«гнпф» жинақтаушы зейнетақЫ Қоры» АҚ Қаржылық есеп беружүктеу 0.69 Mb.
бет3/7
Дата23.02.2016
өлшемі0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Зейнетақы міндеттемелері

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызмет етіп келе жатқан зейнетақымен қамсыздандыру жүйесі қызметкердің ағымдағы жалпы төлемінен пайыз ретінде жұмыс берушінің ағымдағы жарналар есебі қарастырылады. Зейнетақы жарналарын ұстау қызметкердің кіріс төлемін жүргізген кезеңде жүргізіледі. Зейнетке шыққан кезде барлық зейнетақы төлемдері қызметкер таңдаған зейнетақы қорлары арқылы жүргізіледі. Қор Қазақстан Республикасының мемлекеттік зейнетақы жүйесіне қатысудан өзге, зейнетақымен қамсыздандырудың қосымша тәсімі жоқ. Бұдан өзге, Қордың зейнетке шыққаннан кейін қызметкерге көрсететін жеңілдіктері немесе өзге елеулі көрсетілетін жеңілдіктері жоқ.


Кірістерді және шығыстарды мойындау

Пайыздық кірістер және шығыстар есептеу қағидалары бойынша бейнеленеді және тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі бойынша есептеледі. Тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі – бұл қаржылық активтердің немесе қаржылық міндеттемелердің (немесе қаржылық активтер топтамасы/қаржылық міндеттемелер топтамасы) амортизировандалған құнын есептейтін, сондай-ақ пайыздық кірістерді немесе пайыздық шығыстарды тиісті кезеңге жатқызатын әдіс. Тиімді пайыздық мөлшерлеме – бұл пайыздық мөлшерлеме, оның көмегімен күтілетін болашақ төлемдер немесе ақшалай қаражаттар түсімі қаржылық активтердің немесе қаржылық міндеттемелердің таза ағымдағы құнына өткізіледі.

Бұл ретте дисконттау қаржылық құралдар өмірінің болжанған мерзімі кезеңіне жүргізіледі.

Егер қаржылық құралдар немесе бір тектес қаржылық активтер топтамасы құнсыздану нәтижесінде есептен шығарылған (жартылай есеп шығарылса) болса, пайыздық кіріс құнсынданудан болған шығындарды есептеу мақсаты үшін болашақ ақшалай түсімдерді дисконттау үшін пайдаланылатын пайыздық мөлшерлемелерді есепке ала отырып анықталады.

Пайыздық кірістер бағалы қағаздарға жұмсалғаннан болған пайыздық кірістерді өзіне қосады. Басқа кірістер тиісті мәмілелерді қорытындылау жөніндегі пайдалар мен кірістер туралы есепте көрсетіледі. Комиссиялық кірістер/шығыстар есептеу әдісі негізінде бейнеленеді.
Шетелдік валютада қайта есептеу әдісі

Шетілдік валюталарда көрсетілген ақшалай активтер мен міндеттемелер есеп беру күнінде тиісті айырбас бағамы бойынша теңгеде қайта есептеледі. Шетел валюталарындағы операциялар операция күніндегі бағам бойынша бейнеленеді. Осындай қайта есептеуден болған пайдалар мен шығындар шетелдік валюталармен болған операция жөніндегі таза пайдаға қосылады.


Айырбас бағамы

Төменде қаржылық есеп беруді жасау кезде жыл соңында Қордың пайдаланған айырбас бағамдары келтірілді:


2007 жылғы

31 желтоқсан

2006 жылғы

31 желтоқсан

Теңге/АҚШ долл.

120.30

127.00

Теңге/Еуро

177.17

167.12


Қаржылық активтер және міндеттемелерді есепке алу

Қаржылық активтер және міндеттемелер есепке алынып, сальдоланған сомада көрсетіледі, Қор заңды бекітілген құқығы болған кезде баланста танылған сомаларды есепке алуды жүзеге асырады және сальдоланған сома бойынша есепке алуды көздейді немесе жүргізеді немесе активтерді іске асырады және міндеттемелерді бір уақытта орындайды. Қаржылық активтерді өткізген жағдайда ол есептен шығарылған секелді сыныпталмайды, Қор бұл операцияларды өткізілген активтер мен оған тиісті міндеттемелерді есептен шығару ретінде танымайды.Жаңа стандарттарды қолдану

Қор ағымдағы жылы өз операцияларына тиісті және 2007 жылғы 1 қаңтардан бастап басталатын кезеңде қаржылық есеп беруді жасау кезде күшіне енетін ҚЕХСК және ҚЕХСБК бекітілген барлық жаңа және өзгертілген стандарттарды және түсіндірмелерді пайдаланды. Жаңа және өзгертілген стандарттар және түсіндірмелер Қордың есептік саясатындағы өзгертулерге алып келген жоқ, ол «Қаржылық құралдар: ақпараттар жазылымы» ҚЕХС 7 (бұдан әрі «ҚЕХС 7») тиімді қолданылуын қоспағанда, ағымдағы және өткен жылдардың деректерін бейнелеу үшін пайдаланылды.

ҚЕХС 7 2007 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енді және 2007 жылғы қаңтардан бастап және кейінірек басталатын жылдық кезең үшін іс әрекет етеді. ҚЕХС 7 қаржылық құралдар туралы ақпараттарды ашу жөніндегі жаңа талаптарды және ұсыныстарды белгілейді. ҚЕХС 7 қолдану осы шоғырландырылған қаржылық есеп берудің мақсаты үшін Қордың қаржылық құралдарын сыныптауға және бағалауға ықпалын тигізбеді. Қаржылық есеп беруде есептік кезең және салыстыру үшін берілген кезең үшін ҚЕХС 7 талап еткен қосымша жазылымдар берілді.

Қор қабылданып, бірақ күшіне енбейтін басқа жаңа стандарттарды болжайды және түсіндірме Қордың қаржылық есеп беруіне елеулі ықпалын тизізбейді.
  1. ТАЗА КОМИССИЯЛЫҚ КІРІС2007 ж. 31 желтоқсанда аяқталатын жыл

2006 ж. 31 желтоқсанда аяқталатын жыл

Зейнетақы активтер есебінен инвестициялық қызметтерден комиссиялық кіріс

2,142,238


2,700,336Зейнетақы активтер есебінен комиссиялық кіріс

952,984

758,431

Комиссиялық кіріс жиынтығы


3,095,222


3,458,767

  1. ПАЙЫЗДЫҚ КІРІС2007 ж. 31 желтоқсанда аяқталатын жыл

2006 ж. 31 желтоқсанда аяқталатын жыл

Сатуға арналған қолда бар инвестиция бойынша пайыздар

753,754

47,740


Банктердегі қаржы бойынша пайыздар

68,940

76,644

Кері РЕПО операциялары бойынша пайыздар

27,709

1,607

Пайыздық кіріс жиынтығы


270,403125,991


  1. ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ШЫҒЫСТАР2007 ж. 31 желтоқсанда аяқталатын жыл

2006 ж. 31 желтоқсанда аяқталатын жыл

Еңбек жалақысы және бонустар

566,141

372,593

Әлеуметтік салықтар

72,046

48,383

638,187


420,976  1. ЖАЛПЫ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ШЫҒЫСТАР
2007 ж. 31 желтоқсанда аяқталатын жыл

2006 ж. 31 желтоқсанда аяқталатын жыл

Банктік комиссия

96,236

79,276

Маркетинг және жарнама

79,466

32,757

Байланыс қызметтері

75,216

60,144

Салымшыларды хабарландыру

70,005

38,738

Жалдау

64,516

59,222

Кеңсені ұстауға шығыс

24,240

13,202

Пайдаланылмаған еңбек демалыс резерві

23,233

13,218

Кәсіби қызметтер

21,934

18,804

Жөндеу және техқызмет ету

18,570

14,563

«Рейтерс» қызметтері

17,949

17,739

Іссапар шығыстары

8,495

5,320

Пошта қызметтері

8,277

5,792

Коммуналды қызметтер

8,109

14,377

Бағдарламалық қымсыздандыруды қолдау қызметтері

7,678

17,331


Күзет шығыстары

7,420

6,588

Консультациялық қызметтер

6,331

1,299

Сақтандыру бойынша шығыстар

5,013

808

Салықтар, табыс салығынан өзге

3,965

3,500

Мемлекеттік зейнетақы төлеу орталығы төлемі

2,605

5,794

Басқалар

51,994

41,568

Жалпы және әкімшілік шығыстар жиынтығы

601,245

450,130
  1. ТАБЫС САЛЫҒЫ

Қор Қазақстан Республикасының салық заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылатын салықтық есеп мәліметтері негізінде салық жөніндегі есеп айырысуларды жасайды, ол Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарынан өзгешеленеді. 2007 және 2006 ж.ж. 31 желтоқсанда аяқталатын жылдар ішінде заңды тұлғаға арналған табыс салығы мөлшері 30% құрады.

Осыған байланысты шығыстардың бірқатар түрлері толық салық салу үшін ескерілмейді, сондай-ақ Қорда салық салынбайтын табыс салығы болғандықтан анықталған тұрақты салықтық айырмашылықтар пайда болып тұрады.

Кейінге қалдырылған салық қаржылық есеп беру мақсатында активтер мен міндеттемелердің есептің құнының және салық салу мақсатында анықталатын соманың арасындағы уақытша айырмашылықтан таза салықтық әсер бейнеленеді. 2007 және 2006 ж.ж. 31 желтоқсанда бар уақытша айырмашылықтар кірістер мен шығыстарды есептеудің түрлі әдістерімен, сондай-ақ бірнеше активтердің есептік құнымен байланысты.

2006 және 2005 ж.ж. 31 желтоқсандағы жағдайлар бойынша уақыта айырмашылықтар мынадай үлгіде берілді:


2007 ж. 31 желтоқсан

2006 ж. 31 желтоқсан

Кейінге қалдырылған активтер:

Негізгі қаражат және материалдық емес активтер

15,508

6,620

Пайдаланылмаған еңбек дамалыс қоры

3,072

3,695

Кейінгі қалдырылған салықтық активтер жиынтығы


18,580


10,585

Таза кейінге қалдырылған салықтық активтер

18,580

10,5852007 ж. 31 желтоқсанда аяқталатын жыл

2006 ж. 31 желтоқсанда аяқталатын жыл

Салық салынғанға дейінгі пайда

2,015,175

2,634,947

Белгіленген мөлшер (30%) салығы

604,553

790,484

Кейінге қалдырылған табыс салығы бойынша танылмаған талап сомасындағы өзгерту

-

(15,278)


Тұрақты айырмашылықтан салық әсері

(25,638)

8,530

Табыс салығы жөніндегі шығыс

578,915

783,736

Табыс салығы жөніндегі ағымдағы шығыстар

586,910

786,212

Кейінге қалдырылған салық активтеріндегі өзгерту

(7,995)

(2,476)

Табыс салығы жөніндегі шығыс

578,915

783,736
  1. АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТ ЖӘНЕ ОНЫҢ БАЛАМАЛАРЫ2007 ж. 31 желтоқсан

2006 ж. 31 желтоқсан

«Казкомерцбанк» АҚ ағымдағы шот теңгеде

60,830

5,932

«Банк Тұран Әлем» АҚ ағымдағы шот теңгеде

991

333

Кассадағы ақшалай қаражат

98

201
61,919

6,466

  1. БАНКТЕРДЕГІ ҚАРАЖАТПайыздық мөлшерлеме %

Өтеу күні

2007 жылғы 31 желтоқсан

Пайыздық мөлшерлеме %

Өтеу күні

2006 жылғы 31 желтоқсан

«Евразийский Банк» АҚ

10.1-10.5

23/01/08-

13/06/08


375,443

10

13/06/07

100,500

«Казкомерцбанк» АҚ

8.6

16/01/08

325,011

-«КазИнвестБанк» АҚ

12.5

17/05/08

101,849

11.5

22/02/07

100,664

Банктердегі қаражат жиынтығы

802,303
201,164

Банктердегі қаражат құрамына жинақтаушы пайыздық кірістер қосылды, ол 2007 және 2006 ж.ж. 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 52,303 мың теңгені және 1,164 мың теңгені құрады.  1. САТУҒА АРНАЛҒАН ҚОЛДА БАР ИНВЕСТИЦИЯ2007 ж. 31 желтоқсан

2006 ж. 31 желтоқсан
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ноталары

3,615,858

2,290,803
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің облигациялары

717,652


-

«Қазақстанның Қор Биржасы» АҚ акциялары

2,200

2,200
Сатуға арналған қолда бар инвестициялық бағалы қағаздар жиынтығы

4,335,710


2,293,003


2007 ж. 31 желтоқсан


2006 ж. 31 желтоқсан
Атаулыға пайыздық мөлшерлеме %

Өтеу мерзімі

Атаулыға пайыздық мөлшерлеме %

Өтеу мерзімі

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ноталары

5,5%-7.5%04/08/2008-

10/08/2008


4.45%-4.84%04/01/2007-

25/01/2007Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің облигациялары

8.98%


13/08/2008-


-

  1. АЛУҒА ЕСЕПТЕЛГЕН КОМИССИЯЛЫҚ КІРІСТЕР

2007 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша алуға комиссиялық кіріс инвестициялық кірістен жылдық 15% және зейнетақы активтерінен 0.0475% құрады (2006: 15% және 0.0475%).
2007 ж. 31 желтоқсан

2006 ж. 31 желтоқсан

Инвестициялық кірістен есептелген комиссия

311,635

1,365,170

Зейнетақы активтерінен есептелген комиссия

89,252

69,331400,887

1,434501
1   2   3   4   5   6   7


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет