Автомобиль көлiгiмен қауіптi жүктердi тасымалдау жөнiндегi кейбiр мәселелер туралыжүктеу 1.6 Mb.
бет8/12
Дата22.02.2016
өлшемі1.6 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
1621. Уытты, тез тұтанғыш нитрилдер, н.к.   3273   3
1622. Уытты нитрилдер, н.к.                 3276   6.1
1623. Тез тұтанғыш уытты нитрилдер, н.к.    3275   6.1
1624. Бейорганикалық нитриттердiң су
      ерiтiндiсi, н.к.                      3219   5.1
1625. Бейорганикалық нитриттердiң су
      ерiтiндiсi, н.к.                      3219   5.1
1626. Бейорганикалық нитриттер, н.к.        2627   5.1
1627. Сұйық нитроанизолдар                  2730   6.1
1628. Қатты нитроанизолдар                  2730   6.1
1629. Нитроанилиндер(о-,м-,п-)              1661   6.1
1630. Нитробензол                           1662   6.1
1631. Нитробензолбромид, см                 2732   6.1
1632. 5-нитробензолтриазол                  0385   1
1633. Сұйық нитробензоүшфторидтер           2306   6.1
1634. Қатты нитробензоүшфторидтер           2306   6.1
1635. Сұйық нитробензоүшфторидтер           2732   6.1
1636. Қатты нитробромбензолдар              2732   6.1
1637. Ұшпайтын және суда ерiмейтiн
      флегматизатордың салмақтық үлесi
      кемiнде 40% десенсибилденген
      нитроглицерин                         0143   1
1638. Нитроглицериннiң салмақтық үлесi
      кемiнде 30%, сұйық,
      десенсибилденген нитроглицериннiң
      қоспасы                               3357   3
1639. Нитроглицериннiң салмақтық үлесi
      кемiнде 30%, сұйық тез тұтанғыш
      десенсибилденген нитроглицериннiң
      қоспасы                               3343  3
1640. Нитроглицериннiң салмақтық үлесi
      2% артық, бiрақ 10% артық емес
      қатты десенсибилденген
      нитроглицериннiң қоспасы              3319  4.1
1641. 1%-дан артық, бiрақ 10%-дан артық
      емес нитроглицериннен тұратын
      нитроглицериннiң спирт ерiтiндiсi     0144  1
1642. 1%-дан артық, бiрақ кемiнде 5%
      нитроглицериннен тұратын
      нитроглицериннiң спирт ерiтiндiсi     3064  3
1643. 1% нитроглицериннен тұратын
      нитроглицериннiң спирт ерiтiндiсi     1204  3
1644. Судың салмақтық үлесi 20%-дан кем
      құрғақ немесе ылғалданған
      нитрогуанидин                         0282  1
1645. Судың салмақтық үлесi кемiнде
      20%-дан ылғалданған нитрогуанидин     1336  4.1
1646. Нитрозилхлорид                        1069  2
1647. п-нитрозодиметиланилин                1369  4.2
1648. Судың салмақтық үлесi 20%-дан кем
      құрғақ немесе ылғалданған
      нитрокрахмал                          0146  1
1649. Судың салмақтық үлесi кемiнде
      20%-дан ылғалданған нитрокрахмал      1337  4.1
1650. Сұйық нитрокрезолдар                  2446  6.1
1651. Қатты нитрокрезолдар                  2446  6.1
1652. Сұйық нитроксилолдар                  1665  6.1
1653. Қатты нитроксилолдар                  1665  6.1
1654. Ылғалданған нитроманнит, см.          0133  1
1655. Нитрометан                            1261  3
1656. Нитромочевина                         0147  1
1657. Нитронафталин                         2538  4.1
1658. Нитропропандар                        2608  3
1659. Нитротолуидиндер                      2660  6.1
1660. Сұйық нитротолуолдар                  1664  6.1
1661. Қатты нитротолуолдар                  1664  6.1
1662. Нитроүшазолон                         0490  1
1663. Нитрофенолдар (о-,м-,п-)              1663  6.1
1664. Нитрохлорбензолдар, см.               1578  6.1
1665. 3-нитро4-хлорбензоүшфторид           2307  6.1
1666. Пластификатордың салмақтық үлесi
      18%-дан кем түрлендiрiлмеген немесе
      пластификацияланған нитроцеллюлоза    0341  1
1667. Судың (немесе спирттің) салмақтық
      үлесi 25%-дан кем құрғақ немесе
      ылғалданған                           0340  1
1668. Пластификатордың салмақтық үлесi
      кемiнде 18% пластификацияланған
      нитроцеллюлоза                        0343  1
1669. Спирттiң салмақтық үлесi кемiнде
      25% сiңдiрiлген нитроцеллюлоза        0342  1
1670. Құрғақ салмағына азоттың салмақтық
      үлесi 12,6%-дан артық емес
      нитроцеллюлоза - пластификациялайтын
      затпен пигментсiз қоспа               2557  4.1
1671. Құрғақ салмағына азоттың салмақтық
      үлесi 12,6%-дан артық емес
      нитроцеллюлоза - пластификациялайтын
      затсыз пигменттi қоспа                2557  4.1
1672. Құрғақ салмағына азоттың салмақтық
      үлесi 12,6%-дан артық емес
      нитроцеллюлоза - пигментсiз және
      пластификациялайтын затсыз қоспа      2557  4.1
1673. Құрғақ салмағына азоттың салмақтық
      үлесi 12,6%-дан артық емес
      нитроцеллюлоза - пигментпен,
      пластификациялайтын затпен қоспа      2557  4.1
1674. Суы бар нитроцеллюлоза (судың
      салмақтық үлесi 25%-дан кем емес)     2555  4.1
1675. Спиртi бар нитроцеллюлоза (құрғақ
      салмағына спирттiң салмақтық үлесi
      кемiнде 25% және азоттың салмақтық
      үлесi 12,6%-дан артық емес)           2556   4.1
1676. 12,6%-дан артық емес азоттан тұратын
      тез тұтанғыш нитроцеллюлоза
      ерiтiндiсi (құрғақ салмағына
      55%-дан артық емес)                   2059   3
1677. Нитроэтан                             2842   3
1678. Нонандар                              1920   3
1679. Нонилүшхлорсилан                      1799   3
1680. Тұрақталған 2,5-норборнадиен, см      2551   3
1681. НТО, см.                              0490   1
1682. Уытты химиялық үлгі, сұйық немесе
      қатты                                 3315   6.1
1683. Өздiгінен қызуға шалдыққан қара
      металдардың кесiндiлерi               2793   4.2
1684. Сығылған немесе сұйытылған газ
      толтырылған өртсөндiргiш              1044   2
1685. Тотықтанатын сұйықтықтар, н.к.        3139   5.1
1686. Тотықтанатын коррозиялық сұйықтық,
      н.к.                                  3098   5.1
1687. Тотықтанатын уытты сұйықтық, н.к.     3099   5.1
1688. Тотықтанатын қатты зат, н.к.          1479   5.1
1689. Тотықтанатын коррозиялық қатты зат,
      н.к.                                  3085   5.1
1690. Тотықтанатын тезтұтанғыш қатты
      зат, н.к.                             3137   5.1  Тасымал.
                                                        дауға
                                                        тыйым
                                                        салынады
1691. Сумен әрекеттесетiн, тотықтанатын                 Тасымал.
      қатты зат, н.к.                       3121   5.1  дауға
                                                        тыйым
                                                        салынады
1692. Өздiгiнен қызатын тотықтанатын                    Тасымал.
      қатты зат, н.к.                       3100   5.1  дауға
                                                        тыйым
                                                        салынады
1693. Уытты тотықтанатын қатты зат, н.к.    3087   5.1
1694. 1 -Oкси-4-нитробензол, см.            1663   6.1
1695. Оксиран, см.                          1040   2
1696. Октадецилтрихлорсилан                 1800   8
1697. Октадиен                              2309   3
1698. Октандар                              1262   3
1699. Октафторбутен-2                       2422   2
1700. Октафторпропан                        2424   2
1701. Октафторциклобутан                    1976   2
1702. Трет-октилмеркаптан, см               3023   6.1
1703. Октилүшхлорсилан                      1801   8
1704. Октоген, см.                          0226   1
                                            0391   1
                                            0484   1
1705. Судың салмақтық үлесi 15%-дан кем
      құрғақ немесе ылғалданған октол       0266   1
1706. Судың салмақтық үлесi 15%-дан кем
      құрғақ немесе ылғалданған октолит     0266   1
1707. Октонал                               0496   1
1708. Олеум, см.                            1831   8
1709. Сусыз қалайы хлоридi                  1827   8
1710. қалайы тетрахлоридi, см.              1827   8
1711. Қалайы тетрахлорид пентагидраты       2440   8
1712. Қалайы фосфидтары                     1433   4.3
1713. Сусыз қалайы(vі) хлориді, см.         1827   8
1714. қалайы(vi) хлорид пентагидраты, см.   2440   8
1715. Сұйық қалайыорганикалық қосынды,
      н.к.                                  278

8   6.1
1716. Қатты қалайыорганикалық қосынды, н.к. 3146   6.1


1717. Өздiгiнен қызуға шалдыққан қара
      металдардың жаңқасы                   2793   4.2
1718. Өздiгiнен қызатын органикалық
      пигменттер                            3313   4.2
1719. Сұйық В үлгiсiндегi органикалық
      пероксид                              3101   5.2
1720. Температурасы реттелетiн сұйық В
      үлгiсiндегi органикалық пероксид      3111   5.2
1721. Қатты В үлгiсiндегi органикалық       3102   5.2
      пероксид
1722. Температурасы реттелетiн қатты В      3112   5.2
      үлгiсiндегi органикалық пероксид
1723. Сұйық С үлгiсiндегi органикалық       3103   5.2
      пероксид
1724. Температурасы реттелетiн сұйық        3113   5.2
      С үлгiсiндегi органикалық пероксид
1725. Қатты С үлгiсiндегi органикалық       3104   5.2
      пероксид
1726. Температурасы реттелетiн қатты        3114   5.2
      С үлгiсiндегі органикалық пероксид
1727. Сұйық Д үлгiсiндегi органикалық       3105   5.2
      пероксид
1728. Температурасы реттелетiн сұйық Д      3115   5.2
      үлгiсiндегi органикалық пероксид
1729. Қатты Д үлгiсiндегi органикалық       3106   5.2
      пероксид
1730. Температурасы реттелетiн қатты Д      3116   5.2
      үлгiсiндегi органикалық пероксид
1731. Сұйық E үлгiсiндегi органикалық       3107   5.2
      пероксид
1732. Температурасы реттелетiн сұйық E      3117   5.2
      үлгiсiндегi органикалық пероксид
1733. Қатты E үлгiсiндегi органикалық       3108   5.2
      пероксид
1734. Температурасы реттелетiн қатты E      3118   5.2
      үлгiсiндегi органикалық пероксид
1735. Сұйық F үлгiсiндегi органикалық       3109   5.2
      пероксид
1736. Температурасы реттелетiн сұйық        3119   5.2
      F үлгiсiндегi органикалық пероксид
1737. Қатты F үлгісiндегі органикалық
      пероксид                              3110   5.2
1738. Температурасы реттелетiн қатты F
      үлгiсiндегі органикалық пероксид      3120   5.2
1739. Органикалық пероксидтер, см.          3101   5.2
      2.2.52.4 (қазiргi кезде позициялар    3120
      бойынша бөлiнген органикалық
      пероксидтердiң алфавиттiк тiзбесi)
1740. Жарық бергiш патрондар, см.           0171   1
                                            0254   1
                                            0297   1
1741. Осмий тетраоксидi                     2471   6.1
1742. Әр түрлi ауруханалық қалдықтар, н.к.  3291   6.2
1743. Оэнантол, см.                         3056   3
1744. Паральдегид                           1264   3
1745. Парафин, см.                          1223   3
1746. Параформальдегид                      2213   4.1
1747. Тез тұтанғыш ерiткiштерден тұратын
      парфюмерлiк өнiмдер                   1266   3
1748. Оқ-дәрілік паста, см.                 0159   1
                                            0433   1
1749. Капсюльдi бос патрон гильзалары, см   0055   1
                                            0379   1
1750. Шығару тесiктерiн жарып ашу үшiн
      патрондар                             0059   1
1751. Тетiктердi оталдыру үшiн патрондар    0275   1
                                            0276   1
                                            0323   1
                                            0381   1
1752. Мұнай скважиналары үшiн патрондар     0277   1
                                            0278   1
1753. Жарылғыш зарядты қару үшiн патрондар  0005   1
                                            0006   1
                                            0007   1
                                            0321   1
                                            0348   1
                                            0412   1
1754. Инерттi снарядты қару үшiн патрондар  0012   1
                                            0328   1
                                            0339   1
                                            0417   1
1755. Қару үшiн оғы жоқ патрондар           0014   1
                                            0326   1
                                            0327   1
                                            0338   1
                                            0413   1
1756. Өртсөндiргiштердi iске қосу немесе    0275   1
      клапандардың қосылуы үшін патрондар   0276
                                            0323   1
                                            0381
1757. Атқыш қаруы үшін патрондар            0012   1
                                            0339
                                            0417   1
1758. Оғы жоқ, атқыш қаруы патрондар        0014   1
                                            0327
                                            0338   1
1759. Жарық бергiш патрондар                0049   1
                                            0050
1760. Қопарғыш патрондар,см.                0048   1
1761. Сигналдық патрондар                   0054   1
                                            0312
                                            0405   1
1762. Тетiктер үшiн старттық патрондар, см. 0275   1
                                            0276
                                            0323   1
                                            0381
1763. Пентаборан                            1380   4.2
1764. Пентаметилгептан                      0286   3
1765. Н-пентан, см.                         1265   3
1766. Пентаналь, см.                        2058   3
1767. Пентандион-2,4                        2310   3
1768. Пентанолдар                           1105   3
1769. 3-пентанол, см.                       1105   3
1770. Сұйық пентандар                       1265   3
1771. Пентафторэтан                         3220   2
1772. Шамамен 44% пентафторэтаннан және     3337   2
      52% үшфторэтаннан тұратын пента.
      фторэтан, 1,1,1-трифторэтан және
      1,1,1,2-тетрафторэтандардың
      зеотроптық қоспасы, см
1773. Пентахлорфенол                        3155   6.1
1774. Пентахлотэтан                         1669   6.1
1775. Пентаэритритолторанитрат, см.         0150   1
1776. Парафинның салмақтық үлесi кемiнде 7% 0411   1
      пентаэритриттетранитрат
1777. Флегматизатордың салмақтық үлесi      0150   1
      кемiнде 15% десенсибилденген пента.
      эритриттетранитрат
1778. Судың салмақтық үлесi кемiнде 25%
      ылғалданған пентаэритриттетреанитрат  0150   1
1779. Пэтннің салмақтық үлесi 10%-дан
      артық, бiрақ кемiнде 20% қатты        3344   4.1
      десенсибилденген пентаэритриттет.
      ранитрат қоспасы
1780. 1-пентен                              1108   3
1781  Пентилнитрит,см.                      1113   3
1782. Пентол-1                              2705   8
1783. Судың салмақтық үлесi 15%-дан кем
      құрғақ немесе ылғалданған пентолит    0151   1
1784. Бейорганикалық перманганаттардың
      су ерітiндiсi, н.у.к                  3214   5.1
1785. Бейорганикалық перманганаттар         1482   5.1
1786. Бейорганикалық пероксидтер, н.у.к.    1483   5.1
1787. Бейорганикалық персульфаттардың су
      ерiтiндiсi, н.у.к.                    3216   5.1
1788. Бейорганикалық персульфаттар, н.у.к.  3215   5.1
1789. Перфторацетилхлорид, см.              3057   2
1790. Перфторпропан,см.                     2424   2
1791. Бейорганикалық перхлораттардың cу
      ерітіндісі, н.у.к                     3211   5.1
1792. Бейорганикалық перхлораттар, н.к.     1481   5.1
1793. Перхлорбензол,см.                     2729   6.1
1794. Перхлорилфторил                       3083   2
1795. Перхлорметилмеркаптан                 1670   6.1
1796. Перхлорциклопентадиен, см.            2646   6.1
1797. Перхлорэтилен, см.                    1897   6.1
1798. Тұтану температурасы кемiнде 23
      градустан төмен уытты тез тұтанғыш
      cұйық пестицид                        3021   3
1799. Уытты сұйық пестицид, н.у.к.          2902   6.1
1800. Тұтану температурасы кемiнде 23
      градус тез тұтанғыш уытты сұйық
      пестицид                              2903   6.1
1801. Тұтану температурасы 23 градустан
      төмен уытты тез тұтанғыш мысы бар
      сұйық пестицид                        2776   3
1802. Уытты сұйық мысы бар пестицид         3010   6.1
1803. Тұтану температурасы кемiнде 23
      градус тез тұтанғыш уытты сұйық
      мысы бар пестицид                     3009   6.1
1804. Уытты қатпа мысы бар пестицид         2775   6.1
1805. Тұтану температурасы 23 градустан
      төмен уытты тез тұтанғыш сұйық
      мышьягi бар пестицид                  2760   3
1806. Уытты сұйық мышьягі бар пестицид      2994   6.1
1807. Тұтану температурасы 23 градустан
      төмен емес тез тұтанғыш уытты сұйық
      мышьягі бар пестицид                  2993   6.1
1808. Уытты қатты мышьягi бар пестицид      2759   6.1
1809. Тұтану температурасы 23 градустан
      төмен уытты тез тұтанғыш сұйық
      карбаматтар негiзiндегi пестицид      2758   3
1810. Уытты сұйық карбамат негіздегi
      пестицид                              2992   6.1
1811. Тұтану температурасы кемiнде 23
      градус тез тұтанғыш уытты сұйық
      карбаматтар негiзiнде пестицид        2991   6.1
1812. Уытты қатты карбамат негiзiндегі
      пестицид                              2757   6.1
1813. Тұтану температурасы 23 градустан
      төмен уытты тез тұтанғыш пиретроидтер
      негiзiндегi пестицид                  3350   3
1814. Уытты сұйық пиретроид негiзiндегi
      пестицид                              3352   6.1
1815. Тұтану температурасы кемiнде
      23 градус тез тұтанғыш уытты сұйық
      пиретроидтер негiзiндегi пестицид     3351   6.1
1816. Уытты қатты пиретроид негізiндегi
      пестицид                              3349   6.1
1817. Тұтану температурасы 23 градустан
      төмен уытты тез тұтанғыш сұйық
      тиокарбаматтар негiзiндегi пестицид   2772   3
1818. Уытты сұйық тиокарбомат негізiндегi
      пестицид                              3006   6.1
1819. Тұтану температурасы кемiнде 23
      градустан тез тұтанғыш уытты сұйық
      тиокарбаматтар негiзiндегi пестицид   3005   6.1
1820. Уытты қатты тиокарбамат негiзiндегi
      пестицид                              2771   6.1
1821. Тұтану температурасы 23 градустан
      төмен уытты тез тұтанғыш сұйық
      триазиндер негiзiндегi пестицид       2764   3
1822. Уытты сұйық триазин негізiндегі
      пестицид                              2998   6.1
1823. Тұтану температурасы кемiнде 23
      градустан тез тұтанғыш уытты
      сұйық триазиндер негiзiндегi пестицид 2997   6.1
1824. Уытты қатты триазин негізiндегі
      пестицид                              2763   6.1
1825. Тұтану температурасы 23 градустан
      төмен уытты тез тұтанғыш сұйық
      феноксисiрке қышқылының туындысы-
      пестицид                              3346   3
1826. Уытты сұйық феноксисiрке қышқылының
      туындысы - пестицид                   3348   6.1
1827. Тұтану температурасы кемiнде 23
      градус тез тұтанғыш уытты сұйық
      феноксисірке қышқылының туындысы
      -пестицид                             3347   6.1
1828. Уытты қатты феноксисiрке қышқылының   3345   6.1
      Туындысы пестицид
1829. Алюминий фосфидi негізiндегi пестицид 3048   6.1
1830. Тұтану температурасы 23 градустан
      төмен уытты тез тұтанғыш сұйық қалайы
      органикалық пестицид                  2787   3
1831. Уытты cұйық қалайы органикалық
      пестицид                              3020   6.1
1832. Тұтану температурасы кемiнде 23
      градус тез тұтанғыш уытты сұйық
      қалайы органикалық пестицид           3019   6.1
1833. Уытты қатты қалайыорганикалық
      пестицид                              2786   6.1
1834. Тұтану температурасы 23 градустан
      төмен уытты тез тұтанғыш сұйық        2782   3
      дипиридил туындысы - пестицид
1835. Уытты сұйық дипиридил туындысы
      - пестицид                            3016   6.1
1836. Тұтану температурасы кемiнде 23
      градус уытты тез тұтанғыш сұйық       3015   6.1
      дипиридил туындысы -пестицид
1837. Уытты қатты дипиридил туындысы -
      пестицид                              2781   6.1
1838. Тұтану температурасы 23 градустан
      төмен уытты тез тұтанғыш сұйық        3024   3
      кумарин туындысы - пестицид
1839. Уытты сұйық кумарин туындысы -
      пестицид                              3026   6.1
1840. Тұтану температурасы кемiнде
      23 градус тез тұтанғыш уытты
      сұйық кумарин туындысы - пестицид     3025   6.1
1841. Уытты қатты кумарин туындысы -
      пестицид                              3027   6.1
1842. Тұтану температурасы 23 градустан
      төмен уытты тез тұтанғыш сұйық        2780   3
      нитрофенол туындысы - пестицид
1843. Уытты сұйық нитрафенал туындысы
      - пестицид                            3014   6.1
1844. Тұтану температурасы кемiнде 23
      градус уытты тез тұтанғыш сұйық       3013   6.1
      нитрофенал туындысы - пестицид
1845. Уытты қатты нитрофенол туындысы
      - пестицид                            2779   6.1
1846. Тұтану температурасы 23 градустан
      төмен уытты тез тұтанғыш сұйық        2778   3
      сынабы бар - пестицид
1847. Уытты сұйық сынабы бар пестицид       3012   6.1
1848. Тұтану температурасы кемiнде 23
      градус тез тұтанғыш уытты сұйық
      сынабы бар пестицид                   3011   6.1
1849. Уытты қатты сынабы бар пестицид       nu     6.1
1850. Уытты қатты пестицид, н.к.            2588   6.1
1851. Тұтану температурасы 23 градустан
      төмен уытты тез тұтанғыш сұйық        2784   3
      фосфорорганикалық пестицид
1852. Уытты сұйық фосфорорганикалық
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет