Лекция: 60 сағат Практика: 30 сағат СӨЖ: 90 сағат обсөЖ: 90 сағат Барлық сағат саны: 270 сағатжүктеу 1.55 Mb.
бет16/17
Дата17.06.2016
өлшемі1.55 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17Әдебиеттер тізімі:
а) негізгі:

 1. Бейсеков Ж., т.б. Орта мектепте математиканы оқыту әдістемесіне арналған оқу құралы. Ш. 2003.

 2. Пышкало А.М. т.б. математиканы бастауыш курсының теориялық негіздері. А. 1984.

 3. Антонов Н.С. , Гусев В.А. Современные проблемы методики преподавания математики. М. 1984.

 4. Моро М. И., Пышкало А.М. Методика обучения математике в І-ІІІ классах. М. 1975.

б) қосымша: 1. Әбілқасимова А.Е., т.б. математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі. А. 1998.

 2. Жәутиков О. А. Ақиқатты танып-білудегі математиканың рөлі А. 1995.


Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі

«Сырдария » университеті
«Физика жєне математика» факулътеті

«Жалпы математика жєне физика» кафедрасы

«Математиканы оќытудыњ теориясы мен єдістемесі» пәні бойынша


050109 «Математика» мамандықтарының студенттері үшін


Студенттердің білімін бақылау түрлері:
а) Тестілік сауалнамалар

б) Жазбаша бақылау

в) Коллоквиумдар

г) Сөзжұмбақтар

д) Глоссарий

е) Эссе


Жетісай – 2007 ж

13. Тестілік сауалнама:
1

. Есептеңіз:

А) 0,5


В) -0,5 +

С) 1


Д) -2

Е) 2


2. Өрнектің мәнін тап:

А) 5,2


В) 4,3

С)

Д) 5,28 +

Е)

3. 5 кг алма 120 теңге төленді. 7 кг алма үшін неше теңге төлеу керек?

А) 168 теңге +

В) 167 теңге

С) 166 теңге

Д) 170 теңге

Е) 169 теңге

4. 40 саны өзінің неше процентін құрайды?

А) 2,5 % +

В) 5 %

С) 0,25 %Д) 25 %

Е) 4 %


5. Пропорцияның белгісіз мүшесін тап:

А) 20,8


В) 10,8

С) 9 +


Д) 0,11

Е) 20,7


6. кг – ның 25 %-ін тап.

А) +

В)

С)

Д)

Е)

7. бір мүшелігін стандарт түрінде жаз: a =-2, b = болғандағы мәнін тап.

А) -2


В)-8

С)8


Д)0

Е) 2 +


8.Өрнекті ықшамда:

А) +

В)

С)

Д)

Е)

9. Бөлшекті қысқарт:

А)

В)

C) 3х+5у


Д) +

Е) 3х-5у
10. өонегінің а = -3 болғандағы мәнін тап.

А) 57

В) -75


С) 63

Д) -51


Е) –57 +

11. Кез келген a мен b сандары үшін дұрыс болатын тепе-теңдікті көрсетіңіз.

1.

2.

3.

4.

А) 3,4

В) 2,3,4


С) 2,3

Д) 1,2,3


Е) 3 +

12. Түбірді тауып, оның а =2, b =2, c =10 болғандағы мәнін есепте.

А) 112

В) 115


С) 117

Д) 116


Е) 120 +

13. Өрнекті ықшамда:

А) +

В)

С) 1

Д)Е)

14. Өрнекті ықшамда:

А) 9

В)С)

Д) +

Е) -6

15. Бөлшекті қысқарт:А) +

В) 2xy


С)

Д)

Е)

16. Көбейткіштерге жіктеңіз.

А) +

В)

С)

Д)

Е)
17. Есептеңіз.

А) 1


В)

С)

Д) +

Е)

18. екені белгілі. өрнегінің мәнін табыңыз.

А) -2


В) 1

С) 0,5


Д) 4

Е) 2 +


19. Өрнектің мәнін тап .

А) 1,5


В) 4

С) 2


Д) 3,5

Е) 2,5 +

20. Есептеңіз.

А) 15


В) 12

С) 10


Д) 32 +

Е) 16


21. Есептеңіз.

А) +

В)

С)

Д)

Е)

22. x,y,z әр түрлі нақты сандар болсын, онда неге тең ?

А)

В)

C)

Д) +

Е)

23. Геометриялық прогрессия құрайтын тізбектің , ті тап.

А) 10

В) 20 +

С) 18

Д) 30

Е) 40

24. Геометриялық прогрессияда , . Еселігі q-ді тап .

А) 1/3; -1/3 +

В) 9

С) 3; -3


Д) 1/3

Е) -1/3


25. болса, арифметикалық прогрессияның айырмасы неге тең?

А) d=1


В) d=0,5

С) d=-1 +

Д) d=-0,5

Е) d=1,5

26. ,

А) 118


В) 125

С) 116


Д) 117 +

Е) 102


27.

А) 2


В)

С)

Д)

Е) 1 +


28. Есепте:

А) +

В) 45

С)Д) 1,5

Е)

29. Есепте:

А) 1


В)

С) 7 +


Д) 2

Е)

30.Есептеңіз. )

А) +

В)

С) 0,4


Д) 0,3

Е)

31. Бір қорапта үш түсті 120 қарындаш бар. Қарындаштардың бөлігі қара, ал бөлігі ақ. Қызыл қарындаштардың санын тап.

А) 100

В) 110

С) 80


Д) 10 +

Е) 20


32. Есептеніз:

А) 1,5


В) 3,5

С) 2,5 +


Д) 0,5

Е) -1,5


33. Төмендегі сандардың арасындағы ең үлкенін тап.

А) +

В)

С)Д)

Е)

34. Көбею пайызының өзгеруін анықта. 200-ден 160-қа дейін.

А) 45%


В) 25%

С) 30%


Д) 20% +

Е) 50%


35. Пропорцияның белгісіз мүшесін тап.

А) 1,105


В) 1,05

С) 0,5


Д) 0,105 +

Е) 0,15


36. Әсеттің салмағы 35 кг. Адам салмағының 65 %-і су. Әсеттің денесінде неше кг су бар?

А) 22,75 кг +

В) 21,15 кг

С) 24,2 кг

Д) 30 кг

Е) 20 кг


37.Арифметикалық прогрессияның , екендігі белгілі. Осы прогрессияның елуінші мүшесін тап.

,

А) 110


В) 100,6

С) 101 +


Д) 96

Е) 102,6


38. екені белгілі. өрнегінің мәнін тап.

А) 1


В) 4

С) 5


Д) 2 +

Е) 0


39. Есептеңіз:

А) +

В)

С) 33


Д)

Е) 10


40. Қарбыздың 98 %-і су. 5 кг қарбызда қанша су бар?

А) 1,9 кг

В) 5,1 кг

С) 4 кг


Д) 4,9 кг +

Е) 9,7 кг

41) Есепте:

А) -3


В) 3+

С)

Д)

Е) 0


42) Ықшамда:

А) -1


В)

С)

Д)

Е) 1 +


43) Есепте:

А) -5,8


В) 1

С) 5,8+


Д) 16,18

Е) 15,18


44) Есепте:

А) 600

В) 1200

С) -300 +

Д) 1500

Е) 1800

45) Есепте:

А) -16


В) 2

С) 16


Д) –1 +

Е) 4


46) Теңдеуді шеш:

А) -2,5


В) 2

С) 2,5 +

Д) 3

Е) –0,5


47)Ықшамда:

А) х+5 +


В) х2+25

С) -х


Д) х/5

Е) 5


48) Пропорциядан х-ті тап:

А)1


В)5

С)4


Д)7

Е)6 +


49)Теңдеулер жүйесін шеш:

А) (1,1)+

В) (0,-1)

С) (1,0)


Д) (-1,1)

Е) (0,0)


50)Толымсыз квадрат теңдеуді шеш: 5х2+20х=0

А) 0,4


В) 0,1

С) -1,0


Д) 0,-4 +

Е) 0,0


51)Толымсыз квадрат теңдеуді шеш: 2х2-8=0

А) +

В)

С)

Д)0,4

Е)0,-4


52)Толық квадрат теңдеуді шеш: 2х2+3х+1=0

А) -1,- +

В)0,5

С)1,1


Д)-1,-1,5

Е),-1

53)Екі мүшелі теңдеуді шеш: х2-4=0

А) 2


В) +

С)-2,0


Д) 0

Е) –2,1

54) Көп мүшелікті жақшаға жікте: х4+7х2+x3 +7x=0

А) (x2+7)(x+1)

В) (x2+7)(x+5)

С) (x2+7)(x2+x) +

Д) (x2+x)(x+7)

Е) жақшаға жіктелмейді

55)Теңсіздікті шеш: 5х+10<0

А) (-) +

В)(-]

C)(-,1]

Д)[-5,0)

E)(0,2)


56)Квадрат теңсіздікті шеш: х2-2х+1<0

А) +

В)(-)

С)(-)

Д) (-

Е)[1.2]


57) 470061 саны

А) 4


В)7

С) 9 +


Д)2

Е)5 қайсысына бөлінеді.

58) Есептеңіз:

  А) -3


В)2

С) 3 +


Д)2

Е)3,5


59) Есептеңіз:

А) +

В)

С)

Д)4вс

Е) 2/3bc60)Ықшамда:

А) 0


В)а

С)в


Д)1 +

Е)а-в


61) 50-дің 12% ні тап:

А) 2


В)3

С) 1


Д)5

Е) 6 +


62) Функцияның туындысын тап:

А) +

В)

С)

Д)

Е)

63) Есептеңіз: tg 13950

А) 1


В) –1 +

С) 1/2


Д)

Е) –1/2


64) Теңдеуді шеш:

А) 1; 0


В) –1, 3

С) 1; 3


Д) 10; 2

Е) -1; 1 +

65) Ықшамда:

А) 12х2уz3

В) 1

С) 10


Д) х2уz3

Е) 10х2уz3 +

66. екені белгілі. өрнегінің мәнін табыңыз.

А) -2


В) 1

С) 0,5


Д) 4

Е) 2 +


67. Өрнектің мәнін тап .

А) 1,5


В) 4

С) 2


Д) 3,5

Е) 2,5 +

68. Есептеңіз.

А) 15


В) 12

С) 10


Д) 32 +

Е) 16


69. Есептеңіз.

А) +

В)

С)

Д)

Е)

70. x,y,z әр түрлі нақты сандар болсын, онда неге тең ?

А)

В)

C)

Д) +

Е)

71. Геометриялық прогрессия құрайтын тізбектің , ті тап.

А) 10

В) 20 +

С) 18

Д) 30

Е) 40

72. Геометриялық прогрессияда , . Еселігі q-ді тап .

А) 1/3; -1/3 +

В) 9

С) 3; -3


Д) 1/3

Е) -1/3


73. болса, арифметикалық прогрессияның айырмасы неге тең?

А) d=1


В) d=0,5

С) d=-1 +

Д) d=-0,5

Е) d=1,5

74. ,

А) 118


В) 125

С) 116


Д) 117 +

Е) 102


75.

А) 2


В)

С)

Д)

Е) 1 +


76. Теңдеуді шеш:

А) 2


В)26

С) 6


Д) 21 +

Е)16


77. Есептењіз:

А) -2


В)1

С)-1


Д)0

Е) 2 +


78. Тењдеуді шеш: 4х-16=0

А) 6


В) 4 +

С)5


Д)-4

Е)-3


79. Пропорциядан х-ті тап:

А)3,5


В)4,5

С) 91 +


Д) 81

Е) 15


80. Тењдеулер ж‰йесін шеш:

А)1,1 +


В)2,2

С)2,1


Д)0,1

Е)1,2
Бақылау сұрақтары 1. Арифметиканыњ бµлінгіштік ќасиеттері

 2. Арифметиканыњ негізгі теоремалары

 3. Ењ алкен ортаќ бµлгіш жєне ењ кіші ортаќ еселікті табу

 4. Комбинаторикалыќ есептерді шешу

 5. Комбинаторикалыќ есептерді ыќтималдыќты есептеуге ќолдану

 6. Элементар функцияларѓы т‰сінік

 7. ¤рнек жєне тењбе-тењдік

 8. Тењдеулер мен тењсіздіктер

 9. Тригонометриялыќ функциялар

 10. Тригонометриялыќ тењбе-тењдіктерді дєлелдеу

 11. Тригонометриялыќ тењдеулер ж‰йелері

 12. Ќұамында кері тригонометриялыќ функциялары бар тењдеулер

 13. Параметрлі есептерді шешу жолдары

 14. Ќарапайым формулалар арќылы кесінділер салу

 15. Абсалютті геометрияныњ аксиомалары мен аныќтамалары

 16. Негізгі геометриялыќ объектілер

 17. ¦ќсас фигуралар

 18. Іштей жєне сырттай сызылѓан кµпб±рыштар

 19. Стреометрияныњ аксиомалары мен аныќтамалары

 20. Кењістіктегі т‰зу жєне жазыќтыќтыњ параллелдігі мен перпендикулярлыѓы

 21. Кµпжаќтар туралы т‰сінік

 22. Геометриялыќ денелердіњ бетініњ ауланы мен кµлемін есептеу


14. Студенттердің академиялық білімін

рейтингтік бағалау жүйесі
Білім беру ісіндегі басты приоритет – студенттердің жеке шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту, оларды дара тұлға етіп әзірлеу. Оқу үрдісінде басымдылық рөл оқытушыға емес, студентке берілуі тиіс, студент белсенділік көрсетуі тиіс, оны оқытпай, ол өздігінен оқуы керек. Оқытудың негізгі мақсаты - өз бетінше дами алатын жеке адамды қалыптастыру болғандықтан, оқытудың негізгі формасы – студенттермен жұмыс істеу, дифференциялау.

Әрбір студент басқа студент пен салыстырылмайды, керісінше өзімен - өзі салыстырылады. Студенттер өз нәтижелерін бағалай білуге үйренуі аса маңызды.

Студенттердің білімін бағалау – оның жіберген қатесіне жазалау емес, жетістігін мадақтау, көтермелеу құралына айналуы тиіс.

Студенттердің білімін бағалау кредиттік оқыту жүйесінің міндетті элементі болып кіреді.

Қорытынды бақылау-емтихан студенттің академиялық уақыт ішіндегі кәсіптік білім бағдарламасын меңгеру дәрежесін анықтау үшін өткізіледі.

Емтихан компьютерлі, жазбаша тестермен немесе ауызша, жазбаша түрде өтеді. Емтиханның өту формасын оқу-әдістемелік кеңес тағайындайды.

Студенттің білімін бағалау рейтингтік балл екі бөліктен тұрады: біріншісі – рейтинг балының 40% құрайды, оны студент күнделікті бақылау (ОБСӨЖ), СӨЖ тапсырмаларын орындағаны үшін жинақтайды. (А1;А2-жетінші және он төртінші апталарда өткізілетін аттестаттау балдары), екіншісі – рейтинг балының 60% құрайды, ол қорытынды бақылау – емтиханның нәтижесі осы балдардың қосындысы студенттің білімінің рейтингтік көрсеткіші:

R=(А1+А2)x0,4 + Э x0,6

Рейтингтің жоғарғы мәні – 100 балл

Студенттің оқу жылындағы академиялық үлгерімі GPA мәні былайша есептеледі:

GPA =

И1 , И2 ,..., ИП – студенттің қорытынды балының сандық баламасы.

К1 , К2 ,..., КП – студенттің оқыған пәндер кредиті

1 курс студенті келесі курсқа көшу үшін GPA мәні «+Д» – 1,33 (55-59%) балдан кем болмауы керек, 2 курс студенті үшін – «+С» – 2,33 (70-74%), 3 курс студенті үшін «В-» – 2,67 (75-79%) кем болмауы керек.

Әр деңгейдің ұпай саны студенттердің білімін бақылаудың үлгілері мен кіріспе, ағымдағы және аралық бақылаулармен жиналады. Төменде студенттердің баллмен есептегенде білім градациясының кестесін беріп отырмыз:


Бағалаудың әріптік жүйесі

Баллдары


Бағалаудың %-тік мазмұны

Бағалаудың дәстүрлі жүйесі

А

4.0

100

Өте жақсыА-

3.67

90-94

В+

3.33

85-89

Жақсы


В

3.0

80-84

В-

2.67

75-79

С+

2.33

70-74

ҚанағаттанарлықС

2.0

65-69

С-

1.67

60-64

D+

1.33

55-59

D

1.0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанғысыз

Пәннен F – деген баға алған студент деканат белгілеген мерзімде оны қайта тапсыру керек1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет