Общи условияжүктеу 1.33 Mb.
бет4/8
Дата15.07.2016
өлшемі1.33 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Средновековна крепост, с. Мезек


Средновековна крепост, с. Мезек се намира на 10 км от Катаржина Естейт.

В западните покрайнини на село Мезек се издигат стените на една от най-добре запазените средновековни крепости в България. Построяването на твърдината се отнася към края на ХІ в. по времето на византийския император Алексий І Комнин (1081-1117). Стените й са изградени от ломени камъни споени с бял хоросан и украсени с три тухлени пояса от външната страна. Крепостната стена е завършвала с настръхнали зъбери, които са били запазени до1900 г. Крепостта е замислена като солидно фортификационно звено и в нея е имало интензивен живот.


Разкрити са няколко зърнохранилища с овъглено жито, където се съхранявали хранителите припаси. Многобройни са намерените железни върхове на стрели, шпори и конски подкови, свидетелстващи за ежедневието на войниците от гарнизона. Каменни мелници, метални инструменти, огрибки за нощви и др. подобни предмети пък разказват за бита на обикновеното население.
Крепостта е имала функции на гранична стражева крепост. Охранявала е територии между реките Марица и Арда.

Тракийска гробница, с. Мезек


На около 10 км от винарната, край село Мезек се издига една от най-величествените купулни гробници от микенски тип в Тракия. Тя датира от IV в. Пр. Хр. и е напълно запазена в автентичния си вид. Гробницата е открита случайно от местни жители през 1931 г. Проучена е от проф. Богдан Филов и архитект Рашенов. Покрита е с внушителен могилен насип с височина 15 м и диаметър при основата 90 м. Изградена е от дялани каменни блокове, свързани на места с желeзни скоби. В гробницата се влиза през дълъг повече от 20 м коридор /дромос/.


Следват две правоъгълни преддверия, а след тях – кръгла погребална камера с кошеровиден купол. Общата дължина на съоръжението е 30,33 м. В гробницата са открити голям брой предмети от злато, бронз, желязо, стъкло и керамика. В насипа на могилата е намерена бронзова скулптура на глиган в естествен ръст, с тегло 177 кг. Находката днес се намира в Истанбул-Турция. Тракийската гробница край село Мезек се отличава с необичайната си архитектура. Тука са били погребвани представители на тракийската аристокрация.

Крепостта Маточина

На 40 км североизточно от Свиленград край село Маточина се намира крепостта Букелон, датираща от XII-XIV век. Крепостта е известна с битката при Андрианопол (днешен Одрин) между римляни и готи през 378г., служила е за изнесена гарнизонна отбрана. Крепостта Букелон при село Маточина е една от най-добре запазените военни постройки на територията на България.


Скална църква с. Михалич


Скалната църква в село Михалич се намира се на 32 км от избата и на около 25 км североизточно от Свиленград. Скалната църква край е паметник на културата от национално значение. Тя е единствената в България с уникална трихонкална форма. Издълбана е във варовиков масив в местността Айпандо на около 1,5 км от с. Михалич. Коридор с четиринайсет изсечени в скалата стъпала отвежда поклонника дълбоко надолу в наоса. Непосредствено над входа, в скалата са оформени три плитки полуцилиндрични ниши. С тях древните майстори са искали да наподобят прозорците над входовете на градените църкви. Две подобни, но по-малки ниши има и върху стените на коридора.


Три конхи оформят пространство с форма на кръст. В дъното на източната абсида е изграден подиум - олтар от каменни плочи. В ъглите между централната и страничните конхи строителите са оформили по една триъгълна ниша. Те имитират полуколони или пиластри, носещи купола. По стените са изсечени кръстове. С уникалната си архитектура и с внушителни размери, скалната църква при с. Михалич е един от най-интересните християнски паметници по българските земи.

Местността Глухите камъни


Местността Глухите камъни се намира под връх Света Мариана. Глухите камъни е скален култов комплекс, създаден от траките преди няколко хилядолетия. Намира се на няколко километра от село Малко Градище в североизточните Родопи. Предполага се, че са се използвали за погребални урни. Целият погребален комплекс Глухите камъни е бил ограден с голяма крепостна стена, основите, на която личат и до днес. Мегалитният комплекс Глухите камъни е едно от най-големите тракийски светилища от пр. Хр., чиято сила продължава да действа и днес на всеки, който го посети.

Вила Армира


Близо до град Ивайловград на около 67 км. от Свиленград се намира уникалната антична римска "Вила Армира". Вила Армира представлява внушителен комплекс от жилищни и стопански постройки, разположени на площ от 2200 кв.м. Жилищната ѝ част, заемаща площ от 978 кв.м, обхваща голям вътрешен двор, ограден от покрита галерия с колонада(перистил) и басейн(имплувиум) в средата.Вилата е разкошно имение, помещенията, на което освен украсените с мозайки подове, са украсени и с богата мраморна декорация и цветна мазилка. В това отношение тя безспорно се очертава като най-пищната от всички известни ни досега подобни постройки на територията на римска Тракия и провинциите на Римската империя.


Гробницата в с. Александрово


Гробницата в село Александрово се намира на 60 км. от Свиленград. Открита е през 2001 г. от българския археолог Георги Китов Датирана е към 4 век пр.н. и е принадлежала е на тракийски цар или знатен аристократ. Гробницата впечатлява с уникалните си стенописи. В погребалната камерата са намерени останки от разрушено ритуално легло, изобразени са ловни сцени (лов на глигани и на елени) и пир. Има надпис с гръцки букви, разчетен от проф. Герасимова като КОДЗИМАСЕС ХРЕСТОС. Според нея надписът може да се тълкува като КОДЗИМАСЕС МАЙСТОРА.

Това са само малка част от обектите, който могат да се посетят в рамките на един ден.


Пазарните подсистеми се развиват на принципа на търсенето и предлагането.

Система “Търговия” разполага с 410 обекта, от които 150 за хранителни стоки с обща площ 7496 м2 и 260 за нехранителни стоки, с площ 13595 м2 .

Осемдесет и два са обектите за “Обществено хранене” , разпределени по видове както следва – ресторанти 16, заведения за бързо обслужване-17, кафе-сладкарници и барове – 21, 28 питейни заведения.

От битовите услуги най-много са обектите за бръснаро-фризьорски услуги, автосервизите и работилниците за ремонт на битова техника.

Система “Спорт” - Свиленград може да се похвали, че от няколко години разполага с изключително модерна спорта база. Причина за това станаха инвестициите направени от местната общинска администрация в сферата на спорта. В града саизградени две спортни площадки с изкуствена настилка и осветление, спорен център в ОУ Иван Вазов, както и напълно бе реконструиран градския стадион “Колодрума” с 1750 седящи места и модерна коло писта. В момента пък в процес на направа е тренировъчно игрище, намиращо се до басейн Бурденис и тенис корт с балон. Има и стадиона в квартал Гебран, където се предвижда да се изградят нови съблекални и да се постави изкуствена тревна настилка.

Гордост за града е колоездачния , създаден през 1924 г. като първото му име е “Стрела”. През 50-те и 60-те години на миналия век клубът се именува “Ботев”, а по-късно -   “Граничар”. Клубът е дал на страната много национални състезатели и много републикански шампиони.  В момента клубът носи името “Евроойл” и колоездачите му са едни от най-добрите в България.

Пощенските услуги се осъществяват от Районна пощенска служба, която извършва целия набор от услуги на Български пощи.

Стационарните телефонните услуги се осъществяват от поделение на “Виваком” . По отношение на тези връзки е достигнато 100%-ва цифровизация на системата.

Базите за настаняване ( туристическата инфраструктура) в града разполагат с над 249 легла, разпределени по подслони,както следва: хотели 3 бр. 26 легла; мотел -150 легла, пансион – 20 легла, семейни хотели -101 легла, самостоятелни стаи – 50 легла..

2.6 Икономика

Обща характеристика

Анализите и оценките на икономическата база на град Свиленград са подчинени на изискванията на разработването на общ устройствен план на града. Изследванията за състоянието и оценките на потенциалите на социално-икономическия комплекс на града/общината, на характеристиките на икономическите и социалните функции на общината се обвързват с функционална система “Труд”. Прилагането на секторно-отрасловия подход в аналитичните проучвания на икономиката на общината дава възможност да се разкрият по-добре особеностите в развитието на икономическите дейности в зависимост от спецификата на отделните сектори на социално-икономическия комплекс на общината.

С оглед изясняване ролята и значението на отделните сектори в икономиката на общината е необходимо първоначално да се даде комплексна характеристика на развитието на икономиката на Свиленград.

След кризата през 90-те години на миналия век, общината успя да започне процес на преустройство и динамизиране на икономиката си, който продължи до 2008 г.

По данни на НСИ ,заетите по отрасли в общината/с изключение на показаните за селско и горско стопанство, всички останали са в гр.Свиленград/ са както следва:брой заети

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

ПРЕРАБОТ- ВАЩА ПРОМИШЛЕ-НОСТ

ПРОИЗВО-ДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА

ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

СТРОИТЕЛСТВО

ТЪРГОВИЯ, РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ

ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ

ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОР-СТВО

ДАЛЕКОСЪОБ-ЩЕНИЯ

ФИНАНСИ И ЗАСТРАХОВАНЕ

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ПРОФЕСИО-НАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

АДМИНИСТРА-ТИВНИ ДЕЙНОСТИ

0-5

27

71

9

1

44

430

67

51

4

11

20

26

8

6-10

7

7

1

2

2

18

14

17

2

 

1

2

1

11-50

8

13

 

 

4

18

12

8

 

2

2

1

3

51-250

 

4

 

 

2

 

 

1

 

 

 

 

 

>250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 брой заети

ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ

 


ОБРАЗОВАНИЕ

 


ЗДРАВЕОПАЗ-ВАНЕ

 


КУЛТУРА, СПОРТ

 


ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

 

0-5

 

5

27

12

60
6-10

 

 

 

1

1
11-50

1

9

1

3

 
51-250

1

4

1

2

 
>250

 

 

 

 

 
Наети лица по трудово и служебно правоотношение в общината за 2010 година са:

 

Община


Общо

Икономически сектори

Аграрен

Индустрия

Услуги

Свиленград

5242

277

1157

3808

а средната работна заплата е:

 

Община


Общо

Икономически сектори

Аграрен

Индустрия

Услуги

Свиленград

5817

4711

5316

6051

В детайл по сектори/НКИД 2010/ тези заети се разпределят както следва:Общо

Икономически сектори

Селско, горско и рибно стопанство

Индустрия (с изкл. на строителството)

В това число: преработваща промишленост

Строителство

Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения

Финансови и застрахователни дейности

Операции с недвижими имоти

Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности

Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа

Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности

5242


277

852

708

305

1870

28

59

30

119

1359

343

Средна работна заплата е:


Общо

Икономически сектори

Селско, горско и рибно стопанство

Индустрия (с изкл. на строителството)

В това число: преработваща промишленост

Строителство

Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения

Финансови и застрахователни дейности

Операции с недвижими имоти

Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности

Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа

Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности

5817

4711

5247

4615

5505

4456

5454

5080

6338

3858

8265

6953

Дейностите, които формират около 90% от общия обем на реализираните нетни приходи от продажби в община Свиленград, са: „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”, „Преработваща промишленост” и „Строителство”.
1   2   3   4   5   6   7   8


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет