Автомобиль көлiгiмен қауіптi жүктердi тасымалдау жөнiндегi кейбiр мәселелер туралыжүктеу 1.6 Mb.
бет12/12
Дата22.02.2016
өлшемі1.6 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
      микроннан жұқа, бiрақ 18 микроннан
      жұқа емес)
2719. Цирконий гидридi                      1437   4.1
2720. Цирконий нитраты                      2728   5.1
2721. Цирконий қалдықтары                   1932   4.2
2722. Судың салмақтық үлесi кемiнде 20%     0236   1
      құрғақ немесе ылғалданған цирконий
      пикраматы
2723. Судың салмақтық үлесi кемiнде 20%     1517   4.1
      ылғалданған цирконий пикраматы
2724. Цирконий тетрахлоридi                 2503   8
2725. Цинк шлагi                            1435   4.3
2726. Металл қабықтағы детонацияланатын     0102   1
      бау                                   0290   1
2727. Иiлгiш детонацияланатын бау           0065   1
                                            0289   1
2728. Металл қабықтағы әлсiз                0104   1
      детонацияланатын бау
2729. От өткiзгiш жiп                       0066   1
2730. Қауiпсiз от өткiзгіш жiп              0105   1
2731. Щелок, см.                            1823   8
2732. Сiлтiлiк күйдiргiш аккумулятор        2797   8
      сұйықтығы, см.
2733. Күйдiргiш сiлтiлiк сұйықтық, н.к.     1719   8
2734. Сiлтiтопырақтық металдар қорытпасы,   1393   4.3
      н.к.
2735. Сұйық сiлтiлiк металдар қорытпасы,    1421   4.3
      н.к.
2736. Сұйық хош иiстi экстракттар           1169   3
2737. Сұйық хош иiстi экстракттар           1197   3
2738. Батареяларға арналған электролит      2796   8
      (қышқыл немесе сiлтi), см.            2797   8
2739. Құрамында натрий бар элементтер       3292   4.3
2740. Жарылу тiзбегi элементтерi, н.к.      0382   1
                                            0383   1
                                            0384   1
                                            0461   1
2741. Эпибромгидрин                         2258   6.1
2742. Эпихлоргидрин                         2023   6.1
2743. Тұрақталған 1,2-эпоксибутан, см.      3022   3
2744. 2,3-эпоксипропаналь- 1, см.           2622   3
2745. Эпоксиэтан, см.                       1040   2
2746. 1, 2-эпокси-3-этоксипропан            2752   3
2747. Сұйық суытылған этан                  1961   2
2748. Этан                                  1035   2
2749. Этанол                                1170   3
2750. Этанол ерiтiндiсi                     1170   3
2751. Этаноламин                            2491   8
2752. Этаноламин ерiтiндiсi                 2491   8
2753. Этантиол, см.                         2363   3
2754. Тұрақталған этилакрилат               1917   3
2755. Этиламилкетон                         2271   3
2756. Этиламин                              1036   2
2757. Этиламиннiң салмақтық үлесi кемiнде   2270   3
      50%, бiрақ 70%-дан артық емес
      этиламиннiң судағы ерiтiндiсi
2758. 2-этиланилин                          2273   6.1
2759. N-этиланилин                          2272   6.1
2760. Этилацетат                            1173   3
2761. Тұрақталған этилацетилен              2452   2
2762. N-этил-п-бензиланилин
2763. Сұйық N -этилбензилтолуидиндер        2753   6.1
2764. Қатты N -этилбензилтолуидиндер        2753   6.1
2765. Этилбензол                            1175   3
2766. Этилборат                             1176   3
2767. Этилбромацетат                        1603   6.1
2768. Этилбромид                            1891   6.1
2769. 2-этилбутанол                         2275   3
2770. 2-этилбутилацетат, см.                1177   3
2771. Этилбутилацетат                       1177   3
2772. 2-этилбутиральдегид                   1178   3
2773. Этилбутират                           1180   3
2774. 2-этилгексиламин                      2276   3
2775. 2-этилгексилхлорформиат               2748   6.1
2776. Этилдихлорарсин                       1892   6.1
2777. Этилдиклорсилан                       1183   4.3
2778. Құрамында кемiнде 71,5% этилен,       3138   2
      кемiнде 22,5% ацетилен, кемiнде 6%
      пропилен бар сұйық суытылған этилен,
      ацетилен және пропилен қоспасы
2779. Сұйық суытылған этилен                1038   2
2780. Сығымдалған этилен                    1962   2
2781. Этилен оксидi                         1040   2
2782. 1 мпа (10бар)-ға дейiнгi жалпы         1040   2
      қысымдағы, 50 о С температурадағы
      азотпен этилен оксидi
2783. Құрамында 12,5% этилен оксиді бар     3070   2
      этилен оксидi мен
      дихлордифторметан қоспасы
2784. Құрамында кемiнде 7,9% этилен         3298   2
      оксидi бар этилен оксидi мен
      пентафторэтанның қоспасы
2785. Құрамында кемiнде 30% этилен оксидi   2983   3
      бар этилен оксидi мен пропилен
      оксидiнiң қоспасы
2786. Құрамында кемiнде 5,6% этилен оксидi  3299   2
      бар этилен оксидi мен
      тетрафторэтанның қоспасы
2787. Құрамында 87%-дан артық этилен        3300   2
      оксидi бар этилен оксидi мен
      көмiртегi диоксидiнiң қоспасы
2788. Құрамында этилен оксидi 9%-дан        1041   2
      артық, бiрақ кемiнде 87% этилен
      оксидi мен көмiртегi
      диоксидiнiң қоспасы
2789. Құрамында этилен оксидi кемiнде       1952   2
      9% этилен оксидi мен көмiртегi
      диоксидiнiң қоспасы
2790. Құрамында кемiнде 8,8% этилен оксидi  3297   2
      бар этилен оксидi мен
      хлортетрафторэтанның
2791. Этилендиамин                          1604   8
2792. Этилендибромид                        1605   6.1
2793. Сұйық этилендибромид пен              1647   6.1
      метилбромидтiң қоспасы
2794. Этилендихлорид                        1184   3
2795. Тұрақтанған этиленимин                1185   6.1
2796. Этиленхлоргидрин                      1135   6.1
2797. Этилиленхлорид, см.                   2362   3
2798. Этилизобутират                        2385   3
2799. Этилизоционат                         2481   3
2800. Этилкротонат                          1862   3
2801. Этиллактат                            1192   3
2802. Этилмеркаптан                         2363   3
2803. Этилметакрилат                        2277   3
2804. Этилметилкетон                        1193   3
2805. Этилнитрит ерiтiндiсi                 1194   3
2806. Этилоксалат                           2525   6.1
2807. Этилортоформиат                       2524   3
2808. 1-этилпиперидин                       2386   3
2809. Этилпропионат                         1195   3
2810. Этилсиликат, см.                      1292   3
2811. Этилсульфат, см.                      1594   6.1
2812. N-этилтолуидин                        2754   6.1
2813. Этилтрихлорсилан                      1196   3
2814. Этилфенилдихлорсилан                  2435   8
2815. Этилформиат                           1190   3
2816. Этилфторид                            2453   2
2817. Этилхлорацетат                        1181   6.1
2818. Этилхлорид                            1037   2
2819. Этилхлоркарбонат, см.                 1182   6.1
2820. Этил-2-хлорпропионат                  2935   3
2821. Этил-альфа-хлорпропионат, см.         2935   3
2822. Этилхлортиоформиат                    2826   8
2823. Этилхлорформиат                       1182   6.1
2824. Этоксипропан-1, см.                   2615   3
2825. 2-этоксиэтанол, см.                   1171   3
2826. 2-этоксиэтилацетат, см.               1172   3
2827. Эфир, см.                             1155   3
2828. Аллилглицидил эфирi                   2219   3
2829. Аллилэтил эфирi                       2335   3
2830. Бортрифтордиметил эфирi               2965   4.3
2831. Бортрифтордиэтил эфирі                2604   8
2832. 2-бромэтилэтил эфирi                  2340   3
2833. Тұрақтанған бутилвинил эфирi          2352   3
2834. Бутилметил эфирі                      2350   3
2835. Бутилэтил эфирi, см.                  1179   3
2836. Тұрақтанған винилизобутил эфирi       1304   3
2837. Тұрақтанған винилметил эфирi          1087   2
2838. Тұрақтанған винилэтил эфирi           1302   3
2839. Диаллил эфирi                         2360   3
2840. Тұрақтанған дивинил эфирi             1167   3
2841. Диизопропил эфирi                     1159   3
2842. Диметил эфирi                         1033   2
2843. Ди-н-пропил эфирi                     2384   3
2844. Дихлордиизопронил эфирi               2490   6.1
2845. Симметриялы дихлордиметил эфирi       2249   6.1  Тасымал.
                                                        дауға
                                                        тыйым
                                                        салынады
2846. 2,2"-дихлордиэтил эфирі               1916   6.1
2847. Эфир ди(2-хлорэтилдi),см.             1916   6.1
2848. Диэтил эфирi                          1155   3
2849. Этиленгликоль диэтил эфирi            1153   3
2850. Наркозға арналған эфир, см.           1155   3
2851. Изопропил эфирi, см.                  1159   3
2852. Метил-трет-бутил эфирi                2398   3
2853. Метилпропил эфирi                     2612   3
2854. Метилхлорметил эфирi                  1239   6.1
2855. Метилэтил эфирi, см.                  1039   2
2856. Этиленгликоль монометил эфирi         1188   3
2857. Этиленгликоль және сiрке қышқылының   1189   3
      монометил эфирi
2858. Этиленгликольдiң моноэтил эфирi       1171   3
2859. Этиленгликоль және сiрке қышқылының   1172   3
      моноэтил эфирi
2860. Перфтор(метилвинил) эфирi             3153   2
2861. Перфтор(этилвинил) эфирi              3154   2
2862. Петролей эфирi, см.                   1268   3
2863. Хлордиметил эфирi, см.                1239   6.1
2864. Хлорметилметил эфирi, см.             1239   6.1
2865. Хлорметилэтил эфирi                   2354   3
2866. 2,3-эпоксипропилэтил эфирi, см.       2752   3
2867. Этилбутил эфирi                       1179   3
2868. Этилметил эфирi                       1039   2
2869. Этил эфирi, см.                       1155   3
2870. Этилпропил эфирi                      2615   3
2871. Эфирлер, н.к.                         3271   3
2872. Бутил эфирлерi, см.                   1149   3
2873. Дибутил эфирi                         1149   3
2874. Күрделi эфирлер                       3272   3
___________________________________________________________________

      Ескертулер:


      н.к. - нақты көрсетiлмеген; см. - синоним.
      Қосымша түр(лер)iнiң болуына қарамастан қауiптiлiктiң: жарылғыш материалдар - 1-сыныпқа; газдар - 2-сыныпқа, өздігінен бүлiнетiн және ылғалданған жарылғыш заттар - 4.1 кiшi сыныбына; пирофорлық заттар - 4.2 кiшi сыныбына, органикалық перекистер (пероксидтер) - 5.2 кiшi сыныбына, инфекциялық заттар - 6.2 кiшi сыныбына, радиоактивтi материалдар мен газдар - 7-сыныбына жатқызылады.
      Әрбiр кiшi сыныптағы қауiптiң бiр түрiмен сипатталатын қауiптi жүктер "қауiптiлiктiң қосымша түрлерiнсiз" санатына жатады.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет