Автомобиль көлiгiмен қауіптi жүктердi тасымалдау жөнiндегi кейбiр мәселелер туралыжүктеу 1.6 Mb.
бет4/12
Дата22.02.2016
өлшемі1.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
417.  Құрамында су бар жарылатын зат, см    0241   1
                                            0332   1
418.  Сейсмикалық жұмыстар үшiн жарылғыш
      зат, см                               0081   1
                                            0082   1
                                            0083   1
                                            0331   1
419.  Сұйық лақтыратын жарылатын зат        0497   1
                                            0495   1
420.  Лақтыратын қатты жарылатын зат        0498   1
                                            0499   1
                                            0501   1
421.  Бiр негiздегi жарылатын зат           1160   1
                                            1161   1
422.  Екi негiздегі жарылатын зат           1160   1
                                            1161   1
423.  Үш негiздегi жарылатын зат            1160   1
                                            1161   1
424.  Эмульсиялық жарылатын зат, см         0241   1
                                            0332   1
425.  Жарылатын заттар, н.к.                0357   1
                                            0358   1
                                            0359   1
                                            0473   1
                                            0474   1
                                            0475   1
                                            0476   1
                                            0477   1
                                            0478   1
                                            0479   1
                                            0480   1
                                            0481   1
                                            0485   1
426.  Өте төмен сезiмталды жарылатын
      заттар, н.к.                          0482   1
427.  НЭтс. жарылатын заттар, см.           0482   1
428.  Пластинкалы жарылатын заттар, см.     0084   1
429.  Жарылатын бұйымдар, н.к.              0349   1
                                            0350   1
                                            0351   1
                                            0352   1
                                            0353   1
                                            0354   1
                                            0355   1
                                            0356   1
                                            0462   1
                                            0463   1
                                            0464   1
                                            0465   1
                                            0466   1
                                            0467   1
                                            0468   1
                                            0469   1
                                            0470   1
                                            0471   1
                                            0472   1
430.  Төтенше сезгiштiгi төмен жарылатын
      заттар                                0486   1
431.  Тст, жарылатын бұйымдар               0486   1
432.  Ынталандырғыштан басқа жарылатын
      заттардың үлгiлерi                    0190   1
433.  Вилллиаумит, см                       1690   6,1
434.  Тұрақтандырылған винилацетат          1301   3
435.  Винилбензол, см                       2055   3
436.  Тұрақтандырылған винилбромид          1085   2
437.  Тұрақтандырылған винилбутират         2838   3
438.  Тұрақтандырылған винилиденхлорид      1303   3
439.  Тұрақтандырылған винилпиридиндар      3073   6,1
440.  Тұрақтандырылған винилтолуолдар       2618   3
441.  Тұрақтандырылған винилтрихлорсилан    1305   3
442.  Тұрақтандырылған винилфторид          1860   2
443.  Винилхлорацетат                       2589   6,1
444.  Тұрақтандырылған винилхлорид          1086   2
445.  Сусыз бромды сутегi                   1048   2
446.  Сусыз иодталған сутегi                2197   2
447.  Кремнилi сутегi, см                   2203   2
448.  Салқындатылған сұйық сутегi           1966   2
449.  Күкiрттi сутегi                       1053   2
450.  Сығымдалған сутегі                    1049   2
451.  Фосфористiк сутегi, см.               2199   2
452.  Сусыз фторлы сутегi                   1052   8
453.  Сусыз хлорлы сутегi                   1050   2
454.  Сұйық суытылған хлорлы сутегi         2186   2
455.  Құрамында 3%-дан кем су және кеуектi
      инерттi материал бар цианийлi         1614   6.1
456.  Құрамында 3%-дан кем су бар цианийлі
      тұрақтандырылған сутегi               1051   6.1
457.  Сутегi арсенидi, см.                  2188   2
458.  Бромды сутегiнiң ерiтiндiсi, см.      1788   8
459.  Сутегi және метанның сығымдалған
      қоспасы                               2034   2
460.  Иодталған сутегi ерiтiндiсi, см.      1787   8
461.  Құрамында сутегi пероксидының барлығы
      60% көп және 70% көп емес
      тұрақтандырылған сутегi пероксидының
      ерiтiндiсi                            2015   5.1
462.  Құрамында сутегi пероксидының
      барлығы 20% аз емес, бiрақ 60%
      артық емес (егер қажет болса,
      тұрақтандырылған) сутегi
      пероксидының сулы ерiтiндiсi          2014   5.1
463.  Құрамында сутегi пероксидының
      барлығы кемiнде 8%, бiрақ 20% аз
      (егер қажет болса, тұрақтандырылған)
      сутегi пероксидының сулы ерiтiндiсi   2984   5.1
464.  Қышқылмен (қышқылдармен) және сумен,
      және сiркесу қышқылының барлығы 5%
      артық емес сутегi пероксидының және
      сiркесу қышқылының тұрақтандырылған
      қосындысы                             3149   5.1
465.  Сусыз сутегi селенидi                 2202   2
466.  Фторлы сутегiнiң ерiтiндiсi, см.      1790   8
467.  Құрамында циан сутегiсiнiң барлығы
      20% артық емес циан сутегiсiнiң
      сулы ерiтiндiсi                       1613   6.1
468.  Құрамында циан сутегiсiнiң барлығы
      45% артық емес циан сутегiсiнiң
      спирттiк ерiтiндiсi                   3294   6.1
469.  Сұйық суытылған ауа                   1003   2
470.  Сығылған ауа                          1002   2
471.  Майға сiңiрiлген жануарлардың
      түптегiнiң талшықтары, н.к.           1373   4.2
472.  Майға сiңiрiлген синтетикалық
      түптегiнiң талшықтары, н.к.           1373   4.2
473.  Вольфрамның гексафлориды              2196   2
474.  Тұтандырғыштар                        0121   1
                                            0314   1
                                            0315   1
                                            0325   1
                                            0454   1
475.  Тұтандырғыштар, см.                   0325   1
                                            0454   1
476.  Отсымды бауы бар тұтандырғыштар       0131   1
477.  Жандырғыштағы оталынатын газ, см.     1057   2
478.  Капсюльдi втулкалар                   0319   1
                                            0320   1
                                            0376   1
479.  Сулы газ, см.                         2600   2
480.  Көгiлдiр газ, см.                     2600   2
481.  Жәндiкжойғыш газ, н.к.                1968   2
482.  Тез тұтанатын жәндiкжойғыш газ, н.к.  3354   2
483.  Уытты жәндiкжойғыш газ, н.к.          1967   2
484.  Уытты, жәндiкжойғыш, тез тұтанатын
      газ, н.к.                             3335   2
485.  Сығылған таскөмiрлі газ               1023   2
486.  Сығылған мұнай тектес газ             1071   2
487.  Тығыздалған мұнай газы, см.           1075   2
488.  Сұйық күйiне дейiн салқындатылмаған,
      түпнұсқасы қысымсыз, тез тұтанатын
      газ, н.к                              3167   2
489.  Сұйық күйiне дейiн салқындатылмаған,
      түпнұсқасы қысымсыз, уытты газ, н.к   3169   2
490.  Сұйық күйiне дейiн салқындатылмаған
      түпнұсқасы қысымсыз, уытты, тез
      тұтанатын газ, н.к                    3168   2
491.  Сұйық салқындатылған газ, н.к         3158   2
492.  Тез тұтанатын сұйық салқындатылған
      газ, н.к.                             3312   2
493.  Салқындатылған сұйық қышқылдататын
      газ                                   3311   2
494.  Құрамындағы метаны жоғары
      салқындатылған сұйық табиғи газ       1972   2
495.  Құрамындағы метаны жоғары
      салқындатылған сұйық табиғи газ, см.  1972   2
496.  Құрамындағы метаны жоғары сығылған
      табиғи                                1971   2
497.  Қоспа Ғ3, қоспа F2,F1, рефрижератор.
      лық газ секiлдi, н.к.                 1078   2
498.  Рефрижераторлық газ, R 12, см.        1028   2
499.  Рефрижераторлық газ, R 12 A1, см.     1974   2
500.  Рефрижераторлық газ, R 13, см.        1022   2
501.  Рефрижераторлық газ, 13 В1, см.       1009   2
502.  Рефрижераторлық газ, R 14, см.        1982   2
503.  Рефрижераторлық газ, R 21, см.        1029   2
504.  Рефрижераторлық газ, R 22, см.        1018   2
505.  Рефрижераторлық газ, R 23, см.        1984   2
506.  Рефрижераторлық газ, R 32, см.        3252   2
507.  Рефрижераторлық газ, R 40, см.        1063   2
508.  Рефрижераторлық газ, R 41, см.        2454   2
509.  Рефрижераторлық газ, R 114, см.       1958   2
510.  Рефрижераторлық газ, R 115, см.       1020   2
511.  Рефрижераторлық газ, R 116, см.       2193   2
512.  Рефрижераторлық газ, R 124, см.       1021   2
513.  Рефрижераторлық газ, R 125, см.       3220   2
514.  Рефрижераторлық газ, R 133а, см.      1983   2
515.  Рефрижераторлық газ, R 134a, см.      3159   2
516.  Рефрижераторлық газ, R 142a, см.      2517   2
517.  Рефрижераторлық газ, R 143a, см.      2035   2
518.  Рефрижераторлық газ, R 152a,см.       1030   2
519.  Рефрижераторлық газ, R 161, см.       2453   2
520.  Рефрижераторлық газ, R 218, см.       2424   2
521.  Рефрижераторлық газ, R 227, см.       3296   2
522.  Рефрижераторлық газ, R 404A а, см.    3337   2
523.  Рефрижераторлық газ, R 407A, см.      3338
524.  Рефрижераторлық газ, R 407B, см.      3339   2
525.  Рефрижераторлық газ, R 407 С, см.     3340   2
526.  Рефрижераторлық газ, R 500, см.       2602   2
527.  Рефрижераторлық газ, R 502, см.       1973   2
528.  Рефрижераторлық газ, R 503, см.       2599   2
529.  Рефрижераторлық газ, R 1132a, см.     1959   2
530.  Рефрижераторлық газ, R 1216, см.      1858   2
531.  Рефрижераторлық газ, R 1318, см.      2422   2
532.  Рефрижераторлық ғаз, R С 318, см.     1976   2
533.  Сығылған газ, н.к.                    1956   2
534.  Жеңiл тұтанатын сығылған газ, н.к.    1954   2
535.  Қышқылданатын сығылған газ, н.к.      3156   2
536.  Уытты сығылған газ, н.к.              1955   2
537.  Тотығатын уытты сығылған газ, н.к.    3304   2
538.  Жеңiлтұтанатын уытты сығылған газ,
      н.к.                                  1953   2
539.  Тоттанғыш жеңiлтұтанатын уытты
      сығылған газ, н.к.                    3305   2
540.  Қышқылданатын уытты сығылған газ,
      н.к.                                  3303   2
541.  Тоттанғыш қышқылданатын уытты
      сығылған газ, н.к.                    3306   2
542.  Сұйытылған газ, н.к.                  3163   2
543.  Жеңiлтұтанатын сұйытылған газ, н.к.   3161   2
544.  Қышқылданатын сұйытылған газ, н.к.    3157   2
545.  Уытты сұйытылған газ н.к.             3162   2
546.  Тоттанғыш уытты сұйытылған газ, н.к.  3308   2
547.  Тез тұтанатын уытты сұйытылған газ,
      н.к.                                  3160   2
548.  Тоттанғыш тезтұтанатын уытты
      сұйытылған газ, н.к.                  3309   2
549.  Қышқылданатын уытты сұйытылған газ,
      н.к.                                  3307   2
550.  Тоттанғыш қышқылданатын уытты
      сұйытылған газ, н.к.                  3310   2
551.  Фишер - Тропша газы, см.              2600   2
552.  Сирек газдардың және азоттың
      сығымдалған қоспасы                   1981   2
553.  Оттегiмен сирек газдардың сығымдалған 1980   2
554.  Сирек газдардың сығымдалған қоспасы   1979   2
555.  Көмiрсутегімен газдардың
      сығымдалған қоспасы, н.к.             1964   2
556.  А,А О1, А О2, АО, А1, B2, В немесе
      С көмiрсутегiмен сұйықталған
      газдардың қоспасы,                    1965   2
557.  Қайтадан пайдалануға жарамсыз,
      құрылымы жабдықталмаған газды         2037   2
558.  Газойль                               1202   3
559.  Көмiрсутектi газконденсат, см.        3295   3
560.  Газолин                               1203   3
561.  Пиротехникалық үрленген жастықтар.
      дың газбен толықтырылған құрамы       3269   9
562.  Пиротехникалық үрленген жастықтар.
      дың газбен толықтырылған құрамы       0503   1
563.  Сығымдалған газбен үрленген
      жастықтардың газбен толықтырылған     3353   2
564.  Сығымдалған мұнайлы газдар            1075   2
565.  Сығымдалған мұнайлы газдар L.n.g. см. 1075   2
566.  Диоксидтi көмiртектен немесе ауасы
      бар, құрамында азоты ұстап тұратын    1058   2
      сұйықталған газдар
567.  Галий                                 2803   8
568.  Құрғақ ұнтақталған - гафний           2545   4,2
569.  Құрамында 25 пайыздан артық емес
      дымқылданған ұнтақты -                1326   4,1
570.  Гексагидрокрезол, см.                 2617   3
571.  Гексагидрометилфенол, см.             2617   3
572.  Гексадецилтрихлорсилан                1781   8
573.  Гексадиендар                          2458   3
574.  Гексальдегид                          1207   3
575.  Қатты гексаметилендиамин              2280   8
576.  гексаметилендиамин ерiтiндiсi         1780   8
577.  Гексаметилендиизоцианат               2281   6,1
578.  Гексаметиленимин                      2493   3
579.  Гексаметилентерамин                   1328   4,1
580.  Гексамин, см.                         1328   4,1
581.  Гексанитродефинламин                  0079   1
582.  Гексанитростильбен                    0392   1
583.  Гексанолдар                           2282   3
584.  Гександар                             1208   3
585.  Гексатонал                            0393   1
586.  Құйылған Гексатонал, см.              0393   2
587.  Гексафторацетон                       2420   2
588.  Гексафторацетонгидрат                 2552   6,1
589.  Гексафторпропилен                     1858   2
590.  Сығымдалған гексафторэтан             2193   2
591.  Гексахлорацетон                       2661   6,1
592.  Гексахлорбензол                       2729   6,1
593.  Гексахлорбутадиен                     2279   6,1
594.  Гексахлорбутадиен- 1,3, см.           2279   6,1
595.  Гексахлорофен                         2875   6,1
596.  Гексахлорпропанон- 2, см.             2661   6,1
597.  Гексахлорциклопентадиен               2646   6,1
598.  Гексаэтилтетрафосфат                  1611   6,1
599.  Сығымдалған газдың қоспасы және
      Гексаэтилтетрафосфат                  1612   2
600.  Гексен-1                              2370   3
601.  Гексил, см.                           0079   1
602.  Гексатрихлорсилан                     1784   8
603.  Десенсибилденген гексоген, см.        0483   1
604.  Ылғалдандырылған үлесi 15 пайыздан
      аспайтын ылғалды гексоген, см.        0072   1
605.  Десенсибилденген салмақтық үлесi
      кемiнде 10 пайыз немесе салмақтық
      үлесi кемiнде 15 пайыз гексоген және
      циклотетраметилентетранитрамидiң
      қоспасы                               0391   1
606.  Салмақтық үлесi 15 пайыздан аспайтын
      ылғалды және құрғақ гексолит          0118   1
607.  Салмақтық үлесi 15 пайыздан аспайтын
      ылғалды немесе құрғақ гексотол        0118   1
608.  Салқындатылған сұйық гелий            1963   2
609.  Сығымдалған гелий                     1046   2
610.  Химиялық оттектi генератор            3356   5,1
611.  Генетикалық өзгерiстерi бар
      микроорганизмдер                      3245   9
612.  H - Гептальдегид                      3056   3
613.  H-Гептаналь                           2710   3
614.  4-Гептанон                            1206   3
615.  Гептандар                             1206   3
616.  Гептафторпропан                       3296   2
617.  н - Гептен                            2278   3
618.  Герман                                2192   2
619.  Германийдың гидридi, см.              2192   2
620.  Сусыз гидразин                        2029   8
621.  Салмақтық үлесi 37 пайыздан артық
      емес сұлы ерiтiндi гидразин           3293   6,1
622.  Салмақтық үлесi 64 пайыздан артық
      емес немесе 37 пайыздан кем емес
      сулы ерiтiндi                         2030   8
623.  Тез тұтанатын металдардың
      гидридтары, н.к.                      3182   4,1
624.  Сумен әрекетке түсетiн металдардың
      гидридтары, н.к.                      1409   4,3
625.  Гидродифторидтер, н.к.                1740   8
626.  2-Гидроксибутанон-2, см.              2621   3
627.  Гидроксиламин сульфаты                2865   8
628.  1-Гидрокси-3-метил-2-пентенин-4, см.  2705   8
629.  3-Гидроксифенол, см.                  2876   6,1
630.  Гидрохинол, см.                       2662   6,1
631.  Гидрохинон                            2662   6,1
632.  Капсюлi бар бос патронды гильзалар    0055   1
                                            0379   1
633.  Капсюлi жоқ жанатын гильзалар         0446   1
                                            0447   1
634.  Гипохлориттің ерiтiндiсi              1791   8
635.  Органикалық емес гипохлориттер, н.к.  3212   5,1
636.  Глицерин-1,3- дихлогидрин, см.        2750   6,1
637.  Глицерин альфа- хлоргидринi           2689   6,1
638.  Глицерилтринитрат, см.                0143   1
                                            0144   1
                                            1204   3
                                            3064   3
639.  Глицилальдегид                        2622   3
640.  Тереңдiк бомбалар,                    0056   1
641.  Жарылғыш снарядпен атылатын немесе
      қолға ұстайтын гранаталар             0284   1
                                            0285   1
                                            0292   1
                                            0293   1
642.  Түтiндi гранаталар, см.               0015   1
                                            0016   1
                                            0245   1
                                            0246   1
                                            0303   1
643.  Жарықтандырылған гранаталар, см.      0171   1
                                            0254   1
                                            0297   1
644.  Атылатын немесе қолға ұстайтын
      практикалық гранаталар                0110   1
                                            0318   1
                                            0372   1
                                            0452   1
645.  Гуанидинның нитраты                   1467   5,1
646.  Салмақтық үлесi кемiнде 30 пайыз
      ылғалданған
      гуанилнитрозоаминогуанилиденгидраз    0113   1
647.  Салмақтық үлесi сумен немесе спирт.
      тiң қоспасы бар және кемiнде 30
      пайыз суы бар ылғалданған             0114   1
648.  Сұйық гудрондар                       1999   3
649.  Гуттаперчи ерiтiндiсi, см.            1287   3
650.  Машина жабдықтары құрамындағы немесе  3166   9      Келiсiмнің
      көлiк құралдарындағы iштен жанатын                      күші
                                                            жүрмейді
651.  Зымыран қозғалтқыштары                0186   1
                                            0280   1
                                            0281   1
652.  Отынмен толтырылған, зымырандық
      сұйықтықты қозғалтқыштар              0395   1
                                            0396   1
653.  Жұлынғыш зарядты немесе жұлынғыш
      зарядсыз гиперголикалық сұйықтығы бар 0250   1
      қозғалтқыштары                        0322   1
654.  Тотықтанатын дезинфекциялайтын
      сұйықтық, н.к                         1903   8
655.  Уытты дезинфекциялайтын сұйықтық,
      н.к.                                  3142   6,1
656.  Уытты, қатты дезинфекциялайтын
      құрал, н.к.                           1601   6,1
657.  Сығымдалған дейтерий                  1957   2
658.  Декаборан                             1868   4,1
659.  Декагидронафталин                     1147   3
660.  Декалин, см.                          1147   3
661.  н- Декан                              2247   3
662.  Жару жұмыстары үшiн электрлi емес
      детонаторлардың жинағы                0360   1
                                            0361   1
                                            0500   1
663.  Алғашқы детонаторсыз екiншi түрдегi
      детонаторлар                          0042   1
                                            0283   1
664.  Алғашқы детонатормен екiншi түрдегі
      детонаторлар                          0225   1
                                            0268   1
665.  Оқ-дәрiлерге арналған детонаторлар    0073   1
                                            0364   1
                                            0365   1
                                            0366   1
666.  Жару жұмыстары үшiн электрлi емес
      детонаторлар                          0029   1
                                            0267   1
                                            0455   1
667.  Салмақтық үлесiнде судың немесе
      спирт және судың қоспасы кемiнде
      40% ылғалданған диазодинитрофенол    0074    1
668.  Диазоттың тетраоксидi                1067    2
669.  Диаллиламин                          2359    3
670.  Ди- н- амиламин                      2841    3
671.  4,4 диаминодифенилметан              2651    6,1
672.  Диаминопропиламин, см.               2269    8
673.  1,2- Диаминоэтан, см.                1604    8
674.  Дианол, см.                          2051    8
675.  Дибензилдихлорсилан                  2434    8
676.  Дибензоперидин, см.                  2713    6,1
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет