Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончарабет18/23
Дата18.07.2016
өлшемі2.83 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

4.14. Біополе

Біоенергія – це складний комплекс хвильових енергетичних процесів, які притаманні живим організмам і пов'язані з енергоінформаційним полем всесвіту. Біоенергія акумулюється і трансформується біологічним об'єктом, забезпечуючи процеси життєдіяльності. Ці процеси можна свідомо цілеспрямовано формувати. Згідно з висловлюванням В.І.Вернадського, Космос впливає на людину через біополе, а кожний предмет є носієм, біополя. Сумарне ж біополе Землі становить собою «сферу розуму».

Уперше про біопольові взаємодії згадувалось у давньоіндійській філософії, яка пов'язала безпосереднє співіснування людини з космосом, з усім всесвітом у цілому, надавши індивідуальному життю вселенського значення.Організм людини функціонує на фоні електромагнітних та інших полів, через які він резонує і взаємодіє з різноманітними силами всесвіту. При цьому зовнішні електромагнітні поля можуть модулювати електромагнітні сигнали індивіда, порушуючи існуючий у ньому електромагнітний баланс, а цим самим і управління функціями організму. Тобто життя людини як мікрокосмічної частини природи залежить від постійного припливу енергії з макрокосмосу і керується тими ж силами і законами, котрі діють у всесвіті. В експериментальних розробках учених Л.Чижевського, В.І.Вернадського підтверджується тісна залежність явищ, які відбуваються в біосфері, від космічних факторів. Доведеної факт високої чутливості усіх живих організмів (одноклітинних І багатоклітинних) до електромагнітних полів різних частот.Живі системи й організм людини складаються з клітин. Клітина має систему, що забезпечує здійснення складних біоенергетичних процесів. Вивченню цих процесів у наш час велику увагу приділяють біофізики, біологи, радіологи та спеціалісти інших наук. В.І.Вернадський зазначав, що будь-яка речовина - жива і нежива -оточена фізичним полем. Проте ці поля мають різні властивості. Живі об'єкти здатні змінювати своє випромінювання, спрямоване на динамічні системи, а неживі - ні. Ученими встановлено, що людина реагує на зміну напруженості магнітного поля величиною 0,001 ерстеда (для порівняння: магнітне поле Землі дорівнює 0,4 ерстеда, а сильна магнітна буря змінює це поле на соті або тисячні іі процента). Людський організм - це не просто фізична структура, що складається з молекул, а структура, котра має, як і все існуюче, енергетичні поля. Енергію цих полів називають по-різному: «прана» - в Індії, «чі» - у Китаї, «кі» - у Японії. Наукова її назва - біоплазматичне поле енергії, лептонові польові структури.

Біоенергія - це первородна, життєдайна, основоположна універсальна енергія. Людина отримує цю енергію від матері під час народження, а потім певну частину акумулює додатково протягом життя. На відміну від кровоносних судин і крові, біомеридіани та біоенергія невидимі. В античній філософії, починаючи з Арістотеля, ефір як субстанція «небесної сфери» та світил уважався «п'ятим елементом» (чотири елементи - це земля, вода, повітря, вогонь). Учені називають енергію п'ятим станом речовини, оскільки цей стан за своїми властивостями відрізняється від чотирьох відомих: твердого, рідкого, газоподібного і плазмового.Аура (від грец. аurа — віяння) -це прояв біополя, видимий за певних умов у вигляді променів, що світяться, або своєрідної оболонки довкола тіла людини, котрі мають певне кольорове забарвлення залежно від духовного, фізичного і психічного стану людини .Аура людини має сім шарів енергетичної оболонки тіла, або сім шарів-тіл, різного місцеположення, кольору, яскравості, форм, текучості, густини і функціонування. Аура має певну яскравість, може бути забарвлена в червоний, жовтий, синій, фіолетовий та інші кольори і також може мати райдужне поєднання барв. Встановлено, що колір аури залежить від фізичного стану людини, її духовно-моральних якостей, а також від психічного стану і настанови в даний момент. Колір аури та її якість може змінити усвідомлена і неусвідомлена думка. Ми повинні замислюватися не тільки над своїми вчинками і словами, але й над чистотою наших помислів. Якість випромінювання і його колір залежать від стану серця, інакше кажучи, від переживань людини. Отже, навколишній світ невидимо для нас забарвлений у кольори емоцій і почуттів, які переживає людина. Про це слід знати і, природно, боротися з негативними переживаннями. Чистота основного кольору аури людини може порушуватися відтінками інших кольорів, появою темних плям, різного роду променів та іскор. Колір може бути настільки невизначеним, що його важко назвати. ЦІ зміни можуть бути зумовлені фізичними або моральними недоліками даної людини або негативним впливом уяви, усвідомленим чи неусвідомленим, іншої людини. У творчої особистості аура має смарагдово-зелений колір. У людей із високою духовністю з'являється світлове кільце, розташоване навколо голови таким чином, як це зображується на православних іконах з образами святих із німбом, що світиться, золотистого, блакитного чи білого кольорів. Як уже зазначалось вище, аура складається із семи шарів-тіл різної густини. Внутрішній її шар найщільніший. Кожен наступний шар пронизує всі попередні шари, включаючи фізичне тіло, і набуває їхньої форми. Кожен із шарів можна розглядати як рівень вищих вібрацій, що займає той самий простір, що і шар, розташований нижче. Щоб сприйняти кожний наступний шар, свідомість спостерігача повинна переходити на рівень нової частоти. Ми маємо сім шарів-тіл, які займають одночасно один і той же простір, кожен з яких поширюється за межі попереднього. Через ауру фізичне тіло поєднується з навколишнім світом. Аура, контактуючи з навколишнім світом, виконує рецепторну функцію, передає і кодує різноманітну інформацію про навколишнє середовище у підсвідомості людини. За допомогою аури людина неусвідомлено спілкується з усією живою природою - тваринами, рослинами тощо. Стійкі зміни властивостей аури часто призводять до патології фізичного тіла. І навпаки, різні патологічні стани організму обов'язково позначаються на структурі аури. Аура має яйцеподібну форму, що обіймає тіло від голови до куприка і меншою мірою охоплює кінцівки. Захисну функцію аури виконує загороджувальна сіть, яка складається зі сплесків найтонших енергій, що утворюють своєрідний енергетичний шар на поверхні аури. Цю захисну сіть формують усі чакри - енергетичні центри організму, про які йтиметься в наступній підтемі. Міцність її залежить від психічних настанов, сили волі особистості, послідовності та конструктивності її мислення, а також від рівня духовності. Захисні спроможності аури можуть бути порушені. Нормальна повсякденна життєдіяльність організму пов'язана з енергетичними випромінюваннями, що надходять із навколишнього середовища і які можуть впливати руйнуюче, викликати динамічну хвилеподібну деформацію аури. Деформована аура є причиною сонливості, малоактивності, апатії, кволості, що виникають у людини. Здорова, добре розвинена аура легко пом'якшує сторонні негативні енергетичні тиски. Вона здатна відбивати енергетичні удари, спрямовані на людину, повертаючи їх тому, хто спрямовує, і навіть уражати його. Встановлено, що стан людини визначається такими факторами, як спадковість, режим харчування і рухова активність, особливості енергетичного обміну з навколишнім середовищем тощо. Інтелектуальні та фізичні можливості людини значно залежать від параметрів її енергетичної оболонки.

Відомо, що зміцнити, оздоровити ауру людини можна з допомогою низки оздоровчих технологій: загартування, аутогенного тренування, масажу, харчування, а також роботи над собою в духовно-моральному аспекті. На думку вченого А. П. Гримака, «на даному етапі пізнання можна казати про те, що аура виконує функцію взаємодії міжособистісних енергоінформаційних систем на рівні підсвідомості, а також взаємодії з іншими живими об'єктами та захисну функцію в енергоформуючому плані». Чакра (енергетичний центр). Слово «чакра» в перекладі з санскриту означає «колесо». Чакра -енергетичний центр, зона концентрації енергії, що фільтрує, розподіляє, перетворює, проводить і виводить цю енергію. Давньоіндійським ученням описана система функціонування енергетичних центрів організму. Заведено виділяти сім основних енергетичних центрів, які функціонально складають єдину систему, йа діяльності котрої грунтуються медитація (перехід людини до стану поглибленої зосередженості), довільна регуляція роботи внутрішніх органів і активізація психофізіологічних резервів. Оскільки енергетичні центри (чакри) не мають власних морфологічних структур, їхнє місце розташування орієнтовано на розміщення деяких нервових сплетень. Чакри тісно пов'язані з системою іннервації внутрішніх органів, бо всі рухові, секреторні й обмінні процеси здійснюються на певному енергетичному фоні, що регулюється центральною нервовою системою. Відомо, що зв'язок нервової системи в організмі здійснюється по висхідних і низхідних напрямках через білу речовину спинного мозку та сегментарні утворення сірої речовини, а також через ланцюжок нервових вузлів пограничного стовбура вегетативного відділу нервової системи, розміщених у тілі хребців по боках. Від цих вузлів відходять посегментно нервові волокна, що складають нервові стовбури і сіткоподібні утворення на стінках внутрішніх органів.Топографія основних сплетень вегетативної нервової системи відповідає умовному розташуванню чакр. Перша чакра, або крижова, коренева, «чакра землі» (муладхара, таку назву має ця, а також шість наступних чакр згідно з давньоіндійським вченням), знаходиться в крижовому сплетенні в промежині біля основи хребта, її ще називають чакрою «виживання», тому що вона пов'язана з механізмами, які зберігають фізичне тіло живим. Екстрасенси здатні бачити цей енергетичний центр забарвленим у червоний колір. Нота «До». Друга чакра, або поперекова, статева чакра (свадхістана), розташована у поперековому сплетенні на відстані 4 - 6 см нижче пупка. Вона пов'язана зі статевою поведінкою і забезпечує функції продовження роду. Колір другої чакри оранжевий. Нота «Ре». Третя чакра, або чакра сонячного сплетення (маніпура), розміщена на відстані 5 - 7 см вище пупка. Цій чакрі підпорядковуються всі органи черевної порожнини, від неї залежить фізична сила. Вона є головним вмістилищем (акумулятором) енергії та випромінює її в усі частини тіла. Від чакри сонячного сплетення залежить діяльність не тільки всього тіла, але й мозку. Ця чакра є фокусом енергетичної системи мікрокосмосу людини і забезпечує енергією всі інші чакри. Вона відповідає за насичування енергією тіла, яке, у свою чергу, живить астральне тіло. Припускається, що через чакру сонячного сплетення здійснюється й її підзарядження просторовою енергією, а також інших чакр, які забезпечуються її енергією. Колір цієї чакри жовтий. Нота «Мі». Четверта чакра, або серцева чакра (апахата), розташована в центрі грудної клітки. Вона вважається найчутливішою, пов'язана з такими якостями людини, як доброта, ніжність, жалість. Колір чакри зелений. Нота «Фа». П'ята чакра, або горлова чакра (вішудха), знаходиться в ділянці сплетення артерій біля основи горла. Ця чакра емоційно духовної діяльності, комунікабельності, її енергія вважається найтоншою. Екстрасенси бачать п'яту чакру забарвленою в блакитний колір. Нота «Соль». Шоста чакра, або больова чакра (аджна), розташована на лобі між очима. Це так зване трете око. Шоста чакра слугує створенню зорових образів, сприяє вмінню абстрагуватись. Колір її синій. Нота «Ля». Сьома чакра, або тім'яна, коронна чакра (сахаорара), розміщується за сантиметр над тім'ям. Це - чакра знань, через неї засвоюються знання з енергоінформаційного поля Землі. Через неї входить біла (життєва) енергія Космосу і спрямовується до інших чакр. Енергія цієї чакри фіолетового кольору. Нота «Сі». Кожна чакра функціонує на своєму діапазоні вібрацій просторової енергії як її акумулятор і трансформатор.

Динаміка енергії в організмі людини

Під час скорочення м'язово-судинних утворень і в процесі діяльності внутрішніх органів енергетичні потоки рухаються вздовж нервово-судинних пучків, від яких на певних ділянках відходять відцентрові енергетичні меридіани. З місць найбільшої концентрації енергія по доцентрових каналах надходить до мозку, в якому відбувається її оперативно-інформаційна обробка і функціональний розподіл на підсвідомому і свідомому рівнях. Енергія, що надходить із мозку до внутрішніх органів, переміщується вниз по спинному мозку, що є одним із найбільших колекторів енергії, та далі по міжреберних нервах до відповідних сегментарних ділянок організму. Крім того, чакри мають широко розвинутий зв'язок з усією системою меридіанів, які утворюють колектори (ділянки зосередження енергії), що розміщуються з обох боків хребтового стовпа. Такі колектори є ще одним «басейном енергії», що регулює активність усіх меридіанів. Кожного разу, коли який-небудь орган відчуває дефіцит енергії, енергетичні канали передають її до відповідного меридіана. Таке оперативне використання тимчасових додаткових каналів енергії запускається з допомогою визначеної для кожного чудесного меридіана точки — «ключа». Головні ж комунікаційні ходи енергії представлені чотирнадцятьма основними (класичними) меридіанами . Вони виконують такі життєві функції: забезпечують зв'язок людини з навколишнім середовищем (ще одна інформаційна система організму), управляють потоками крові та життєвої енергії, «оживляють» м'язи і кістки, полегшують роботу суглобів. Нарешті, меридіан передає енергію від внутрішніх органів до поверхні тіла і навпаки, завдяки чому здійснюється енергоінформаційний обмін між внутрішніми органами людини та її тілесною оболонкою. Адаптаційні значення цього факту важко переоцінити. Крім класичних меридіанів, є ще дванадцять так званих м,язовосухожильних, або м,язово-суглобних, меридіанів. Вони поєднують м,язи та сухожилля. Раніше голкотерапевти розглядалли суглоби як своєрідну „огорожу”, що контролює циркуляцію енергії та крові. Вважають, що біля суглобів розміщені важливі точки меридіанів, а біль у суглобі означає блокування руху енергії, котре можна усунути за допомогою масажу та спеціальних фізичних вправ. На відміну від класичного меридіана, м'язово-сухожильний меридіан мас ширше русло, яке пролягає поверхнево (що зручно для відкриття проходження каналів під час масажу). Сіть енергетичних каналів цим не обмежується. Під час порушення нормальної периферійної циркуляції енергії між основними каналами можуть утворюватися додаткові гілки. Є ще додаткові точки - «точки-одиночки», що функціонують поза меридіанами. Точки, розміщені на кінцях усіх десяти пальців, з'єднують меридіани, які закінчуються на них. Ви, напевне, бачили, як спеціалісти для того, щоб вивести людину з непритомного стану, впливають на кінчики пальців потерпілого, масажуючи їх. Періодичні рухи енергії по меридіанах складають велике коло циркуляції енергії. Повне коло переміщення енергії по дванадцяти основних меридіанах відбувається за 24 години. Встановлено, що напруга енергії в кожному з меридіанів змінюється від мінімальної до максимальної протягом двох годин. З цим пов'язана періодичність активності роботи органів людини в цілому. Як зазначають учені, чим чистіше внутрішнє середовище з точки зору духовної та фізичної сфер, тим вільніше протікає й ефективніше розподіляється енергія в організмі, тим здоровіша людина.
4.15. Магнітотерапія

Сучасна магнітотерапія базується на створенні чотирьох характеристик у вигляді автохвиль : лінійної, (гіперболічної ) форми, лінійної форми з високої енергією; спіральної форми з прихованою енергією; одночасної, (перпендикулярної), лінійної та спіральної форми - ефект хреста. При впливові на біологічний об,єкт збуджується біоелектрична та світлова інформація за рахунок дії електромагнітного поля надвисокої частоти. Якість лікування хворих залежить від точності підбору кутов дії електромагнітного поля (оптимально G 90 - G 180 градусів) та напруги магнітного поля.

Автохвилі лінійної та спіральної форми впливають на рухи семи спекторів світла, така дія, на прикладі - цироза печінки, спріяє регенерації уражених клітин з полним встановленням органа та його функції. Автохвилі лінійної форми з високої енергією дозволяють вилікувати наступні захворювання :

Цироз печінки, хронічний гепатит.

Холецистит.

Нефролітіаз, холеолітіаз.

Фіброзний панкреатит.

Виразкова хвороба шлунку та 12-ти палої кишки.

Пієлонефрит.

Наслідки зламів кісток.

Атеросклероз судин нижніх кінцівок.

Поліартріт.

Хронічний простатит, аденома.

Мастит, фіброаденома молочних залоз.Автохвилі спіральної форми пропонуються для лікування :

Селезінки, жовчного міхура, печінки, нормалізації білірубіна в крові.

Усі форми лейкозів.

Автохвилі в формі хреста використають для лікування :

Усіх форм пухлин внутрішніх органів та ендокринних залоз.

Кістозніх ураженнях людини.

Серцево-судинних захворюваннях.

Для здійснення відновлюючих процесів при вроджених аномаліях.Магнітна вода

Магнітування води миттєво встановлює кришталину ситчасть води. Перебачається, що механізм дії омагніченої води пов'язаний з підвищенням проникнення біологічних мембран бактерицидними властивостями.

Використовують для лікування та профілактики дві форм омагнічування води: лінійну та спіральну. Показання для застосування омагніченої води лінійної форми: цироз печінки, хронічний гепатит, хр. калькулезний холецистит, панкреатит, виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки, пієлонефрит, атеросклероз судин нижніх кінцівок, поліартрит, хронічний простатит і аденома присечнику, вузлові форми маститу, сечокам’яна хвороба. Показання для застосування омагніченої води спіральної форми: до зниження рівня білірубіну у крові, для лікування усіх форм лейкозів.

Показання для застосування омагніченої води хрестоподібної форми: пухлини та передпухлинні захворювання, гіперплазії та гіпертрофії, кісти, серцево – судинні захворювання, для реабілітації, при уроджених аномаліях розвитку органів і систем людини.

До лікування використовують прийом змагніченої води потужністю до 500 ерстед (50 мілітесл). Прийом води пропонується проводити натщесерце 2 – 4 рази на добу 4 грами на 1 кілограм маси тіла (1/4 – 1/2 склянки). Курс лікування 2 – 3 місяці. Для підвищення ефективності дії, пропонується підкріплювати внутрішньо лікування – зовнішнім з корекцією дози.
4.16. Лікувальний масаж

Масаж – це сукупність прийомів механічної дозованої дії у виді тертя, натискування, вібрації, які проводяться безпосередньо на поверхні тіла людини як руками, так і спеціалізованими апаратами через повітряну або інше середовище. Масаж може бути загальним і місцевим. В залежності від завдань розрізняють наступні основні види масажу:

1. Гігієнічний (косметичний). Проводиться на різних частинах тіла, голова, лице, руки і т.д.

2. Лікувальний, який поділяються на наступні види: А) класичний (загальнооздоровчий); Б) рефлекторний в основному застосуваються хребет по зонам; В) Сполучний. Застосовується на сполучник на сполучних тканинах, суглобах; Г) Періостальний. Застсовується при запаленні надкісниці (верхньої частини кості); Д) Точковий масаж.

3. Самомасаж.

4. Спортивний. Масаж для дітей (також поділяється на загальний і місцевий).Гігієнічні основи проведення масажа :

1. Приміщення для масажу повинно бути теплим, сухим, світлим, чистим, площей не менше 18 м .В приміщенні також повинні бути: Кушетка. Шафа для білизни, талька, мазей і т.д. Столик для масажу (рук, голови та ін.) Валики. Аптечка. Апарат для вимірювання тиску. Умивальник.

2. Вимоги до клієнта: А) Перед масажу прийняти душ. Б) Положення хворого: Лежачи на спині. Лежачи на голові. Лежачи на боці. Сидячи.

М'язи в місці проведення масажу повинні бути максимально розслаблені (для цього використовуються валики, настройка кушетки, якщо її конструкція дозволяє це і т.д.). При проведенні масажу оголяється тільки та частина тіла яка підлягає масажу.

3. Вимоги до масажиста: Масаж проводиться по ходу лімфатичних і кров'яних судин (в напрямку до серця, тобто знизу вверх). Руки повинні бути сухі, теплі, чисті. Нігті коротко обстрижені, без каблучок, годинників і т.п. Масажист повинен уміти виконувати любий вид масажу і вибирати найбільш ефективні прийоми при проведенні масажу, в залежності від його виду та індивідуальних особливостей клієнта. Повинен володіти знаннями по анатомії і клініці захворювань. Одяг масажиста: білий халат з короткими рукавами (які не мішають проведенню масажу), зручне взуття на низькому ходу. Масажист при проведенні мажу пацієнта не повинен робити лишніх рухів корпусом, не бігати, не метушитися. Не користуватися одеколоном, духами, дезодорантами і т.д., ароматичними речовинами, так як у пацієнта може бути алергія на ці речовини.

3агальні протипоказання до призначенню масажу:

Гострі гнійні запальні процеси любої локалізації. Доброякісні і злоякісні пухлини різної локалізації тільки до хірургічного їх лікування. Без хірургічного їх лікування при міомах дозволяється масаж комірцевої зони, рук, гомілок і стоп. Кровотеч і схильність до них. Активний туберкульоз легень і костей. Гострі хвороби шкіри, нігтів, волосистої частини голови інфекційного, грибкового і невідомого походження, бородавки, різноманітні шкірні висипки, пошкодження шкіри, плоскі бородавки, гнійні і гострі пошкодження шкіри, екзема, гостра розацева, герпес, контагіозний молюск, гірсутизм, садна і тріщини також трофічні язви, гангрена при захворюванні периферійних судин в місцях масажу. Гострі захворювання крові. Тромбоз, тромбофлебіти (значні варікозні розширення вен з трофічними порушеннями) в стадії запалення (гостра стадія). Серцеві захворювання в період загострення. Висока температура тіла, лихоманковий стан і всі види гострих запальних процесів. (Але при радикулітах, остеохандроз в період загострення масаж проводиться, як звичайно в цей час і звертаються частіше). Цинга. Ангіїт. Атеросклероз периферійних судин, тробангіт в сполученні з атеросклерозом мозкових судин, супррводжуваним кризами. Аневризи судин, аорти, серця. Запалення лімфатичних вузлів, судин. Збільшенні болючі лімфавузли, спаянні з шкірою і підшкірними тканинами. Захворювання вегетативної нервової системи в період загострення (гангліоніт, діецифальний криз). Алергія з геморагічні висипки. Крововилив в шкіру. Сильна фізична і психологічна втома. Сифіліс І і II стадії, інші гострі венеричні захворювання. 3ахворювання органів черевної порожнини з схильністю до кровотеч. Після коровотеч у зв'язку з виразкою, а також викликаних захворюванням жіночої статевої сфери і травми. Хронічний остеомієліт. Каузалгічний синдром після травми периферійних нервів. Психічні захворювання з надмірним збудженням, значно зміненою психікою. Недостаток кровообігу III степеня. Декомпенсація кровообігу кінцівок у хворих атеросклетичними оклюзіями і тромбогінітом. Гострий період гіпертонічного або гіпотонічного кризу. Гостра ішемія міокарда, виникаюча раптово.Виражений склероз мозкових судин з схильністю до тромбозів і крововиливів.Набряк Квінке. Загальний тяжкий стан при різноманітних захворюваннях і травмах. Гострі распіраторні захворювання на протязі 2-5 днів після них. Тошнота, рвота, болючість при пальпації живота (при різноманітних захворюваннях). Легенево-серцевий недостатність III степені. Гостра біль, яка потребує призначення наркотиків.Загальні показання до призначення масажу:

Захворювання серцево-судинної системи: ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарда, в тому числі, після їхнього хірургічного лікування, постінфарктний кардіосклероз, гіпертонічна і гіпотонічна хвороба, функціональні нейрогенні розлади серцево-судинної системи, міокардіодестрофія, інфекційно-алергічний міокардит, вади серця, захворювання артерій і вен. Захворювання органів дихання: хронічні неспецифічні захворювання легень,хронічна пневмонія і бронхіт, емфізема, пневмосклероз, бронхіальна астма поза стадією загострення і захворювання і травми. Захворювання і травми опорно-рухового апарату: ревматоїдний і решту артритів, дистрофічні процеси в суглобах, анкілозуючий спондеартрит (хвороба Бехтєрєва), остеохондроз, сколіоз та ін. захворювання хребта, забій, розтягнення зв'язок, м'язів, переломів, контрактури, цлоскостопість та ін. Захворювання і наслідки травм ЦНС: травматичні пораження системи, наслідок порушення мозкового кровообігу, залишкові явища поліомієліта, міоліта з пастичними і в'ялими парезами, ДЦП, акушерські паралічі та ін. Хронічні захворювання органів травлення: поза фазою загострення: гастрити,коліти, дискенізія кишок, виразкова хвороба (без схильності до кровотечі), захворювання печінки і жовчного міхура (дискенізія жовчного міхура), а також стану після операції холіцистектомії і з приводу виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки. Запальні захворювання чоловічої статевої сфери і підгострій і хронічній стадії: хронічний уретрит, простатит, везикуліт. Захворювання жіночої статевої сфери. Захворювання шкіри (не інфекційні): себорея волосяної частини голови, вугрові висипання лиця і туловища, випадання волосся. Захворювання вуха, горла, носа. Порушення обміну речовин (ожиріння, похудання та ін.). Головний біль, порушення сну. Підвищена дратівливість. Статева слабість. Церебральний атеросклероз з хронічною недостатністю мозкового кровообігу, з І компенсованою і II субкомпенсованою ступенями (по Н.К. Боголєпову). 3ахворювання і травми периферичної нервової системи: невралгії, неврити, плексити, радикуліти при дегенеративних ураженнях між хребцевих дисків; захворювання Паркінсона, деенцефальні синдроми, поліневрити після інфекції і виробничої вібрації. Покази до застосування масажу у косметології викладені у відповідних керівництвах Дітям дошкільного і шкільного віку покази і проти покази такі як у дорослих. Для дітей грудного віку масаж являється складовою частиною фізичного виховання і використовується разом з гімнастикою і загартовуванням маючи специфічні особливості.4.16.1. Класичний масаж

Класичний масаж включає в себе 4 основних прийоми:Каталог: metodi -> fsocgum
metodi -> Методические рекомендации о порядке оформления и представления документов
metodi -> Занятие №17 Тема занятия: Расчеты по термохимическим уравнениям Тип занятия: урок изучения нового материала
metodi -> Гоу прогимназия №1723 зао г. Москвы Методическое объединение учителей английского языка
metodi -> Определение экономического ущерба, наносимого болезнями животных и расчет величин базовых коэффициентов. Ветеринария в рыночной экономике. Лицензирование ветеринарной деятельности
metodi -> Сабақтың тақырыбы: Қазақстанның пайдалы қазбалары Сабақтың мақсаты: Білімділігі
metodi -> 2007 ж. 14 маусымдағы №6 нх
fsocgum -> 2 орієнтований перелік питань, які визначаються як питання поточного та семестрового контролю


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет