Лекция: 30 сағат Практикалық семинар: 15 сағат СӨЖ: 45 сағат обсөЖ: 45 сағат Барлық сағат саны: 135 сағатжүктеу 1.95 Mb.
бет10/11
Дата17.06.2016
өлшемі1.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Қолданылатын әдебиеттер тізімі.

Негізгі:

 1. Анастази А., УрбинаС. Психологичекое тестирование. СПб, Питер, 2001.

 2. Годфруа Дж. Что такое психология? В 2-х томах. М, 2001.

 3. Дружинин В.Н. Эксприментальная психология. М., 2001.

 4. Гайда В.К., Захаров В.П. Психологическое тестирование. М, МГУ, 1982.

 5. Готтсдонкер Р. Основы психологического эксперимента. М, МГУ, 1982.

 6. Дюк В.А. Компьютерная психодиагностика, СПб, Братство, 1994.

Қосымша:

 1. Налимов В.В. Теория экспеимента. М, 2002.

 2. Закс Л. Статистическое оценивание. М, Статистика, 1976.

 3. Паповян С.С. Математичекие методы в социальной психологии. М, 1983.

 4. Хармон Г. Современный факторный анализ. М, 1972.

 5. Шмелов А.Г. Введение в экспериментальную психосемантику. М, 1983.

 6. Кумеков Л.В. Психологическое исследование. СПб, Наука, 1984.

 7. Адлер Ю.П. Предпланирование экспеимента. М, 1978.

14. Р.С.Немов Психология В 3х т.М, 2000.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Сырдария” университетіГуманитарлық білім ” факультеті

Педагогика және психология” кафедрасы
Эксперименталды психология” пәні бойынша

050103 – “Педагогика және психология” мамандығының

студенттері үшін

Бақылау түрлері

А) Тестілік сауалнамалар
Б) Жазбаша бақылау жұмыстары

Жетісай 2007 ж
Эксперименталды психология” пәні бойынша тест сұрақтары


 1. Экспримент ұғымы қай тілден енген

А. Латын;

В. Қазақ;

С. Өзбек;

Д. Ағылшын;

Е. Парсы;


 1. Эксперимент сөзі латын тілінен аударғанда ...

А. Тәжірибе, сынау, бақылау;

В. Психика;

С. Характериология

Д. Күйзеліс;

Е. Барлық жауап дұрыс;


 1. Іс -әрекеттің эксперименттік психологиясын қарастыратын психология саласы ...

А. Эксперименталды психология;

В. Жалпы психология;

С. Психологияның теориялық мәселелері;

Д. Психологияның эмпирикалық білімі;

Е. Дұрыс жауап жоқ;


 1. Эксперименттік психология қарастыратын мәселелер ...

А. Барлық жауап дұрыс;

В. Психологияның теориялық және эмпирикалық білімі;

С. Психологиялық эксперименттің өзіне тән ерекшеліктері;

Д. Іс-әрекеттің эксперименттік психологиясы;

Е. Іс-әрекеттің табиғи және жасанды түрлері туралы мәселер;


 1. Эксперименттік психологияның қарастыратын мәселелері ...

А. Барлық жауап дұрыс;

В. Жеке адам санасының эксперименттік психологиясын;

С. Ғылыми мәселенің ерекшеліктерін;

Д. Психологиялық эксперименттің психологиялық заңдылықтарын;

Е. Экспериментатор мен зертелінушінің жеке басын және олардың эксперимент кезіндегі іс-әрекетін;


 1. Эксперименттік психологияның зертеу мәселелері ...

А. Барлық жауап дұрыс;

В. Эксперименттік зерттеуді ұйымдастыру мен өткізу процедураларын;

С. Адамға зерттеуді жүргізудің этикалық талаптарын;

Д. Эксперименттік және эксперименттік емес жоспарларды және корреляциялық зертеуді;

Е. Эксперименттік зерттеулерді жоспарлаудың тиімді жолдарын;


 1. Эксперименттік психологияның зерттеу мәселелері ...

А. Барлық жауап дұрыс емес;

В. психологиялық білімдерді үйрету;

С. психологиялық түсінікті меңгерту;

Д. жекелік психологиялық құндылықтарды меңгеру;

Е. өзін-өзі танудағы бірінші қадам -өзіндік психологиялық түсінік;


 1. Эксперименттік психологияның зерттеу мәселелері:

А. Барлық жауап дұрыс емес;

В. Жекелік айырмашылықтарды анықтау;

С. Саяси көзқарастарын қалыптастыру;

Д. Философиялық бағытқа шақыру;

Е. Барлық жауап дұрыс;


 1. Алғашқы адамзатты зерттеу мәселесі қай елден шықты ...

А. Қытай;

В. Жапония;

С. Америка;

Д. Қазақстан;

Е. Қырғыз елі;


 1. Зерттеу туралы алғашқы ойлар ...

А. Ежелден келе жатыр;

В. ХХ ғасырдың басында пайда болды;

С. ХХІ ғасыр жаңалығы;

Д. А.С.Пушкин енгізді;

Е. Барлық жауап дұрыс;


 1. Адамның дене жетілуі, ойлау және талдау өнерін бағалау ретінде қолданған

А. Ежелгі Греция;

В. Америка;

С. Франция;

Д. Қазақ;

Е. Италия;


 1. Эксперименттік психологиядағы Платонның зерттеуі ...

А. Әскери қабілеттер;

В. Иттерді зерттеуі;

С. Ақыл-ойды зерттеуі;

Д. Барлық жауап дұрыс;

Е. Дұрыс жауап жоқ;


 1. Ең алғаш рет адамның әскери қабілеттіліктерін зерттеген ...

А. Платон;

В. Аристотель;

С. А.С.Пушкин;

Д. И.С.Павлов;

Е. Барлық жауап дұрыс
14. Б.э.д. ІVғ. өмір сүрген Аристотель философ әрі ...

А. Табиғатты зерттеуші болған;

В. Социолог болған;

С. Физик болған;

Д. Дін адамы болған;

Е. Барлық жауап дұрыс;

15. ХVІІғ. өмір сүрген Ф.Бэкон Англияда эмпиризм ғылымының нәтижелі әдістеріне тәжірибе жасау арқылы ғылымының методологиясына ...

А. Жаңа идеялар енгізді;

В. Барлық жауап дұрыс;

С. Негізін қалады;

Д. Эксперимент жасады;

Е. Барлық жауап дұрыс емес;

16. Алғаш рет адам санасының пайда болу жағдайына тәжірибе жасаған ...

А. Гоббс Локк;

В. Вебер;

С. Фехнер;

Д. Аристотель;

Е. Гальтон;

17. Теория мен тәжірибені өзара байланыстырушы ...

А.Декарт;

В. Вебер;

С. Фехнер;

Д. Аристотель;

Е. Гальтон;

18. Эксперименталды психология пәнінің мақсаты ...

А. Эксперименталды ғылым зерттеулер жүргізуді үйрету;

В. Өзіндік көзқарасын қалыптастыру;

С. Әр бір адамның психикасына әсер ету;

Д. Жекелік айырмашылықтарын анықтау;

Е. Саяси көзқарасын қалыптастыру;

19. Адам психологиясы, әрекеті санасына байланысты мәселелерді жалпы талап бойынша шешуде қодданылатын жалпы ғылыми бағыт ...

А. Теориялық білім;

В. Наным;

С. Сенім;

Д. Қоданбалы білім;

Е. Барлық жауап дұрыс;

20. Адамның іс-әрекетін жетілдіруде, оның әрекетін жақсартуға, психологиялық дамуын жоғарылатуға, практикалық – кеңестік сипаттама жасауға байланысты практикалық міндеттерді ғылыми негізде қою және шешу ...

А. Қолданбалы сала;

В. Теориялық білім;

С. Наным;

Д. Сенім;

Е. Барлық жауап дұрыс емес;

21. Эксперименталды психологияның адам іс-әрекетінің басқа салаларынан өзгешелігі ...

А. Барлық жауап дұрыс;

В. Мақсаты;

С. Құралдары;

Д. Мотивтері;

Е. Жағдайлары;

22. Ғылыми зерттеу мәселесінің актуалдылығы (көкейкестілігі) зерттеу үшін ...

А. Оны таңдауға негізгі аргумент болып табылады;

В. Қажеті жоқ;

С. Қажеттілігі шамалы;

Д. әдіс болып табылады;

Е. Барлық жауап дұрыс;

23. Ғылыми зерттеудің жаңашылдығы мәселенің өзіне қатысты емес ...

А. Ұсынылған шешімге қатысты сипаттама;

В. Сыртқы орта факторларына қатысты;

С. Әлеуметтік статусқа байланысты;

Д. Саяси реформалармен тығыз байланысты;

Е. Барлық жауап дұрыс;

24. Зерттеудің жаңашылдығы мәселені ... нәтижесінде құрылады.

А. Барлық жауап дұрыс;

В. Шешуге талпыну;

С. Тексеруді кең және

Д. Үйренудің

25. .... - мәселенің шешімі қаншалықты шындықтағы іс-жағдайын жақсы, тиімді жаққа қарай өзгеретіндігімен анықталады.

А. Ғылыми зерттеудің практикалық мәні дегеніміз

В. Теориялық білім;

С. Психологиялық білім;

Д. Саяси пікір;

Е. Дұрыс жауап жоқ;

26. Эксперименталды психологияның негізін қалаған ...

А. Неміс ғалымы В.Вундт

В. Грек ойшылы Аристотель;

С. Философтар;

Д. Социологтар;

Е. Барлық жауап дұрыс;

27. Ең алғаш рет ақыл-ойды эксперименттік негізде зерттеген американ ғалымы ... болды.

А. Р.Кеттел;

В. Аристотель;

С. Крепелин;

Д. А.С.Пушкин;

Е. Р.С.Немов;

28. В.Вундтың психикалық құбылыстарды эксперимент әдістері арқылы зерттейтін физилогиялық лаборатория қай қалада ашылды?

А. Лейбцинг;

В. Москва;

С. Франция;

Д. Италия;

Е. Париж;

29. Шкала типтер қанша?

А. 4

В. 5


С. 6

Д. 8


Е. 9

30. Шкала типтері:

А. Барлық аталғандар,

В. Атаулы шкаласы;

С. Реттік шкала;

Д. Интервалдар шкаласы;

Е. Қатынастар шкаласы;

31. Шкалалар типтері не үшін қолданылады:

А. Алынған өлшемді өңдеу үшін;

В. Зерттеу үшін;

С. Тек тәжірибе жасауда;

Д. Эксперимент жүргізу үшін;

Е. Атаулар қою үшін;

32. Шкала терминіні қай тілден ендірілген:

А. Латын;

В. Парсы;

С. Ағылшын;

Д. Француз;

Е. Өзбек;


 1. Шкала термині қай тілден енген?

А. Дұрыс жауап жоқ;

В. қазақ;

С. парсы;

Д. Француз,

Е. Ағылшын;

34. Шкала типтері қанша?

А. Дұрыс жауап жоқ

В. 5


С. 2

Д. 1


Е. 6

35.Эксперимент қай тілден шыққан сөз?

А.Латын

В.Грек


С.Орыс

Д.Иран


Е.Қазақ

36.Эксперименталды психологияның міндеттері неше бөлімнен тұрады?

А.6

В.3


С.4

Д.5


Е.7

37.Мәселенің шешімі қаншалықтағы шындықтағы іс-жағдайын жақсы тиімді жаққа қарай өзгеретіндігімен анықталады-

А.Ғылыми зерттеудің практикалық мәні

В.Ғылым


С.Эксперименталды психология

Д.Иделды эксперимент

Е.Коррекциялық жоспар

38.Алғаш адамзатты зерттеу мәселесі қайда пайда болды?.

А.Қытай

В.Греция


С.Лейпциг

Д.Үндістан

Е.Египет

39.Эксперименттік зерттеудің алғашқы элементі кімнің зерттеулерінен басталды?

А.Платон

В.Аристотель

С.Вундт

Д. ЛазурскийЕ. Выготский

40. Адамзатты зерттеген Грекия өкілдері қай ғасырда өмір сүрді?

А.Б.з.д 4ғ

В.Б.з.д 5ғ

С.Б.з.д.7ғ

Д.Б.з.д 3ғ

Е.Б.з.д.8ғ

41. Қай ғалым өзінің оқытушысына өзі жеңіп алған аймақтардағы табиғатын,өсімдіктерін зерттеулі бұйырған?

А.Македонский

В.Бэкон


С.Вундт

Д.Платон

Е.Аристотель

42. Френсис Бэкон қай ғасырда өмір сүрді?

А.15

В.14


С.16

Д.17


Е.19

43. Эксперименталды психологияның негізін қалаған-

А.Вундт

В.МакедонскийС.Платон

Д.Аристотель

Е.Бэкон

44. В.Вундт қай жылы эксперименталды лаборотория ашты?А.1789ж

В.1889ж


С.1879ж.

Д.1989ж


Е.1883ж

45. Адам санасының пайда болу жағдайларына тәжірибе жүргізген ғалым-

А.Дж.Локк

В.Кэттел


С.Вундт

Д.Бэкон


Е.Платон

46. Қай жылы Кэттел Гальтонмен бірге адамдардың жеке даралық ерекшеліктерін анықтады?

А.1888ж

В.1879ж


С.1789ж

Д.1889ж


Е.1887ж

47. Қай ғалым зерттеулері қарапайым арифметикалық тапсырмаларды шешудегі зерттеулерге бағытталған?

А.Крепелин

В.Кэттел


С.Бэкон

Д.Дж.Локк

Е.Ланге

48. Елімізде эксперименталды психология курсы қай жылдардан бастап оқытыла бастады?А.70жж

В50жж


С.60жж

Д.80жж


Е.90жж

49. Эксперименттік зерттеу мәселеріне бірқатар жаңалықтар енгізген француз психологы-

А.А.Бине

В.Дж.Локк

С.Бэкон

Д.Кэттел


Е.Крепелин

50. Эксперименталды психологияның тарихы неше кезеңнен тұрады?

А.4

В.2


С.9

Д.5


Е.6

51. Эксперименталды психология курсы қай университетте Челпановтың лекцияларынан басталды?

А.Ресей Университеті

В.Москва Мемлекеттік Университеті

С.Новосибирск Университеті

Д.Петербург Университеті

Е.Челпанов Университеті А.

52. Қай жылы Челпанов эксперименталды психология жөнінде тұжырымдама айтты?

А.1909ж

В.1903ж


С.1905ж

Д.1888ж


Е.1879ж

53. Эксперименталды психология саласында зейін мен қабылдауға зеріттеу жүргізген ғалым?

А.Н.Ланге

В.Челпанов

С.Дж.Локк

Д.Павлов


Е.Крепелин

54. Қай жылы Биненің зерттеулер нәтижелері 1 дүниежүзілік конгресінде Париж қаласында талқыланды?

А.1889ж

В.1809ж


С.1879ж

Д.1909ж


Е.1789жж

55. 20ғ басында психологиялық лаборотория ұйымдастырған орыс психологы-

А.Челпанов

В.Кэттел


С.Бине

Д.Лазурский

Е.Выготский

56. Н.И.Кросногорский қандай жүйені зерттеді?

А.Балалардың жоғары жүйке қызметінің даму жолдары қызметін

В.Психологиялық лабороторияны

С.1-ші және 2-ші сигналдық жүйені

Д.Ойлау процесіне тәжірибе жасауды

Е.Зерттеу мен қабылдауды

57. Психикалық процесттердің пайда болу жылдамдығын өлшейтін-

А.Хроноскоп

В.Эстезиометр

С.Эрограф

Д.Аудиометр

Е.Тахистоскоп

58. Табиғи эксперимент әдісінің негізін қалаған-

А.Лазурский

В.Челпанов

С.Выготский

Д.Кэттел


Е.Бине

59. Тері түйсігінің сезгіштігін зерттейтін аспап-

А.Эстезиометр

В.Эрограф

С.Аудиометр

Д.Хроноскоп

Е.Тахистоскоп

60. Зерттеудің нормасы деген түсінікке кімнің тұжырымдамасы айтылады?

А.Т.Кунн

В.Иванов-Смоленский

С.Челпанов

Д.Кэттел

Е.Бине

61. Т.Кунн ғылымның қорын неше фазада көрсетті?А.2

В.5


С.4

Д.3


Е.7

62. Иванов-Смоленский қандай жүйелі қызметті зерттеді?

А.1-ші және 2-ші сигнал жүйелерінің қызметін

В.Психикалық лабороторияны

С.Ойлау процесіне тәжірибе жасады

Д.Зейін мен қабылдауға зерттеу жүргізді

Е.Балалардың жоғары жүйке қызметінің даму жолдары қызметін зерттеді

63. Ғылыми зерттеу процесі неше құрылымнан тұрады?

А.6

В.5


С.7

Д.8


Е.4

64. Ақыл-ойды эксперименттік негізде зерттеген ғалым-

А.Кэттел

В.Т.Кунн


С.Бине

Д.Иванов-Смоленский

Е.Лазурский

65. Ғылыми зерттеудің жолы немесе қандай да болмысты танудың тәсілі. А.Әдіс В.Ғылым

С.Эксперимент

Д. Ғылыми зерттеу

Е. Ғылым фазасы

66. Психалогияда әдістерді обективті және субективті тікей деп жіктеген ғалым.

А.Пирьов

В.Ананьев

С.Анри

Д. ПавловЕ.Македонсктй

67.Пирьов әдістерді неше топқа бөлді.

А.4

В5

С.3Д.6

Е.7


68.Ұзақ мерзімді әдіс деп-

А.Лангютидті

В.Салыстырмалы

С.Биохимиалық

Д.Генетикалық

Е. Комплексті;

69. Бақылау әдісі қай ғасырда қолданыла бастады?

А. 19 –20ғ

В.5-6ғ

С.18-19ғ


Д.19-21ғ

Е.15-20ғ


70. Арнайы жоспар бойынша жүргізілетін бақылау әдісінің түрі.

А. Жүйелі

В.Жалпы

С.ТанымалыД.Жүйелі емес

Е.Агрессивтілік

71. Бақылау әдісі этаптары-

А.5


В.6

С.7


Д. 8

Е. 9


72. Екі немесе бірнеше субьктінің арасында камуникативтік қарым-қатынас нәтижесінде жүзеге асатын әдіс-

А. Әңгімелесу

В. Бақылау

С. Архивтік

Д.Генетикалық

Е. Таңдамалы

73. Архивтик әдісте ең көп тараған әдіс-

А.Контент-анализ

В.Бакылау

С.Архивтік

Д.Генетикалык

Е.Тандамалы

74. Анкетаны орындауда канша уакыт белгленеді.

А.30-40


В.30-45

С.25-35


Д.35-45

Е.20-35


75. Жалпы ғылыми эмперикалық әдістерге нелер жатады

А.Бақылау,Эксперимент,өлшеу

В.Ойлау, зейін, эксперимент

С.Бақылау, ойлау,өлшеу

Д.Өлшеу, зейін, эксперимент

Е.Ойлау,зейін, өлшеу

76. Бірнеше ғылымның бірігіп бір мәселені шешу жолында жұмыс істеуін-

А.Пәнаралық зерттеу

В.Ғылыми зерттеу

С.Эксперимент әдісі

Д.Бақылау әдісі

Е.Эмпирикалық әдіс

77. Бақылаудын негізгі ерекшеліктері-

А.5


В.4

С.7


Д.6

Е.10


78. Қазіргі ғылымда барлық әдістер қалай бөлінеді.

А.Теоретикалық-эмперикалық

В.Гентикалық-эмперикалық

С.Эксперимент-интерпретациялық

Д.Эмперикалық-иртерпретациялық

Е.Әңгімелесу-аркета

79. Табиғи және қолдан тудырылған жағдайда өткізілетін әдіс.

А.Өлшеу


В.Анкета

С.Бақылау

Д.Таңдамалы

Е.Жүйелі


80. Зерттеу сипаты бойынша комплекс неше түрге бөлінеді.

А.4


В.5

С.8


Д.6

Е.7


81. Тест қай тілден шыққан сөз.

А.Ағылшын

В.Латын

С.Орыс


Д.Грек

Е.Иран


82. Қай жылы Гальтон антронометриялық зертхана ұйымдастырды.

А.1884ж


В.1886ж

С.1889ж


Д.1885ж

Е.1888ж


83. Психологиялық зерттеуде кеңінен қолданған әдіс

А.Жобалау

В.Сауал

С.ТапсырмаД.Анкета

Е.Эксперимент

84. Тест неше бөлімнен тұрады.

А.3


В.5

С.6


Д.4

Е.8


85.Психология ғылымының негізгі принциптері қай жылдары жүйеленді?

А.30ж.ж


В.40ж.ж

С.50ж.ж


Д.60ж.ж

Е.20ж.ж


86. Адам іс-әрекетінің ерекше түрі болып есептелінеді- ?

А.Ғылыми зерттеу

В.Ғылыми бағыт

С.Әдістер

Д.Зерттеулер

Е.Эксперимент

87. Психология ғылымының негізгі принциптері неше?

А.3


В.5

С.4


Д.6

Е.7


88.Детерменизм принципіне әдіснамалық маңызын көрсеткен ғалым-

А.Рубинштейн

В.Пиаже

С.СоломонД.Е. Суппес

Е.Кэмпбелл

89.Қай жылы француз психологы Бине инстинкті бағалайтын бірінші тест жасады?

А.1905


В.1990

С.1902


Д.1901

Е.1899


90. Әрбір теорияның негізгі комплекстері неше?

А.4


В.5

С.3


Д.6

Е.7


91. Комгнитивтік деисонанс теориясын тұжырымдаған ғалым?

А.Фестингер

В.Маслоу

С.Геккель

Д.Парсонс

Е.Рубиштейн

92. Әдістер әсер етуіне байланысты бөлінеді нешеге?

А.2


В.4

С.5


Д.3

Е.6


93. Сапалық теорияларға психологтар кімнің концепциясын қолданды?

А.Маслоу


В.Герсон

С.Левин


Д.Фестингер

Е.Раш


94. Полиметриялық зертханада әр түрлі уақытын және де басқа да сенсонаторлық қасиеттерінөлшеуден неше адам өткізілді?

А.9000


В.500

С.3000


Д.1000

Е.2500


95. Эмпирикалық негіздер неше топқа бөлінеді. А. 4

В. 5


С. 3

Д. 6


Е. 7

96. Теорияның иделды объектісін сипаттайды ...

А. Теориялық білімдер;

В. Базис;

С. Фактілер;

Д. Постулат;

Е. Теориялар;

97. Дедуктивті индуктивті негіздегі эмпирикалық негіздегі қағидлардан құралады?

А. Гипотетика;

В. Базис;

С. Постулат;

Д. Эмпирикалық әдіс;

Е. Тәжірибе;

98. Құрлымы бойынша теориялар нешеге бөлінед

А.3

В.4


С.5

Д.6


Е.7

99.Тесттің схоластикалық теориясын кім жасады?

А.Раш

В.РубеинштенС.Фестингер

Д.Маслоу


Е.Гипсон

100.Теориялар сапалары жағынан нешеге бөлінеді?

А.3

В.2


С.4

Д.6


Е.8

101. Қабылдаудың экологиялық концепциясын жатқызған ...

А.Раш

В.Маслоу


С.Гипсон

Д.Пияже


Е.Фестингер.

102. Ғылыми зеріттеу процесі неше құрылымға бөлінеді?

А.6

В.8


С.10

Д.12


Е.14

103. Психологтар аутотренингті жүргізу барысында неше жолдарды қарастырды?

А.4

В.10


С.5

Д.8


Е.12

104. Эксперименттік зерттеу мәселелеріне бірқатар жаңалықтар енгізген француз ғалымы?

А.Бине

В.Вундт


С.Геккель

Д.Персонс

Е.Маслоу

105. Кімде қандай нәрсе жетіспейтін болса,адамдар соны жетілдіруге немесе алуға тырысады-деген ғалым.

А.Бехтерев

В.Дальтон

С.Геккель

Д.Пияже


Е.Фрейд.

106. Ғылыми психологиялық зерттеулерге қабылдайтын талаптар саны?

А.4

В.5


С.3

Д.7


Е.8

107. Нақты жағдайды есепке алып зерттейтін....

А.Эксперимент

В.Бақылау

С.Архивтік

Д.Әңгімелесу

Е.Анкета

108. Құбылыстардың сырқы көрінісі мен олардың ішкі табиғаты арасындағы толық сәйкестікті таба білу нешеге бөлінеді?

А.1

В.5


С.4

Д.2


Е.3

109. Беографиялық әдіс қай жерде жүргізіледі?

А.Сыналушының өзі болмағанда

В.Зерттеу әдістерін салылыстырғанда

С. Сыналушы өзі жзған күйінде;

Д. Нақты жағдайда;

Е. Тек болған жағдайда;

110. Эксперимент жүргізуде экспериментатор ...

А. Белсенді болу керек;

В. Бағынушының ролін атқару;

С. Объективті болу;

Д. Субъективті болу;

Е. Адалдық;

111. Экспериментті экспериментатордың іс-әрекеті ненің моделіне сәйкес келеді?

А. Необихевиоризм;

В. Стимул;

С. Фигмалион;

Д. Биографиялық әдіс;

Е. Интеллект деңгейі;

112. Пигмалион эффектісінің авторы ...

А. Розенталь;

В. Гальтон;

С. Фрейдман;

Д. Пиаже;

Е. Бихтерев;

113. Экспериментте бақылаудың неше түрі бар?

А. 2

В. 3


С. 6

Д. 5


Е. 4

114. Экспериментатордың жеке басы немесе іс-әрекетіндегі мәселелер саны ...

А. 2

В. 3


С. 5

Д. 7


Е. 8

115. Экспериментатор әр түрлі бақылауды әр түрлі тіркеуге алады, әр түрлі баға береді деген ...

А. Розенталь;

В. Фрейдман;

С. Гальтон;

Д. Фигмалион;

Е. Бехтерев;

116. Американ психологтары эксперимент процедурасын қай ғасырдың 60 жылдары шықты

А. ХХ ғасыр

В. ХІХ ғасыр

С. ХХІ ғасыр

Д. ХІІ ғасыр

Е. ХІІІ ғасыр

117. Эксперименттің зерттеу обьектісі ...

А. Адам;

В. Мотивция;

С. Позиция;

Д. Идеалды сынаушы;

Е. Әлеуметтік статус;

118. Экспериментатор сыналушының іс-әрекетін сиапаттау үшін қанша жоспар қарады?

А. 3

В. 5


С. 6

Д. 8


Е. 9

119. Эксперименттің зерттеу пәні?

А. Адам психикасы;

В. Жануар психикасы;

С. Идеалды сыналушы;

Д. Позиция;

Е. Мотивация;

120. Белгілі таңбалық эксперимент құрылымы ...

А. 4

В. 6


С. 8

Д. 2


Е. 7

121. Психолдогияны әскери қызметті қолдану проблемасын шешіп беруді ұсынған ғалымдардың бірі ...

А. Торндайк;

В. Геккель;

С. Гальтон;

Д. Кеттел;

Е. Пиаже;

122. Адамның мінез-құлқына әсер ететін жан-жақты тәсілдердің бағдарламалардың әдістердің жиынтығы?

А. Психокоорекциялық әдіс;

В. Психологиялық көмек;

С. Псидиагностикалық әдіс;

Д. Мотивация;

Е. Позиция;

123. Аутотренингті жаттығудың пайда болуына үлес қосқан ғалым?

А. Шульц;

В. Розенталь;

С. Бехтереев;

Д. Кеттел;

Е. Фрейдман;

124. Психодиагоностикалық әдіс ...

А. Тест, бақылау, т.б

В. Тренинг;

С. Аутотренинг;

Д. Барлық жауап дұрыс;

Е. Дұрыс жауап жоқ;

125.Экспериментті сыналушының іс-әрекеті ретінде қарастырған ғалым-

А.Журовлев

В.Фридман

С.Кумбс

Д.КэмпбеллЕ.Гутман

126. Белгілі символикалық нешеге бөлінеді?

А.3

В.4


С.5

Д.6


Е.7

127. Сыналушыларды позитивті даярланған, негативті даярланған және сенгіш сыналушылар деп бөлген ғалым-

А.Мэтмен

В.Гутман


С.Кэмпбелл

Д.Кумбс


Е.Розенталь

128. Сыналушының мәжбүрлі сыналушылардың айырмашылықтары бар деп есептелінді нешеге?

А.4

В.5


С.6

Д.7


Е.8

129. Білім мен қарым-қатынас саласында жекелеген ептіліктерге үйретудің өзіндік түрі-

А.Оқыту

В.АутотренингС.Топтық тренинг

Д.Білім мазмұны

Е.Эксперименталды әдістер

130. Аутогендік жаттығуда жүйке жүйесінің жағдайына әсер етудің неше жолын қарастырады?

А. 3

В. 5


С. 7

Д. 8


Е. 9

131. Психологиялық эксперименттің әлеуметтік психологиялық аспектісін ашқан ғалым?

А. Розентцвейг:

В. Фредман;

С. Журалев:

Д. Немов;

Е. Метмен;

132. Розенцвейг эксперименттің нәтижесін өзгертуіне қатысудың қарым-қатынасының негізгі факторын қай жылы ашып берді?

А. 1930

В. 1932


С. 1963

Д. 1526


Е. 1235

133. Эксперименталды әдістерге қарама-қарсы әдістерді көрсеткен ғалым

А. Гиган

В. Метман

С. Кольберг;

Д. Кеттел

Е. Гшальтон,

134. М.В.Метмен қанша әдістерді көрсетті

А. 5

В. 6


С. 7

Д. 8


Е. 9

135. Белгілі құбылстар жайындағы көзқарас жүйесі, бір нәрсе туралы негізгі пікір ...

А. Тұжырымдама (концепция);

В. Пікір;

С. Көзқарас;

Д. Диалог;

Е. Монолог;

136. Қоғамдық құбылыстардың сандық жағынан зерттейтін ғылым –

А. Статистика;

В. Сандық ғылым;

С. Кибернетика;

Д. Схоластика;

Е. Концепция;

137. Адамдардың іс-әрекетіне, топқа кіретін әлеуметтік және әлеуметтік психологиялық феномен, қарым-қатынас нәтижесі -

А. Топтық іс-әрекет;

В. Топтық жиын;

С. Адам аралық қатынас емес;

Д. Топтық статус;

Е. Топтық атмосфера;
Студенттер білімін бақылауға арналған сұрақтар.


 1. Ғылыми әдіс дегеніміз не?

 2. Критикалық зерттеудің айырмашылығы.

 3. Ғылыми болжамның түрлері.

 4. Психолог-экспериментатордың психолог-практиктен айырмашылығы.

 5. Б.Г.Ананьев бойынша психологиялық әдістердің жіктелуі.

 6. Бақылау әдісінің ерекшеліктері

 7. Әңгімелесу әдісіне сипаттама

 8. Психологиядағы плацебо-эффект механизмі

 9. Ерікті сыналушы қандай тұлғалық сапаларға ие?

 10. Қосымша ауыспалы ның ерекшелігі.

 11. Эксперименттің ішкі валидтілігі.

 12. Квази-эксперименттің эксперименттен айырмашылығы.

 13. Көп мөлшерлі эксперименттің қандай ерекшелігі бар?

 14. Ғылыми мақаланың үлгілі құрылымы

 15. Эксперименттің теріс нәтижесі қалай интерпретацияланады?

 16. Сыртқы валидтілік дегеніміз не?

 17. Валидтіліктің қандай түрі бар?

 18. Болжам дегенімізх не?

 19. Гистограмма дегеніміз не?

 20. Табиғи экспериментке анықтама.

 21. Интроспекция дегеніміз не?

 22. Корреляциялық зерттеу дегеніміз не?

 23. Зерттеудің сенімділігі дегеніміз не?

 24. Зерттеу жоспарына сипаттама.

 25. Лабораториялық экспериментке анықтама.

 26. Алғашқы әсер дегеніміз не?

 27. Эксперименталды ауыспалы ларды бақылау әдістері.

 28. Тәуелсіз ауыспалы дегеніміз не?

 29. Тәуелді ауыспалы дегеніміз не?

 30. Сыртқы ауыспалы дегеніміз не?

 31. Идеалды экспериментке сипаттама.

 32. Реалды эксперимент және “толық сәйкестік эксперименті”.

 33. Экспериментатор, оның жеке тұлғасы.

 34. Сыналушы оның жеке тұлғасы.

 35. Тестілеу және оның эксперименттегі ролі.

 36. Эксперименталды зерттеулердегі корреляциялық талдау.

 37. Психологиялық зерттеудің методологиялық негізі.

 38. Плацебо – эффект механизмі.

 39. Кроссмәдени зерттеулер.

 40. Психогинетикалық зерттеулер.

 41. Ғылыми мәселе дегеніміз не?

 42. Эксперименталды таңдама дегеніміз не?

 43. Квази-эксперименталды жоспарлар.

 44. Атаулар шкаласы.

 45. Интервалдар шкаласы.

 46. Қатынастар шкаласы.

 47. Психологиялық өлшеулер түрлері.

 48. Тесттің классикалық эмпирикалық-статистикалық теориясы.

 49. Тесттің стохастикалық теориясы.

 50. Сыналушының объективті және субъективті табиғаты.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет