Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқауларды; әдістемелік ұсыныстардыДата27.06.2016
өлшемі83.16 Kb.
#160789

Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қазақ тілі кафедрасы

Іскери қазақ тілі пәні бойынша


практикалық сабақтарға арналған


ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

ПавлодарӘдістемелік ұсыныстар мен нұсқауларды; әдістемелік ұсыныстарды; әдістемелік нұсқауларды бекіту парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41


БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор __________ Н.Е. Пфейфер (қолы)

20__ж. «___»____________

Қ ұрастырушы: Лингвистика магистрі, аға оқытушы______Т.Х. Сматаев

(қолы)
Қазақ тілі кафедрасы
Іскери қазақ тілі пәні бойынша

барлық мамандықтардың студенттеріне арналған


әдістемелік нұсқау

Кафедраның отырысында ұсынылды

20__ж. «___»______________,№__ хаттама
Кафедра меңгерушісі ________ А.Ф. Зейнулина 20__ж. «____» ________

(қолы)


Филология, журналистика және өнер факультетінің ОӘК мақұлданды

20__ж. «___»______________, №____ хаттама

ОӘК төрағасы __________ Е.Н. Жуманкулова 20__ж. «____» ________

(қолы)МАҚҰЛДАНДЫ:

ЖжӘҚБ бастығы _____________ ____________ 20__ж. «____» ________

(қолы) (А.Ж.Т.)


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________ №____ хаттамаПәннің тақырыптық жоспары
Тақырып атауы

Сағат саны

Тәжірибелік

СОӨЖ

СӨЖ

1

Қазақ тілінің ресми-іскери стилі

Мемлекеттік қызметкер: басқару мен қызмет жасаудағы тілдік стиль түрлері1

1

2

2

Қазақ тілінің емлесі, өзіндік ерекшелігі (Дауыстылардың жазылуы. Дауыссыздардың жазылуы. Бірге жазылатын сөздердің емлесі, бөлек жазылатын сөздердің емлесі. Бас әріп емлесі. Сан есім емлесі).

1

1

1

3

Іскери тілдегі грамматикалық құрылым ерекшелігі (морфологиялық синтаксистік форма ерекшелігі)

1

1

1

4

Іскери стильдегі пунктуация

1

1

1

5

Тіл туралы Заң. Басқару қызметіндегі құжаттау, құжаттарды ұйымдастыру, түрлері мен топтары

1

1

1

6

Іскерилік құжаттамаға байланысты сөздер мен сөз тіркестері

2

2

2

7

Қызметтік тіл қатынасы. Іскери тілдегі синтагма, фраза, диалог, түйіндеме, тіл ұстарту

1

1

1

8

Қызметтік тіл мәдениеті

1

1

1

9

Мемлекеттік қызметкердің іскери сөздік қоры. Іскери қатынастағы сөздік қордың қолдану жиілігі

1

1

1

10

Іскери тіл ұстарту

1

1

1

11

Қазақша-орысша тіркесім сөздердің қолданысы

1

1

1

12

Іскери құжаттама мәтінінің мазмұны. Іскери құжаттама мәтінін жазу сауаттылығы

2

2

1

13

Маркетингтік және аудиторлық қызметтегі іскери қазақ тілі.Аударма сауаттылығы.Іскери кәсіби қазақ тілін ақпараттандыру жолдары.Аударма реквизиті.

1

1

1Барлығы

15

15

15

Пән тақырыптарының мазмұны

1 тақырып. Қазақ тілінің ресми-іскери стилі.Мемлекеттік қызметкер: басқару мен қызмет жасаудағы тілдік стиль түрлері: стиль туралы түсінік, стильдің түрлері, ресми-іскери стильдің ерекшеліктері, қызмет жасаудағы тілдік стиль түрлерін ажырату.

2 тақырып. Қазақ тілінің емлесі, өзіндік ерекшелігі: емле туралы түсінік, қазақ тіліне тән дыбыстар, дауыстылардың жазылуы, дауыссыздардың жазылуы, бірге жазылатын сөздердің емлесі, бөлек жазылатын сөздердің емлесі, бас әріп емлесі, сан есім емлесі.

3 тақырып. Іскери тілдегі грамматикалық құрылым ерекшелігі. Морфологиялық: сөз құрамы туралы түсінік, қсымша, оның түрлері, жазылу нормалары. Синтаксистік: байланысу тәсілдері, мен формалары туралы түсінік.

4 тақырып. Іскери стильдегі пунктуация: ресми-іскери стильдегі пунктуация ерекшелігі (қос нүкте, жақша, тырнақша, сызықша, дефис, көп нүкте, үтір және т.б.)

5 тақырып. Тіл туралы Заң. Басқару қызметіндегі құжаттау, құжаттарды ұйымдастыру, түрлері мен топтары: Тіл туралы Заң, қолданыс аясы, басқару қызметіне байланысты тілдік саясат. Мемлекеттік тілдегі құжаттардың түрлері мен ресімделуі.

6 тақырып. Іскерилік құжаттамаға байланысты сөздер мен сөз тіркестері: құжатты ресімдеу: өмірбаянға, түйінге, сауалнамаға, жеке іс парағына, өтінішке, баянхатқа, бұйрыққа, бұрыштамаға, қарарға, жеке еңбек шартына, сенімхатқа, ресми сенімхатқа, жеке сенімхатқа, қолхатқа, кепілхатқа, түсініктеме хатқа, қызметтік хаттарға, хабарламахатқа, еске салу хатқа, жауап хатқа, құттықтау хатқа, іскерлік хатқа, жарнамалық хатқа, шақыру хатқа, хабарландыруға, актілерге, жеделхатқа, телефонхабарға, баяндау хатқа, анықтамаларға, растау хатқа, бастама хатқа, ілеспе хатқа, мінездемеге, ұсынымға, хаттамаға, арызға, шағымға, шағым жауабына, талап-арызға қатысты сөздер мен сөз тіркестерін жинақтау, қолданымға енгізу.

7 тақырып. Қызметтік тіл қатынасы. Іскери тілдегі синтагма, фраза, диалог, түйіндеме туралы түсінік. Тіл ұстарту: іскерлік қатынасым, этикалық қатынасым, кәсіби қатынасым лексикасы, диалогтық қатынасым.

8 тақырып. Қызметтік тіл мәдениеті. Қызметтік тіл мәдениеті туралы, тіл мәдениетінің нормалары мен шарттары.

9 тақырып. Мемлекеттік қызметкердің іскери сөздік қоры. Іскери қатынастағы сөздік қордың қолдану жиілігі. Сөздік қор және сөздік құрам туралы түсінік, ресми –іскери сөздер мен сөз тіркестерін жинақтау, сөздің қолдану аясын кеңейту, қолдану жолдарының сауаттылығы.

10 тақырып. Іскери тіл ұстарту. Іскери тіл ұстарту туралы түсінік, тілдік практикум, іскерлік қатынастағы сұбат.

11 тақырып. Қазақша-орысша тіркесім сөздердің қолданысы. Қазақша-орысша тіркесім сөздердің қолданысы: сөдіктердің түрлері, олармен жұмыс жүргізу.

12 тақырып. Іскери құжаттама мәтінінің мазмұны. Іскери құжаттама мәтінін жазу сауаттылығы. Мәтін мазмұны туралы түсінік, іскери құжаттама мәтіндерінің түрлері, мәтін мазмұның ерекшеліктері: өмірбаян, түйін, сауалнама, жеке іс парағы, өтініш, баянхат, бұйрық, бұрыштама, қарар, жеке еңбек шарты, сенімхат, ресми сенімха, жеке сенімхат, қолхат, кепілхат, түсініктеме хаты, қызметтік хаттар, хабарламахат, еске салу хаты, жауап хат, құттықтау хаты, іскерлік хат, жарнамалық хат, шақыру хаты, хабарландыру, актілер, жеделхат, телефонхабар, баяндау хаты, анықтамалар, растау хаты, бастама хаты, ілеспе хаты, мінездеме, ұсыным, хаттамаға, арыз, шағым, шағымға жауап, талап-арыз.

13 тақырып. Маркетингтік және аудиторлық қызметтегі іскери қазақ тілі. Аударма сауаттылығы.Іскери кәсіби қазақ тілін ақпараттандыру жолдары.Аударма реквизиті. Маркетингтік және аудиторлық қызметтегі іскери қазақ тілінің ролі, стандартқа байланысты сөздер мен сөз тіркестері, аудиторлық қызметке байланысты сөздер мен сөз тіркестерін қолдану формалары, іскери қазақ тілін ақпараттандыру жолдары. Аударма реквизиті: мәтін, аудару, аудару заңдылықтары.


Практикалық сабақтардың мазмұны және тізімі


 1. Қазақ тілінің ресми-іскери стилі.

 2. Мемлекеттік қызметкер: басқару мен қызмет жасаудағы тілдік стиль түрлері

 3. Қазақ тілінің емлесі, өзіндік ерекшелігі (Дауыстылардың жазылуы. Дауыссыздардың жазылуы. Бірге жазылатын сөздердің емлесі, бөлек жазылатын сөздердің емлесі. Бас әріп емлесі. Сан есім емлесі).

 4. Іскери тілдегі грамматикалық құрылым ерекшелігі (морфологиялық синтаксистік форма ерекшелігі)

 5. Іскери стильдегі пунктуация

 6. Тіл туралы Заң. Басқару қызметіндегі құжаттау, құжаттарды ұйымдастыру, түрлері мен топтары

 7. Іскерилік құжаттамаға байланысты сөздер мен сөз тіркестері

 8. Қызметтік тіл мәдениеті

 9. Іскери тіл ұстарту

 10. Қазақша-орысша тіркесім сөздердің қолданысы

 11. Іскери құжаттама мәтінінің мазмұны.

 12. Іскери құжаттама мәтінін жазу сауаттылығы

 13. Маркетингтік қызметтегі іскери қазақ тілі

 14. Аудиторлық қызметтегі іскери қазақ тілі

 15. Аударма сауаттылығы

 16. Электронды және ақпаратты іскери қазақ тілі

 17. Іскери қатынастағы сөздік қордың қолдану жиілігі

 18. Іскери тілдегі синтагма, фраза, диалог, түйіндеме, тіл ұстарту

 19. Мемлекеттік қызметкердің іскери сөздік қоры

 20. Қызметтік тіл қатынасыӘдебиеттер тізімі


 1. Қазақ тілі. IV деңгей / Құраст.: Т. Өмірзақ, Ә.Сансызбай, Ж.Имашева. – Астана. «Келешек-Пресс». 2006. - 208б.

 2. «Сөз сарасы». Қазақ тілінің ресми-іскери стилі бойынша әдістемелік құралы. – Астана: Ш.Шаяхметов атындағы Тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-әдістемелік орталығы. - Астана, 2009 ж. – 196 бет.

 3. Мемлекеттік тіл саясаты. – государственная политика. Алматы, 2005

 4. Қазақ граматикасы. Фонетика, сөзжасам, морфология, синтаксис. Астана, 2002

 5. Мухамадиева Н.Қ. Іскерлік қазақ тілі: Оқу құралы. – Астана: Фолиант, 2007. -156 б.

 6. З.Қ.Ахметжанова, З.Ш. Ерназарова. Іскерлік қазақ тілі. – А., 2007.

 7. Дүйсембекова Л. Іс қағаздарын қазақша жүргізу. – Алматы: «Ана тілі», 2004 ж., - 208 б.


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет