Методичні вказівки до семінарських занять й самостійної роботи з дисципліни «гендерна психологія»


Мета проведення практичних занятьбет2/28
Дата19.09.2023
өлшемі121.09 Kb.
#477880
түріМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Методичка Гендерна психологія (1) (4)

Мета проведення практичних занять: поглиблення, розширення та закріплення знань, отриманих на лекційних заняттях в узагальненій формі; контроль самостійної роботи студентів та якості засвоєння вивчених тем; оволодіння навичками роботи з додатковою літературою; оволодіння навичками проведення психологічного дослідження гендерних характеристик особистості. Навчитися аналізувати засоби трансляції гендерних стереотипів в ЗМІ. Вміти самостійно складати програми психологічної допомоги по корекції рольових дисгармоній особистості з урахуванням їх гендерної складової.
Мета виконання самостійної роботи: теоретичне осмислення важливих проблем соціальної психології, формування навичок поглибленого пізнання в процесі індивідуальних пошуків на поставлені питання практичного завдання, робити презентації щодо більш наочного та поглибленого вивчення основних розділів гендерної психології.
Дисципліна «Гендерна психологія» викладається студентам на другому курсі навчання у четвертому семестрі.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів ECTS. На денній формі навчання: з них 14 – лекційних години, 14 годин – семінарських занять, 122 години – самостійна робота.
Лектор: д. психол. н., доц. Лосієвська Ольга Геннадіївна.
Дисципліна складається з 10 тем. Після вивчення навчальної дисципліни «Гендерна психологія» студенти складають екзамен.

         1. Проведення практичних занять дозволяє вирішувати такі дидактичні цілі:

         2. - формувати уміння і навички здійснення різних видів майбутньої професійної діяльності;

         3. - оптимально поєднувати лекційні заняття із систематичною самостійною навчально-пізнавальною діяльністю студентів, їх теоретичну підготовку з практичною;

         4. - розвивати уміння, навички розумової праці, творчого мислення, уміння використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань.

На семінарських заняттях ставляться контрольні питання за темами, обговорюються доповіді, реферати, наукові повідомлення, які підготовлені студентами у відповідності до плану занять й рекомендацій викладача.
Доповідь носить характер короткого (7-10 хв.), разом з тим місткого та аргументованого усного викладення однієї з центральних проблем теми семінарського заняття.
Основними вимогами до виступу на семінарі є:

 • високий науково-теоретичний рівень виступу;

 • глибоке й усебічне розкриття з змісту питання;

 • самодіяльність та творчість в підході до розкриття питань плану семінару;

 • логічно узгоджений та аргументований виклад матеріалу, вміння робити обґрунтовані висновки;

Особливістю семінару є те, що під час його проведення студентами розв’язуються різні ситуативні задачі з психологічної практики й розробляються найбільш ефективні методи, прийоми, способи й форми їх розв’язання.
В кінці заняття викладач підводить підсумки, оцінює виступи, визначає завдання на їх наступну роботу. Критеріями оцінки є: теоретичний рівень виступу, ступінь знання навчального матеріалу, творчий підхід до розкриття питань, активність на занятті, доказовість та переконливість, методика викладення матеріалу, зв’язок його з практикою.
Критерії оцінювання вивчення дисципліни «Гендерна психологія» визначаються наступним чином (див. таблицю):

 1. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка_в_балах___Оцінка_за_національною_шкалою___Оцінка_за_шкалою_ECTS'>Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90 – 100

Відмінно
(«зараховано»)

А

Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною помилкою.

82 – 89

Добре
(«зараховано»)

B

Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з двома - трьома незначними помилками.

75 – 81

C

Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, якість виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними помилками, або з однією – двома значними помилками.

68 –74

Задовільно
(«зараховано»)

D

Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань, містять помилки, робота з трьома значними помилками.

60 – 67

E

Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених програмою навчання навчальних завдань не виконані, або якість виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.

35–59

Незадовільно
(«не зараховано»)

FX

Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки

1–34

F

Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно, необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна робота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет