В. Телеграф 2 В. Телеграф 5бет1/8
Дата18.07.2016
өлшемі0.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
24 март 2009 г.
ТЕМА: СТРОИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ,
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, АРХИТЕКТУРА, ИМОТИ

Съдържание:

В. Телеграф 2

В. Телеграф 2

В. Телеграф 5

В. Дневник 8

В. Дневник 9

В. Дневник 9

В. Пари 15

В. Стандарт 22

В. Дума 27

В. Труд 31

В. Сега 38

В. Новинар 41

В. Новинар 41

В. Новинар 42

В. Новинар 42

В. Новинар 42

В. 24 часа 45

В. 24 часа 45

В. 24 часа 46

В. 24 часа 46

В. 24 часа 47

В. 24 часа 47

В. 24 часа 47

В. 24 часа 47

В. Класа 48

В. Класа 48

В. Класа 49

В. Класа 50

В. Класа 50

В. Класа 51

В. Класа 51

В. Класа 52

В. Класа 53

В. Класа 53

В. Класа 53

В. Земя 56

В. Монитор 56

В. Монитор 57

В. Монитор 57

В. Монитор 58

В. Монитор 58

В. Монитор 59

В. Монитор 59

В. Монитор 60

В. Монитор 60

В. Монитор 61

В. Монитор 61

В. Монитор 61

В. Монитор 62

В. Монитор 62
24.03.2009 г., с. 4
РУСНАЦИ КУПУВАТ АПАРТАМЕНТИ НА КИЛО
МАРИЯ АТАНАСОВА

Руски инвеститори из­купуват апартаменти на килограм по морето. Офертата е качена на няколко билборда в Слънчев бряг и носи логото на агенцията за недвижими имоти Home for you.

Рекламата ясно и точно гласи: "Изкупуваме апар­таменти на килограм".

Представителите на ком­панията обясняват на кли­ентите си, че са наети за тази задача от руски ин­веститор. Клиентът вече е пристигнал у нас и в мо­мента оглежда имоти в столицата. До момента ня­ма реално сключени сдел­ки, тъй като акцията по из­купуването е още в самото начало. От началото на април обаче братушките планирали да започнат тотално да пазаруват.

Според запознати рус­наците били готови да платят в кеш за всеки апартамент, стига да е край морето и да го спаза­рят изгодно. Те се интере­сували предимно от жи­лищни имоти, но не отказ­ват и атрактивни хотели.

Според последни данни на брокери над 50 000 апартамента са извадени от месеци за продажба.


24.03.2009 г., с. 5
Роми разфасоват блока си
Няма парапети по стълби и балкони, асансьорните шахти пълни с боклуци
Кметът на Ямбол Ге­орги Славов вдигна ръце от общински блок, населен с роми, и се примоли на прези­дента за помощ. При­чината е, че мургавите обитатели системно разрушават сградата, ошушкали са дори па­рапетите по стълби­щата и външните прегради на балконите.

Куриозната панелка в кв. "Райна княгиня" е построена през 1988 г. и в 198-те апартаменти, повечето общинска соб­ственост, живеят циган­ски семейства.

В продължение на 15 години в жилищния блок се извършва сис­темно разрушаване на жилищата, унищожава­не, разграбване и разп­родажба на общинското

имущество. Прекъснато е водоподаването и електроснабдяването на блока. Притеснен от настъпващата пролет и от възможността за по­ява на различни инци­денти, заболявания и епидемии, кметът на Ямбол Георги Славов е определил експертна комисия, която да из­върши обстоен оглед на състоянието на блока.

Станало е ясно, че липсват предпазни па­рапети на стълбищата и балконите, унищожени са дограмите и подови­те настилки. Няма ги фасадни панели, които са с укрепващата сгра­дата функция. Сградните комуникации също са нарушени. В блока липсват асансьорните врати и оборудване, а всички асансьорни шах­ти са запълнени с отпадъци.

Сметище


Наскоро кметът издал заповед да се разчисти районът около сградата. На територия от около 15 декара около блока се образувало огромно сметище с органични и битови отпадъци. Пора­ди ограничения финан­сов ресурс на общината обаче и сложността на проблема управникът успял само да плати за почистването. Той се на­дява, че държавата ще намери начини да раз­реши създалия се проб­лем, тъй като хората продължават да обита­ват жилищата си и това застрашава живота им.

Обитателите отказват да напуснат апартамен­тите, защото няма къде да отидат.


Снимка на 3 колони - Куриозният блок, в който живеят десетки семейства.
24.03.2009 г., с. 6
КАТАСТРОФИ И КРАТЕРИ ПО ЕВРОШОСЕТО

"Б0РИС ІІІ” СЪВСЕМ ПРОПАДНА
ЖУЛИЕН ЛАМБРЕВ

Страхотно свлачище по столичния буле­вард „Цар Борис III" из­прави на нокти шофьорите и предизвика зад­ръствания и катастро­фи, видя проверка на "Телеграф".

Течащият от дълго време ремонт в едното платно на булеварда е оставил съвсем малко пространство за двупо­сочно преминаване. Кошмарът става пълен, когато желаещият да премине мирно и тихо попада в една от десет­ките дупки, които гонят дълбочината на окопи -от порядъка 15-20 санти­метра. Опитвайки се да избегнат това неочаква­но препятствие водачи­те непрекъснато лави­рат сред насрещно дви­жещите се автомобили, като за много от тях това се оказва фатално.

За краткото време, кое­то екипът прекара на бу­леварда, станаха факт една катастрофа и една се размина на косъм.

Млад шофьор на БМВ се сбогува с част от броня­та си в опитите да пре­мине някак през морето от коли.

Бавно


Друг едва не остана без странично огледало, докато се опитваше да мине пред него джип. "Всеки ден минавам от­тук и всеки ден положе­нието става по-зле. Дуп­ките стават все по-дъл­боки, а този ремонт ся­каш никога няма да приключи. Направо да започват наново да сла­гат паветата", сподели Ивайло - жител на кв. „Красно село", който за малко от шофьор да ста­не пешеходец. Свлича­нето придава вълнооб­разен вид на булеварда в продължение на над километър.

В момента работници­те поставят павета по ос­таващите 3,5 метра от недостроения по ширина булевард. Сами признават, че работата им тече бавно като причина за то­ва посочват твърде мал­кото хора и твърде дългия участък. Участъкът се изпълнява от ТБС-Инфраструктурно строителст­во" и бе забавян с месеци заради опитите на столичния кмет да прехвър­ли отговорността за буле­варда на Национална агенция "Пътна инфраст­руктура". В крайна сметка се оказа, че участъкът е подопечен на Столична община и ремонтът най-сетне започна.

Санкции

През този период се поя­виха и опасенията, че от Ев­ропейската комисия могат да наложат санкции на страната ни заради лошата поддръжка на пътищата от трансевропейската шосей­на мрежа. Особено притес­нително е състоянието именно на разбития участък от бул. "Цар Борис III", който попада в трасето на между­народен път Е-79. Чудно е как все още Брюксел не ни е глобил за окаяното състо­яние на шосето.


Снимка на 3 колони - Част от спойлера на ниско БМВ си замина при сблъсъка с морето от павета.
24.03.2009 г., с. 6

Блокират магистрала за неизплатени заплати
КРАСИМИР КРУМОВ

На 27 март блокираме автомагистрала „Хемус", ако не започне изплаща­не на заплатите ни, зака­ниха се на митинг в Шу­мен работниците от най-голямата пътна фирма в района „Автомагистрали Черно море".

Строителите излязоха на митинг, тъй като заради неуредени сметки с Нацио­нална агенция „Пътна инф­раструктура", нямат запла­ти вече четири месеца. Всички банкови сметки на компанията са блокирани, а Е.ОН даже спря тока в административната сгра­да. Според „Автомагистра­ли" НАПИ им дължат 13.5 млн. лв. за ремонт на шосе край Каолиново. Дължим им само 40 хиляди лева, контрираха обаче чрез официалния си сайт от НА­ПИ, чийто изп. директор инж. Янко Янков се срещна с областния управител То­дор Тодоров и шуменския депутат от левицата Дими­тър Дъбов в неделя.

Според Янков "Автома­гистрали Черно море" са започнали изпълнение на обект в Каолиново по дого­вор, който не бил породил правно действие, защото управляващият орган по оперативната програма "Регионално развитие" (ОПРР) не бил утвърдил

финансирането. Още през октомври от НАПИ публич­но отмениха 21 търга по ОПРР, проведени по вре­мето на Веселин Георгиев -Батко. Всички фирми бяха писмено уведомени, че сключените договори вече не обвързват страните. НА­ПИ не е оторизирала за­почване на строителството и предприемането на дей­ности по обекта в община Каолиново е изцяло реше­ние на ръководството на „Автомагистрали Черно море" АД, пише в позиция­та на НАПИ. През тази сед­мица в НАПИ е насрочена втора среща на инж. Янков с представители на фир­мата.
Снимки на 2 колони - Близо хиляда души работници и техни близки си по­искаха заплатите под прозорците на областния упра­вител В Шумен.


24.03.2009 г., с. 7
Вторият лъч на метрото готов до 3 г.
Строителството на втория лъч на софийско­то метро трябва да прик­лючи до 2012 г, обяви вчера транспортният ми­нистър Петър Мутафчи­ев, който заедно с кмета Бойко Борисов направи оглед на строежа.

Получено е уверение, че до 2010 г. булевард "Черни връх" ще бъде пуснат и движението ще бъде въз­становено с четири месеца по-рано, стана ясно по вре­ме на огледа. Пред журна­листи Борисов посочи, че от "Метрополитен" АД раз­работват вариант участъ­кът от втория лъч на метро­то да бъде свързан със Студентския град. По ду­мите му още преди 20 г. е предвидена възможност метрото от "Люлин" да продължи до Банкя, а при станция "Младост 1" - към бизнес парка. Борисов за­яви, че в началото на октомври ще влезе в експло­атация участъкът на мет­рото от станция "Сердика" до станция "Национален стадион", а през май - от стадиона "Национален стадион" до станция "Мла­дост!".


Снимка на 2 колони - Борисов и Мутаф­чиев огледаха строежа на метро-тунела под бул. "Черни връх".


24.03.2009 г., с. 10
ДВОРЕЦЪТ В КРИЧИМ Е НА ЦАРЯ

Царица Йоанна помолила служителите да гласуват против монархията
ЕЛИ КРУМОВА

Дворецът в Кричим е на царското семейство. Това каза пред магист­ратите от Пловдивския окръжен съд 94-годишната баба Иванка Нико­лова. Тя е един от пос­ледните живи свидете­ли на живота в царския имот след 1942 г.

Баба Иванка беше раз­питана по.искане на Ели Христова - адвокат на ца­ря. Тя даде показания в рамките на съдебния про­цес за собствеността на Кричим,стартиран от Си­меон Сакскобургготски и сестра му Мария-Луиза. Заради преклонната й възраст вчера съдът нап­рави изнесено заседание в дома на жената в село Куртово Конаре. Показа­нията й потвърдиха теза­та ни, че имотът е собст­веност на фамилията Сакскобургготски, комен­тира пред "Телеграф" ад­вокат Христова. Тя до­пълни, че освен с писмени доказателства,фактите чии е дворецът могат да бъдат установени и със свидетели очевидци.

Показания

Баба Иванка разказала, че отишла да живее в двореца в Кричим през 1942 г. и помагала за от­глеждането на царските деца. Съпругът й рабо­тел там от 1932 г. Жена­та обяснила на магист­ратите как е изглеждал имотът по това време, какво е имало зад огра­дата, както и спомените на съпруга си за живота в него в годините до 1942 г. Разказала също, че майката на Симеон и Мария-Луиза - царица Йоанна, продължила да посещава двореца и след смъртта на съпруга си цар Борис . Тя поз­навала лично своите служители, защото в ме­сеците, през които се­мейството било в Кри­чим, практически живее­ли заедно. В дните пре­ди референдума през 1946 г., царица Йоанна дори говорила поотдел­но с всеки от тях, като ги

помолила да гласуват против монархията. При­чината е, че се притес­нявала Симеон да не бъ­де убит като принца-регент Кирил. Единствено-

то, което искаше, беше тя и децата да напуснат живи България, обясни­ла баба Иванка пред съ­диите. Следващото заседание по делото е насроче­но за 21 април. На него трябва да бъдат разгле­дани назначените от съ­диите експертизи за недвижимия имот.


24.03.2009 г., с. 10
200 бойци напират за жилища
211 военни са подали молби за закупуване на жилища от фонда на военното министер­ство. Всички подадени пред­ложения ще бъдат разгледа­ни и в едномесечен срок ще стартират преговорите с кандидат-продавачите.

Към момента 16 518 служите­ли на МО са картотекирани като имащи проблем с жилището. Основно бойците, които нямат собствен дом, са от София, Пле­вен, Варна и Шумен. Най-голям брой са 3-членни семейства, ко­ето определя приоритетно да се търсят жилищата с квадратура 60-80 кв/м, обясниха от ведомс­твото.

За избора за закупуване на оп­ределен обект ще се вземат предвид мястото, цената, ка­чеството на изпълнение, инф­раструктурата, удобната транс­портна връзка и др. Първона­чално ще се закупуват жилища в завършен вид с издадено раз­решение за ползване на сграда­та.24.03.2009 г., с. 13
Вицепремиерът no еврофондовете Миглена Плугчиева:

ШЕПА ИЗМАМНИЦИ НИ ГРАДЯТ ЛОШ ИМИДЖ I
ПЛАМЕНА ТОДОРОВА

- Г-жо Плугчиева, как оценявате работата си с администрацията за тази една година, откакто сте премиер?

- Оценката ми е много противоречива. Както има много амбицирани истинс­ки професионалисти, така и на места има случайно попаднали хора. Но фак­тът е, че в тази една година има и положителна промя­на. Администрацията вече е по-ангажирана и отго­ворна. Затова съм по-скоро оптимист.

- Идват положителни сигнали от Брюксел, че до края на месеца парите по САПАРД ще бъдат размразени. Това така ли е?

- Не бих искала да правя прогнози. Поддържам принципа, че трябва да си свършим работата макси­мално добре. Макар и със закъснение от страна на земеделското министерст­во, вече е готова нацио­налната ни позиция по СА­ПАРД, която съдържа из­пълнение на всички анга­жименти, поети от нас по плана за действие - анализ на слабостите, проблеми­те, самите процедури. Този пакет ще замине за Брюк­сел. Въз основа на него ще се вземе решението дали ще бъдат пуснати парите по трите или по двете спре­ни мерки по САПАРД. За да се осигури разплащане на добросъвестни проекти, независимо дали ще бъ­дат пуснати средствата от ЕС, е много важно и да се осигури финансов ресурс от Министерство на финансите към Дър­жавен фонд „Земеде­лие" който да ста­не разплащането. Говоря го още от януари. За това напоследък правя срещи, и то с малко силов под­ход към всички от политическо през административ­но ниво. Но смятам че си заслужава, след като дру­го не помага. На 26 март трябва да има конкретно решение по този въпрос на заседание на МС.

- Земеделците, чиито плащания се бавят и за­това банките ги притис­кат, вече се заканиха да съдят фонда.

- С основание могат да го съдят. Забавянето за съ­жаление беше прекалено голямо. Точно тук са слаби­те места на.администраци­ята. При проблем трябва да се реагира адекватно. Цялата информация със списъка на проектите и графика на плащанията трябваше да е качена на сайта на фонда още през януари, за да може всеки бенефициент да отвори страницата и да провери на какъв етап е неговият проект. Второ, тази инфор­мация трябва да върви към банките по служебен път и когато те знаят, че техните кредитополучатели са добросъвестни, да могат да разсрочат разплащане­то. Системата не е сложна, но просто трябва да се оси­гури нейното функциони­ране.

- Март се очертава като благоприятен месец за спрените мили­они и по ИСП А. Има ли ос­нования да смятаме, че до дни ще има добри но­вини?

- По отношение на ИСПА сме по-добре поради фак­та, че приключихме с анга­жимента си да преструкту­рираме пътната агенция. В момента очакваме да се произнесе и комисията. Има все още някои чисто субективни елементи, като не особено перфектна ко­муникация между НАПИ и управляващия орган - Ми­нистерство на транспорта. Сами разбирате колко не­състоятелно звучи това да е причината. Затова на 26 март съм разпоредила от­говорниците да докладват на заседанието на Минис­терския съвет каква е индикативната програма на агенцията за тази година. Това ще е точка първа. В точка втора - ще очакваме да чуем консолидирана по­зиция по строителството на магистрала „Тракия". Подчертавам - консолиди­рана! От НАПИ, МТ и МФ трябва да предложат един или два варианта кой строи аутобана, как и с как­ви пари, в какви срокове, и МС да реши.

- Но Брюксел ни каза в прав текст, че ще полу­чим парите по САПАРД, когато има поне един

осъден за измами, а по ИСПА - когато се реши проблемът с конфликта на интереси.

- Тук сте много пра­ва. Досега говорих за административната част на нещата, но другата голяма тема е съдебната ни систе­ма. Тя трябва да се произнесе ясно и ка­тегорично - и по случаите със

САПАРД, и по тези с бив­шия фонд „Републиканска пътна инфраструктура". Очаквам като обикновен гражданин, не само като вицепремиер, това да ста­не час по-скоро. Иначе ни­кога няма да се освободим от етикета „страна, в която законите не работят". За­ради шепа хора страда об­щият имидж на България.

- И все пак, ултиматум ли ни дава ЕК с тези си искания?

- Мисля, че комисията си дава сметка, че разделе­нието на властите също трябва да бъде взето под внимание, както и че реше­нията й не трябва да се об­вързват крайно с решения­та на съдебната система.

- ФАР вече изтече. Ста­на ли ясно кои проекти и с какви средства ще трябва да си достроим сами? Ще връщаме ли пари на ЕК и има ли шанс тя да все пак да ни разп­лати някои от проектите?

- Пак на 26 март минист­рите на финансите и регио­налното развитие трябва да докладват пред каби­нета. Те трябва да внесат и постановление, което да осигури финансовия ре­сурс за разплащане на добросъвестните проекти. Дебатът на последното за­седание на кабинета беше, че в списъка има и консул­тантски проекти по ФАР. Приоритетно обаче трябва да бъдат изплатени об­ществено значимите - за пътища, за оборудване на МВР, а не консултантски­те. Проекти с установени груби нередности, дори и да са били допуснати по времето на делегацията на ЕК, категорично няма да бъдат разплащани. На този етап не може и да се говори, че ще връщаме пари на ЕК, а става въпрос само за признаване на разходите.

- А ще строим лис пари от бюджета?

- Ако комисията не приз­нае разходите за някой

проект, а ние смятаме, че е национално значим и добросъвестно изпъл­нен, ще го разплатим с наши пари, но трябва да сме наясно, че сме в усло­вия на криза.

- Преди седмица в Брюксел премиерът Сергей Станишев поис­ка от страните членки на ЕС техни експерти да

влязат в нашата адми­нистрация. Не стана яс­но обаче с какъв статут ще са те - само ще ни съ­ветват или ще взимат и решения. Ако са на ръко­водни постове, кой ще носи отговорност при евентуално грешно ре­шение - България, стра­ната, която го е изпрати­ла, или ЕК?

- Мога да коментирам са­мо темата за експертите в звената, които се занима­ват с еврофондовете, и до голяма степен вече съм уредила този въпрос - до­вела съм експерти на ня­колко ключови места. Смятам, че това, от което имаме-нужда, са съветници-консултанти там, къде­то не ни достига капаци­тет.

- А не експерти на ръко­водни постове, така ли?

- Ако ме притеснява не­що, то е, че сме в края на мандата. Второ - как ще им плащаме на тези хора? Един чужденец на бъл­гарска заплата? Трудно. Вземете, например,моята съветничка Карен Хоххаус. Тя получава заплатата си от германското прави­телство. Ние имаме анга­жимент само към жили­щето и канцеларията й. По същия начин са и съ­ветниците в агенция „Пъ­тища", МВР и МЗХ.

- А какво се случи с па­кета от промени в клю­чови данъчни закони, който общественият съ­вет към вас трябваше да предложи да влязат в пленарна зала?

- Всичко е готово. Текс­товете минаха и през об­ществения съвет и през комисията по корупция към МС, която наскоро ог­лавих. Предстои да вля­зат като пакет в парла­мента, макар че си давам сметка, че не мога да очаквам това Народно събрание да успее да се занимае с всички. Затова ще бъдат подбрани най-важните предложения. Те са 3-4 и на всяка цена трябва да влязат в пле­нарна зала.

- В един от старите екшън планове беше за­легнала и мярката за из­готвянето на черен спи­сък на фирми, злоупот­ребили с еврофондове. Какво се случи с него?

- Тази мярка е залегна­ла в законите за конфликт на интереси и об­ществените поръчки.Тек­стовете ги има, остава Агенцията за обществе­ните поръчки да елимини­ра фирмите, които вече са злоупотребили с евро­фондове. В системата за ранно предупреждение, която работи, се включ­ват и списъци само на за­подозрените фирми. Идеята е да се прескочат границите на отделните оперативни програми и списъкът да се използва от всички. Знаете, че ще се промени и системата на самото докладване на нередности. В момента тя е прекалено сложна.

- Предстоят избори за парламент. Къде се виждате след тях?

- Признавам,че не пра­вя никакви планове. Нап­режението е толкова го­лямо напоследък, че спо­делям принципа „каквото сабя покаже". Но пък съм много притеснена, че с наближаването на избо­рите има опасност да падне темпото на работа. И без това координация­та ни не е на нужното ни­во. Точно наваксахме го­ляма част от оперативни­те програми. Дано да не се забавим отново. По-важно е да се мисли за финансовата криза, коя­то не прощава, и няма да отмине така бързо, както ще отминат изборите. Трябва да се използват максимално средствата от европейските фондо­ве, защото те са единст­веният гарантиран ре­сурс. През юни 2008 г. имаме сключени догово­ри за 93 млн. лв. Към 20 март 2009 г. сумата е вече 2 милиарда и 800 милиона лева. Това е реален резул­тат и така трябва да про­дължим.


24.03.2009 г., с. 14
Цените на имотите година назад
От началото на годи­ната купувачите дикту­ват пазара на недвижи­ми имоти. Това съобщи Цветелина Тасева, ди­ректор на „Адрес Недви­жими имоти" пред "Фо­кус". Купувачът опреде­ля правилата и цената, която е готов да плати, и това е всъщност цената, на която сключва сдел­ката. Който има финан­сиране и може да полу­чи финансиране, прави най-изгодната сделка и може да избере от мно­жеството имоти, които се предлагат, и да нап­рави изгодна инвести­ция.


24.03.2009 г., с. 14
Банките финансират половин панелка
Почти няма вероятност панелни жилища да бъдат финансирани с повече от 50 % от банките. Това съоб­щи Тихомир Тошев, дирек­тор на "Кредит център",

цитиран от "Фокус".

Така, ако искате да си ку­пите панелен апартамент през следващите месеци с кредит, трябва да имате по­ловината от сумата. При новото строителство и моно­литните жилища - банките най-често финансират меж­ду 60 и 70%, като на пазара се появява и клиентска гру­па, която има по-голямата част. Те разполагат с около 60-80% от стойността на жилището и теглят остатъ­ка между 20 и 40% като кре­дит. Затова през февруари имаше доста ипотечни кре­дити в размер между 10 000 и 20000 евро.

По-голямата част от хора­та смятат, че в момента лих­вите са високи, каза Тошев. Той обаче припомни, че пре­ди 7-8 г. лихвите били 17-18%. В момента за кредити­те в евро те са към 8-10%.
Каталог: monitoring
monitoring -> Тұрмысы қолайсыз отбасылар және ата-аналық құқығынан айырылған ата-аналар туралы мәліметтер
monitoring -> Қазақстан балалары
monitoring -> 2014 жылдың Қорытындысы тараз қ., қантар 2015 жыл І тарау. Мемлекеттік қызметті өткеру бөлімі
monitoring -> Қарағанды облысы Әділет департаментінің басшысы М.Әбіловке Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 24 наурыздағы «Нормативтік құқықтық актілер туралы»
monitoring -> Құрамы (2010 жыл) Ақмола облысы 2
monitoring -> Тема: строителство, строителен контрол


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет