Ф 06-32 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігіжүктеу 1.68 Mb.
бет9/10
Дата16.06.2016
өлшемі1.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Пәннің аталуы

Құрылыс конструкциялары - ІІІ

Қысқартылған атауы

ҚК - ІІІ

Оқу іс-шаралары оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекция, практикалық сабақ, лабораториялық сабақ, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

7

Оқытушының Т.А.Ә.

Сахи Қ., Оразбаев Ж.И., Чалабаев Б.М.

Доцент / оқытушы:

Т.ғ.к., профессор; т.ғ.к., доцент; т.ғ.к., профессор

Жұмыс тілі

Қазақ, орыс тілдерінде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Кәсіби пән, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Лекция-15, практикалық сабақ-30, лабораториялық сабақ – 15, ОСӨЖ-60, СӨЖ-60

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 180 сағат

Кредиттер /сынақ бірліктері

4

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: математика, физика, сызба геометриясы, теориялық механика (таралаулары: статика, динамика), құрылыс материалдары, инженерлік механика, компьютерлік комплекстерді пайдалану тәсілдері, құрылыс конструкциялары І,ІІ.

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Ғимараттардың конструктивтік жүйесін, олардың алдыңғы қатарлы
шешімдері мен даму болашағын; құрылыс практикасында жиі қолданылатын темірбетон және метал конструкцияларын есептеу мен құрылғылау эдістерін; ғимараттардың тиімді конструктивтік жүйесін таңдауды; олардың негізгі элементтерін есептеу мен құрылғылауды нормативтік, инструктивтік және техникалық әдебиеттерді қолдана отырып жүргізуге; ғимараттардың практикалық есептерін есептеу кешендерін қолдана отырып жүргізуді.

Мазмұны

Конструкцияны жобалау және қаңқаны құрылғылаудың негізгі мәселелері. Қаңқа сүлбасы, көлденең және бойлық конструкциялар, қаңқаның негізгі элементтері мен олардың функциялары, метал жэне аралас қаңқалар. Құрылғылау негіздері. Көлденең раманы құрылғылау: ұстынның, итарқа ферманың, фонарлардың негізгі өлшемдерін анықтау, унификация, қатаңдық, көпірлі крандардың жұмыс тәртібін ескеру. Көлденең жэне бойлық конструкциялар мен көтерме және қоршама конструкциялардың өз-ара әсері, қаңқа мен негіздіктер және іргетастардың біріккен жұмысы, түйіндік қосылыстардың берілгіштігі. Қатаң және қатаң емес жамылғылы көлденең рама есебінде қаңқаның кеңістік жұмысын ескеру. Есептік күштеулерді анықтау принциптері. Итарқа ферманың ұстынға топсалы және қатаң бекітілу есебі, жұмысы және конструкциясы. Төбе жабыны байланыстарының есебі және құрылғылау. Ұстындардың есептік ұзындығы, орнықтылығын жоғалтудың мүмкін формалары. Ортадан тыс сығылған түтас ұстындардың қима конструкциясы, іріктеу жэне тексеру, ұстын қабырғалары мен сөрелерінің жергілікті орнықтылығына қойылатын талаптар. Ұстынның негізгі түйіндерінің есебі, жүмыс ерекшеліктері жэне конструкциясы, күштеулердің есептік комбинациясые таңдау; кран үстілік жэне кран астылық бөліктерінң қосылыстары, ірілендірілген түіндер, база, анкерлі болттар. Ұстындар бойынша жүргізілген байланыстардың есебі жэне құрылғылау. Қаңқалы ғимараттардың конструктивтік сүлбалары. Панелді ғимараттар. Көп қабатты ғимараттар есебі. Рамалы жүйені тік жэне көлденең жүктемелерге есептеу. Панелді ғимараттар есебі. Ортадан жүктелген іргетастар есебі. Көп қабатты өнеркәсіптік ғимараттар. Ғимарат жүйесін құрылғылау. Көп қабатты рама конструкциясы. Кеңістік қатаңдықты қамтамасыз ету. Бір қабатты өнеркәсіптік ғимараттар. Бір қабатты өнеркәсіптік ғимараттардың түрлері (БӨҒ). БӨҒ конструктивтік сүлбалары және оларды қүрастыру. Көлденең рама есебі. Құймалы темірбетоннан жасалған бір қабатты қаңқалы ғимаратты құрылғылау ерекшеліктері. Ұстын астындағы ортадан тыс жүктелген іргетасты есептеу және қүрылғылау.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Құймалы немесе құрастырмалы темірбетоннан мен металдан жасалған көп қабатты азаматтық және өнеркәсіптік ғимараттардың, сондай-ақ бір қабатты өнеркәсіптік ғимараттардың негізгі элементтерін есептеу жэне құрылғылауды үйрену және игеру.

Ағымдағы, аралық және қорытынды бақылау (емтихан)
Пәннің аталуы

Темірбетон конструкцияларын есептеп жобалау II

Қысқартылған атауы

ТБК II

Оқу іс-шаралары оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Практикалық сабақтар, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

7

Оқытушының Т.А.Ә.

Еркинбеков А., Чалабаев Б.М.

Доцент / оқытушы:

Т.ғ.к., доцент; т.ғ.к., доцент

Жұмыс тілі

Қазақ, орыс тілдерінде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Кәсіби пән, таңдау компоненті

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

практикалық - 45, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер /сынақ бірліктері

3

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: пәндер математика, физика, сызба геометриясы, теориялық механика, материалдардың қарсыласуы, құрылыс механикасы, құрылыс материалдары, азаматтық және өндірістік ғимараттар архитектурасы. Компьютерлік сызба жобасымен жұмыс істей білу (AutoCad). Компьютерлік есептеу жобасымен жұмыс істей білу.

Білім беру мақсаттары / құзіреттлігі

Темірбетон конструкцияларын есептеп жобалауды тереңдете жан-жақты үйрету, олардыңтүрлі нұсқаларын қарастырып, ең тиімді түрін таңдай білуге

Мазмұны

Темірбетон конструкцияларын есептеп жобалаудың алғы шарттары. Конструкция түрлері, есепті схема және есепті қима мәні. Статикалық анықталған және анықталмаған конструкциялар. Оларды есептеу әдістері, айырмашылық ерекшеліктері, артықшылығы, кемшілігі. Аталған конструкцияларды арматуралау жүелері, олардың ерекшеліктері. Бір қабатты өңдіріс ғимараттарын конструтивті шешімдері, ерекшеліктері, көлемдік жобалық шешімдерін таңдау, оны конструкциясын жинақтау тәсілдері жинақтау тәсілдері, көлденен рамаларының статикалық есептеу әдісі және оның мақсаты, конструктивті элементтердегі ең үлкен мәнін есептеп анықтау және оның беріктігін есептеп, арматуралау.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Темірбетон конструкцияларын есептеу әдістерін, оларды қолдану жүйесін норма талаптарына байланысты. Іргетастардың түрлерін, оларды есептеу әдістерін. Бірқабатты өндіріс ғимараттарының конструктивті шешімдері, құрастырылуы, есептеу әдісімен жүйелерін жасай білу керек. Екі бағытта жұмыс істейтін жабын конструкцияларын конструктивті шешімдеріне байланысты арматуралау жүйесін таңдауды. Іргетастардың конструктивті шешімін таңдап, оны есептеу негізінде арматуралауды. Бірқабатты өндіріс ғимараттарының тиімді шешімін таңдап, оны құрастыру және есептеу негізінде конструкцияларды арматуралауды. Конструкцияларды есептеп жобалау құрастыру кезінде нормативті құжаттар мен ережелерді дұрыс пайдалануды үйрену.

Ағымдағы, аралық және қорытынды бақылау (емтихан)

Пәннің аталуы

М 8в. Құрылыстағы сметалық іс

Қысқартылған атауы

ҚСІ

Оқу іс-шаралары оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекция, практикалық сабақ, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

7

Оқытушының Т.А.Ә.

Мамбеталиева У.Д.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ, орыс тілдерінде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пән, таңдау компоненті

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Лекция-15, практикалық сабақ -30, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер /сынақ бірліктері

3

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: экономикалық теория; құрылыс өндірісінің технологиясы; құрылыс процестерінің технологиясы; үймереттер мен ғимараттарды жобалаудың негіздері; құрылыс және жинақтау жұмыстар өндірісіне қажетті құрылыс машиналар мен жабдықтары; құрылыс өндірісін ұйымдастыру мен басқару; озат технологиялар мен әрлеу жұмысын өндірудің тәсілдері; кәзіргі үймереттер мен ғимараттардың жаңа конструкциялық шешімдері; жаңа құрылыс материалдары.

Білім беру мақсаттары / құзіреттлігі

Тәжірибе қызметінде пайда болатын инженерлік сұрақтарды дұрыс шешуді; құрылыс-жинақтау ұйымдарда және басқа өндіріс орындарда аз шығын мен үлкен дәрежеге жетуді; өндірістің шығындарын негіздеп білуді; сметалық құнды негіздеп анықтауға және өндірістің құнын төмендетуді, баға құрудың өзгешіліктерін қолданып білуді үйрету.

Мазмұны

Құрылыста баға түзудің өзгешеліктері. Құрылыстың сметалық құны. Құрылыс жинақтау жұмыстарының сметалық құны. Материалдар мен бұйымдардың, конструкциялардың сметалық шығындары. Негізгі еңбек ақының сметалық шығындары. Құрылыс машиналар мен механизмдерді, жабдықтарды пайдаланудың сметалық шығындары. Баға түзудің сметалық нормалар мен мөлшерлеу жүйесі. Бірлік бағалар мен элементтік сметалық нормалар. Құрылыс жұмыстарының бірыңғай бірлік бағалары. Іріленген сметалық нормалар мен прейскуранттар. Құрылыс жұмыстарының көлемін есептеудің ережелері мен әдістемесі. Құрылыс жұмыстарының көлемін есептеудің ережелері мен әдістемесі. Сметалық құжаттардың түрлері мен құрамы. Оқшаулап шектелген сметалар мен есептер. Объектілік сметалар. Құрылыстың құнының жинақ есебі. Құрылыстың құнын ағымды баға деңгейінде анықтау. Құрылыстың келісім бағасы. Жобалау-сметалық құжаттарды келістіру және экспертизадан өткізу. Техникалық экономикалық көрсеткіштерін анықтау

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Жол құрылыс өндірістердің, үймереттер мен ғимараттар құрылысының сметалық құнын анықтауды; жаңа жол (қайта құрудың техникалық қайта жабдықтаудың) құрылыстың қажетті шығындардың шамасын анықтауды; үстеме (қосымша) шығындарды анықтаудың жаңа ережелерін; тауар –ақша қатынастың механизмдерін және осы қатынастарды жетілдіру жолдарын қолданудың; кұрделі құрылыстағы құн заңын білу.

Ағымдағы, аралық және қорытынды бақылау (емтихан)

Пәннің аталуы

М 22б. Зілзалаға төзімді құрылыс

Қысқартылған атауы

ЗТҚ

Оқу іс-шаралары оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекциялар, практикалық сабақтар, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

7

Оқытушының Т.А.Ә.

Еркінбеков А., Ерімбетов Б.Т.

Доцент / оқытушы:

Т.ғ.к., доцент; т.ғ.к., доцент

Жұмыс тілі

Қазақ, орыс тілдерінде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Кәсіби пән, таңдау компоненті

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Лекция-30, практикалық - 15, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер /сынақ бірліктері

3

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: ²éëåð ìåí µèìàðàòòàðäûº àðõèòåêòóðàñы ¶½ðûëûñ êîíñòðóêöèÿëàðû; ¶½ðûëûñ ìåõàíèêàñû; òåìiðáåòîí êîíñòðóêöèÿñû àðíàé êóðñ; ¶½ðûëûñ òåõíîëîãèÿñû; ¾éëåð ìåí µèìàðàòòàðäû ò½ðµûçóäûº òåõíîëîãèÿñû

Білім беру мақсаттары / құзіреттлігі

Қ½ðûëûñ æ¾ðãiçåòií æåð æàµàíûíà áàéëàíûñòû, îëàðäûº ãåîëîãèÿ òîêòîíèêàëû¶ åðåêøåëiêòåðií åñêåðó, áiëó, èíæåíåðëiê ´äiñòåðií èãåðó æ´íå µèìàðàòòàðäûº áåðiêòiãií, ýêñïëóàòàöèÿµà æàðàìäûëûµûí ¶àìòàìàñûç åòå áiëó.

Мазмұны

Топырақтардың динамикасы, оныє сейсмикалық күштерге әсерi, категориясы түрлерi. Сейсмикалық микроаудандар. Есептi сейсмикалық күштi анықтау. "А"және "Б" әдiсi. Сеймикалық коэффициенттердiң физикалық мәнi-коэффициентi. Есептi сейсмикалық жүктеме күштi анықтау. Жерсiлкiнiсiне төзiмдi құрылыс принциптерi. Көлемдiк-жоба шешiм конструктивтi схемалар. Сейсмикалық күштердi кемiту тәсiлдерi, кеңiстiктi жұмыс iстеудiң конструкцияға әсерi. Пластикалық деформация. Антисейсмикалық белбеулер, жiптер олардың инженерлiк шешiмдерi. Iргетастар мен негiздер. Iргетастарды жобалаудың негiзгi жолдары. Материалдарға қойылатын талаптар. Қолдану салалары. Саяз жатқан iргетастар. Сызықты iргетастар, олардың конструктивтi шешiмдерi. Стақан типтi iргетатар, оларды есептеп-конструктивтi шешiмдерiне қойылатын талаптар. Жұмыстарды орындау барысында оның сапасын бақылауға қойылатын талаптар. Қабырғалардың конструктивтi шешiмдерi, тастан, армотастан комплекстi конструкция панель және блоктар. Қаңқалы үйлер олардың элементерiнiң бекiту шаралары бөлме аралық қабырға, олардың жұмыс сапасы.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Жерсiлкiнiсiне төзiмдi құрылыс принциптерiн, көлемдiк-жоба шешiм конструктивтi схемаларды, кеңiстiктi жұмыс iстеудiң конструкцияға әсерiн. Iргетастар мен негiздерді жобалауда сейсмикалық күштердiң әсерлерін ескере отырып, жобалауды игеру.

Ағымдағы, аралық және қорытынды бақылау (емтихан) Сейсмикалық күштердi кемiту тәсiлдерi

Пәннің аталуы

Құрылыс өндірісінің технологиясы ІІІ

Қысқартылған атауы

ҚӨТ - ІІІ

Оқу іс-шаралары оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекция, практикалық сабақтар, КЖ, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

7

Оқытушының Т.А.Ә.

Шертаев Б.Т.

Доцент / оқытушы:

т.ғ.к. доцент

Жұмыс тілі

Қазақ, орыс тілдерінде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Кәсіби пән, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Лекция-15, практикалық - 30, КЖ, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер /сынақ бірліктері

3

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Құрылыс өндірісінің технологиясы II».

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Арнайы міндет атқаратын-үймереттер мен ғимараттарды қазіргі заманғы әдістер және тәсілдермен тұрғызуга теориялық негізді игеру

Мазмұны

Ғимаратты тұрғызудың конструктивтік және технологиялық ерекшеліктері. Ұйымдастыру-технологиялық құжаттардың құрамы. Жерасты ғимараттарының негізгі түрлері. Жерасты ғимараттарын тұрғызу әдістері. «Топырақтағы қабырға» әдісі. Жұмыс процесінде пайдаланылатын машиналар, қондырғылар және материалдарды таңдау. Қолдану аймағы. Түсіру тәсілі, оның технологиялық ерекшеліктері. Қолдану аймағы. Жұмыс өндірісіне әсер ететін гидрогеологиялық жағдайлар. Топырақты жабық тәсілмен өңдеу. Жұмыс өндірісінің сапасын бағалау. Техника қауіпсіздігі. Діңгекті-мұнаралы ғимараттарды тұргызу әдістері. Шақтаұстілік үймеретті (копра) және сөрелерді жинақтау. Мұнай және газ өндіру үшін бұрғылау мұнарасын және теңіз платформаларын жинақтау. Биік ғимараттардың құрылыстық бас жоспарын және мерзімдік жоспарын жасау ерекшеліктері. Жұмыстың сапасын бағалау және техника қауіпсіздігі. Іріаралықты және тасымалданатын ғимараттардың негізгі түрлері. Аркалы және күмбезді жабулы ғимараттарды тұрғызу. Құрылымдық және торкөзді жабулары бар ғимараттарды тұрғызу. Жабуы қабыршақты және қыртысты түрдегі үймереттерді тұрғызу. Вантты және мембраналы жабулары бар ғимараттарды тұрғызу. Сапалық бақылау және техника қауіпсіздігі. Резервуар конструкцияларын тұрғызудың әдістері. Тік цилиндрлі резервуарлар мен газгольдерді жинақтау. Сфералық резервуарларды және газгольдерлерді жинақтау. Сапалық бақылау және техника қауіпсіздігі. Сыртқы құбырлар жұйелерін төсеу технологиясы. Ұзын орсыз құбырларды төсеу. Сумен қамтамасыз ету және су әкетуінің негізгі жұйелерінің технологиясы. Сапалық бақылау және техника қауіпсіздігі. Жұмыс өндірісінің әдістерін, машиналарды, механизмдерді технологиялық жабдықтарды таңдау. Автомобиль жолдар және алаңдарының құрылыс негізі. Пішендеме мұнараларын, астық элеваторларын, құрама жемазық зауыттарын тұрғызу. Жылыжай кешендерінің құрылысы. Жұмыс өндірісінің құрылыстық бас жоспарын және мерзімдік жоспарды жобалау ерекшеліктері. Сапалық бақылау. Объектілерді жаңғырту жағдайларын және себептерін талдау. Объектіні жаңғырту сатылары. Жаңғырту жұмыстарының түрлері, олардың технологиялық ерекшеліктері. Жаңғыртылатын объектілердің нақты жағдайлар үшін жұмыстарды таңдау. Объектіні жаңғыртуға жұмыс өндірісін жобалау. Жаңғыртылатын объектіге құрылыстық бас жоспар, жұмыс өндірісінің мерзімдік жоспарын жасау. Тұрғын және қоғамдық үймереттерді тұрғызу. Өнеркәсіптік объектілерін жаңғырту.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Ғимараттарды тұрғызу кезінде мерзімдік жобалауын; жерасты ғимараттарын тұрғызу әдістерін; діңгекті-мұнаралы ғимараттарды тұрғызу әдістерін; жерүсті резервуарлары және газгольдерлерді әдістерін; құрылыс-жинақтау жұмыстары өндірісі жобасының мазмұнын және құрылымын; арнайы міндет атқаратын үймереттер мен ғимараттарды тұрғызу кезінде жұмыс өндірісі ережелері және қабылдауын игеру.

Ағымдағы, аралық және қорытынды бақылау (емтихан)


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет