Автомобиль көлiгiмен қауіптi жүктердi тасымалдау жөнiндегi кейбiр мәселелер туралыжүктеу 1.6 Mb.
бет6/12
Дата22.02.2016
өлшемі1.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
993.  Калий хлораты және минералды
      майлар, қоспа см.                     0083   1
994.  Калий хлоратының сулы ерiтiндiсi      2427   5.1
995.  Калий цианидi                         1680   6.1
996.  Кальций                               1401   4.3
997.  Кремнийлi кальций, см.                1405   4.3
998.  Пирофорлы кальций                     1855   4.1
999.  Кальций арсенаты                      1573   6.1
1000. Кальций арсенаты мен кальций
      арсенитiнiң қатты қоспасы             1574   6.1
1001. Кальций биосульфитi ерiтiндi, см.     2693   8
1002. Кальций гидридi                       1404   4.3
1003. Кальций гидросульфитi, см.            1923   4.2
1004. Құрамында кемінде 5% бiрақ 10%
      артық емес суы бар гидратталған
      кальций гипохлоритi                   2880   5.1
1005. Кальций гипохлоритi құрғақ            1748   5.1
1006. Құрамында кемiнде 5,5%, бiрақ 10%
      артық емес суы бар гидратталған
      кальций гипохлоритi                   2880   5.1
1007. Құрамында 39% астам белсендi хлор
      (8,8% белсендi оттегi) бар кальций
      гипохлоритi құрғақ қоспасы            1748   5.1
1008. Құрамында 10%-дан астам, бiрақ
      39%-дан аспайтын белсендi хлор бар
      кальций гипрохлориті құрғақ қоспасы   2208   5.1
1009. Кальций дитионитi                     1923   4.2
1010. Кальций карбидi                       1402   4.3
1011. Кальций марганец силикаты             2844   4.3
1012. Кальций нитраты                       1454   5.1
1013. Кальций оксидi                        1910
1014. Кальций перманганаты                  1456   5.1
1015. Кальций пероксидi                     1457   5.1
1016. Кальций перхлораты                    1455   5.1
1017. Кальций резинаты                      1313   4.1
1018. Балқытылған кальций резинаты          1314   4.1
1019. Кальций селенаты, см.                 2630   6.1
1020. Кальций силицид                       1405   4.3
1021. Пирофорлы кальций қорытпасы           1855   4.2
1022. Кальций супероксидi, см.              1457   5.1
1023. Кальций фосфидi                       1360   4.3
1024. Кальций хлораты                       1452   5.1
1025. Кальций хлоратының сулы ерiтiндiсi    2429   5.1
1026. Кальций хлоритi                       1453   5.1
1027. Салмақтық үлесiнде 0,1%-дан астам
      кальций карбидi бар кальций цианид    1403   4.3
1028. Кальций цианид                        1575   6.1
1029. Камфанон, см.                         2717   4.1
1030. Синтетикалық камфара                  2717   4.1
1031. Атқыш патрондар үшiн капсюльдер, см.  0044   1
1032. Тұтанғыш капсюльдер                   0044   1
                                            0377   1
                                            0378   1
1033. Құрастыру тұтандырғыш капсюльдер, см. 0360   1
                                            0361   1
1034. Электрлi емес тұтандырғыш
      капсюльдер, см.                       0029   1
                                            0267   1
                                            0455   1
1035. Электрлi тұтандырғыш капсюльдер, см.  0030   1
                                            0255   1
                                            0456   1
1036. Карбамид пен сутегі пероксидiнiң
      жиынтығы                              1511   1
                                            1512   15.1
1037. Судың салмақтық үлесi кемiнде 20%
      ылғалданған карбамид нитраты          1357   4.1
1038. Карбонилоксисульфид, см.              2204   2
1039. Карбонилсулульфид                     2204   2
1040. Сығылған карбонилфторид               2417   2
1041. Карбонилхлорид, см.                   1076   2
1042. Металдар карбонилы, сұйық, н.к.       3281   6.1
1043. Металдар карбонилы, қатты, н.к.       3281   6.1
1044. Кастор ұны                            2969   9
1045. Кастор бұршағы                        2969   9
1046. Кастор қауызы                         2969   9
1047. Кастор күнжарасы                      2969   9
1048. Металды құрғақ катализатор            2881   4.2
1049. Көрiнетiн артық сұйықтығы бар
      ылғалданған металды катализатор       1378   4.2
1050. Қалдық каучук - ұнтақ немесе
      түйiршiк                              1345   4.1
1051. Табиғи каучук, см.                    1287   3
1052. Қалпына келтiрiлген каучук - ұнтақ
      немесе түбіршік                       1345   4.1
1053. Каучук ерiтiндiсi                     1287   3
1054. Керосин                               1223   3
1055. Сұйық кетондар, н.к.                  1224   3
1056. Желатинсiз нитроцеллюлозалық
      негіздегі кино-фотопленка, кино және
      фотопленкалар қалдығы, см.            2002   4.2
1057. Желатинмен қапталған нитроцеллюло.
      залық негіздегі кино-фотопленка,
      қалдықтарды қоспағанда                1324   4.1
1058. Суытылған сұйық oттeгі                1073   2
1059. Сығылған оттегі                       1072   2
1060. Сығылған оттегі дифторидi             2190   2
1061. Оттегі мен сирек газдардың қоспасы,
      см.                                   1980   2
1062. Оттегі мен көмiртегі диоксидiнiң
      қоспасы, см.                          1014   2
1063. Түтiндегіш қызыл азот қышқылы         2032   8
1064. Құрамында 70%-дан артық азот қышқылы
      бар, түтiндегіш қызылдан басқа азот,
      қышқылы                               2031   8
1065. Құрамында кемiнде 70% емес азот
      қышқылы бар түтiндегiш қызылдан
      басқа, азот қышқылы                   2031   8
1066. Тұрақтанған акрил қышқылы             2218   8
1067. Биофторлы қышқыл, см.                 1775   8
1068. Борфторлысутегi қышқылы               1475   8
1069. Бромдысутегі қышқылы                  1788   8
1070. Бромуксус қышқылы                     1938   8
1071. Бутилфосфор қышқылы                   1718   8
1072. Гексан қышқылы, см.                   2829   8
1073. Гексафторфосфор қышқылы               1782   8
1074. Диизоктилфосфор қышқылы               1902   8
1075. Диметиларсинқышқылы, см.              1572   6.1
1076. Сусыз дифторфосфор қышқылы            1768   8
1077. Құрғақ дихлоризоцианур қышқылы        2465   5.1
1078. Дихлорсiрке қышқылы                   1764   8
1079. ди(2-этилгексил) фосфор қышқылы, см.  1902   8
1080. Изомайлы қышқыл                       2529   3
1081. Изопропилфосфор қышқылы               1793   8
1082. Иодтысутегi қышқылы                   1787   8
1083. Сусыз иодтысутегi қышқылы, см.        2197   2
1084. Какодил қышқылы                       1572   6.1
1085. Капрон қышқылы                        2829   8
1086. Карбол қышқылы, см.                   1671   6.1
                                            2312   6.1
                                            2821   6.1
1087. Крезил қышқылы                        2022   6.1
1088. Кремнефторлысутегi қышқылы            1778   8
1089. Кремнефторлы қышқыл, см.              1778   8
1090. Кротон қышқылы                        2823   8
1091. Май қышқылы                           2820   8
1092. 2-меркаптопропион қышқылы, см.        2936   6.1
1093. 5-меркаптотетразол-1-сiрке қышқылы    0448   1
1094. Тұрақтанған метакрил қышқылы          2531   8
1095. Монохлорсiрке қышқылы, см.            1750   6.1
1096. Түтiндегiш қызыл азот қышқылы         1751   6.1
1097. Құмырсқа қышқылы                      1779   8
1098. Сұйық мышьяк қышқылы                  1553   6.1
1099. Қатты мышьяк қышқылы                  1554   6.1
1100. Нитробенезолсульфон қышқылы           2305   8
1101. Сұйық нитрозилкүкiрт қышқылы          2308   8
1102. Қатты нитрозилкүкiрт қышқылы          2308   8
1103. Нитротұзды қышқыл, см.                1798   8
1104. Ортофосфор қышқылы, см.               1805   8
1105. Пикрин қышқылы, см.                   0154   1
1106. Плавик қышқылы, см.                   1790   8
1107. Пропион қышқылы                       1848   8
1108. Селен қышқылы                         1905   8
1109. Селендiсутегi қышқылы, см.            2202   2
1110. Түтiндегiш күкiрт қышқылы             1831   8
1111. Құрамында 51%-дан артық қышқылы бар
      күкiрт қышқылы                        1830   8
1112. Құрамында 51%-дан артық емес қышқылы
      бар күкiрт қышқылы                    2796   8
1113. Пайдаланылған күкiрт қышқылы          1832   8
1114. Қышқыл гудроннан қалпына келтiрiлген
      күкірт қышқылы                        1906   8
1115. Күкiрттi қышқыл                       1833   8
1116. Тұз қышқылы, см.                      1789   8
1117. Стифин қышқылы,см.                    0219   1
                                            0394   1
1118. Сульфамин қышқылы                     2967   8
1119. Тетразол -1 - сiрке қышқылы           0407   1
1120. Тиогликоль қышқылы                    1940   8
1121. Тиосүт қышқылы                        2936   6.1
1122. Тиосiрке қышқылы                      2436   3
1123. Судың салмақтық үлесi кемiнде 30%
      құрғақ немесе ылғалданған
      тринитробензой қышқылы                0215   1
1124. Судың салмақтық үлесi кемiнде 10%
      ылғалданған тринитробензой қышқылы    0215   4.1
1125. Судың салмақтық үлесi кемiнде 30%
      ылғалданған тринитробензой қышқылы    1355   4.1
1126. Yшнитробензол-сульфон қышқылы         0386   1
1127. Үшфтосiрке қышқылы                    2699   8
1128. Үшхлоризоцианур қышқылы құрғақ        2468   5.1
1129. Үшхлорсiрке қышқылы                   1839   8
1130. Мұздай сiрке қышқылы                  2789   8
1131. Фосфорлы қышқыл                       2834   8
1132. Сұйық фосфор қышқылы                  1805   8
1133. Қатты фосфор қышқылы                  1805   8
1134. Сусыз фосфор қышқылы, см.             1807   8
1135. Фторсульфон қышқылы                   1777   8
1136. Фторсiрке қышқылы                     2642   6.1
1137. Сусыз фторфосфор қышқылы              1776   8
1138. Хлорлысутегі қышқылы                  1789   8
1139. Қышқылдың салмақтық үлесi 50% артық,
      бiрақ кемiнде 72% хлор қышқылы        1873   5.1
1140. Қышқылдың салмақтық үлесi кемiнде
      50% хлор қышқылы                      1802   8
1141. Қатты хлорплатина қышқылы             2507   8
1142. Қатты 2-хлор-пропион қышқылы          2511   8
1143. 2-хлор-пропион қышқылының ерiтiндiсi  2511   8
1144. Хлорсульфон қышқылы (күкiрт андигри.
      дi бар немесе онсыз)                  1754   8
1145. Балқытылған хлорсірке қышқылы         3250   6.1
1146. Қатты хлорсiрке қышқылы               1751   6.1
1147. Қатты хром қышқылы, см.               1463   5.1
1148. Xром күкiртқышқылы                    2240   8
1149. Пайдаланылған нитрлейтiн қышқыл
      қоспасы, см.                          1826   8
1150. Азот қышқылы мен хлорлысүтегі
      қышқылының қоспасы                    1798   8   Тасымалдауға
                                                           тыйым
                                                         салынады
1151. Алкилкүкiрт қышқылы                   2571   8
1152. Дихлоризоцианур тұзы қышқылы          2465   5.1
1153. Күкiрт қышқылы мен фторлысутегi
      қышқылының қоспасы. см.               1786   8
1154. Yшхлорсiрке қышқылының ерiтiндiсi     2564   8
1155. Қышқылдың салмақтық үлесi 80%-дан
      артық сірке қышқылының eрітiндiсi     2789   8
1156. Қышқылдың салмақтық үлеci 10% артық,
      бiрақ кемiнде 80% сiрке қышқылының
      eрітіндiсi                            2790   8
1157. Фторлысутегi қышқылы мен күкiрт
      қышқылының қоспасы                    1786   8
1158. Құрамында 85% артық фторлысутегi
      қышқылы бар фторлысутегі қышқылының
      ерiтiндісі                            1790   8
1159. Құрамында 60% артық, бiрақ кемiнде
      85% фторлысутегі қышқылы бар
      фторлысутегі қышқылының eрiтiндiсi    1790   8
1160. Құрамында кемiнде 60% фторлысутегі
      қышқылы бар фторлысутегi қышқылының
      ерiтiндiсi                            1790   8
1161. Құрамында кемiнде 10% хлорлы бар      2626   5.1
      хлорлылау қышқылының су ерiтiндiсi
1162. Хлорсiрке қышқылының ерiтiндiсi       1750   6.1
1163. Хром қышқылының ерiтiндiсi            1755   8
1164. Құрамында 20%-тен артық емес
      цианистi сутегi бар цианистi сутегі
      қышқылының су eрiтiндiсi              1613   6.1
1165. Құрамында тез тұтанғыш сұйық бар
      желiмдер                              1133   3
1166. Желiм, см.                            1133   3
1167. Кобальт нафтенаттары-ұнтақ            2001   4.1
1168. Тұндырылған кобальт, резинаты         1318   4.1
1169. Коккулюс, см.                         3172   6.1
1170. Коллод мақтасы, см.                   0340   1
                                            0341   1
                                            0342   1
                                            2059   3
                                            2555   4.1
                                            2556   4.1
                                            2557   4.1
1171. Алғашқы көмек жиынтығы                3316   9
1172. Химиялық заттардың жиынтығы           3316   9
1173. Копра                                 1363   4.2
1174. Кордит, см.                           0160   1
1175. Кoррозиялық сұйықтық, н.к.            1760   8
1176. Қышқыл бейорганикалық коррозиялық
      сұйықтық,                             3264   8
1177. Қышқыл органикалық коррозиялық
      сұйықтық, н.к.                        3265   8
1178. Қышқыл органикалық коррозиялық
      сұйықтық н.к.                         3265   8
1179. Тотықтанатын коррозиялық сұйықтық,
      н.к.                                  3093   8
1180. Сумен әрекеттесетiн коррозиялық
      сұйықтық, н.к.                        3094   8
1181. Өздiгімен қызатын коррозиялық
      сұйықтық, н.к.                        3301   8
1182. Уландырғыш коррозиялық сұйықтық, н.к. 2933   8
1183. Сiлтiлi бейорганикалық коррозиялық
      сұйықтық, н.к.                        3266   8
1184. Сiлтiлi органикалық коррозиялық
      сұйықтық, н.к.                        3267   8
1185. Қатты коррозиялық зат, н.к.           1759   8
1186. Қышқыл бейорганикалық қатты
      коррозиялық зат, н.к.                 3260   8
1187. Қышқыл органикалық қатты коррозиялық
      зат, н.к.                             3261   8
1188. Тез тұтанатын қатты коррозиялық зат,
      н.к.                                  2921   8
1189. Тотықтанатын қатты коррозиялық зат,
      н.к.                                  3084   8
1190. Сумен әрекеттесетiн қатты коррозиялық
       зат, н.к.                            3096   8
1191. Өздiгiмен қызатын қатты коррозиялық
      зат, н.к.                             3095   8
1192. Қатты уытты коррозиялық зат, н.к.     2923   8
1193. Сiлтiлi бейорганикалық қатты
      коррозиялық зат, н.к.                 3262   8
1194. Сiлтiлi органикалық қатты
      коррозиялық зат, н.к.                 3263   8
1195. Кофеин, см.                           1544   6.1
1196. Коррозиялық сұйық бояғыш, н.к.        2801   8
1197. Уытты сұйық бояғыш, н.к.              1602   6.1
1198. Коррозиялық қатты бояғыш, н.к.        3147   8
1199. Уытты қатты бояғыш, н.к.              3143   6.1
1200. Сыр, (сыр, лак, эмаль, бояғыш,
      шеллак, олифа, политура, сұйық
      толтырғыш және сұйық лакты негiздi    1263   3
      қоса алғанда)                         3066   8
1201. Тез тұтанғыш баспаханалық сыр немесе
      баспаханалық сырмен бiрге қолданыла.
      тын тез тұтанғыш материал (ерiткiш
      немесе баспаханалық сырды ерiткiштi
      қоса алғанда)                         1210   3
1202. Сұйық крезолдар                       2076   6.1
1203. Қатты крезолдар                       2076   6.1
1204. Кремнефторидтер, н.к., см.            2856   6.1
1205. Аморфты кремний, ұнтақ                1346   4.1
1206. Сығылған кремний тетрафторидi         1859   2
1207. Кремний тетрахлоридi                  1818   8
1208. Кремний хлоридi, см.                  1818   8
1209. Креозот, см.                          2810   6.1
1210. Креозот тұздары, см.                  1334   4.1
1211. Суытылған сұйық криптон               1970   2
1212. Сығылған криптон                      1056   2
1213. Кротидолит, см.                       2212   9
1214. Тұрақтанған кротональдегид            1143   6.1
1215. Кротонилен                            1144   3
1216. Ксантогенаттар                        3342   4.2
1217. Сығылған ксенон                       2036   2
1218. Суытылған сұйық ксенон                2591   2
1219. Сұйық ксиленолдар                     2261   6.1
1220. Қатты ксиленолдар                     2261   6.1
1221. Ксилендер, см.                        1307   3
1222. Сұйық ксилидиндер                     1711   6.1
1223. Қатты ксилидиндер                     1711   6.1
1224. Ксилилбромид                          1701   6.1
1225. Мускусты ксилол, см.                  2956   4.1
1226. Ксилолдар                             1307   3
1227. Кумол, см.                            1918   3
1228. Құрғақ лакты негiз немесе             2557   4.1
      нитроцеллюлоз негiзiндегi лак
      жаңқалары см.
1229. Спиртпен немесе ерiткiшпен ылғалдан.
      ған лакты негiз немесе пластмассалық
      лак жаңқалары, сымы                   1263   3,3
                                            2059   3
                                            2555   4,1
                                            2556   4,1
1230. Тез тұтанғыш сұйықтық, н.к.           1993   3
1231. Тез тұтанғыш коррозиялық сұйықтық,
      н.к.                                  2924   3
1232. Тез тұтанғыш уытты сұйықтық, н.к.     1992   3
1233. Тез тұтанғыш коррозиялық уытты
      сұйықтық, н.к.                        3286   3
1234. Тез тұтанғыш коррозиялық бейоргани.
      калық қатты зат, н.к.                 3180   4.1
1235. Коррозиялық органикалық тез
      тұтанғыш қатты зат, н.к.              2925   4.1
1236. Бейорганикалық тез тұтанғыш қатты
      зат, н.к.                             3178   4.1
1237. Тотықтанатын тез тұтанғыш қатты       3097   4.1  Тасымалдауға
      зат, н.к.                                            тыйым
                                                          салынады
1238. Органикалық тез тұтанғыш қатты
      зат, н.к.                             1325   4.1
1239. Балқытылған органикалық тез
      тұтанғыш қатты зат, н.к.              3176   4.1
1240. Бейорганикалық уытты тез тұтанғыш
      қатты зат, н.к.                       3179   4.1
1241. Органикалық уытты тез тұтанғыш
      қатты зат, н.к.                       2926   4.1
1242. Құрғақ мұз, cм.                       1845   9     Келісімнің
                                                             күші
                                                           жүрмейді
1243. Тез тұтанғыш уытты сұйық дәрi-дәрмек
      препараты, н.к.                       3248   3
1244. Уытты сұйық дәрi-дәрмек препараты,
      н.к.
1245. Уытты қатты дәрi-дәрмек препараты,
      н.к.                                  3249   6.1
1246. Инерттi лимонен, см.                  2053   3
1247. Литен, см.                            1268   3
1248. Литий                                 1415   4.3
1249. Патрондағы литий, см.                 1415   4.3
1250. Кремнийлi литий, см.                  1417   4.3
1251. Литийалкилдер                         2445   4.2
1252. Литий-ферросилиций                    2830   4.3
1253. Литий алюмогибридi                    1410   4.3
1254. Эфирдегі литий алюмогибридi           1411   4.3
1255. Литий боргидридi                      1413   4.3
1256. Литий гидридi                         1414   4.3
1257. Литий гидридi - қатты құйма           2805   4.3
1258. Литий гидроксидiнiң моногидраты       2680   8
1259. Литий гидроксидi ерiтiндiсi           2679   8
1260. Құрғақ литий гипохлоритi              1471   5.1
1261. Литий гипохлоритi қоспасы             1471   5.1
1262. Литий нитраты                         2722   5.1
1263. Литий нитридi                         2806   4.3
1264. Литий пероксидi                       1472   5.1
1265. Литий силицид                         1417   4.3
1266. Магний (түйiршiктер, жаңқалар және
      таспалар)                             1869   4.1
1267. Жабылған түйiршiктердегi магний,
      бөлшектердiң мөлшерi 149 микроннан
      кем емес                              2950   4.3
1268. Магний - ұнтақ                        1418   4.3
1269. Магнийалкилдер                        3053   4.2
1270. Магнийдиамид                          2004   4.2
1271. Магнийдифенил                         2005   4.2
1272. Магний-алюминий фосфидi               1419   4.3
1273. Магний арсенаты                       1322   6.1
1274. Магний бисульфитi ерiтiндiсi, см.     2693   8
1275. Магний броматы                        1473   5.1
1276. Магний гибридi                        2010   4.3
1277. Магний кремнефторидi, см.             2853   6.1
1278. Магний нитраты                        1474   5.1
1279. Магний қалдықтары, см.                1869   4.1
1280. Магний пероксидi                      1476   5.1
1281. Магний перхлораты                     1475   5.1
1282. Магний силицидi                       2624   4.3
1283. 50%-дан артық магнийден тұратын
      магний қорытпасы (түйiршiктер,
      жаңқалар немесе таспалар)             1869   4.1
1284. Магний қорытпасы - ұнтақ              1418   4.3
1285. Магний фосфидi                        2011   4.3
1286. Магний фторосиликаты                  2853   6.1
1287. Магний хлораты                        2723   5.1
1288. Магний хлорид пен клорат қоспасы, см. 1459   5.1
1289. Малонодинитрил, см.                   2647   6.1
1290. Малононитрил                          2647   6.1
1291. Манеб                                 2210   4.2
1292. Өздігімен қызуға қарсы тұрақтанды.
      рылған манеб                          2968   4.3
1293. Кемiнде 60% манебтан тұратын манеб
      препараты                             2210   4.2
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет