Тауарларды сатып алу туралы Келісім шарт № Астана қ. 2015 жыл «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші»бет1/7
Дата25.07.2016
өлшемі311 Kb.
#220989
  1   2   3   4   5   6   7

Тауарларды сатып алу туралы

Келісім шарт №______
Астана қ. «____» _________ 2015 жыл
«Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, оның атынан 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №2015/2 сенімхат негізінде әрекет етуші Басқарма Төрағасының орынбасары З.Е. Қорғанбекова тұлғасында бір жағынан, және ________________________________, әрі қарай «Жабдықтаушы» деп аталатын, __________ негізінде әрекет етуші ____________ тұлғасында екінші жағынан, бұдан әрі бірлесе отырып «Тараптар» деп аталатын, «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» АҚ 2009 жылғы 27 тамыз Тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуды жүзеге асырудың бірыңғай ережелеріне сәйкес (бұдан әрі – Сатып алу ережелері) және «____» ________№ ______ баға ұсыныстары арқылы қорытынды негізінде, тауарды сатып алу туралы осы Келісім шартты (бұдан әрі – Келісім шарт) жасады және томендегілер туралы мәмілеге келді:

  1. Келісім шарттың мәні

1.1. Тапсырыс беруші міндеттерін жүктейді, ал Жабдықтаушы саны, орындалу мерзімі және қысқаша сипаттамасы осы Келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын № 1 және №2 Қосымшаларда көрсетілген _________ жеткізу (бұдан әрі – Тауар) Тапсырыс беруші көрсеткен мекен-жай бойынша көрсетуге байланысты міндеттерді өзіне алады.

1.2. Тапсырыс беруші Тауарды қабылдайды және Келісім шартта қарастырылған шарттар бойынша оған төлейді.


  1. Келісім шарттың құны және төлем шарттары


2.1. Келісім шарт құны Қазақстан Республикасы заңнамасында қарастырылған салықтарды, жинақтарды және басқа да міндетті төлемдерді, __________________(_______) теңгені (бұдан әрі – Келісім шарт бағасы) құрайды және өсу өзгерісіне жарамсыз болып табылады. Соның ішінде сома қосымша құн салығы ________ (________) құрайды. Тапсырыс беруші сома құн салығы төлеушісі болмаса, келісім шарттың жалпы құны ҚҚС-сыз көрсетіледі.

2.2. Тапсырыс беруші қабылдау-тапсыру актіне қол қойғаннан кейін, қазақстандық мөлшер үлесі бойынша есеп шот фактурасын, есептілікті ұсынғаннан кейін және төлеу үшін шот ұсынғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күнінің ішінде Келісім шарт құнынан нақты жеткізілген Тауар көлеміне төлем жасайды.

2.3. Төлем ақшасыз есеп айырысу тәртібі бойынша Жабдықтаушының есеп айыру шотына қаражат аудару арқылы жүргізеді.

Қабылдау-тапсыру актінің формасы туралы Жабдықтаушы Тапсырыс берушімен алдын ала келіседі.

2.4.Көрсетілген Тауарлар көлемі сандық және құндық нұсқада осы Келісім шарттың № 1 қосымшасында ескертілген.


  1. Келісім шартқа өзгертулер енгізу шарттары

3.1. Осы Келісім шартқа Жабдықтаушыны таңдауға негіз болған сапа мен басқа да шарттардың өзгермейтіндігі жағдайында өзгеріс енгізуге рұқсат етіледі:

1) осы Келісім шартта көрсетілген Тауар түрінің құнының өзгермейтіндігі жағдайында Келісім шарт сомасының көрсетілетін Тауар көлемінің қажеттілігінің азаюымен байланысты азаюы бөлімінде. Осы Келісімнің бұлайша өзгеруіне берілген тауарларды алуға арналған жылдық жоспарда қарастырылған сомалардың көлемінде рұқсат етіледі;

2) Жабдықтаушы осы Келісім шарттың орындалу процесінде Тауар түрінің құнының өзгермейтіндігі жағдайында осы Келісім шарттың пәні болып табылатын Тауар көрсетудің жоғарырақ сапасын немесе мерзімін және (немесе) шарттарын ұсынған жағдайда.

3.2. Осы Келісім шартқа, бұл тармақпен қарастырылмаған негіздемелер бойынша, өткізілген сатып алулардың шарттарын және (немесе) Жабдықтаушыны таңдауда негіз болған сөйлемнің мәнін өзгертетін өзгерістер енгізуге рұқсат етілмейді.

3.3. Келісім шартқа енгізілген кез келген өзгертулер мен толықтырулар жазбаша түрде жасалған және Тараптардың уәкілетті өкілімен қол қойылған және мөрлерімен бекітілген жағдайда ғана шынайы болып табылады.  1. Тараптардың міндеттері

    1. Жабдықтаушы міндеттеледі:

1) осы Келісім шарт бойынша өзіне алынған міндеттерді толық және тиісті орындауға;

2) келісім шарт бойынша міндеттерін орындау кезінде Тауарлардың осы Келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Келісім шарттың № 2 қосымшасында (техникалық сипаттама) берілген талаптарға сәйкес болу керектігін ескеруі қажет;

3) тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Келісім шарт бойынша міндеттердің орындалу жағдайы туралы ақпарат беруге;

4) тауар жеткізу бойынша Тапсырыс берушінің негізсіз шығындануына қарсы шара қолдануға;

5) тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Келісім шарттың шарттарын орындауға Жабдықтаушымен жұмылдырылған қызметкерлерді қоспағанда, Тапсырыс берушімен немесе оның атынан басқа тұлғалармен берілген Келісім шарттың немесе оның қандай да бір ережесінің мазмұнын ашпауға;

6) берілген ақпаратты осы қызметкерлерге оңаша және міндеттерді орындауға қаншалықты қажетті болған мөлшерде жеткізуге;

7) тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Келісім шартты орындау мақсатынан өзгемақсаттарда жоғарыда аталған кез келген құжаттарды және ақпаратты қолданбауға;

8) жабдықтаушының Келісім шарттарын тиісті орындамауымен және/немесе басқа да заңға қайшы әрекеттерімен Тапсырыс берушіге тигізген зиянын толық өтеуге;9) Жабдықтаушы тауарларды тапсырумен қатар Тапсырыс берушіге осы Келісім шарттың № 3 Қосымшасына сәйкес формада қазақстандық мөлшер үлесі бойынша есептілікті ұсынуға міндеттеледі.

4.2. Тапсырыс беруші міндеттеледі:

1) Келісім шарт өз күшіне енген сәтінен бастап Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілі болып табылатын жауапты тұлға тағайындауға;

2) уақытылы, сұраныс түскен сәттен Жабдықтаушыға Тауар жеткізуге қажетті ақпарат беруге;

3) орындалған жұмыс актін ұсынғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күнінің ішінде Жабдықтаушыға ескертулер айту және жіберу.


  1. Тауарлардың техникалық сипаттамаға сәйкестілігін тексеру

5.1. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері көрсетілген Тауарлардың техникалық сипаттамада (Келісім шарттың № 2 қосымшасы) көрсетілген талаптарға сәйкестілігіне бақылау мен тексеру жүргізе алады. Мұнымен қоса осы тексерулер бойынша барлық шығындарды Жабдықтаушы көтереді. Тапсырыс беруші осы мақсаттарға тағайындалған өзінің өкілдері туралы Жабдықтаушыны жазбаша түрде және уақытылы хабарлауы қажет.

5.2. Тапсырыс беруші жеткізілген тауарлардың техникалық сипаттама (№ 2 Қосымша) талаптарына сәйкессіздігін анықтаған жағдайда, Тапсырыс беруші тексеру біткеннен кейін 2 (екі) жұмыс күнінің ішінде Жабдықтаушыға Тауарлардың Келісім шарттың талаптарына сәйкессіздігі туралы хабарлама жібереді және Жабдықтаушы Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығынсыз () жұмыс күнінің ішінде техникалық сипаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою үшін шара қолданады.

5.3. Жоғарыда көрсетілген ешқандай тармақ Жабдықтаушыны Келісім шарт бойынша басқа міндеттерден босатпайды. .

6. Тауар тапсыру және құжаттама

6.1. Жабдықтаушының Тауар тапсыруы осы Келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Келісім шарттың № 2 қосымшасында көрсетілген мерзімде орындалады.

6.2. Көрсетілген Тауарлар үшін біржола есептесу үшін Жабдықтаушы келесі құжаттарды ұсынуы керек:

1) екі данада қабылдау-тапсыру акті;

2) Тауарлардың сипаттамасымен, Тауар көлемін, Тауар түрінің бағасын және жеткізген Тауарларды жалпы сомасын көрсетумен есеп шот фактура;

3) төлеуге арналған шот;

4) қазақстандық қамту үлесі бойынша есеп.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет