Національна академія педагогічних наук україни університет менеджменту освіти всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних І педагогічних працівниківбет12/12
Дата18.07.2016
өлшемі2.41 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Войцях Тетяна Володимирівна, методист обласного центру практичної психології і соціальної роботи Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників: «Віртуальна спільнота як форма розвитку професійної компетентності соціального педагога у міжкурсовий період: експериментальна модель»

 • Кірішко Людмила Миколаївна, методист обласного навчально-методичного центру освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»: «Регіональний підхід до організації та змісту науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в освітньому окрузі».

 • Кравченко Ганна Юріївна, проректор з наукової та експериментальної роботи КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»: «Авторські творчі майстерні як інноваційна форма підвищення кваліфікації вчителів».

 • Ставицький Сергій Борисович, завідувач Центру інноваційного розвитку освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»: «Авторські творчі майстерні як інноваційна форма підвищення кваліфікації вчителів»

 • Колесник Лідія Василівна, викладач кафедри природничо-математичної освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти: «Авторські творчі майстерні як інноваційна форма підвищення кваліфікації вчителів».

  • Колосова Людмила Миколаївна, директор Науково-методичного центру м. Вознесенська Миколаївської області: «Співпраця науково-методичних установ в системі післядипломної педагогічної освіти в рамках Всеукраїнської школи новаторства як один із шляхів трансформації наукових ідей в педагогічну практику».

  • Палько Тетяна Василівна, директор Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.

  • Ястребова Валентина Яківна, проректор з науково-методичної роботи КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради: «Інформаційні технології як засіб підвищення якості післядипломної педагогічної освіти».


  Виступ Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних

  працівників Університету менеджменту освіти

  НАПН України.

  15.40-15.50. Харагірло Віра Єгорівна, завідувач відділу педагогічних технологій Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти НАПН України: «Інновації в профтехосвіті: методичний супровід».


  15.50 Підведення підсумків

  Чернишова Євгенія Родіонівна, перший проректор – проректор з науково-педагогічної, методичної роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

  Робота конференції проводиться у дистанційному режимі

  07.11.2013р. – доступ до матеріалів за адресою http://umo.edu.ua  Модератори ІІ Інтернет-конференції - Н. В. Любченко, О. Ю. Шумська
  ДОДАТОК Б

  Питання для обговорення:

  ● аналіз актуальних питань розвитку новаторського руху в системі ППО в межах Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників;

  ● обговорення досвіду регіональних закладів післядипломної педагогічної освіти щодо створення Регіональних (Зональних) шкіл новаторства у межах науково-методичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної освіти»;

  ● пропозиції щодо реалізації положень Рекомендацій Всеукраїнського «круглого столу» від 10 жовтня 2013 р.:  1. Створити інноваційний Всеукраїнський банк даних «Інноваційні форми науково-методичної роботи з керівними, науково-педагогічними і педагогічними працівниками» з метою обміну досвідом у межах Консорціуму закладів післядипломної освіти.

  2. Передбачити у системі післядипломної педагогічної освіти функціонування регіональних і зональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників, спрямованих на реалізацію принципів освіти дорослих, модульного проектування навчального процесу, забезпечення науково-методичного супроводу, інформаційної повноти і доступності, режиму саморозвитку, партнерських взаємин між суб’єктами навчання в системі закладів післядипломної педагогічної освіти.

  3. Ураховувати творчі досягнення членів Регіональних та Зональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників як кредитний залік у міжкурсовий період у системі післядипломної педагогічної освіти.

  4. Розробити інструментарій для здійснення моніторингу ефективності діяльності Регіональних і Зональних шкіл новаторства з метою відбору найкращих новаторських ідей і творчих напрацювань для занесення у Всеукраїнський банк даних.

  5. Створити систему (модель) мережевої взаємодії інститутів ППО в рамках Всеукраїнської школи новаторства з метою координації дій методичних служб щодо реалізації основних напрямів діяльності, мобілізації на співпрацю, пошуків ефективних шляхів науково-методичного супроводу професійної діяльності педагогічних працівників, мережевого консультування, обміну досвідом, взаємодії з формування готовності педагогів до інноваційної діяльності.

  6. Для підвищення якості підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників із питань розвитку інноваційної діяльності в закладах ППО Університету менеджменту освіти НАПН України спільно з інститутами (академіями) післядипломної педагогічної освіти розробити тезаурус педагога-новатора системи післядипломної педагогічної освіти.

  7. Творчій групі координаторів Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників розробити проект «Віртуальна лабораторія Всеукраїнської школи новаторства» та організувати його обговорення для подальшого впровадження в межах Всеукраїнської школи новаторства.

  8. Науково-методичному центру координації закладів післядипломної педагогічної освіти, регіональних та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України спільно з координаторами ВШН:

  8.1. розробити програму курсу «Педагоги-новатори в системі ППО» та її змістове наповнення із метою впровадження під час курсів підвищення кваліфікації в системі післядипломної педагогічної освіти;

   1. започаткувати рубрику «Зустрічі з педагогами-новаторами» у фахових виданнях, які є інформаційними партнерами Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників.

  ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

  Білик Надія Іванівна, професор кафедри педагогічної майстерності Полтавського ОІППО ім. М. В. Остроградського, координатор ВШН, кандидат педагогічних наук ,професор

  Войцях Тетяна Володимирівна, методист обласного центру практичної психології і соціальної роботи Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників

  Замулко Олена Іванівна, завідувач лабораторії розвитку освіти та педагогічних інновацій Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, кандидат педагогічних наук

  Кірішко Людмила Миколаївна, методист обласного навчально-методичного центру освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

  Колесникова Лідія Василівна, викладач кафедри природничо-математичної освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти, кандидат педагогічних наук

  Колосова Людмила Миколаївна, директор Науково-методичного центру м. Вознесенська Миколаївської області, кандидат педагогічних наук

  Кравченко Ганна Юріївна, проректор з наукової та експериментальної роботи КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

  Клепко Сергій Федорович, проректор з наукової роботи Полтавського ОІППО ім. М. В. Остроградського, доктор філософських наук, професор

  Любченко Надія Василівна, директор Науково-методичного центру координації закладів післядипломної педагогічної освіти, регіональних та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук

  Мазуренко Лариса Миколаївна, методист Донецького Обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

  Макаренко Світлана Іванівна, в. о. ректора Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат пед. наук

  Мельник Надія Адамівна, проректор з методичної роботи Рівненського ОІППО, координатор Всеукраїнської школи новаторства з питань післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук

  Наумчук Тетяна Володимирівна, викладач кафедри педагогіки і психології Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

  Норкіна Олена Валеріївна, методист кафедри освітнього менеджменту і педагогічних інновацій Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників

  Прокопенко Олена Антонівна, начальник відділу новітніх педагогічних технологій Науково-методичного центру координації закладів післядипломної педагогічної освіти, регіональних та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

  Ставицький Сергій Борисович, завідувач Центру інноваційного розвитку освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

  Харагірло Віра Єгорівна, завідувач відділу педагогічних технологій Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент

  Чернишова Євгенія Радіонівна, перший проректор – проректор з наукової та науково-методичної роботи Університету менеджменту освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор

  Шумська Олена Юріївна, начальник Ресурсного центру (відділу) Науково-методичного центру координації закладів післядипломної педагогічної освіти, регіональних та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

  Ястребова Валентина Яківна, к. п. н., доцент, проректор, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, м. Запоріжжя, Україна  Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників як форма дисемінації інноваційного досвіду регіональних закладів післядипломної

  педагогічної освіти: калейдоскоп творчих здобутків,

  перспективи розвитку

  Збірник матеріалів

  ІІ Всеукраїнської інтернет-конференції

  7 листопада 2013 р.

  Видавництво Державного вищого навчального закладу

  «Університет менеджменту освіти»

  вул. Артема, 52-А, м. Київ, 04053. тел.: (044) 484-10-96

  e-mail: rector@umo.edu.ua

  1 Гурье Л. Использование тезаурусов в проектировании педагогической подготовки преподавателей технических вузов в системе последипломного образования // Образовательные технологии и общество (Educational Technology & Society). – 2001. – Т. 4. – № 4. – С. 63-66.

  2 Табанакова В. Д. Идеографическое описание научной терминологии в специальных словарях : диссертация ... доктора филологических наук : 10.02.21 / Вера Дмитриевна Табанакова. – Тюмень, 2001. – 288 с.

  3 Кэмерон C. Управление контентом предприятия. Вопросы бизнеса и ИТ / Стефан Кэмерон; пер. с англ. Алексея Кириченко. — М.: Логика бизнеса, 2012. — 176 с.

  4 Табанакова В. Д. - Цит. пр.

  5 Educatіonal development // http://databases.unesco.org/thesru/wwwі32.exe/[іn=affіchethru.іn].

  6 Теоретичні засади моніторингу якості вищої природничої та інженерної освіти. Монографія / Корсак К. В., Корсак Ю. К., Тарутіна З. Є., Похресник А. К., Козлакова Г. О. та ін. / Серія "Модернізація вищої освіти: світоглядно-педагогічні проблеми". — К.: Педагогічна думка, 2012. — 208 с.

  7 The Thesaurus: Review, Renaissance, and Revision / Sandra K. Roe, Alan R. Thomas. – Routledge, 2013 – 224 р.

  8 Чурсин Н. Н. Понятие тезауруса в информационной картине мира [Текст] : монография / Н. Н. Чурсин ; Восточноукр. нац. ун-т им. В. Даля. – Луганск : Ноулидж, 2010. – 305 с.

  9 Костина А. В. Тезаурусный подход как новая парадигма гуманитарного знания [Текст] / А. В. Костина // Обсерватория культуры: журнал-обозрение. – 2008. – N 5 (сентябрь-октябрь). – С. 102-109.

  10 Луков Вал. А., Луков Вл. А. Тезаурусы: Субъектная организация гуманитарного знания. — М.: Изд-во Национального института бизнеса, 2008.

  11 Луков Вал. А., Луков Вл. А. Тезаурусы II : Тезаурусный подход к пониманию человека и его мира : н. [монография] — М. : Изд-во Нац. Ин-та бизнеса, 2013. — 640 с.

  12 Збанацька О. М. Архівні інформаційно-пошукові системи : розширення пошукових можливостей (1991–2008 рр.). – Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010.

  13 Гендина, Н. И. Информационно-поисковые тезаурусы: основные виды и области применения // Научные и технические библиотеки. – М.: Государственная публичная научно-техническая библиотека России, 2008. – С. 5-14.

  14 Эпштейн М. Жизнь как нарратив и тезаурус / М. Эпштейн // Московский психотерапевтический журнал. – 2007. – № 4. – С. 47-56.

  15 Кувалдина Т. А. Применение методов искусственного интеллекта для анализа и проектирования тезаурусов учебных дисциплин / Т.А. Кувалдина; М-во образования Рос. Федерация, Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена, Волгогр. гос. пед. ун-т. – Волгоград : Перемена, 2003. – 193,[1] с.

  16 Збанацька О. М. Підготовка тезаурусу з навчальної дисципліни як засіб активізації навчального процесу / О. М. Збанацька // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., (20–22 трав. 2008 р) Київ. – К., 2008. – С. 182–184.

  17 Башарин В. Ф. Тезаурус курса физики средней школы : Фонд образоват. стандарта по физике для сред. шк. : (Понятия, явления, законы, методы познания) : Науч.-метод. пособие для учащихся, преподавателей и методистов / В. Ф. Башарин, Ш. А. Горбушин; Ин-т сред. проф. образования Рос. Акад. образования. М-во нар. образования Удмурт. Респ. – Ижевск : Изд-во Удмурт. ун-та, 2000. – 241 с.

  Харченко В. К. Словарь-тезаурус детской речи / В. К. Харченко. – Белгород : БелГУ, 2001. – 214, [1] с.

  Словник термінів педагогіки, психології та шкільного адміністрування / [упоряд. Горецький П.Й.]. – К. Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. – 112 с. – (Ін-т української наукової мови Української академії наук; 1928)

  18 Филиппович Ю. Н. Семантика информационных технологий : Опыт словар.-тезаурус. описания / Ю.Н. Филиппович, А.В. Прохоров; М-во образования Рос. Федерации. Моск. гос. ун-т печати. – М. : МГУП, 2002. – 362, [2] c. (Компьютерная лингвистика / М-во образования Рос. Федерации. Моск. гос. ун-т печати).

  19 Рождественский Ю. В. Словарь терминов (Общеобразовательный тезаурус) : общество, семиотика, экономика, культура, образование / Ю. В. Рождественский. – 3-е изд. – Москва : Флинта : Наука, 2007. – 108, [1] с.

  20 Тезаурус самодвижения учащихся к здоровому образу жизни в процессе обучения : учеб. пособие для студентов и преподавателей / Пед. ин-т Сарат. гос. ун-та им. Н. Г. Чернышевского ; [сост.: Саяпин В. Н., Саяпина Н. Н., Иванова Л. А.]. – Саратов : изд-во Сарат. ун-та, 2004. – 66, [1] с.

  21 Усманов В. Ф. Тезаурус педагога по физическому воспитанию : [учеб. пособие для вузов по специальности 050120 (033100) «Физ. Культура»] / В. Ф. Усманов, Н. Ф. Мартусевич. – М. ; .. : Бирс. гос. пед. ин-т, 2004. – 163 с.

  22 Маркарова Т. С. Тезаурус по педагогике как репрезентатор отраслевой терминосистемы и как один из способов представления образовательной информации / Тамара Сергеевна Маркарова // Лингвистическое обеспечение информационных ресурсов библиотек, музеев, архивов и других учреждений культуры: материалы IV научно-практ. семинара «Электронные ресурсы библиотек», 3031 октября 2008 г.,Санкт-Петербург. – СПб.: Сударыня, 2008. – С.79-88.

  23 Якса Н. В. Тезаурус з проблеми міжкультурної взаємодії [Текст] : словник / Н. В. Якса ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І.Франка, 2006. – 164 с. – Бібліогр.: с. 154-164.

  24 Якса Н. В. Соціально-педагогічний тезаурус [Текст] : словник / Н. В. Якса. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, 2006. – 154 с. – (Бібліотека соціального педагога).

  25 Педагогический тезаурус : Учеб. пособие по педагогике / М-во образования Рос. Федерации. Кург. гос. ун-т ; Авт.-сост. М. А. Весна и др. – Курган, 2002 – 189 с.


  26 Шилова О. Н. Информационно-педагогический тезаурус и его функции в системе профессиональной подготовки специалиста образования: теоретические основы становления : Монография / О.Н. Шилова; Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2001. – 156, [1] с.

  27 Огарев Е. И. Непрерывное образование: основные понятия и термины (тезаурус) / ЕИ.Огарев ; Рос. акад. образования, Гос. науч. учреждение «Ин-т образования взрослых». – Санкт-Петербург : ГНУ ИОВ РАО, 2005 (СПб. : Тип. ГНУ ИОВ РАО). – 145 с.

  28 Сисоєва С. О. Проблеми неперервної професійної освіти: тезаурус наукового дослідження [Текст] / С. О. Сисоєва, І. Соколова ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Маріуп. держ. гуманіт. ун-т. – К. : [ЕКМО], 2010. – 361 с. – (Наукова школа з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті).

  29 Рыбанов А. Степень соответствия между тезаурусом учащегося и тезаурусом учебного контента как метрика процесса усвоения дистанционного учебного курса // Педагогические измерения. – 2013. – № 3. – С. 7791.

  30 Луков Вал. А., Луков Вл. А. Парадигмы воспитания: от «войны тезаурусов» к «диалогу тезаурусов» // Вестник Международной академии наук (Русская секция). – 2007. – № 1. – С. 68-72.

  31 Болотин И.С. Тезаурусы как инструмент преподавателя // Высшее образование в России. – 2009. – № 5. – С. 169-172.

  32 Осокина С.А. Индивидуальный тезаурус как система знаний: соотношение понятий «индивидуальный тезаурус» и «языковая личность» // Знание. Понимание. Умение.2011. – № 4. – С. 178-183.

  33 Тезаурус методичного працівника / Укладач Демченко В.В. – Рівне: РОІППО, 2012. – 72 с.

  34 Словник психолого-педагогічних термінів і понять (на допомогу працівнику сільської школи) / Укладачі: Ю.В. Буган, В.І. Уруський. – Тернопіль: ТОКІППО, 2001. – 179 с. www.ippo.edu.te.ua/files/metod.../12_slovnyk_terminiv_i_ponjat.doc

  35 Інформація та документація. Одномовний тезаурус. Методика розроблення [Текст] / розроб. А. Стогній [та ін.]. – Офіц. вид. – К. : Держстандарт України, 2001. – ІV, 60с.; ІV, 60 с. – (Держ. стандарт України).

  Інформація та документація. Багатомовний тезаурус. Методика розроблення [Текст] / розроб. А. Стогній [та ін.]. – Чинний від 2002.01.01.- Офіц. вид. – К. : Держстандарт України, 2001. – IV, 74с.; IV, 77 с.: – (Держ. стандарт України).

  36 Вилегжаніна Т. І. Інформаційно-пошуковий тезаурус / Т. І. Вилегжаніна, О. М. Збанацька ; Нац. парлам. б-ка України. — Донецьк: Альфа-Прес, 2004. — 1104 с.

  37 Луков В. А. Тезаурусный подход: исходные положення / В. А. Луков, Вл. А. Луков // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение» / 2008 / №9 2008 – Комплексные исследования: тезаурусный анализ мировой культуры .

  38 Шрейдер Ю.А. О семантических аспектах теории информации. Информация и кибернетика. – М.: Сов. радио, 1967.

  39 Завгородний В. И. Комплексная защита информации в компьютерных системах / ВИЗавгородний – Електронний ресурс: http://sumk.ulstu.ru/docs/mszki/Zavgorodnii/bib.html.

  40 Захаров, В.П. Корпусная лингвистика: учеб.-метод. пособие. / В.П. Захаров– СПб, 2005. – 48с.

  Крижановский, А.А. Автоматизированное построение списков семантически близких слов на основе рейтинга текстов в корпусе с гиперссылками и категориями // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Труды междунар. конф. Диалог’2006 «Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии». – М.: РГГУ, 2006. – C. 297-302.

  41 Левенчук А. Управление корпоративными глоссариями, тезаурусами, терминологией / А. Левенчук – [Електронний ресурс]: http://ailev.livejournal.com/1020976.html.

  42 Клепко С. Ф. Алфавітно-частотний словник тексту проекту Державних стандартів базової і повної середньої освіти / С. Ф. Клепко, О. В. Халчанська // Постметодика. – 2003. – № 3. – С. 51–61.

  43 Hirsch E. D. Cultural Literacy: What Every American Needs to Know. – Boston, MA: Houghton Mifflin Company, 1987.

  44 Галковська Т. 900 слів можуть перевернути світ/ Т. Галковська // Дзеркало тижня. – 2003. – № 18 (443).

  45 Наказ МОНМСУ від 06.10.2010 № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за № 1255/18550).

  46 Антропологический, деятельностный и культурологический подходы : тезаурус / [Н. Б. Крылова]. – 2005. – 183 с. – (Новые ценности образования ; 2005, вып. 5 (24)).

  Тезаурус для учителей и школьных психологов / [Н. Б. Крылова], Рос. фонд фундамент. исслед., Ин-т пед. инноваций Рос. акад.образования. – 1995. – 113 c. – (Новые ценности образования ; 1995, вып. 1).

  47
  Достарыңызбен бөлісу:
 • 1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
  ©dereksiz.org 2020
  әкімшілігінің қараңыз

      Басты бет