Лекция: 60 сағат Практика: 30 сағат СӨЖ: 90 сағат обсөЖ: 90 сағат Барлық сағат саны: 270 сағатжүктеу 1.55 Mb.
бет15/17
Дата17.06.2016
өлшемі1.55 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Єдебиеттер тізімі:

а) негізгі:

1. Д.Е Әбілқасымова т.б Математиканы оќытудыњ теориясы мен әдістемесі А.:1998 ж.

2 Ә. Бидосов. Математиканы оќытудыњ методикасы А.: 1989 ж

3. О.А Жәутіков. Ақиқаттыњ шынын білудегі математиканың рөлі А.: 1995 ж.

4. В.А. Огенесян, Ю.М. Колягин и др. Методика преподование математики в средный школе. М 1980

б) ќосымша:

5. .Бейсеков Ж., т.б. Орта мектепте математиканы оқыту әдістемесіне арналған оқу құралы. Ш. 2003.

6. Пышкало А.М. т.б. Математиканы бастауыш курсының теориялық негіздері. А. 1984.

7. Антонов Н.С. , Гусев В.А. Современные проблемы методики преподавания математики. М. 1984.

8. Моро М. И., Пышкало А.М. Методика обучения математике в І-ІІІ классах. М. 1975.

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі

«Сырдария » университеті

Физика жєне математика”факультеті
«Жалпы математика жєне физика» кафедрасы

«Математиканы оќытудыњ теориясы мен єдістемесі» пәні бойынша


050109 - «Математика» мамандықтарының студенттері үшін

ОЌЫТУШЫНЫЊ БАСШЫЛЫЃЫМЕН

СТУДЕНТТЕРДІЊ ¤ЗІНДІК Ж¦МЫС ЖОСПАРЫ

ЖЄНЕ ОРЫНДАУ КЕСТЕСІ

(ОБС¤Ж)

Жетісай – 2007 ж12. ОБСӨЖ жоспары және орындау кестесі
Тапсырманың мазмұны мен мақсаты

Сағат саны

Бақылау түрі

Беті көрсетілген әдебиеттер


Орындау мерзімі
І- семестр

1

Математиканы оқытудың әдістемесі, оның басқа пәндер мен байланысы.

  1. Математиканың тууы.

  2. Тұрақты шамалар кезеңі.

  3. Айнымалы шамалар кезеңі.

  4. Қазіргі математика кезеңі.

1

Тренинг, ауызша сұрақ, жауап

1 (5-7)

2 (8-9)


3 (140)

1-апта

2


Математиканы оқыту әдістемесі тарихына шолу.

2.1. Египет, Вавилонда ғылымның дамуы.

2.2. Ежелгі Грецияда теориялық математиканың дамуы.

2.3. Әл-Фараби, Ибн -Сина т.б. математика теориясы жөнінде пікірлері.2

тест

1 (6-8)

2 (294)


3 (7-9)

3

Ғылыми таным әдістерінің математиканы оқытудағы рөлі.

3.1. Математиканы оқыту әдістемесінің бастапқы кезеңі.

3.2. Математиканы оқыту әдістемесінің шешетін мәселелері.


1

коллоквиум

1 (10-11)

2 (81-82)

3 (3-5)


2-апта
4

Орта мектептерге білім берудің және оны оқыту әдістемесінің дамуы.

4.1. Білім беру әдістемелерінің қалыптасу кезеңі.

4.2. Білім беру реформасының мақсаттары.

4.3. Жаңа бағдарламаларға өту кезеңдері.2

тест

1 (8-10)

2 (19-24)

3 (10-12)

4 (7-10)


5

Бақылау және эксперимент әдісін математиканы оқытуда қолдану.

5.1. Бақылауда жүргізу жспары.

5.2. Эксперименттің элементтері.


1

тест

1 (24-27)

2 (98-100)

3 (25-27)


6

Салыстыру әдісі.

6.1. Біртекті обьектілерді салыстыру.

6.2. Обьектілердің белгілері.


2

Ауызша сұрақ-жауап

1 (28-30)

3 (132)


4 (53-54)

3-апта


7

Салыстыруды пайдалану.

7.1. Геометрияда қолдану.

7.2.Жазықтықпен кеңістіктегі салыстырулар.


1

коллоквиум

1 (29-30)

3 (132-133)

4 (52-54)


8

Анализ және синтез

8.1. Аналитикалық әдіс.

8.2. Синтетикалық әдіс.


2

тест

1 (30-31)

2 (99-100)

3 (142)


9

Өрлей анализ әдісі.

9.1. Дәлелдеуді жүзеге асыру.

9.2. Қарсы жору арқылы дәлелдеу


1


Ауызша сұрақ жауап

1 (32-33)

3 (151-153)


5-апта


10

Жалпылау және нақтылау.

10.1. Жалпы заңдылықтарды анықтау.

10.2 Айнымалына тұрақтымен алмастыру


2

коллоквиум

1 (35-36)

3 (166)


11

Математикалық теорияда аналогия.

11.1. Обьектілердің ұқсастығы.

11.2. Изоморфизм түсінігі.


3

Тест

1 (3839)

2 (193)


6-апта

12

Модельдеу әдісі.

12.1. Түпнұсқаның көшірмесі.

12.2. Модель құру.

12.3. Модельді зерттеу.3

Ауызша сұрақ жауап

1 (40-41)

2 (194


7-апта

13

Индукция әдісі.

13.1. Ой қорытудың түрлері.

13.2. Зерттеу әдістері.

13.3. Материалды баяндау.3

коллоквиум

1 (43-44)

2 (171)


3 (102)

8-апта

14

Дедукция әдісі.

14.1. Аксиоматикалық әдіс.

14.2. Генетикалық әдіс.

14.3. Генетика-дедуктивтік әдіс3

тест

1 (45-46)

3 (169)


4 (141)

9-апта

15

Математикалық индукция әдісі.

 1. Толымсыз индукция

 2. Толық индукция

 3. Теореманы дәлелдеуде қолдану.

3

Ауызша сұрақ- жауап

1 (44-46)

2 (221)


4 (145)

10-апта

16

Абстракциялау.

 1. Елеулі және елеусіз қасиеттер.

 2. Көп сатылы абстракциялау.

2

коллоквиум

1 (53-54)

2 (193)


3 (171)

11-апта

17

Абстракциялаудың түрлері.

 1. Жалпылаушы абстракция.

 2. Идеализация абстракциясы.

1

тест

1 (53-54)

2 (194)


3 (173)

18

Математиканы оқытудың дидактикасы.

 1. Дидактика түсінігі.

 2. Дидактикалық принциптер.

 3. Тәрбиелеу принципі.

3

Ауызша сұрақ-жауап

1 (55-56)

2 (197)


4 (102)

12-апта

19

Ғылымилық принципі белгілері.

 1. Білім мазмұнының сәйкестігі.

 2. Танымның жалпы әдісі дұрыстығы.

 3. Таным үрдісінің маңызды заңдылықтары.

3

коллоквиум

1 (55-57)

2 (197)


4 (103)


13-апта

20

Математиканы оқыту формалары.

 1. Проблемалық формасы.

 2. Дифференциялданған формасы.

2

тест

1 (58-59)

2 (178)


3 (123)

14-апта

21

Маттематиканы оқыту әдістері.

 1. Оқыту әдістері (мұғалім әрекеті)

 2. Оқу әдісі (шәкірт әрекеті)

1

Ауызша сұрақ-жауап

1 (8)

2 (179)


3 (125)

22

Эвристикалық әдіс.

 1. Сұрақ-жауап әдісімен оқыту.

 2. Эвристикалық әңгіме.

2

коллоквиум

1 (59)

2 (179)


3 (126)

15-апта

23

Эвристикалық әдісті қолдану.

 1. Теореманы дәлелдеуде қолдану.

 2. Есепті шығаруда қолдану.

1

тест

1 (59)

2 (180)


3 (130)ІІ семестр


24

Оқытудың дәстүрлі әдістері.

 1. Догматикалық әдістер.

 2. Оқу дәрісі және әңгіме.

2

Ауызша сұрақ-жауап

1 (63-64)

2 (103)


3 (143)

1-апта

25

Дәстүрлі әдістерді қолдану.

 1. Әңгіме арқылы өтілетін тақырыптар.

 2. Дәріс әдісінде өтілетін тақырыптарға мысалдар.


1

коллоквиум

1 (64-65)

2 (104)


3 (145)

26

Бағдарламалық оқыту.

 1. Тура және кері байланыс.

 2. Бағдарламалық оқытудың маңызы.

2

тест

1 (65)

2 (105)


3 (147)

2-апта

27

Оқытуда компьютерді қолдану

1

Ауызша сұрақ-жауап

1 (65-66)

2 (106)


3 (147)

28

Практикалық сабақтар.

 1. Практикалық сабақтың маңызы.

 2. Практикалық жұмыстарды ұйымдастыру.

1

тест

1 (66)

2 (104)


3 (121)

3-апта

29

Проблемалық оқыту.

 1. Проблемалық жағдайды қою.

 2. Проблеманы шешу.

2

коллоквиум

1 (67-68)

2 (115)


3 (129)

30

Прблемалық оқытуды қолдану.

 1. Теоремаларды дәлелдеу.

 2. Жаңа тақырыпты өту.

1

тест

1 (68-69)

2 (117)


3 (131)

4- апта

31

Дифференциалданған оқыту.

 1. Оқушыларды топтарға бөлу.

 2. Әр топқа сәйкес материалдар дайындау.

2

Ауызша сұрақ-жауап

1 (68-69)

2 (118)


3 (133)

32

Оқушылардың өзіндік жұмысы.

 1. Өзіндік жұмыстың маңызы.

 2. Өзіндік жұмысты ұйымдастыру.

1

коллоквиум

1 (70-71)

2 (124)


3 (137)

5-апта

33

Өзіндік жұмыстың түрлері.

 1. үлгі бойыншща орындалатын;

 2. Эврикалық.

 3. Шығармашылық.

2

тест

1 (7072)

2 (125)


3 (138)

34

Ұғым түсінігі.

 1. Ұғымның жалпы анықтамасы.

 2. Ұғымның негізгі мінездемелері

1

Ауызша сұрақ-жауап

1 (73-74)

2 (99)


3 (54)

6-апта

35

Математикалық ұғымдарды қалыптастыру.

 1. Ұғымның мазмұны.

 2. Ұғымның көлемі.

2

коллоквиум

1 (75-76)

2 (102)


3 (57)

36

Математикалық ұғым анықтамасы.

 1. Ұғым анықтамасы. Сан ұғымы.

 2. Ұғымның тектік ұғымы, түрі.

1

тест

1 (82-83)

2 (176)


3 (113)

7-апта

37

Ұғым анықтамасына қойылатын шарттар.

 1. Анықтаманың өлшемдестігі.

 2. Анықтамада бос сөздер болмауы керек.

 3. Анықтама түсінікті болуы керек.

2

Ауызша сұрақ-жауап

1 (86-87)

2 (115)


3 (113)

38

Математикалық пайымдар.

 1. Кесімді пайым.

 2. Шартты пайым.

1

тест

1 (88-89)

2 (117)


3 (141)

8-апта

39

Математикалық пікірлер, сөйлемдер.

1.Пікірмен пайымның

айырмашылығы.

2.Сөйлем түсінігі (аксиома, лемма)2

коллоквиум

1 (90-91)

2 (119)


3 (150)

40

Теорема және оның түрлері.

 1. Тура және кері теоремалар.

 2. Лемма, салдар, аксиома.

3

Ауызша сұрақ-жауап

1 (94-95)

2 (121)


3 (153)

9-апта

41

Оқушыларды дәлелдеуде үйрету.

 1. “Дәлелдеу” анықтамасы.

 2. Дәлелдеудегі мақсат.

 3. Силлогизм түсінігі.

3

тест

1 (100-102)

2 (123)


3 (155)

10-апта

42

Теореманы дәлелдеу методтары.

 1. Тікелей дәлелдеу.

 2. Дәлеледеудің анализ методы.

 3. Дәлелдеудің синтез тәсілі.

3

коллоквиум

1 (103-105)

2 (125)


3 (159)

11-апта

43

Есептің математиканы оқытудағы орны.

 1. Есеп шығару дегеніміз не?

 2. Есеп түрлері.

2

тест

1 (110-111)

2 (127)


3 (161)

12-апта

44

Есеп шығаруға қойылатын негізгі талаптар.

 1. Қатесіз шығару.

 2. Тиімді жолмен шығару.

1

тест

1 (115-116)

2 (130)


3 (163)

45

Оқушыларды есеп шығаруға үйрету.

 1. Есепті шығару жоспарын құру.

 2. Есептерді салыстыру.

 3. Дәлелдеуде байланысты есептер

3

коллоквиум

1 (120-121)

2 (133)


3 (165)

13-апта

46

Математика сабағына қойылатын талаптар.

 1. Сабақтың мақсаты.

 2. Сабақтың мазмұны.

2

Ауызша сұрақ-жауап

1 (128-129)

2 (141)


3 (170)


14-апта

47

Мұғалімнің сабаққа дайындалуы және оны өткізу әдістемесі.

 1. Тақырыптық жоспар құру.

 2. Жаңа ұғымдардың анықтамасы.

 3. Тақырыпқа сәйкес есептер.

1

тест

1 (131-132)

2 (143-144)

3 (173)


48

Оқушы білімін бақылау және бағалау.

 1. Бақылау түрлері.

 2. Тест арқылы бақылау.

 3. Бағалауға қойылатын талаптар.

3

коллоквиум

1 (140-145)

2 (150-152)

3 (180)


15-апта
Барлығы

90

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет