Том Педагогічні науки Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5бет1/19
Дата18.07.2016
өлшемі2.37 Mb.
#207763
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Бердянський державний педагогічний університет

ЗБІРНИК ТЕЗ

НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

СТУДЕНТІВ

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

на Днях науки 19 квітня 2012 року

Том 1.

Педагогічні науки

Бердянськ

2012

УДК 37.01(06)

ББК 74я5

З 41

Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. – Том 1. Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 204 с.

Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол № 9 від 29.03.2012 р.РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., проректор з наукової роботи, відповідальний редактор; Зарва Вікторія Анатоліївна – д.філол.н., проф., ректор Бердянського державного педагогічного університету; Алєксєєнко Ірина Вікторівна – д.політ.н., проф., декан соціально-гуманітарного факультету; Казанцева Лариса Іванівна – к.пед.н., доц., директор Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти; Коваль Людмила Вікторівна – д.пед.н., проф., директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв; Кушнірюк Сергій Георгійович – к.н. з фіз. вих. та спорту, доц., декан факультету фізичного виховання; Малихін Андрій Олександрович – к.пед.н., доц., директор Інституту фізико-математичної та технологічної освіти; Харлан Ольга Дмитрівна – д.філол.н., проф., директор Інституту філології та соціальних комунікацій; Хоменко Віталій Григорович – к.техн.н., доц., директор Інституту освітніх інженерно-педагогічних технологій.


У збірнику тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 19 квітня 2012 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми педагогіки, дошкільної, початкової, корекційної та професійної освіти, а також управління навчальними закладами.
© Бердянський державний педагогічний університет

ЗМІСТ


ПЕДАГОГІКА

Апанасенко Александр. Синхронность как основа формирования ансамблевой техники педагога-музыканта


8

Галаш Анна. Тестування як один з методів оцінювання знань учнів

10

Епихова Яна. Обобщающий урок в начальных классах

11

Журавлева Юлия. Изучение проявления черт русского национального характера у студентов в процессе обучения


13

Кравцова Валентина. Методы арттерапии в общеобразовательной школе


15

Попова Мария. Особенности профессионального самоопределения в подростковом возрасте


16

Харитонов Андрей. Использование современных компьютерных и Интернет-технологий в музыкальном инклюзивномобразовании инвалидов по зрению18

Чайка Анжела. Використання ресурсів мережі Інтернет у педагогічній діяльності вчителя початкової школи


20

Янчева Дарія. Проблема підвищення мотивації навчання та навчальних досягнень учнів


22ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Бабак Ганна. Розвиток пізнавальної активності засобами дидактичної гри старших дошкільників


24

Бондаренко Людмила. Використання народних традиційних свят в ознайомленні дошкільників з українською культурою


26

Гогунська Євгенія. Особливості виховання у дітей дошкільного віку любові до рідного краю


27

Драганова Юлія. Проблеми розвитку дослідницьких умінь дітей старшого дошкільного віку в екологічно-спрямованій діяльності


28

Кислякова Ганна. Психолого-педагогічний аналіз проблеми співробітництва старших дошкільників


30

Кольм Юлія. Вплив ручної праці на розвиток дрібної моторики рук у дітей


33

Коршун Тетяна. Театралізована гра як засіб виховання творчої активності старших дошкільників


35

Кривобок Наталія. Актуальні аспекти проблеми екологічної освіти дітей старшого дошкільного віку


37

Кушнерик Антоніна. Вплив художньої праці на розвиток творчості старших дошкільників


38

Лопатіна Даря. Логопедична ритміка в системі комплексного впливу на дітей із загальним недорозвиненням мовлення


40

Лось Людмила. Формування елементів математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку


41

Лубянова Аліна. Соціалізація дітей старшого дошкільного віку засобами сюжетно-рольової гри


45

Макаренко Альона. Індивідуальний підхід у процесі виховання наполегливості у дітей старшого дошкільного віку


47

Назарук Юлія. Деякі аспекти розвитку дискурсивного мислення у дітей старшого дошкільного віку


48

Назарук Юлія. Педагогічні умови формування дискурсивного мислення у старших дошкільників


51

Поліняк Альона. Подолання порушень словотворення у дітей старшого дошкільного віку загальним недорозвиненням мовлення


53

Прокопенко Інна. Вплив спілкування з дорослими на формування образної сфери дошкільника


54

Сафронова Анна. Особливості формування часових уявлень у дітей молодшого дошкільного віку


56

Сімакова Ілона. Формування екологічної свідомості дошкільника засобами авторської казки


58

Старцева Аліна. Виховання екологічної культури у дітей середнього дошкільного віку мультимедійними засобами (авторська мультимедійна казка)60

Тамчі Марія. Особливості врахування темпераменту дітей у процесі навчально-виховної роботи


62

Тарасюк Ганна. Народна казка – важливий засіб морального виховання дошкільників


64

Усачова Ганна. Використання народних традиційних свят в ознайомленні дошкільників із українською культурою


67

Швачунова Ольга. Формування адекватної самооцінки у дітей старшого дошкільного віку


69

Ярець Катерина. Самопрезентація вихователя дітей дошкільного віку як фактор його успішної діяльності


70ПОЧАТКОВА ОСВІТА

Акав Катерина. Особливості застосування кольору в образотворчій діяльності молодших школярів


73

Бут Олена. Усний переказ як засіб розвитку зв'язного мовлення

76

Васёва Юлия. Филологическое сопровождение урока литературного чтения в начальной школе (на примере стихотворения Б. Пастернака “Снег идет”)77

Гречишкіна Ірина. Інтерактивні технології як засіб розвитку молодших школярів на уроках курсу “Я і Україна”


79

Джабраилова Гюлнара. Проектная деятельность как средство формирования у младших школьников творческих способностей


81

Докучаева Наталья. К вопросу о развитии критического мышления у младших школьников


83

Доля Тетяна. Українська вишивка як засіб національного виховання молодших школярів


85

Катасонова Ганна. Концептуальні засади декоративно-прикладного мистецтва українського народу


86

Кірілова Євгенія. Особливості використання ігрових технологій на уроках курсу “Я і Україна” в початковій школі


88

Мазь Марина. Здоровьесберегающая образовательная среда как условие эффективного процесса обучения младших школьников


90

Макурина Юлия. Формирование универсальных коммуникативных учебных действий младших школьников по учебнику “Русский язык” (“Планета знаний”) Л. Я. Желтовской, О. Б. Калининой91

Онишкевич Ольга. Використання ігрових технологій навчання в початковій школі


93

Онишкевич Ольга. Використання здоров'язберігаючих технологій під час вивчення курсу “Я і Україна”


94

П'ятницька Наталя. Особистісно орієнтоване навчання молодших школярів як педагогічна проблема


96

Столярова Екатерина. Опытно-экспериментальная работа по реализации компетентностного подхода при обучении математике первоклассников98

Тарасенко Инна. Формирование основ математической компетентности младших школьников при обучении математике


99

Телегенова Телегена. Развитие литературно-творческих способностей младших школьников на внеклассных занятиях по литературному чтению101

Фенапетова Ирина. Развитие логического мышления младших школьников при изучении геометрического материала


103ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Авєтіс'янц Наталя. Упровадження ігрових методів і прийомів у зміст уроків партерної гімнастики


105

Бардіна Інна. Інтеграція мистецтв як засіб художньо-естетичного розвитку учнів загальноосвітніх шкіл


107

Бєда Ганна. Методичні основи початкового етапу навчання гри на скрипці


108

Волчанова Катерина. Специфіка підбору музичного супроводу та діяльності концертмейстера на уроках класичного танцю


110

Доля Вікторія. Методологічний аналіз процесу сприйняття музики молодшими школярами


112

Дорма Анна. Український фольклор як засіб виховання та формування національної культури молодшого покоління


115

Єгорова У. Естрадна музика та механізми формування її популярності

117

Карадон Христофор. Організація традиційного українського інструментального ансамблю в школі


119

Лесик Юлія. Формування пізнавального інтересу учнів на уроках музики засобами мультимедійних технологій


121

Логвінова І. Застосування інтерактивних технологій на уроках музики в загальноосвітній школі


123

Максименко Валерія. Готовність майбутніх педагогів-хореографів до творчого розвитку дітей засобами сучасного танцювального мистецтва125

Марченко Євгенія. Особливості проведення дитячої партерної гімнастики в роботі хореографічних колективів


126

Міщенко Тетяна. Розвиток творчої особистості засобами сучасного танцю


128

Палагута Олена. Виховання навичок художньо-педагогічного аналізу музичних творів з учнями початкових класів


130

Підтинна Олена. Особливості застосування лейтруху у побудові комбінацій класичного екзерсису


131

Проценко Євген. Проблема вдосконалення самостійної навчальної діяльності майбутніх учителів музики в процесі вокальної підготовки133

Рєзнік Костянтин. Розриток креативності майбутніх хореографів у процесі фахової підготовки


136СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Андрусенко Юлія. Профілактика насильства серед підлітків як соціально-педагогічна проблема


138

Беслик Ольга. Соціально-педагогічні умови соціалізації підлітків у неформальних об’єднаннях


139

Бушуєва Наталія. Активізація професійного самовизначення старшокласників як одна із сучасних проблем ЗОШ


141

Кан Аліна. Вплив засобів масової інформації на особистість підлітка


143

Костолович Єлизавета. Інтерактивні форми та методи профілактики ВІЛ / СНІДу серед учнівської молоді


144

Кузьменко Олександр. Специфіка ґендерних відносин у неформальних молодіжних об’єднаннях


146

Сиса Юлія. Формування толерантного ставлення до дітей з особливими потребами


148

Сопіна Олена. Формування культурно-дозвіллєвих запитів молоді

149

Хіора Валерія. Соціально-педагогічна профілактика Інтернет-залежності в учнівської молоді


151

Хіора Валерія. Соціально-правовий захист ВІЛ-інфікованих дітей в Україні


153ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

Воліна Катерина. Професійна підготовка хореографів до викладання спортивно-танцювальних комплексів у оздоровчих фітнес-центрах


156

Воробйова Олена. Формування індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії


158

Гринь Тетяна. Практично-прикладні завдання професійної технічної освіти в Україні


159

Грицайова Ольга. Реформаторські засади вітчизняної вищої освіти (2001-2012рр.)


161

Литовченко Світлана. Формування фахових умінь майбутніх учителів хореографії до викладання сценічного руху у театральних колективах


164

Малярова Катерина. Особливості формування методико-математичної компетентності майбутніх учителів початкової школи


166

Миргородська Вероніка. Готовність майбутніх вихователів до інновацій у професійній діяльності


169

Ніконенко Тетяна. Підготовка майбутніх учителів до реалізації початкової математичної освіти


171

Пінчук Олександра. Проектування процесу професійної підготовки молоді до виробничої діяльності


175

Сичак Наталя. Аналіз вимог сучасного інформаційного суспільства до професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів


177

Сухіна Наталія. Мотивація учнів до навчання

178

Хазієва Лідія. Формування професійно-трудової компетентності учнів у професійній освіті


180

Ходикіна Наталя. Фахова підготовка майбутніх спеціалістів до ґендерного виховання дітей засобами бальної хореографії


182

Шабович Екатерина. Идеи устойчивого развития в системе образования Республики Беларусь


183

Янголь Валерія. Методи навчання у професійній освіті

185УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

Гунченко Катерина. Формування рефлексивної культури майбутніх керівників загальноосвітніх закладів у магістратурі


187

Єрьоменко Ольга. Управління розвитком навчального закладу в контексті інноваційних процесів


188

Засипко Олексій. Саморозвиток керівника як шлях підвищення професійної компетентності


190

Карташова Валентина. Порівняльна характеристика традиційного та рефлексивного управління загальноосвітнім навчальним закладом192

Мельничук Світлана. Формування професійної культури майбутніх керівників загальноосвітніх закладів у магістратурі


193

Міщенко Тетяна. Психолого-педагогічні умови розвитку професійної компетентності керівника навчального закладу


195

Нікіпєла Ганна. Формування лідерської компетентності керівника загальноосвітнього закладу


197

Ольхова Марина. Порівняльна характеристика управлінської діяльності керівника загальноосвітньої школи та учителя


198

Семікопенко Сергій. Порівняльна характеристика традиційної та адаптивної структури управління


200

Чепель Євгенія. Професійне становлення майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу в магістратурі управління


201ПЕДАГОГІКА
Александр Апанасенко,

5 курс факультета искусств и художественного образования

Научный руководитель: Т. И. Карнаухова,

к.пед.н., доцент

(Таганрогский государственный

педагогический институт имени А. П. Чехова)


СИНХРОННОСТЬ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ АНСАМБЛЕВОЙ ТЕХНИКИ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА

Одним из актуальных направлений инструментальной подготовки педагогов-музыкантов в условиях высшего педагогического образования является формирование навыков игры в ансамбле. Различные аспекты проблемы ансамблевого исполнительства исследовали Л. Н. Раабен, А. Д. Готлиб, Ю. Г. Ястребов, Л. С. Ауэр, Р. Р. Давидян, А. Г. Григорян, для которых характерна попытка анализа основ ансамблевой техники на базе накопленного практического опыта. Однако на практике существуют разногласия по многим существенным вопросам теории и методики развития ансамблевой техники музыканта, что существенно снижает общий уровень ансамблевой инструментальной подготовки. Поэтому проблема поиска оптимальных путей и методов формирования ансамблевой техники является актуальной.Целью нашего исследования является анализ ансамблевой техники и выявление особенностей синхронности как основного условия ее формирования.

Анализ музыкально-педагогических исследований по проблеме, а также изучение ансамблевого процесса позволил определить, что ансамблевая техника – это комплексное явление, представляющее собой систему профессиональных умений и навыков, в основе которой – синхронность исполнения. При этом синхронность является системообразующим элементом. Ансамблевая синхронность проявляется на нескольких уровнях: 1) единство в прочтении и интерпретации музыкального образа всеми участниками ансамбля; 2) метро-ритмическое единство исполнения; 3) динамическая синхронность (уравновешенность в силе звучания всех партий, единство динамики); 4) артикуляционная синхронность (согласованность штрихов всех партий); 5) техническая синхронность исполнения.

Основным условием формирования синхронности на первом уровне является создание у ансамблистов общего представления о художественном образе музыкального произведения и единого понимания способов его воплощения на инструментах. Функционируя в процессе репетиционной и, реже, в исполнительской деятельности, данный уровень может проявляться в двух формах – дискуссионной форме принятия решения (репетиционные условия), и в процессе спонтанного возникновения, импровизации (в условиях концертного выступления).

Метроритмический уровень синхронности представляет собой совпадение с предельной точностью мельчайших длительностей у всех исполнителей. Основным условием формирования данного вида синхронности являются органичность музыкального сопереживания и активное музыкальное общение в процессе исполнения, которые достигаются благодаря единому пониманию музыкального образа произведения, его драматургии.

Динамическая синхронность проявляется в одновременном исполнении динамических оттенков всеми участниками ансамбля. Особенность состоит в том, что динамика исполнения каждой партии зависит от ее смыслового и функционального значения в данной фактуре. Поэтому для определения динамического плана каждой партии необходим исполнительский анализ, который раскрывает сложную систему взаимоотношений главного и второстепенного.

Артикуляционная синхронность подразумевает применение идентичных штрихов. Основным критерием в данном случае является ровность и продолжительность звуков. Выбор того или иного штриха в ансамбле всецело зависит от содержания музыкального произведения и его понимания исполнителями. Поэтому работа над штрихами должна быть, прежде всего, направлена на уточнение музыкальной мысли, нахождение наиболее удачной формы ее выражения. Важнейшим условием достижения артикуляционной синхронности является тщательная редакция нотного текста всех партий и установление в них единых исполнительских указаний.

И, наконец, техническая синхронность – владение разнообразными двигательными навыками, позволяющими синхронно играть пассажи всех видов. Основным условием качественного исполнения на этом уровне является координация отдельных приемов и коллективная их отработка участниками ансамбля.

Таким образом, проделанный анализ позволяет констатировать, что основой ансамблевой техники является синхронность, определяющая качество исполнительского процесса в инструментальном ансамбле. Синхронность проявляется на всех уровнях функционирования ансамблевой техники как системы. Знание особенностей ее формирования на метроритмическом, артикуляционном, динамическом, концептуальном и двигательном уровнях позволяет управлять ансамблевым процессом в целом.


ЛИТЕРАТУРА

1. Мильман М. Камерный ансамбль. М.: Просвещение, 1989. – 110 с.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет