Автомобиль көлiгiмен қауіптi жүктердi тасымалдау жөнiндегi кейбiр мәселелер туралыжүктеу 1.6 Mb.
бет10/12
Дата22.02.2016
өлшемі1.6 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
2086. Судың немесе спирт пен су
      қоспасының салмақтық үлесi кемiнде
      20% ылғалданған қорғасын стифнаты     0130   1
2087. Құрамында 3%-дан көп еркiн қышқыл
      бар қорғасын сульфаты                 1794   8
2088. Судың немесе спирт пен су
      қоспасының салмақтық үлесi кемiнде
      20% қорғасын үшнитрорезорцинаты, см.  0130   1
2089. Екiорынбасатын қорғасын фосфитi       2989   4.1
2090. Қатты қорғасын хлоридi, см.           2291   6.1
2091. Қорғасын цианидi                      1620   6.1
2092. Қорғасын (II) цианидi, см.            1620   6.1
2093. Селен гексафторидi                    2194   2
2094. Селен дисульфид                       2657   6.1
2095. Селен қосындысы, н.к.                 3283   6.1
2096. Селенаттар                            2630   6.1
2097. Селениттер                            2630   6.1
2098. Селеноксихлорид                       2879   8
2099. Селитра, см.                          1486   5.1
2100. Чили селитрасы, см.                   1498   5.1
2101. Нығыздалған тұқым қалдықтары          1386   4.2
                                            2217   4.2
2102. Пiшен                                 1327   4.1  Келiсiмнің
                                                          күші
                                                          жүрмейдi
2103. Күкірт                                1350   4.1
2104. Балқытылған күкiрт                    2448   4.1
2105. Күмiс арсениті                        1683   6.1
2106. күмiс нитраты                         1493   5.1
2107. Судың салмақтық үлесi кемiнде 30%
      ылғалданған күмiс пикраты             1347   4.1
2108. Күмiс цианидi                         1684   6.1
2109. Күкiртсутегi                          1053   2
2110. Күкірткөмiртегі                       1131   3
2111. Күкiрт гексафторидi                   1080   2
2112. Күкірт диоксидi                       1079   2
2113. Күкiрт дихлоридi,см.                  1828   8
2114. Күкірт монохлориді ,см.               1828   8
2115. Күкiрттетрафторидi                    2418   2
2116. Тұрақтанған күкiрт үшоксидi           1829   8
2117. Күкiрт хлоридтерi                     1828   8
2118. Авиациялық жарық белгiлерi cм.        0093   1
                                            0403   1
                                            0404   1
                                            0420   1
                                            0421   1
2119. Кемелік апат белгiлерi                0194   1
                                            0195   1
2120. Сумен белсендiрілетiн кемелiк
      апат белгілерi, см.                   0249   1
2121. Түтiн сигналдары                      0196   1
                                            0197   1
                                            0313   1
                                            0487   1
2122. Жарылғыш дыбыс сигналдары             0204   1
                                            0296   1
                                            0374   1
                                            0375   1
2123. Авиациялық жарық сигналдары, см.      0093   1
                                            0403   1
                                            0404   1
                                            0420   1
                                            0421   1
2124. Автожол жарық сигналдары
      Кiшiгірiм апат сигналдары             0191   1
      Темiржол немесе автожолдар жарық      0373   1
      сигналдары
2125. Сумен белсендiрілетін жарық
      сигналдары, см                        0248   1
                                            0249   1
2126. Сығымдалған силан                     2203   2
2127. Синтез-газ, см.                       2600   2
2128. Скипидар                              1299   3
2129. Скипадарды алмастырушы                1300   3
2130. А, A01, A02, АО, A1, В1, B2, В
      немесе С қоспалары см.                1965   2
2131. F1 қоспасы, F2 қоспасы немесе F3
      қоспасы, см.                          1078   2
2132. P1 қоспасы немесе Р2 қоспасы, см.     1060   2
2133. Қышқылдар қоспасы, нитрлейтiн
      қышқыл, см.                           1796   8
2134. Құрамында азот қышқылы 50%-дан        1796   8
      артық болатын нитрлейтiн қышқыл
      қоспасы
2135. Құрамында азот қышқылы 50%-дан артық
      емес болатын нитрлейтiн қышқыл
      қоспасы                               1796   8
2136. Құрамында азот қышқылы 50%-дан
      артық болатын пайдаланымнан шыққан
      нитрлейтiн қышқыл қоспасы             1826   8
2137. Құрамында азот қышқылы 50%-дан
      артық емес болатын пайдаланымнан
      шыққан нитрлейтiн қышқыл қоспасы      1826   8
2138. Фторлысутегi қышқылы мен күкiрт
      қышқылының қоспасы, см.               1786   8
2139. Полиэфир шайыры жиынтығы              3269   3
2140. Тез тұтанғыш шайыр ерiтiндiсi         1866   3
2141. Трассерiмен инерттi снарядтар         0345   1
                                            0424   1
                                            0425   1
2142. Жару немесе жұлу заряды бар снарядтар 0346   1
                                            0347   1
                                            0426   1
                                            0427   1
                                            0434   1
                                            0435   1
2143. Жару заряды бар снарядтар             0167   1
                                            0168   1
                                            0169   1
                                            0324   1
                                            0344   1
2144. Жарық бергiш снарядтар                0171   1
                                            0254   1
                                            0297   1
2145. Детонаторсыз мұнай скважиналарына
      арналған перфорaторлық снарядтар      0124   1
                                            0494   1
2146. Каустикалық сода, см.                 1824   8
2147. Атоматтық қатардағы нитротуынды       0132   1
      дефлагрираланатын металдар тұзы, н.к.
2148. Тез тұтанатын органикалық
      қосындылардың тұздары, н.к.           3181   4.1
2149. Сабан                                 1327   4.1  Келісімнің
                                                           күші
                                                          жүрмейді
2150. В құрамы, cм.                         0118   1
2151. Аллил спиртi                          1098   6.1
2152. Денатуратталған спирт,см              1986   3
                                            1987   3
2153. Диацетон спиртi                       1148   3
2154. Изобутил спиртi                       1212   3
2155. Изопропил спиртi, см.                 1219   3
2156. Металлил спирт                        2614   3
2157. Метилаллил спирті, см                 2614   3
2158. Метиламил спиртi, см.                 2053   3
2159. Альфа-метилбензил спирт               2937   6.1
2160. Метил спирт, см.                      1230   3
2161. Петролей спирт, см.                   1268   3
2162. Өндiрiстiк спирт, см.                 1986   3
                                            1987   3
2163. Қалыпты пропил спирт, см.             1274   3
2164. Техникалық спирт, см.                 1986   3
                                            1987   3
2165. Фурфурил спирт                        2874   6.1
2166. Этил спирт, см.                       1170   3
2167. Этил спиртiнiң ерiтiндiсi,см.         1170   3
2168. Бутил спирт, см.                      1120   3
2169. Спирттер, н.к.                        1987   3
2170. Уытты тез тұтанғыш спирттер, н.к.     1986   3
2171. Қауiпсiз сiрiңкелер (қораптағы,
      книечкадағы картондағы)               1944   4.1
2172. "Веста" парафинделген сiрiңкелер      1945   4.1
2173. Сапер сiрiңкелерi                     2254   4.1
2174. Пирофор қорытпалары, н.к.             1383   4.2
2175. Пиротехникалық құралдар               0333   1
                                            0334   1
                                            0335   1
                                            0336   1
                                            0337   1
2176. Жабдық ретiнде қауiптi жүктерi
      бар өздiгiнен                         3072   9
      үрленбейтiн құтқару құралдары
2177. Өздiгiнен үрленетiн құтқару құралдары 2990   9
2178. Стибин                                2676   2
2179. Tұрақтанған стирол-мономер            2055   3
2180. Стрихнин                              1692   6.1
2181. Стрихнин тұздары                      1692   6.1
2182. Стронций арсенитi                     1692   6.1
2183. Стронций диоксидi,см.                 1509   5.1
2184. Стронций нитраты                      1507   5.1
2185. Стронций пероксидi                    1508   5.1
2186. Стронций перхлораты                   1508   5.1
2187. Пирофорлы стронций қорытпалары, см.   1383   4.2
2188. Стронций фосфидi                      2013   4.3
2189. Стронций хлораты                      1506   5.1
2190. Темiр жоңқалары, см.                  2793   4.2
2191. Өздiгiнен қызуға шалдыққан қара
      металда жоңқасы                       2793   4.2
2192. Болат жоңқасы, см.                    2793   4.2
2193. Сульфурилфторидi                      2191   2
2194. Сульфурилхлоридi                      1834   8
2195. Ұнтақ сурьма                          2871   6.1
2196. Сурьма гидридi, см.                   2676   2
2197. Сурьма-калий тартраты                 1551   6.1
2198. Сурьма лактаты                        1550   6.1
2199. Сурьма (III) лактаты, см.             1550   6.1
2200. Сурьма пентафторидi                   1732   8
2201. Сұйық сурьма пентохлоридi             1730   8
2202. Сурьма пентохлоридiнiң ерiтiндiсi     1731   8
2203. Сұйық сурьма перхлоридi, см.          1730   8
2204. Сұйық бейорганикалық сурьма
      қосындысы, н.к.                       3141   6.1
2205. Қатты бейорганикалық сурьма
      қосындысы, н.қ.                       1549   6.1
2206. Сурьма үшхлоридi                      1733   8
2207. Сурьма хлоридi, см.                   1733   8
2208. Таллий нитраты, см.                   2727   6.1
2209. Таллий (І) нитраты                    2727   6.1
2210. Таллий қосындысы, н.к.                1707   6.1
2211. Таллий (I) хлораты                    2573   5.1
2212. Таллий хлораты, см.                   2573   5.1
2213. Tремолитi және /немесе
      актинолитi бар тальк, см.             2590   9
2214. Ауада тасымалдануы ережемен
      реттелетiн қатты зат н.к.             3335   9
2215. Теллур гексафторидi                   2195   2
2216. Теллур қосындысы, н.к.                3284   6.1
2217. Термосiрiңкелер                       1331   4.1
2218. Терпинолен                            2541   3
2219. Тетрабромэтан                         2504   6.1
2220. 1, 2, 3, 6 - тетрагиидро-бензальдегид 2498   3
2221. Тетрагидро-1,4 оксазин, см.           2054   3
2222. 1, 2, 3, 6 - тетрагиидропиридин       2410   3
2223. Тетрагидротиофен                      2412   3
2224. Тетрогидрофуран                       2056   3
2225. Тетрагидрофурфуриламин                2943   3
2226. Судың немесе спирт пен су
      қоспасының салмақтық үлесi кемiнде
      30% ылғалданған тетразен, см.         0114   1
2227. 1Н-тетразол                           0504   1
2228. Тетраметиламмоний гидроксидi          1835   8
2229. Тетраметилен, см.                     2601   2
2230. Тетраметиленцианид, см.               2205   6.1
2231. Тетраметилқорғасын, см.               1649   6.1
2232. Тетраметилсилан                       2749   3
2233. Тетраметоксисилан, см.                2606   6.1
2234. Тетранитрранилин                      0207   1
2235. Тетранитрометан                       1510   5.1
2236. Тетрапропилортотитанат                2413   3
2237. Тетрафтордихлорэтан, см.              1958   2
2238. Сығымдалған тетрафторметан            1982   2
2239. 1,1, 1,2 - тетрафторэтан              3159   2
2240. Tұрақтанған тeтрафтoэтилен            1081   2
2241. Тетрахлорэтан                         1702   6.1
2242. Тетрахлорэтилен                       1897   6.1
2243. Тетраэтилдитиопиро-фосфат             1704   6.1
2244. Тетраэтиленнпентамин                  2320   8
2245. Тетраэтилқорғасын, см.                1649   6.1
2246. Тетраментилсилан                      2749   3
2247. Тетраментоксисилан, см.               2606   6.1
2248. Тетранитроанилин                      0207   1
2249. Teтранитрометан                       1510   5.1
2250. Тетрапропилортотитанат                2413   3
2251. Тетрафтордихлорэтан, см.              1958   2
2252. Сығымдалған тетрафторметан            1982   2
2253. 1,1,1,2-тетрафторэтан                 3159   2
2254. Тұрақталған тетрафторэтилен           1081   2
2255. Тетрахлорэтан                         1702   6.1
2256. Тетрахлорэтилен                       1897   6.1
2257. Тетраэтилдитиопиро-фосфат             1704   6.1
2258. Тетраэтиленпентамин                   2320   8
2259. Тетраэтилқорғасын, см.                1649   6.1
2260. Тетраэтилсиликат                      1292   3
2261. Teтраэтоксисилан, см.                 1292   3
2262. Тетрил, см.                           0208   1
2263. 4-тиапентаналь                        2785   6.1
2264. Тиа-4-пентаналь, cм.                  2785   6.1
2265. Тиогликоль                            2966   6.1
2266. Тиомочевида диоксидi                  3341   4.2
2267. Тионилхлорид                          1836   8
2268. Тиофен                                2414   3
2269. Тиофенол, см.                         2337   6.1
2270. Тиофосген                             2474   6.1
2271. Тиофосфорилхлорид                     1837   8
2272. Тез тұтанғыш типография сыры, см.     2900   6.2
2273. Кеуектi түйiршiк титан                2878   4.1
2274. Кeуектi ұнтақ титан                   2878   4.1
2275. Құрғақ ұнтақ титан                    2546   4.2
2276. Судың үлесi кемiнде 25% ылғалданған
      титан-ұнтақ                           1352   4.1
2277. Титан гидридi                         1871   4.1
2278. Титан дисульфид                       3174   4.2
2279. Титан тетрахлоридi                    1838   8
2280. Пирофорлы титан үшхлоридi             2441   4.2
2281. Титан үшхлоридi қоспасы               2869   8
2282. Пирофорлы титан үшхлоридi             2441   4.2
2283. Май сiңiрiлген жануар тектi талшықтар 1373   4.2
2284. Нитрат құрамы аз нитроцеллюлоза
      сіңірілген талшықтар, н.к.            1353   4.1
2285. Май сіңірілген өсімдік текті
      талшықтар                             1373   4.2
2286. Синтетика текті талшықтар             1373   4.2
2287. ТНТ, см                               0209   1
2288. ТНТ және алюминий -қоспа, см          0390   1
2289. Сұйық тірі организмдерден алынған
      н.к. токсиндер,                       3172   6.1
2290. Қатты тiрi организмдерден алынған     3172   6.1
      токсиндер, н.к.
2291. Бейорганикалық коррозиялық уытты      3289   6.1
      сұйықтық, н.к.
2292. Органикалық коррозиялық уытты         2927   6.1
      сұйықтық, н.к.
2293. Органикалық тезтұтанғыш уытты         2929   6.1
      сұйықтық, н.к.
2294. Бейорганикалық уытты сұйықтық, н.к.   3287   6.1
2295. Қышқылданатын уытты сұйықтық, н.к.    3122   6.1
2296. Органикалық уытты сұйықтық, н.к.      2810   6.1
2297. Сумен әрекеттесетiн уытты             3123   6.1
      сұйықтық, н.к.
2298. Бейорганикалық коррозиялық қатты      3290   6.1
      уытты зат, н.к.
2299. Органикалық коррозиялық қатты уытты   2928   6.1
      зат, н.к.
2300. Органикалық тез тұтанғыш қатты        2930   6.1
      уытты зат, н.к.
2301. Бейорганикалық қатты уытты зат, н.к.  3288   6.1
2302. Тотықтанатын қатты уытты зат, н.к.    3086   6.1
2303. Органикалық қатты уытты зат, н.к.     2811   6.1
2304. Сумен әрекеттесетiн қатты уытты       3125   6.1
      зат, н.к.
2305. Өздiгінен қызатын қатты уытты зат,    3124   6.1
      н.к.
2306. Ингибирленген толилэтилен,см          2618   3
2307. Сұйық толуидиндер                     1708   6.1
2308. Қатты толуидиндер                     1708   6.1
2309. 2.4 - толуилендиамин                  1709   6.1
2310. Толуилендиизоцианат, см.              2078   6.1
2311. Толуол                                1294   3
2312. Толуолдиизоцианат                     2078   6.1
2313. Турбиналық қозғалтқыштарға арналған   1863   3
      авиация отыны
2314. Дизель отыны                          1202   3
2315. Жеңiл пеш отыны                       1202   3
2316. Детонаторсыз мұнай скважиналарына     0099   1
      арналған жарылғыш торпедалар
2317. Инерттi тұмсықты сұйық отынды         0450   1
      торпедалар
2318. Жарылғыш зарядпен жабдықталған        0449   1
      немесе жабдықталмаған сұйық отынды
      торпедалар
2319. Жарылғыш зарядты торпедалар           0329   1
                                            0330   1
                                            0451   1
2320. Аккумулятор батареясымен жұмыс        3171   9
      iстейтiн көлiк құралдары немесе
      аккумулятор батареяларымен жұмыс
      iстейтiн жабдықтар
2321. Оқ-дәрiлерге арналған трассерлер      0212   1
                                            0306   1
2322. Тремолит, см.                         2590   9
2323. Трет-(1 - азиридинил) фосфиноксид     2501   6.1
      ерiтiндiсi
2324. Үшаллиламин                           2610   3
2325. Үшаллилборат                          2609   6.1
2326. Yшбромборан, см.                      2692   8
2327. Yшбутиламин                           2542   6.1
2328. Yшбутилфосфат                         3254   4.2
2329. Yшизобутилен                          2324   3
2330. Үшизопропилборат                      2616   3
2331. Құрамында 3%-дан артық ортоизомер     2574   6.1
      бар трикрезилфосфат
2332. Сусыз триметиламин                    1083   2
2333. Триметиламиннiң салмақтық үлесi       1297   3
      50%-дан артық емес триметиламиннiң
      су ерiтiндiсi
2334. Үшметилацетилхлорид                   2438   6.1
2335. 1,2,5 - үшметилбензол                 2325   3
2336. Үшметилборат                          2416   3
2337. Үшметилгексаметилендiлер - аминдер    2327   8
2338. Үшметилгексаметилендiлер - изоцианат  2328   6.1
2339. Үшметиленхлорбромид, см.              2688   6.1
2340. 2,4,4 - үшметилпентен - 1, см.        2050   3
2341. 2,4,4 - үшметилпентен - 2, см.        2050   3
2342. Yшметилфосфит                         2329   3
2343. Yшметилхлорсилан                      1298   3
2344. Үшметилциклогексил - амин             2326   8
2345. Yшнитроанилин                         0153   1
2346. Судың салмақтық үлесi 30%-дан кем     0214   1
      құрғақ немесе ылғанданған
      тринитробензол
2347. Судың салмақтық үлесi кемiнде 30%     1354   4.1
      ылғалданған тринитробензол
2348. Судың салмақтық үлесi 10%-дан кем     0214   1
      ылғалданған тринитробензол
2349. Үшнитро-м-крезол                      0216   1
2350. Үшнитронафталин                       0217   1
2351. Судың немесе спирт пен су қоспасының  0219   1
      салмақтық үлесi 20%-дан кем құрғақ
      немесе ылғалданған үшнитрорезорцин
2352. Судың немесе спирт пен су қоспасының  0394   1
      салмақтық үлесi кемiнде 20%
      ылғалданған үшнитрорезорцин
2353. Судың салмақтық үлесi 30%-дан кем     6209   1
      құрғақ немесе ылғалданған
      үшнитротолуол(тнт)
2354. Судың салмақтық үлесi кемiнде 10%     0209   4.1
      ылғалданған үшнитротолуол
2355. Судың салмақтық үлесi кемiнде 30%     1356   4.1
      ылғалданған үшнитротолуол
2356. Үшнитротолуол және гексанитрос.       0388   1
      тильбеннiң қоспасы
2357. Үшнитротолуол және үшинтробензолдың   0388   1
      қоспасы
2358. Құрамында үшинтробензол және          0389   1
      гексанитростильбен бар үшнитротолуол
      қоспасы
2359. Үшнитрофенетол                        0218   1
2360. Yшнитрофенилметил-нитрамин            0208   1
2361. Судың салмақтық үлесi 30%-дан кем     0154   1
      құрғақ немесе ылғалданған
      үшинтрофенол
2362. Судың салмақтық үлесi кемiнде 10%     0154   1
      ылғалданған үшнитрофенол
2363. Судың салмақтық үлесi кемiнде 30%     1344   4.1
      ылғалданған үшнитрофенол
2364. Үшнитрофторенон                       0387   1
2365. Yшнитрохлорбензол                     0155   1
2366. Судың салмақтық үлесi кемiнде 10%     0155   4.1
      үшнитрохлорбензол
2367. Yшпропиламин                          2260   3
2368. Yшпопилен                             2057   3
2369. Yшфторацетилхлорид                    3057   2
2370. Yшфторбромметан, см.                  1009   2
2371. Үшфторметан                           1984   2
2372. Сұйық суытылған үшфторметан           3136   2
2373. 2 - үшфторметиланилин                 2942   6.1
2374. 3 -үшфторметиланилин                  2948   6.1
2375. Yшфторхлорметан, см.                  1022   2
2376. Құрамында шамамен 60% үшфторхлорметан 2599   2
      бар үшфторхлорметан және
      фтороформаның азеотропты қоспасы
2377. үшфторхлорэтан, см.                   1983   2
2378. Тұрақталған үшфторхлорэтилен          1082   2
2379. 1, 1, 1- үшфторэтан                   2035   2
2380. Yшхлорацетальдегид, см.               2075   6.1
2381. Үшхлорацетилхлорид                    2442   8
2382. Сұйық үшхлорбензолдар                 2321   6.1
2383. Yшхлорбутен                           2322   6.1
2384. Yшхлорнитрометан, см.                 1580   6.1
2385. Үшхлорсилан                           1295   4.3
2386. 2,4,6 - үшхлор - 1,3,5 - үшазин, cм.  2670   8
2387. 1,3,5 - үшхлортриазинтрион - 2,4,6    2468   5.1
      симметриялы, см.
2388. 1, 1, 1 - үшхлорэтан                  2831   6.1
2389. Үшхлорэтилен                          1710   6.1
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет