды тұрғыдан жауап беру


16. Дүниенің бір ғана бастамасын, бір субстанцияны мойындайтын философиялық ілім?

A) пантейзм

B) дуализм

C) рационализм

D) монизм

E) плюрализм


17. Дінді, мифті және философияны не біріктіреді?

A) рационализм

B) қарапайым сана үшін қолайлылық

C) агностицизм

D) көзқарастық мәселелердің қойылуы

E) рефлексия


18. Мифологиялық көзқарастың мағынасы

A) адам және табиғат бір біріне қарсы қойылған

B) әлемдік субстанционалдық бастамасын мойындау бар

C) бір құдайдың күшіне сенім

D) көзқарастын тұтастығында

E) әлемді таным обьектілеріне бөлу


19. Грек тілінен аксиология не туралы ілім?

A) құндылықтар

B) білім

C) болмыс

D) практика

E) құдай
20. Дүниеге мифологиялық көзқарастың мәні?

A) Адам мен табиғатты бір-біріне қарсы қою.

B) Дүниенің субстанциялық бастамасын мойындау.

C) Бір құдайдың әлемдік күшіне сенуде.

D)Дүниеніұғынудыңайырғысыздығы,бірлігі, біртұтастығында

E) Дүниені жоғарғы және төменгі өмір сүру салаларына бөлу.
21. Материализмге қарсы, философиялық бағыт:

A) идеализм

B) эмпиризм

C) сенсуализм

D) рационализм

E) агностицизм


22. Субстанция латын тілінен не мағынаны білдіреді:

A) табиғат

B) түпнегіз, мән

C) адам


D) қоғам

E) құдай
23. Ойлаудың болмысқа қатынасы туралы сұрақты ,, философияның негізгі сұрағы деп санаған ...

A) Платон

B) Кант


C) Фихте

D) Біздің оқытушымыз

E) Энгельс
24. Канттың Мен нені біле аламын? Мен не істеуім керек? Мен неге үміттене аламын?, деген әйгілі сұрақтарының мәні неде?

A) әлем деген не

B) адам деген не

C) құдай деген не

D) жан деген не

E) парыз деген не


25. Дін,миф және философияны не біріктіреді

A) рационализм

B) күнделікті сана үшін мүмкіндік

C) агностицизм

D) дүниеге көзқарастық сұрақтарды құру

E) рефлексия


26. Логика - бұл:

A) ойлау туралы ілім

B) болмыс туралы ілім

C) таным туралы ілім

D) анализдеу ілімі

E) әдіс туралы ілім


27. Дүниені танудың қандай тәсілінде дүниенің діни образы жасалады?

A) қарапайым танымда

B) мифологиялық танымда

C) діни таным

D) ғылыми танымда

E) философиялық танымда


28. Объективті идеализмнің философиялық позициясы:

A) адамның ақылы дүниені танып білмейді

B) әлемнің пайда болып және өмір сүруінің себебіне ақылмен танылмайтын құдайлық бастама жатады

C) әлемнің негізі ретінде адам санасынан тыс өмір сүретін рухани мәндер жатады

D) әлем ол табиғат процесстерінің көрінісі ретінде өмір сүреді

E) әлемнің дамуы материалды түрде өмір сүретін заңдылықтармен анықталады

29. Философия шығармашылық ойлау мәні?

A) Қиялға, қиялдауға қабілеттілік

B) тапсырылған алгоритм бағдарламасының шегінен шығу қабілеттілік

C) Жаңалық жасау қабілеттілігі

D) Сауалдарға жауап беріп, жаңа сауалдарды қою қабілеттілігі

E) Қисын ережелеріне келмейтін ойлау


30. Субъективтік идеалистік пікірді көрсет.

A) өмір сүру яғни қабылданғандықты білдіреді

B) барлық шындық саналы

C) дүниенің негізі – ол сандар

D) дүние адам санасынан тыс өмір сүреді

E) материя мен рух мәңгі және бір-біріне тәуелді емес


31. Индуизмде Брахман ұғымы нені білдіреді?

A) жанның қайта тууы

B) абсолютті шындық

C) адамның жаны

D) аспанның жүзеге асырылуы

E) адамның денесі


32. Ежелгі Үнді елінде қай философиялық мектеп материалистік идеяны дамытады?

A) веданта

B) ньяя

C) мимансаD) чарвактар

E) буддизм


33. Ежелгі Қытайдағы «Қайырымды ер» концепциясының авторы:

A) Лю-цзы

B) Хань-Фей

C) Конфуций

D) Лао-цзы

E) Сюнь-цзы


34. Будда ілімінше, адамзат өмірінің мәні неде?

A) тілдесуде

B) еңбектенуде

C) азаптануда

D) ақиқатқа ұмтылуда

E) қоғамдық өмірде


35. Даолық мектептің негізін қалаған кім? және актуальды өмір

A) Мэн-цзы

B) Лао-цзы

C) Конфуций

D) Сюнь-цзы

E) Будда


36. Инь мен янь негіздері қандай философияға тән?

A) Антика философиясына.

B) Араб философиясына.

C)Қазақфилософиясына.

D) Ерте қытай философиясына

E) Ерте үнді философиясына.


37. Көне Үндінің қасиетті мәтіндері.

A) Библия.

B) Құран.

C) Руналар.

D) Ведалар.

E) Інжіл.


38. Жаттығулар арқылы дене мен жан үйлесіміне жетуді уағыздайтын ілім:

A) йога


B) ньяя

C) чарвака

D) веданта

E) джайнизм


39. Конфуций әлеуметтік этикасының негізі:

A) адалдық

B) тұлға “өзі үшін емес, қоғам үшін”

C) тәртіп

D) білім

E) парыз
40. Упанишаданың мағынасы:

A) құдай

B) өлеңдер оқу

C) орман адамдарының өлеңдері

D) философиялық текстер

E) ұстаз қасында отыру
41. Конфуцийліктің негізгі принциптері- этикет, адамды сүю…

A) парыз


B) медитация

C) ақиқат

D) әсемдік

E) таным
42. Буддизм дін бе, әлде философия ма?

A) Философия

B) Дін


C) Буддизмде философия да дін де

D) Бұл ғылым

E) Сұрақ дұрыс емес.
43. Будда бойынша адам өмірінің мәні неде?

A) Азаптануда

B) Ақиқатты тануда

C) Еңбекте

D) Қарым-қатынас

E) Қоғамдағы өмір

44. Конфуций этикасының негізгі ұғымы:

A) Дао


B) Шу

C) Чжен-мин

D) Жэнь

E) Чжун-Юн45. Ежелгі үнді өркениетінің «архетиптеріне» не жатады?

A) Буддалық дін, егіншілік, табиғатты қастерлеу

B) Ведалық әдебиет, буддизм, Харап өркениеті

C) Зороастризм

D) Тәңіршілдік

E) Иудизм

46. «Рамаяна» қай мәдениеттің көркем-эпостық мұрасы?

A) Қытай


B) Шумер

C) Жапон


D) Үнді

E) Мысыр


47. «Катарсис» ұғымы нені білдіреді?

A) Төзімділік

B) Ләззат

C) Бақыт


D) Жанның қасірет арқылы тазаруы

E) Ойын-сауық

48. Буддизмдегі қай термин адам әрекеттерінің соңғы мақсатын, бостандықты білдіреді?

A) Нирвана

B) Карма

C) Сенім


D) Таным

E) Атман
49. Конфуций философиясында «Ли» ұғымы нені білдіреді?

A) жүрек әмірімен жүру

B) мемлекеттің заңмен жүру

C) әдет ғұрыптарға жүгіну

D) махаббат

E) білім
50. Конфуцийдің этикасының негізгі принципін көрсет

A) жоғарғылар мен үлкендергі құрметпен қарау

B) аспанның әміріне бағыну

C) сендіру мен мәжбүрлеудің бірлігі

D) өз пайдаңды жіберіп алмау

E) заттардың бір біріне теңдігі


51. Философия қалыптасты-

A) Бір уақытта ежелгі үндістан,қытай,грецияда

B) ежелгі қытай

C) европада

D) ежелгі грецияда

E) римде


52. «Гилозоизм» дегеніміз нені білдіреді?

A) Қоршаған табиғаттың жаны бар деп түсінік, оны рухтандыру

B) Ой дүниеге табыну

C) Жансыз әлемді құдыреттендіру

D) Жануарға табыну

E) Ата-баба рухына табыну


53. Дуализм философиясының мағынасы

A) табиғаттың заңдылықтары адамның санасы арқылы қалыптасады

B) дүниенің негізі абсолюттік ақылда

C) дүние адам санасынан тыс өмір сүреді

D) барлық шындық ақылға сиымды

E) материя мен рух – болмыстың екі негізі

54. Джайнизмнің негізін қалаған

A) Махавира Джина

B) Лао Цзы

C) Сюн Цзы

D) Будда

E) Атман


55. Кәрі дана деген атқа ие болған ойшыл:

A) Махавира Джина

B) Лао Цзы

C) Сюн Цзы

D) Будда

E) Атман


56. Өз ілімінде «тең орта», «өзара сүйіспеншілік», «адамгершілік» принциптерін негіздеген ойшыл:

A) Махавира Джина

B) Лао Цзы

C) Сюн Цзы

D) Будда

E) Конфуций

57. Легизмнің негізін қалаған

A) Махавира Джина

B) Лао Цзы

C) Сюн Цзы

D) Шан Ян

E) Конфуций

58. «Будда» - не мағынаны білдіреді:

A) Жаттығу

B) Ұстаз қасында отыру

C) Көзі ашылу

D) Азап

E) Заңды


59. Дао қандай мағынада:

A) Жол


B) Ұстаз қасында отыру

C) Көзі ашылу

D) Азап

E) Жаттығу60. Веда сөзінің мағынасы

A) Білім


B) Ұстаз қасында отыру

C) Көзі ашылу

D) Азап

E) Жаттығу


61. Антика философиясының негізін қалаушы философтардың ішінен дүниенің бастамасы от деген кім?

A) Пифагор

B) Анаксимандр

C) Гераклит

D) Зенон

E) Демокрит


62. Философиядағы материалистік бағыт ертедегі грек философтарының қайсысының есімімен аталады?

A) Платон

B) Сократ

C) Фалес


D) Демокрит

E) Аристотель

63. Идеялар әлемін Платон қалай сипаттады?

A) уақытша деп

B) сезімділік деп

C) мәңгі деп

D) қозғалыста деп

E) бөлінеді деп


64. Аристотель жеке заттарды қалай атады?

A) материя мен форманың бірлігі

B) материясыз форма

C) белсенді бастама

D) енжар бастама

E) формасыз материя


65. Эфестік Гераклит, Элейлік Зенон бұлардың философиялық ойларын не жақындастырады?

A) стихиялық диалектика

B) стихиялық ғылым

C) стихия

D) стихиялық идеализм

E) стихиялық индивидуализм


66. Космоцентризм, онтологизм стихиялық диалектика қай дәуірдің философиясына тән?

A) антикалық

B) орта ғасыр

C) жаңа дәуір

D) ағартушылық

E) қайта өрлеу


67. “Материя” және “форма” туралы философиялық ілімнің авторы кім?

A) Демокрит

B) Сократ

C) Гераклит

D) Аристотель

E) Платон


68. “Мемлекет” еңбегінің антикалық авторы кім?

A) Платон

B) Гераклит

C) Аристотель

D) Пифагор

E) Фалес
69. Танымның мәні мен мазмұнын түсіндіру үшін үңгір жөніндегі мифті мысалға келтірген кім?

A) Платон

B) Кант


C) Шопенгауэр

D) Маркс


E) Ницше
70. “Метафизика” термині қай антикалық ойшылардың еңбегінде көрініс табады?

A) Платон

B) Сократ

C) Аристотель

D) Гераклит

E) Диоген


71. Орта ғасырлық араб тілдік философия қай ойшылдың ілімдеріне сүйенді?

A) Платон

B) Аристотель

C) Фалес


D) Эпикур

E) Пифагор


72. Пифагордың пікірін көрсет?

A) барлық дүниенің бастамасы-сан

B) бір өзенге екі рет кіре алмайсың

C) барлығы судан жаралған

D) барлық заттар атомнан тұрады

E) барлығының бастамасы апейрон


73. Антикалық философияда адам мәселесін көтерген кім?

A) Сократ

B) Платон

C) Аристотель

D) Эпикур

E) Плотин


74. Демокриттің концепциясы қайсы:

A) болмыстың өзгермейтіндігі

B) атомдар туралы

C) төрт элементтер туралы: су, от, ауа, жер

D) жанның мәңгілігі туралы

E) дүниенің қарама қайшылығы және өзгерісі туралы


75. Гераклитттің концепциясы көрсет:

A) болмыстың өзгермейтіндігі

B) дүниенің қарама қайшылығы және өзгерісі туралы

C) төрт элементтер туралы: су, от, ауа, жер

D) жанның мәңгілігі туралы

E) атомдар туралы


76. Платон идеяларын мистикалық тұрғыдан өңдеген:

A) эпикурейзм

B) стоицизм

C) неоплатонизм

D) пантейзм

E) скептицизм


77. Субъективтік диалектикалық ойды дамыта отырып, апорийлерді мысалға келтірген кім?

A) Пифагор

B) Анаксимандр

C) Сократ

D) Зенон

E) Демокрит


78. Милет мектебіне аталған философтардан кім жатады?

A) Демокрит

B) Фалес

C) Гераклит

D) Эмпедокл

E) Пифагор


79. Эпикуршылар қай ойшылдың ілімін негіздеді:

A) Сократ

B) Платон

C) Аристотель

D) Фалес

E) Демокрит


80. Қай философ “Идеальды мемлекет” ұғымының авторы?

A) Демокрит.

B) Гераклит.

C) Сократ

D) Платон.

E) Аристотель.


81. Мына пікірлердің қайсысын Пифагор негіздеген:

A) Барлық заттар - ол – сан.

B) Бір өзенге кіруіміз де кірмеуіміз де мүмкін, өмір сүруіміз де өмір сүрмеуіміз де мүмкін.

C) Барлығы судан басталады.

D) Барлық заттар атомдардан тұрады.

E) Барлықтың бастамасы “апейрон.”


82. Әлем дегеніміз идеальды мәндер мен заттардың, форма мен материяның қосылуы, бірлігі деп түсіндірген ойшылды көрсет:

A) Кант


B) Гегель

C) Платон

D)Аристотель

E) К Маркс


83. “Метафизика” термині қай антикалық ойшылардың еңбегінде көрініс табады?

A) Платон

B) Сократ

C) Аристотель

D) Гераклит

E) Диоген


84. Космос,логос,эйдос,энтелехия-негізгі категориялар

A) қайта өрлеу

B) ағартушылық

C) жаңа дәуір

D) ортағасырлық

E) антикалық


85. Фалес, Плотин, Зевс, Хрисипп… оларға ортақ не нәрсе?

A) Көрнекті философтар

B) Афинның азаматтары екендігінде

C) Ортақ ештеңе жоқ

D) Аристотельден тәлім алғандықтары

E) Платонда оқығандықтары


86. Зенонның апориясы қалай аталады ?

A) Ахилл және ниндзя тасбақасы

B) Ахиллдің тасбақасы

C) Ахилл және құрбақа

D) Ахилл және тасбақа

E) Ахилл:


87. Дүниенің бастамасы апейрон деген:

A) Платон

B) Анаксимандр

C) Демокрит

D) Антисфен

E) Сократ


88. Антикалық философияда серуаендеу деген мағынаны білдіретін ұғым:

A) Мистицизм

B) Перипатетизм

C) Гилозоизм

D) Материализм

E) Идеализм

89. Көне грек философтарының қайсысы байлықты, жанұяны, мемлекетті көзіне ілмеді?

A) Платон

B) Диоген

C) Демокрит

D) Антисфен

E) Сократ

90. Антикалық дәуірде Бақ мектебін құрған:

A) Аристотель

B) Эпикур

C) Сократ

D) Гераклит

E) Диоген

91. Әлемді сандар басқарады деген ойшыл:

A) Аристотель

B) Эпикур

C) Сократ

D) Гераклит

E) Пифагор

92. Платонизмде құндылық ретіндегі қайырымдылық идеалы ...

A) билікке деген жігер

B) ақыл, ес

C) үш бірдей құдай

D) абсолюттік адамгершілік заңы

E) игілік

93. Әлемді – Логос басқарады деген ойшыл:

A) Гераклит

B) Диоген

C) Сократ

D) Платон

E) Пифагор


Каталог: files -> OMKO -> Baza testovyh zadanii
Baza testovyh zadanii -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Baza testovyh zadanii -> Қазақстан республикасының Ғылым және ғылым министрлігі
Baza testovyh zadanii -> Тест тапсырмалары
Baza testovyh zadanii -> Қазақстан республикасы білім және ғылыми министрлігі халықаралық қатынастар тарихы
Baza testovyh zadanii -> Қазақстан республикасы білім және ғылыми министрлігі халықаралық қатынастар тарихы
Baza testovyh zadanii -> Қазақстан Республикасы Ѓылым және Білім министрлігі
Baza testovyh zadanii -> Аға оқытушы Г. Т
Baza testovyh zadanii -> Тест тапсырмалары
Baza testovyh zadanii -> «информатика»
Baza testovyh zadanii -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қарағанды мемлекеттік е. А. БӨкетов атындағЫ


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет