«гнпф» жинақтаушы зейнетақЫ Қоры» АҚ Қаржылық есеп беружүктеу 0.69 Mb.
бет1/7
Дата23.02.2016
өлшемі0.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
«ГНПФ» ЖИНАҚТАУШЫ

ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АҚ

Қаржылық есеп беру

2007 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін


және тәуелсіз аудиторлар есебі

«ГНПФ» ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
МАЗМҰНЫ
Беті

ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП БЕРУЛЕРДІ ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ БЕКІТУГЕ АРНАЛҒАН ЖАУАПКЕРШІЛІК ТУРАЛЫ БАСШЫЛЫҚТЫҢ РАСТАУЫ

1


ТӘУЕЛСІЗ АУДИТОРЛАР ЕСЕБІ

2-3


ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП БЕРУ

2007 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛАТЫН ЖЫЛ ҮШІН

Пайда және шығындар туралы есеп

4


Бухгалтерлік баланс

5


Капиталдағы өзгертулер туралы есеп

6


Ақшалай қаражаттардың қозғалысы туралы есеп

7


Қаржылық есеп беруге ескертпе

8-29


«ГНПФ» ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП БЕРУЛЕРДІ ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ БЕКІТУГЕ АРНАЛҒАН ЖАУАПКЕРШІЛІК ТУРАЛЫ БАСШЫЛЫҚТЫҢ РАСТАУЫ

2007 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛАТЫН ЖЫЛ ҮШІН

Төменде көрсетілген өтініш «ГНПФ» Жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Қор») қаржылық есеп беруі жайындағы аудиторлар мен басшылықтың жауапкершілігін шектеу мақсатымен жасалған тәуелсіз аудиторлар есебінің 2-3 беттерінде берілген аудиторлардың міндеттемелерін сипаттай отырып қаралуы тиіс.


Қор басшылығы 2007 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қордың қаржылық жағдайының барлық маңызды аспектілерінде шынайы шағылыстыратын қаржылық есеп берулерін, сондай-ақ, Қаржылық есеп берудің халықаралық стандартына («ҚЕХС») сәйкес оның қызметтерінің және осы күнде аяқталатын жыл үшін капиталындағы ақшалай қаражат қозғалысын және өзгерту нәтижелерін әзірлеуге жауапты.
Қаржылық есептілікті әзірлеу кезде басшылық мыналарға жауапкершілік алады:

  • Бухгалтерлік есептің тиісті қағидаларын таңдау және оларды жүйелі қолдану;

  • дәлелді бағалаулар мен есептерді қолдану;

  • ҚЕХС талаптарын сақтау, немесе ҚЕХС барлық маңызды ауытқуларды қаржылық есеп берудің ескертпелеріне жазу;

  • рұқсат ету нәтижесінде қаржылық есеп беруді әзірлеу.

Басшылық мынадай жауапкершіліктерді де алады:  • Қордың барлық құрылымдық бөлімшелеріндегі тиімді және сенімді ішкі бақылау жүйесінің қызмет етуін әзірлеу, ендіру және қамтамасыз ету;

  • Қордың қаржылық жағдайы туралы ақпараттың дәлдігін лайықты деңгеймен әзірлеуге және ҚЕХС талаптарымен қаржылық есеп берудің сәйкестігін қамтамасыз етуге кез-келген сәтте мүмкіндік беретін бухгалтерлік есеп жүйесін ұйымдастыру және енгізу;

  • Қазақстан Республикасының заңнамасына және бухгалтерлік есеп стандартына сәйкес бухгалтерлік есеп жүргізу;

  • Қор активтерін қорғау үшін өз құзіреті шегінде шара қабылдау;

  • алаяқтық фактілерді және басқа қиянатшылықтарды анықтау және қақпайлау.

2007 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жылға арналған осы қаржылық есеп беру Қор басшылығымен 2008 жылғы 18 наурызда бекітілді.Банк басшылығы атынан:
__________________________ _______________________

Секенов А.С. Еспенбетова Р.А.

Басқарма Төрағасы Бас бухгалтер
2008 жылғы 18 наурыз 2008 жылғы 18 наурыз

Алматы қаласы Алматы қаласыТӘУЕЛСІЗ АУДИТОРЛАР ЕСЕБІ
«ГНПФ» Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ Акционерлері мен Директорлар кеңесіне

Біз, «ГНПФ» жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ (бұдан әрі - «Қор») 2007 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша бухгалтерлік баланстан және көрсетілген датада аяқталатын жыл үшін пайда мен залал, ақшалай қаражат қозғалысынан және капиталдағы өзгертулер туралы тиісті есептерден және есеп саясатының негізгі ережелерінің қысқаша мазмұнынан және басқа түсініктеме беруші ескертпелерден тұратын Қордың беріліп отырған қаржылық есептілігіне аудит жүргіздік. «ГНПФ» Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ 2006 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша бухгалтерлік баланстан және көрсетілген датада аяқталатын жыл үшін пайда мен залал, ақшалай қаражат қозғалысынан және капиталдағы өзгертулер туралы тиісті есептерден және есеп саясатының негізгі ережелерінің қысқаша мазмұнынан және басқа түсініктеме беруші ескертпелерден тұратын Қордың қаржылық есептілігіне басқа аудитор аудит жүргізілген және 2007 жылғы 20 ақпанда бекітілген, сондай-ақ, сөзсіз оң қорытынды білдірген.


Басшылықтың қаржылықты есептілікті дайындауға жауапкершілігі
Аталған қаржылық есептіліктің Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес дайындалуына және шынайы ұсынылуына Қор басшылығы жауап береді. Аталған жауапкершілік алақол әрекеттердің немесе қателердің салдарынан орын алатын ерекше бұрмалаушылықтарға жол бермейтін, қаржылық есептілікті дайындауға және оны шынайы ұсынуға қажетті ішкі бақылау жүйесін әзірлеуден, енгізуден және қолдаудан; керекті есеп саясатын таңдаудан және оны қолданысқа енгізуден; тікелей жағдайларға қатысты қолданылатын негізделген бағамдарды пайдаланудан тұрады.
Аудитордың жауапкершілігі
Біздің міндетіміз өзіміз жүргізген аудиттің негізінде көзделген қаржылық есептемесі туралы пікірімізді білдіруде топтасады. Біз аудитті Аудиттің халықаралық стандарттарына сай жүргіздік. Аталған стандарттар қолданыстағы этикалық нормаларды сақтауды, сондай-ақ аудитті қаржылық есептілікте ерекше бұрмалаушылықтар орын алмағанына көз жеткізерліктей сапада жүргізуді талап етеді.
Аудит қаржылық есептілікте мазмұндалған есептік көрсеткіштер мен ашып көрсетулерді растайтын аудиторлық дәлелдемелерді алуға бағытталған рәсімдерді жүргізуден тұрады. Рәсімдерді таңдау алақол әрекеттердің немесе қателердің салдарынан орын алатын ерекше бұрмалаушылықтар тәуекелдігін бағалауға негізделетін біздің пікіріміздің мәні болып табылады. Аталған тәуекелдікті бағалау барысында аудитор қаржылық есептілікті дайындауды және оны шынайы ұсынуды қамтамасыз ететін ішкі бақылау жүйесін есепке алады. Аталған бағам ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы пікірді білдіру мақсатында емес, керісінше тиісті аудиторлық рәсімдерді таңдау мақсатында жүргізіледі. Аудит сонымен қатар пайдаланылған бухгалтерлік қағидаттардың дұрыстығына және басшылық есептеп көрсеткен бағам көрсеткіштерінің негізділігіне баға беруге, сондай-ақ тұтастай алғандағы қаржылық есептілікке баға беруден тұрады.
Біз аудит жүргізу барысында алынған дәлелдемелер аталған қаржылық есептілік туралы пікір қалыптастыру үшін жеткілікті негіздеме береді деп ойлаймыз.


Пікір
Біздің ойымызша бірге тіркеліп отырған қаржылық есептілік 2007 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша «ГНПФ» Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ барлық қаржылық ережелерін, сондай-ақ, таза зейнетақы активтеріндегі өзгерістерді және аталған датада аяқталатын жылдағы ақша қозғалысын Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес шынайы мазмұндайды.
Ғалымжан Хасенов

Тапсырма жөніндегі серіктес

Қоғамдық тәжірибе бойынша Сертификат СР3357, АҚШ
«Делойт» ЖШС

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің

2006 жылғы 13 қыркүйекте берген, МФЮ типті,

№ 0000015 Қазақстан Республикасында аудиторлық

қызметтерді жүзеге асыруға арналған мемлекеттік лицензия
Нұрлан Бекенов

«Делойт» ЖШС

Бас директор
2008 жылғы 18 наурыз

Алматы қаласы«ГНПФ» ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

ПАЙДА ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ ЕСЕП

2007 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛАТЫН ЖЫЛ ҮШІН

(қазақстанның мың теңгесімен)Ескертпе

2007 ж. 31 желтоқсанда аяқталатын жыл

2006 ж. 31 желтоқсанда аяқталатын жыл


Комиссиялық кіріс

4

3,095,222

3,458,767

Пайыздық кіріс

5

270,403

125,991

Сатуға арналған қолда бар инвестициядан таза іске асырылған (шығын)/пайда(1,809)

(2,154)


Шетел валюталарымен операциялар бойынша таза шығын(14)

(5,298)


Басқа шығын
(533)

10,487

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ КІРІСТЕР3,363,269


3,587,793

Қызметкерлерге арналған шығыстар


6

(638,187)

(420,976)Жалпы және әкімшілік шығыстар

7

(601,245)

(450,130)

Тозу және амортизация
(108,662)

(81,740)

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ШЫҒЫСТАР(1,348,094)


(952,846)

САЛЫҚ САЛУҒА ДЕЙІНГІ ПАЙДА

2,015,175


2,634,947


Табыс салығы бойынша шығыс


8(578,915)


(783,736)

ТАЗА ПАЙДА1,436,260


1,851,211


Банк басшылығы атынан:
__________________________ _______________________

Секенов А.С. Еспенбетова Р.А.

Басқарма Төрағасы Бас бухгалтер
2008 жылғы 18 наурыз 2008 жылғы 18 наурыз

Алматы қ Алматы қ

8-29 беттердегі ескертулер осы қаржылық есеп берудің ажырамас бөлігі болып табылады. Тәуелсіз аудиторлардың есебі 2-3 беттерде берілген.

«ГНПФ» ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНС

2007 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛАТЫН ЖЫЛ ҮШІН

(қазақстанның мың теңгесімен)
АКТИВТЕРЕскертпе

2007 ж. 31 желтоқсан

2006 ж. 31 желтоқсан


Ақшалай қаражат және оның баламалары

9

61,919

6,466

Банктердегі қаражат

10

802,303

201,164

Сатуға арналған қолда бар инвестиция

11

4,335,710

2,293,003

Алуға есептелген комиссиялық кіріс

12

400,887

1,434,501

Салық бойынша алдын-ала төлем
125,949

-

Негізгі қаражаттар және материалдық емес активтер

13

163,938

189,808


Мерзімі ұзартылған салықтық активтер

8

18,580

10,585

Басқа активтер

14

218,600

49,444

АКТИВТЕР ЖИЫНТЫҒЫ6,127,886


4,184,971


МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ КАПИТАЛ


МІНДЕТТЕМЕЛЕР:


Төлемге салықтар
38,303

60,472

Басқа міндеттемелер

15

50,681

41,952

Міндеттемелер жиынтығы88,984


102,424

КАПИТАЛ:Жарғылық капитал

16

1,012,771

500,000

Резервтік капитал
481,473

841,473

Сатуға арналған қолда бар инвестицияны қайта бағалау қоры7,552

228


Таратылмаған пайда
4,177,106

2,740,846

Капитал жиынтығы6,038,902


4,082,547

МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ КАПИТАЛ ЖИЫНТЫҒЫ


6,127,886


4,184,971


Банк басшылығы атынан:
__________________________ _______________________

Секенов А.С. Еспенбетова Р.А.

Басқарма Төрағасы Бас бухгалтер
2008 жылғы 18 наурыз 2008 жылғы 18 наурыз

Алматы қ Алматы қ

8-29 беттердегі ескертулер осы қаржылық есеп берудің ажырамас бөлігі болып табылады. Тәуелсіз аудиторлардың есебі 2-3 беттерде берілген.

«ГНПФ» ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРТУЛЕР ТУРАЛЫ ЕСЕП

2007 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛАТЫН ЖЫЛ ҮШІН

(қазақстанның мың теңгесімен)
Ескертпе

Жарғылық капитал

Резервтік капитал

Сатуға арналған қолда бар инвестицияны қайта бағалау қоры

Таратылмаған пайда

Капитал жиынтығы

2005 ж. 31 желтоқсан

16

500,000

841,473

(111)

889,635

2,230,997

Сатуға арналған қолда бар инвестицияны қайта бағалаудан іске асырылмаған пайда
-

-

339

-

339

Таза пайда
-

-

-

1,851,211

1,851,211

2006 ж. 31 желтоқсан


16

500,000

841,473

228

2,740,846


4,082,547


Жай акцияларды шағару есебінен жарғылық капиталдың ұлғаюы


512,771

-

-

-

512,771

Сатуға арналған қолда бар инвестицияны қайта бағалаудан іске асырылмаған пайда
-

-

7,324

-

7,324

Таза пайда

1,436,260

1,436,260

2007 ж. 31 желтоқсан

16

1,012,771

841,473

7,552

4,177,106

6,038,902
  1   2   3   4   5   6   7


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет