Автомобиль көлiгiмен қауіптi жүктердi тасымалдау жөнiндегi кейбiр мәселелер туралыжүктеу 1.6 Mb.
бет9/12
Дата22.02.2016
өлшемі1.6 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
      пестицид                              3018   6.1
1853. Тұтану температурасы кемiнде 23
      градус тез тұтанғыш уытты сұйық
      фосфорорганикалық пестицид            3017   6.1
1854. Қатты фосфорорганикалық пестицид      2783   6.1
1855. Тұтану температурасы 23 градустан
      төмен уытты тез тұтанғыш сұйық
      хлорорганикалық пестицид              2762   3
1856. Уытты сұйық хлорорганикалық пестицид  2996   6.1
1857. Тұтану температурасы кемiнде 23
      градус тез тұтанғыш уытты сұйық
      хлорорганикалық пестицид              2995   6.1
1858. Уытты қатты хлорорганикалық пестицид  2761   6.1
1859. Сығылған газды уытты пестицид, н.к.,
      см.                                   1950   2
1860. Жарылғыш темiржол петардалары         0192   1
                                            0193   1
                                            0492   1
                                            0493   1
1861. Петрол                                1203   3
1862. Сұйытылған петролейлі газдар          1075   2
1863. Пивалоихлорид, см.                    2438   6.1
1864. Пиколиндер                            2313   3
1865. Пикрамид, см.                         0153   1
1866. Пикрихлорид, см.                      0155   1
1867. Пикрит, см.                           0282   1
1868. Ылғалданған пикрит, см.               1336   4.1
1869. Питроксин, см.                        3172   6.1
1870. Альфа-пинен                           2368   3
1871. Пиперазин                             2579   8
1872. Пиперидин                             2401   3
1873. Пиразингексагидрид, см.               2579   8
1874. Пиридин                               1282   3
1875. Пирозапалдар, см.                     0325   1
                                            0454   1
1876. Пироксилин eрiтiндiсi, см.            2059   3
1877. Пиросульфурилхлорид                   1817   8
1878. Бейорганикалық пирофорлы сұйықтық,
      н.к.                                  3194   4.2
1879. Органикалық пирофорлы сұйықтық, н.к.  2845   4.2
1880. Бейорганикалық қатты пирофорлы зат,
      н.к.                                  3200   4.2
1881. Органикалық қатты пирофорлы зат, н.к. 2846   4.2
1882. Сумен әрекеттесетiн пирофорлы метал.
      лорганикалық қосынды cұйық            3203   4.2
1883. Сумен әрекеттесетiн пирофорлы         3203   4.2
      Металлорганикалық қосынды, қатты
1884. Пирролидин                            1922   3
1885. Пистондар (ойыншық тапаншаларға
      арналған), см.                        0333   1
                                            0336   1
                                            0337   1
1886. Тез тұтанғыш бу шығаратын, парақ      3314   9
      нысанындағы немесе жгутты экстру.
      зиялау жолымен алынған қамыр
      тәрiзді пластикалық
1887. Өздiгінен қызатын нитроцеллюлоза
      негiзiндегi пластмасса                2006   4.2
1888. Коррозиялық сұйық полиаминдер, н.к.   2735   8
1839. Тез тұтанғыш коррозиялық сұйық
      полиаминдер, н.к.                     2734   8
1890. Коррозиялық тезтұтанғыш полиаминдер,
      н.к.                                  2733   3
1891. Коррозиялық қатты полиаминдер, н.к.   3259   8
1892. Сұйық полигалогенделген дифенилдер    3151   9
1893. Қатты полигалогенделген дифенилдер    3152   9
1894. Сұйық полигалогенделген терфинилдер   3151   9
1895. Қатты полигалогенделген терфинилдер   3152   9
1896. Тұтанғыш бу шығаратын, түйiршiктi
      көпiршитiн полимер                    2211   9
1897. Түйiршiктi көпiршитін полистирол,
      см.                                   2211   9
1898. Полихлордифенилдер                    2315   9
1899. Полова                                1327   4.1  Келісімнің
                                                          күші
                                                         жүрмейді
1900. Коррозиялық сұйық бояғыштар
      синтезiнiң жартылай өнімі, н.к.       2801   8
1901. Уытты сұйық бояғыштар синтезiнiң
      жартылай өнiмi, н.к.                  1602   6.1
1902. Коррозиялық қатты бояғыштар
      синтезiнiң жартылай өнiмi, н.к.       3147   8
1903. Уытты қатты бояғыштар синтезiнiң
      жартылай өнiмi, н.к.                   3143  6.1
1904. Бос көлiк құралы - батарея,                       См.
      тазаланбаған                                      4.3.2.4
                                                        5.1.3.4
                                                        5.4.1.1.6
1905. Бос көлiк құралы, тазаланбаған                    Cм.
                                                        5.1.3и
                                                        5.4.1.1.6
1906. Бос ксгмг, тазаланбаған                           См.
                                                        4.1.1.11,
                                                        5.1.3и
                                                        5.4.1.1.6
1907. Бос мэгк, тазаланбаған                            См.
                                                        4.3.2.4,5.
                                                        1.3.и
                                                        5.4.1.1.6
1908. Бос ыдыс, тазаланбаған                            См.
                                                        5.1.3.И
                                                        5.4. 1.1.6
1909. Бос iрi көлемдi ыдыс, тазаланбаған                См.
                                                        4.1.1.11,
                                                         5.1.3.
1910. Бос ыдыс, тазаланбаған                            См.
                                                        4.1.1.11,
                                                         5.1.3и
                                                        5.4.1.1.6
1911. Бос цистерна, тазаланбаған                        См.
                                                        4.3.2.4,
                                                        5.1.3и
                                                        5.4.1.1.6
1912. Tүтінсіз оқ-дәрі                      0160   1
                                            0161   1
1913. Салмағы бойынша кемiнде 17% спирт     0433   1
      сiңiрiлген брикеттегi оқ-дәрi
1914. Судың салмақтық үлесi кемiнде 25%
      ылғалданған брикеттегi оқ-дәрi        0159   1
1915. Пиротехникалық бұйымдар үшiн оқ-дәрi  0094   1
                                            0305   1
1916. Түйіршік немесе ұнтақ түтінді оқ-дәрі 0027   1
1917. Құтыдағы түтiндi оқ-дәрiлер           0028   1
1918. Нығыздалған түтiндi оқ-дәрi           0028   1
1919. Түйiршiктелген немесе ұнтақ
      қapa оқ-дәрі, cм.                     0027   1
1920. Құтыдағы қара оқ-дәрi, см.            0028   1
1921. Нығыздалған қара оқ-дәрi, см.         0028   1
1922. Мотор отынына детонацияға қарсы
      қондырма                              1649   6.1
1923. Тұрақтанған пропадиен                 2200   2
1924. Тұрақтанған пропадиен мен
      метилацетилен қоспасы, см.            1060   2
1925. Пропан                                1978   2
1926. Н-пропанол                            1274   3
1927. Пропантиолдар                         2402   3
1928. Пропен, см.                           1077   2
1929. Пропиламин                            1277   3
1930. Н-пропилацетат                        1276   3
1931. H-пропилбензол                        2364
1932. Пропилен                              1077   2
1933. Протилен тетрамерi                    2850   3
1934. Пропилен тримерi, см.                 2057   3
1935. 1,2-пропилендиамин                    2258   8
1936. Пропилендихлорид, см.                 1279   3
1937. Тұрақталған пропиленимин              1921   3
1938. Пропиленоксид                         1280   3
1939. Протиленхлоргидрин                    2611   6.1
1940. Н-протилизоционат                     2482   6.1
1941. Пропилмеркаптан, см.                  2402   3
1942. H-пропилнитрат                        1865   3
1943. Пропилүшхлорсилан                     1816   8
1944. Пропилформиаттар                      1281   3
1945. Пропилхлорид                          1278   3
1946. Н-пропилхлорформиат                   2740   6.1
1947. Протиональдегид                       1275   3
1948. Пропионилхлорид                       1815   3
1949. Пропионитрил                          2404   3
1950. Лондон пурпуры                        1621   6.1
1951. ПХД, см. Полихлордифенилдер           2315   9
1952. Уытты тозаңдар, см.                   1562   6.1
1953. Мышьяк тозаңы, см.                    1562   6.1
1954. ПЭТН, см.                             0150   1
                                            0411   1
1955. ПЭТН/ТНТ, см.                         0151   1
1956. Радиоактивтi материал, босаған орам -
      приборлар немесе бұйымдар             2911   7
1957. Радиоактивтi материал, босаған орам -
      табиғи ураннан немесе азайтылған
      ураннан немесе табиғи тoрийден
      жасалған бұйымдар                     2909   7
1958. Радиоактивтi материал, босаған орам
      - материалдың шектеулi саны           2910   7
1959. Радиоактивтi материал, босаған
      орам - бос орам жиынтығы              2908   7
1960. Радиоактивтi материал, төмен меншiктi 2912   7
      белсендiлiк (ТМБ-I), бөлiнбейтiн
      немесе бөлiнетiн - босатылған
1961. Радиоактивтi материал, А үлгiдегi
      орам, бөлiнетiн, eрекше түр емес      3327   7
1962. Радиоактивтi материал, А үлгiдегi
      орам, ерекше түр емес, бөлiнбейтiн
      немесе бөлiнетiн - босатылған         2915   7
1963. Радиоактивтi материал, А үлгiдегi
      орам, ерекше түрлi, бөлiнетiн         3333   7
1964. Радиоактивтi материал, А үлгiдегi
      орам, ерекше түрлi, бөлiнбейтiн
      немесе бөлiнетiн - босатылған         3332   7
1965. Радиоактивтi материал, В(M)
      үлгiдегi орам, бөлiнетiн              3329   7
1966. Радиоактивтi материал, В(M)
      үлгiдегi орам, бөлiнбейтiн немесе
      бөлiнетiн - босатылған                2917   7
1967. Радиоактивтi материал, B(U) үлгiдегi
      орам, бөлiнетiн                       3328   7
1968. Радиоактивтi материал, B(U) үлгiдегi
      орам, бөлiнбейтiн немесе бөлiнетiн
      - босатылған                          2916   7
1969. Радиоактивтi материал, С үлгiдегi     3330   7
      орам, бөлiнетiн
1970. Радиоактивтi материал, С үлгiдегi
      орам, бөлiнбейтiн немесе
      бөлiнетiн - босатылған                3323   7
1971. Радиоактивтi материал, төмен меншiктi 3324   7
      белсендiлiк (ТМБ-II), бөлiнетiн
1972. Радиоактивтi материал, төмен меншiктi
      белсендiлiк (ТМБ-II), бөлiнбейтiн
      немесе бөлiнетiн - босатылған         3321   7
1973. Радиоактивтi материал, төмен меншiктi
      белсендiлiк ТМБ-III, бөлiнетiн        3325   7
1974. Радиоактивтi материал, төмен меншiктi 3322   7
      белсендiлiк (ТМБ-ІІІ), бөлiнбейтiн
      немесе бөлiнетiн - босатылған
1975. Радиоактивтi материал, жеңiл          3326   7
      радиоактивтi ластанған объектiлер
      (ЖРЛО-1 немесе ЖРЛО-2), бөлiнетiн
1976. Радиоактивтi материал, жеңiл          2913   7
      радиоактивтi ластанған объектiлер
      (ЖРЛО-1 немесе ЖРЛО-2),
      бөлiнетiн немесе бөлiнбейтiн -
      босатылған
1977. Радиоактивтi материал, арнайы
      жағдайда тасымалданатын бөлiнетiн     3331   7
1978. Радиоактивтi материал, арнайы
      жағдайда тасымалданатын, бөлiнбейтiн  2919   7
      немесе бөлiнетiн - босатылған
1979. Радиоактивтi материал, уран
      гексафторидi, бөлiнетiн               2977   7
1980. Радиоактивтi материал, уран
      гексафторидi, бөлiнбейтiн немесе
      бөлiнетiн - босатылған                2978   7
1981. Жұлғыш зарядты ракета                 0436   1
                                            0437   1
                                            0438   1
1982. Инерттi тұмсықты ракета               0183   1
                                            0502   1
1983. Жарылғыш зарядты ракета               0180   1
                                            0181   1
                                            0182   1
                                            0295   1
1984. Жарылғыш зарядты, сұйық отын
      құйылған ракета                       0397   1
                                            0398   1
1985. Жарық бергiш авиациялық ракета        0093   1
                                            0403   1
                                            0404   1
                                            0420   1
                                            0421   1
1986. Жарық бергiш, жерден жiберiлетiн
      ракета                                0092   1
                                            0418   1
                                            0419   1
1987. Трослақтырғыш ракета                  0238   1
                                            0240   1
                                            0453   1
1988. Басқарылатын ракета, см.              0180   1
                                            0181   1
                                            0182   1
                                            0183   1
                                            0295   1
                                            0397   1
                                            0398   1
                                            0436   1
                                            0437   1
                                            0438   1
1989. Жабынға жағуға арналған ерiтiндi      1139   3
      (өндiрiстiк немесе басқа мақсаттарға
      арналған, мысалы автомобильдердiң
      корпусына грунтты жабын жағуға,
      барабандар немесе бөшкелердi
      футирлеуге арналған, бетiн өңдеуге
      немесе беттердi қаптауға арналған
      ерiтiндiлер)
1990. Тез тұтанғыш ерiткiштер, н.к., см.    1993   3
1991. Уытты тез тұтанғыш ерiткiштер,
      н.к., см.                             1992   3
1992. Құстыратын тас                        1551   6.1
1993. Сумен әрекеттесетiн сұйықтық, н.к.    3148   4.3
1994. Коррозиялық, сумен әрекеттесетiн
      сұйықтық, н.к                         3129   4.3
1995. Уытты сумен әрекеттесетiн сұйықтық,
      н.к                                   3130   4.3
1996. Сумен әрекеттесетiн қатты зат, н.к    2813   4.3
1997. Коррозиялық сумен әрекеттесетiн қатты
      зат, н.к                              3132   4.3
1998. Тез тұтанғыш сумен әрекеттесетiн
      қатты зат, н.к                        3132   4.3  Тасымал.
                                                         дауға
                                                         тыйым
                                                        салынады
1999. Тотықтанатын сумен әрекеттесетiн
      қатты зат, н.к                        3133   4.3  Тасымал.
                                                        дауға
                                                         тыйым
                                                        салынады
2000. Өздiгiнен жанатын сумен
      әрекеттесетiн қатты зат, н.к          3135   4.3  Тасымал.
                                                         дауға
                                                         тыйым
                                                        салынады
2001. Уытты сумен әрекеттесетiн қатты зат,
      н.к                                   3134   4.3
2002. Жарылғыш кабель кескiш                0070   1
2003. Резорцин                              2876   6.1
2004. Детонациялық реле, см.                0029   1
                                            0267   1
                                            0360   1
                                            0361   1
                                            0455   1
                                            0500   1
2005. Құрамында тез тұтанғыш уытты емес     3358   2
      сұйытылған газ бар рeфрижерaтoрлық
2006. Құрамында тұтанбайтын уытты емес
      сұйытылған газ немесе аммиак
      ерiтiндiсi бар рефрижераторлық
      қондырғылар (N ООН 2672)              2857   2
2007. Сынап (II) - аммоний хлоридi          1630   6.1
2008. Сынап(ІІ) арсенаты                    1623   6.1
2009. Сынап ацетаты                         1629   6.1
2010. Сынап (II) бензоаты                   1631   6.1
2011. Сынап бисульфаты, см.                 1645   6.1
2012. Сынап бихлоридi, см.                  1624   6.1
2013. Сынап бролидтерi                      1634   6.1
2014. Сынап (II) глюканаты                  1637   6.1
2015. Сынап дихлоридi                       1624   6.1
2016. Сынап (II) иодидi                     1638   6.1
2017. Сынап(ІІ) - калий иодидi              1643   6.1
2018. Сынап (I) нитраты                     1627   6.1
2019. Сынап (II) нитраты                    1625   6.1
2020. Сынап нуклеаты                        1639   6.1
2021. Сынап оксидi                          1641   6.1
2022. Десенсибилденген сынап(ІІ) оксицианидi1642   6.1
2023. Сынап (ІІ) олеаты                     1640   6.1
2024. Сынап салицилаты                      1644   6.1
2025. Сұйық сынап қосындылары, н.к.         2024   6.1
2026. Қатты сынап қосындылары, н.к.         2025   6.1
2027. Сынап (II) сульфаты                   1645   6.1
2028. Сынап (II) тиоцианаты                 1646   6.1
2029. Сынап (II) цианитi                    1636   6.1
2030. Сынапкалийлi цианит                   1626   6.1
2031. Сынап                                 2809   8
2032. Cудың немесе су және спирт қоспасының
      салмақтық үлесi 20%-дан артық емес
      ылғалданған шатырлауық сынап          0135   1
2033. Рубидий                               1423   4.3
2034. Рубидий гидроксид                     2678   8
2035. Рубидий гидроксидiнiң ерiтiндiсi      2677   8
2036. Tұрақтанбаған балық қалдықтары, см.   1374   4.2
2037. Тұрақтанған балық қалдықтары, cм.     2216   9    Келісімнің
                                                           күші
                                                         жүрмейді
2038. Бейорганикалық коррозиялық өздiгiнен
      қызатын сұйықтық, н.к.                3188   4.2
2039. Күйе (жануар немесе өсiмдiк тектi),
      см.                                   1361   4.2
2040. Органикалық коррозиялық өздiгiнен
      қызатын сұйықтық, н.к.                3185   4.2
2041. Бейорганикалық өздiгiнен қызатын
      сұйықтық, н.к.                        3186   4.2
2042. Органикалық өздiгiнен қызатын
      сұйықтық, н.к.                        3183   4.2
2043. Бейорганикалық уытты өздiгiнен
      қызатын сұйықтық, н.к.                3187   4.2
2044. Органикалық уытты өздiгiнен қызатын
      сұйықтық, н.к.                        3184   4.2
2045. Бейорганикалық коррозиялық қатты      3192   4.2
      қызатын зат, н.к.
2046. Органикалық коррозиялық қатты
      өздiгiнен қызатын зат н.к.            3126   4.2
2047. Бейорганикалық қатты өздiгiнен
      қызатын зат, н.к.                     3190   4.2
2048. Тотықтанатын қатты өздiгінен
      қызатын зат, н.к.                     3127   4.2
2049. Органикалық қатты өздiгiнен           3088   4.2
      қызатын зат, н.к.
2050. Бейорганикалық уытты қатты өздiгiнен
      қызатын зат, н.к.                     3191   4.2
2051. органикалық уытты қатты өздiгiнен
      қызатын зат н.к.                      3128   4.2
2052. Өздiгiнен қызатын металды ұнтақ, н.к. 3189   4.2
2053. В үлгiсiндегi өздiкреактивтi сұйықтық 3221   4.1
2054. Температурасы реттелетiн В            3231   4.1
      үлгiсiндегi өздiкреактивтi
      сұйықтық
2055. D үлгiсiндегi өздiкреактивтi сұйықтық 3223   4.1
2056. Температурасы реттелетiн С
      үлгiсiндегi өздiкреактивтi сұйықтық   3233   4.1
2057. D үлгiсiндегi өздiкреактивтi сұйықтық 3225   4.1
2058. Температурасы реттелетiн D
      үлгiсiндегi өздiкреактивтi сұйықтық   3235   4.1
2059. E үлгiсiндегi өздiкреактивтi сұйықтық 3227   4.1
2060. Температурасы реттелетiн Е
      үлгiсiндегi өздiкреактивтi сұйықтық   3237   4.1
2061. F үлгiсiндегi өздiкреактивтi сұйықтық 3229   4.1
2062. Температурасы реттелетiн F
      үлгiсiндегi өздiкреактивтi сұйықтық   3239   4.1
2063. В үлгiсiндегi өздiкреактивтi қатты
      зат                                   3222   4.1
2064. Температурасы реттелетiн В
      үлгiсiндегi өздiкреактивтi қатты зат  3232   4.1
2065. С үлгiсiндегi өздiкреактивтi қатты
      зат                                   3224   4.1
2066. Температурасы реттелетiн С
      үлгiсiндегi өздiкреактивтi қатты зат  3234   4.1
2067. D үлгiсiндегi өздiкреактивтi қатты
      зат                                   3226   4.1
2068. Температурасы реттелетiн D
      үлгiсiндегi өздiкреактивтi қатты зат  3236   4.1
2069. E үлгiсiндегi өздiкреактивтi қатты
      зат                                   3228   4.1
2070. Температурасы реттелетiн Е
      үлгiсiндегi өздiкреактивтi қатты зат  3238   4.1
2071. F үлгiсiндегi өздiкреактивтi қатты
      зат                                   3230   4.1
2072. Температурасы реттелетiн F өздiкре.
      активтi қатты зат                     3240   4.1
2073. Жас ағызатын газ шамдар               1700   6.1
2074. Судың немесе спирт пен су
      қоспасының салмақтық үлесi 20%-дан
      кем емес                              0129   1
2075. Қорғасын арсенаттары                  1617   6.1
2076. Қорғасын арсениттерi                  1618   6.1
2077. Қорғасын ацетаты                      1616   6.1
2078. Қорғасын (II) ацетаты, см.            1616   6.1
2079. Қорғасын диоксидi                     1872   5.1
2080. Қорғасын нитраты                      1469   5.1
2081. Қорғасын(ІІ) нитраты, см.             1469   5.1
2082. Қорғасын пероксидi, см.               1872   5.1
2083. Қорғасын перхлораты                   1470   5.1
2084. Қорғасын(ІІ) перхлораты, см.          1470   5.1
2085. Eритiн қорғасын қосындылары, н.к.     2291   6.1
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет