Общи условияжүктеу 1.33 Mb.
бет8/8
Дата15.07.2016
өлшемі1.33 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Влияние върху ЕЕС

Влиянието на върховия товар върху звената на ЕЕС е определено в Таблица чрез коефициенти на едновременност.N

ПОТРЕБИТЕЛИ

товари

НН


към

ТП


към

СН


към

ПС


към

ЕЕС
к=1

к=0,9

к=0,85

к=0,9

к=0,98Битови товари

14,400

12,960

11,016

9,914

9,716Комунални товари

2,076

1,868

1,588

1,429

1,400Промишлени товари

2,780

2,780

2,780

2,780

2,780Животновъдство

0,394

0,355

0,302

0,271

0,266
ОБЩО:

19,650

17,963

15,686

14,394

14,162Електроснабдително решение
Необходимата трансформаторна мощност общо за града в края на прогнозния период - 2025 г. се изчислява при следните предположения:

  • приема се брой на жителите - 20000

  • приема се, че в града има жилищна задоволеност и няма да има изразено ново строителство, а единствено рехабилитация на съществуващото

  • изградените производствени и комунални мощности ще увеличат капаци тета и товарите си незначително с 10-15%.

Анализът на инсталираните трансформаторни мощности в подстанции и трафопостове и изчислителния товар в перспектива показва използваемост на инсталираните мощности както следва:

  • използване на инсталираните трансформаторни мощности в подстанция - 36.06 %

  • използване на инсталираните трансформаторни мощности в трафопостове – 36.53 %

При това състояние на нещата проекта дава следното решение:

1. В съществуващата подстанция на града има достатъчно инсталирана трансформаторна мощност за да се поеме бъдещото увеличаване на електрическите товари в града.

2.Електропроводите 110 кВ захранващи града са в добро техническо състояние, с добри преносни възможности

В изграждането на разпределителната мрежа средно напрежение не се предвиждат съществени промени. И тук има достатъчно инсталирана транс-форматорна мощност. Нови трафопостове ще се изграждат само при необходи- мост в конкретни случаи. Предлагаме новите трансформаторни постове да бъдат с трансформаторни килии за 800 кВА и трафомашини с подходяща мощност за всеки конкретен случай. При повишаване на необходимата мощност ще се подменя трансформаторната машина до максималната. Може да се приеме оптимална схема 2х800 кВА за комунално-битови нужди, с което ще се задоволят нуждите на консуматорите към края на експлоатационния период.Разпределителна мрежа СрН ще бъде 20 kV и ще бъде изпълнена с кабели тип САХЕкТ 185 мм2 или NA2XS(F)2Y ,положени преимуществено в изкоп в земята. При възможност въздушните електропроводи 20 кВ ще се подменят с кабелни. При ново строителство се предвижда изграждането на технически инженерни съоръжения (колектори или канални мрежи) за полагане на кабелни електропроводи с достатъчен запас от свободни тръби.Населени места

Жилища

Жилищни помещения

Стаи

Полезна площ

Жилищна площ

ГР.СВИЛЕНГРАД

7126

27995

23361

617282

491338

в.т.ч. обитавани

6020

24228

20259

536798

427435
Населени места

Общо

Панели

Стомано-

бетон

Тухли

(с бетонна плоча)

Тухли

(с гредо-

ред)

Камък

Кирпич

Дърво

Свиленград

7126

1585

325

3835

953

9

412

6

Къща

4724

41

131

3293

835

8

411

4

Жилищен блок, кооперация

2211

1544

138

444

85

-

-

-

Сграда от смесен тип (над 60% жилищна площ)

149

-

56

91

2

-

-

-

Общежитие

-

-

-

-

-

-

-

-

Вила

41

-

-

6

31

1

1

2

Сграда за колективно домакинство

1

-

-

1

-

-

-

-


Година на преброяване

Население

Абсолютно нарастване

Базисен индекс

Верижен индекс

31.12. 1934

10385

-

-

-

31.12. 1946

10730

345

103.3

103.3

01.12. 1956

12111

1381

116.6

112.9

01.12. 1965

13832

1721

133.2

114.2

02.12. 1975

15169

1337

146.1

109.7

04.12. 1985

17476

2307

168.3

115.2

04.03. 1992

18643

1167

179.5

106.7

01.03. 2001

19036

393

183.3

102.1

01.03.2011

18115

- 921

174.4

95.21 Тошо Спиридонов - SCAMBRIA - ТРАКИЙСКОТО ИМЕ НА СЕЛИЩЕТО ПРИ СВИЛЕНГРАД
1   2   3   4   5   6   7   8


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет