«гнпф» жинақтаушы зейнетақЫ Қоры» АҚ Қаржылық есеп беружүктеу 0.69 Mb.
бет5/7
Дата23.02.2016
өлшемі0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Қаржылық активтер халықаралық-танылған рейтингтік агенттер берген ағымдағы кредиттік рейтингтерді есепке ала отырып сыныпталады. Ең жоғарғы мүмкіндікті рейтинг – ААА. Қаржылық активтердің инвестициялық деңгейі ААА-дан ВВВ дейінгі рейтингтерге сәйкес келеді. ВВВ төмен рейтингтермен қаржылық активтер алып-сатарлық деңгейге жатады.
Бұдан әрі кредиттік рейтингтер бойынша Қордың қаржылық активтердің сыныпталуы берілді:

ААА

АА

А

ВВВ

<ВВВ

Кредиттік рейтинг берілмеген

2007 жылғы 31 желтоқсан Жиынтығы

Банктердегі қаражат

-

-

-

-

802,303

-

802,303

Сатуға арналған қолда бар инвестиция

-


-


-


4,335,710-


-


4,335,710
ААА

АА

А

ВВВ

>ВВВ

Кредиттік рейтинг берілмеген

2006 жылғы 31 желтоқсан Жиынтығы

Банктердегі қаражат

-

-

-

-

201,164

-

201,164

Сатуға арналған қолда бар инвестиция

-


-


-


2,293,003-


-


2,293,003Банктік сектор ұйымдары қаржылық құралдар және шартты міндеттемелер қарым-қатасында туындайтын кредиттік тәуекелдерге ұшырайды. Қордың кредиттік тәуекелдері Қазақстан Республикасында топтасады. Кредиттік тәуекел деңгейі кредит жөніндегі лимитті және тәуекелді басқару жөніндегі Қордың бекіткен саясатына сәйкес кредиттік қабілеттілікті сақтауды қамтамасыз ету мақсатымен тұрақты мониторингке тартылады.Географиялық танылымы бойынша ативтер мен міндеттемелердің шоғырлануы
Қордың қаржылық активтері мен міндеттемелері Қазақстан Республикасында топтасады.
Өтімділік тәуекелі
Бұдан әрі өтімділік тәукелдің және пайыздық тәуекелдің талдауы мынадай болып келтірілді:

  • туынды қаржылық құралдар болып табылмайтын, қаржылық міндеттемелер бойынша дисконтталмаған ақшалай түсімдер үшін есептелген (негізгі қарыз және пайыздар), Қордың міндеттемелерді өтеуге міндетті болған кездегі алғашқы күндерден қаржылық міндеттемелерді өтегенге дейін қалған мерзім,

  • туынды қаржылық құралдар болып табылмайтын, пайыздарды есепке ала отырып қаржылық міндеттемелер бойынша дисконтталмаған ақшалай түсімдер үшін есептелген қаржылық міндеттемелерді өтегенге дейін күтілетін мерзім, олар Қордың басқа уақыттағы келтірілген ақшалай түсімдердің күткен жағдайларын қоспағанда, осы активтер бойынша нақты өтеу мерзімі негізінде алынатын болады.Пайыздық мөлшерлеме

1 айға дейін

1-3 ай

3 ай-1 жыл

1 жыл-5жыл

5 жылдан көп

Өтеу мерзімі белгіленбеген

2007 жығы 31 желтоқсан

Барлығы

ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕР

Банктердегі қаражат

8.6%-12.5%

599.949

-

202.354

-

-

-

802.303

Сатуға арналған қолда бар инвестиция

5.5%-8.98%3.360,33


-


973,477


-


-


2,200


4,335,710Активтер жиынтығы, ол бойынша белгіленген мөлшерде пайыздар есептеледі3,959,982-

1,175,831

-

-

2,200

5,138,013


Ақшалай қаражат
61,919

-

-

-

-

-

61,919

Алуға есептелген комиссиялық кіріс

400,887

-

-

-

-

-400,887


4,422,788


-


1,175,831

-

-

-5,600819


ҚАРЖЫЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Төлемге салықтар
38,303

-

-

-

-

-

38,303

Басқа міндеттемелер
50,681

-

-

-

-

-

50,681
88,984

-


-


-


-


-
88,984

Қаржылық активтер мен пассивтер арасындағы айырма


4,383,804

-

1,175,831

-

-

2,200

5,511,835


Қаржылық активтер мен пассивтер арасындағы айырма, ол бойынша пайыздар есептеледі
3,959,982

-
1,175,831

-


-
2,2005,138,013

Қаржылық активтер мен пассивтер арасындағы айырма, ол бойынша жиынтығы өсетін пайыздар есептеледі
3,959,9823,959,9825,135,8135,135,8135,135,8135,135,813

Пайыздық мөлшерлеме

1 айға дейін

1-3 ай

3 ай-1 жыл

1 жыл-5жыл

5 жылдан көп

Өтеу мерзімі белгіленбеген

2006 жығы 31 желтоқсан

Барлығы

ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕР

Банктердегі қаражат

10%-11.5%

100,664

-

100,500

-

-

-

201,164

Сатуға арналған қолда бар инвестиция

4,45%-4,84%


2,290,803-

-


-


-


2,200


2,293,003Активтер жиынтығы, ол бойынша белгіленген мөлшерде пайыздар есептеледі2,391,497-

100,500

-

-

2,200

2,294,167


Ақшалай қаражат
6,466

-

-

-

-

-

6,466

Алуға есептелген комиссиялық кіріс

1,434,501

-

-

-

-

-1,434,501


3,832,434


-


100,500

-

-

2,2003,935,134

ҚАРЖЫЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕРТөлемге салықтар
60,472

-

-

-

-

-

60,472

Басқа міндеттемелер41,952

-

-

-

-

-

41,952

102,424

-


-


-


-


-
102,424

Қаржылық активтер мен пассивтер арасындағы айырма


3,730,010

-

100,500

-

-

2,200

3,832,710

Қаржылық активтер мен пассивтер арасындағы айырма, ол бойынша пайыздар есептеледі
2,391,467

-
100,500

-


-
2,2002,494,967

Қаржылық активтер мен пассивтер арасындағы айырма, ол бойынша жиынтығы өсетін пайыздар есептеледі
2,391,4672,391,4672,491,9672,491,9672,491,9672,491,967

Нарықтық тәуекел
Қор нарықтың жалпы және өзіндік ауытқуына ұшыраған қаржылық құралдардың және сыйақы мөлшерлемесінің әділ құнының өзгеруі нәтижесінде туындайтын нарықтық тәуекелдердің ықпалына ұшырады. Қор ықтимал шығындардың кезеңді бағалары арқылы нарықтық тәуекелге басқаруды жүзеге асырады, ол нарық жағдайының жағымсыз өзгерулері нәтижесінде, сондай-ақ мүмкінді шығындар мен маржалар шамасына парапар шектеулер қою және қолдау арқылы көрінеді.
Пайыздық тәуекел
Пайыздық тәуекелді басқару үшін Қор ықтимал шығындардың кезеңдік бағалауын пайдаланады, ол нарық жағдайларының жағымсыз өзгерулер нәтижесіне алып келуі мүмкін.
Төменде келтірілген Тәсімде пайыздық тәуекелге талдау берілді, ол өзгертулер негізінде жасалып, мүмкіндіктермен дәлелденді. Бұл өзгертудің деңгейі басшылықпен анықталады және тәуекелді басқару туралы есепте көрсетіледі, ол Қордың негізгі басқарылатын қызметкеріне беріледі.
Пайыздық мөлшерлеменің өзгеруі салық салғанға дейін пайдаға елеулі ықпалы болмайды.

Капиталға ықпалы:


2007 жылғы 31 желтоқсан

2006 жылғы 31 желтоқсан
Пайыз мөлшерлемесі +10%

Пайыз мөлшерлемесі +10%

Пайыз мөлшерлемесі +10%

Пайыз мөлшерлемесі +10%

Сатуға арналған қолда бар инвестициялық бағалы қағаз

4,769


3,902


2,522


2,063Валюталық тәуекел

Валюталық тәуекел валютаның айырбас бағамының өзгеруімен байланысты қаржылық құралдар құнының өзгеру тәуекелі болып табылады. 2007 және 2006 жылдардың 31 желтоқсандағы жағдайлары бойынша Компания валюталық тәуекелдің ықпалына ұшыраған емес, сонымен қатар Компанияның активтері мен міндеттемелері жергілікті валюта, теңгеде берілді.


21. ТАЗА ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІ ТУРАЛЫ ЕСЕП2007 ж. 31 желтоқсан

2006 ж. 31 желтоқсан

АКТИВТЕР

ҚРҰБ ақшалай қаражат және шот


395,775

490,311


Асыл бағалы металдар

7,044,167

-

Банктердегі қаражат

80,431,679

24,838,820

Сатуға арналған қолда бар инвестиция

117,267,193

139,559,943

Дебиторлық берешек

219,586

243,646

АКТИВТЕР ЖИЫНТЫҒЫ


205,358,400


165,132,720

2007 ж. 31 желтоқсан

2006 ж. 31 желтоқсан

МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Төлемге есептелген комиссиялық шығыстар


400,887

1,434,501


Басқа кредиторлық берешек

2,531

3,179

МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНТЫҒЫ
403,418


1,437,680

ТАЗА ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІ
204,954,982


163,695,040

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі ақшалай қаражат және шоттар:2007 ж. 31 желтоқсан

2006 ж. 31 желтоқсан

Ұлттық валютадағы байланыстырылатын шот

324,576

489,649

Шетел валютасындағы байланыстырылатын шот

71,199

662

ҚРҰБ ақшалай қаражат және қаражат жиынтығы


395,775

490,311

1   2   3   4   5   6   7


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет