Нұсқаулар пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігіДата27.02.2016
өлшемі184.5 Kb.
#29104

Әдістемелік нұсқаулар

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Биология және экология кафедрасы
Өсімдік, жануар, микроағзалардың биологиялық алуантүрлілігі пәні бойынша

5В060800- Экология мамандығы студенттеріне арналған


Пәнді оқыту бойынша
ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУлар

Павлодар


Әдістемелік нұсқауларError: Reference source not found ПМУ ҰСН 7.18.3/41
БЕКІТЕМІН

Химиялық технологиялар

және жаратылыстану

факультетінің деканы

_______________К.К.Ахметов

«____»_______________2011 ж.

Құрастырушы: аға оқытушы _______________ У.Каман
Биология және экология кафедрасы

5В060800- Экология мамандығының студенттеріне үшін


Өсімдік, жануар, микроағзалардың биологиялық алуантүрлілігі пәні бойынша
Пәнді оқыту бойынша
ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Кафедра отырысында ұсынылды 2011 ж., «___»______хаттама №___


Кафедра меңгерушісі __________ Ж.М. Исимбеков 2011 ж., «___»______

Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультетінің

оқу- әдістемелік кеңесімен мақұлданды

2011 ж. «____»________ Хаттама №____


ОӘҚБ төрағасы____________У. Д. Буркитбаева 2011 ж. «____»________

Әдістемелік нұсқаулар

Error: Reference source not found ПМУ ҰСН 7.18.3/41
БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

_______________Н.Э.Пфейфер

2011 ж. «____»_____________

Құрастырушы: аға оқытушы _______________ У.Каман
Биология және экология кафедрасы

5В060800- Экология мамандығының студенттеріне үшін


Өсімдік, жануар, микроағзалардың биологиялық алуантүрлілігі пәні бойынша
Пәнді оқыту бойынша

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Кафедра отырысында ұсынылды 2011 ж., «___»______хаттама №___


Кафедра меңгерушісі __________ Ж.М. Исимбеков2011 ж., «___»______

Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультетінің

оқу- әдістемелік кеңесімен мақұлданды

2011 ж. «____»________ Хаттама №____


ОӘҚБ төрағасы____________У. Д. Буркитбаева 2011 ж. «____»________
МАҚҰЛДАНДЫ:

ЖжӘҚБ бастығы______________ А.А.Варакута 2011 ж. «____»_______


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

2011 ж. «___»______________ № хаттама


Тақырып 1. Биологиялық алуантүрлілік туралы ұғым.

Тақырыптың мазмұны: Өсімдіктер мен жануарлардың жасушаларының, ұлпасының, дене құрылымының ерешеліктері. Өсімдік пен жануарлардың жазушасының, ұлпаларының ұқсастығы және айырмашылығы. Органойдттар, жасуша қабықшасы.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Блич Г.Л., Крыжановский В.А биология. Т.2. Ботаника. М.: ОНИКС – 2004.

 2. Лебедева Н.В. биологическое разнообразие. Владос,2004-432с.


Тақырып 2. Өсімдіктердің морфологиялық құрылымының деңгейлері. Систематика ғылымы, биология ғылымдарынан оның иеленетін орны

Тақырыптың мазмұны: Балдырлар, саңырауқұлақтар, қына, мүк, шаңжапрақ түтікшелері өсімдіктердің дене құрылымындағы қүрделену, бейімделу деңгейлері. Өсімдіктің систематикалық топтары. Бір жазушалы, көп жасушалы, қатапршақты және жабықтұқымды, ашық тұқымды өсімдіктер, олардың дене құрылымының деңгейлері. Өсімдіктердің жіктелуі, негізгі таксономиялық топтары.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Андреева И.И., Родман Л.С. Ботаника. М., 2003-528с.

 2. Блич Г.Л., Крыжановский В.А биология. Т.2. Ботаника. М.: ОНИКС – 2004.

 3. Еленовский А.Г., и др. Ботаника: систематика высшых или наземных растений. М.: Академия, 2004-432с.


Тақырып 3. Өсімдік жамылғысының экологиялық шаруашылыққа және биосфераға пайдасы, маңызы оны қорғау мәселелері

Тақырыптың мазмұны: Өсімдік қоры ретінде қоректік көз, дәрілік, азық – түліктік, ортаны тазартушы, тіршілік ортасын түзуші тұрғысындағы маңызы мен рөлі. Өсімдік жамылғысын қорғаудың маңызы мен жолдары.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Блич Г.Л., Крыжановский В.А биология. Т.2. Ботаника. М.: ОНИКС – 2004.

 2. Лебедева Н.В. биологическое разнообразие. Владос,2004-432с.

 3. Джумалиев. М.К. Биоразнообразие животного мира. Алматы, 2002.


Тақырып 4. Жануарлар әлемінің систематикалық және биологиялық алуантүрлілігі. Иерархиялық жүйесінің алуантүрлілігі

Тақырыптың мазмұны: Жануарлар әлемінің таксономиялық жіктелуі. Биологиялық алуантүрліліктің сипаттары: көбею жолдарының, дамып жетілудің, ортамен байланысын, бейімделуінің, зат алмасуының т.б тип, класс, қатар, тұқымдас, туыстас, түрлерге бөліну жүйесі. Таксономиялық және био-экологиялық алуантүрлілік. Бұлардың жіктелуі, экожүйенің тұрақтылығы үшін алуантүрліліктің маңызы.
Ұсынылатын әдебиет:

 1. Бобринский Н.А. Курс зоологии. Т.2. М.,2001.

 2. Лебедева Н.В. биологическое разнообразие. Владос,2004-432с.

 3. Әметов Ә.Ә. Мырзақұлов П.М. жоғары сатыдағы өсімдіктер систематикасы.


Тақырып 5. Әр түрлі деңгейдегі таксондардың морфофизиологиялық құрлымы

Тақырыптың мазмұны: Жануарлардың негізгі типтері мен кластары. Олардың морфофизиологиялық даму деңгейлері. Бір жасушалы, ұлпа дамыған көп жасушалы, тұрақты ұлпа, екі ұрық қатпаршағы бар, үш ұрық қатпаршағы бар жануарлар.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Шарова И.Х. зоология беспозвоночных. М., 2001.-546с.

 2. Джумалиев. М.К. Биоразнообразие животного мира. Алматы, 2002.Тақырып 6. Жануарлар әлемінің жалпы систематикалық құрамы, туыстық байланысы. Типтер мен кластардын ішіндегі топтардың туыстық қатынасы. Жануарлардың ортаға бейімделу қасиеті.

Тақырыптың мазмұны: Қарапайым денелер. Кеуек денелер. Ішек қуыстылар. Құрттар. Былқылдақ денелер. Буынаяқтылар. Хордалылар (омыртқалылар тип тармағы). Олардың дене құрлысының күрделеніп жетілуінің дәлелдері. Жануарлардың тері жамылғысының, асқорыту жүйесінің, бұлшық ет жүйесінің, нерв жүйесінің дамып жетілу сатылары.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Бобринский Н.А. Курс зоологии. Т.2. М.,2001.

 2. Шарова И.Х. зоология беспозвоночных. М., 2001.-546с.

 3. Әметов Ә.Ә. Мырзақұлов П.М. жоғары сатыдағы өсімдіктер систематикасы. Алматы, 2000


Тақырып 7. Жануарлар экологиясы әртүрлі топтар өкілдерінің тіршілік ету түрлері, қоршаған ортамен байланысы. Жануарлардың ортаға бейімдеу қасиеті.

Тақырыптың мазмұны: Жануарлардың әр түрлі ортада тіршілік етуге бейімделуінің негіздері. Қоректік топтар, мекенжайлық топтар, белдеулік, термальдік, т.б. экологиялық топтар.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Бобринский Н.А. Курс зоологии. Т.2. М.,2001.

 2. Шарова И.Х. зоология беспозвоночных. М., 2001.-546с.

 3. Әметов Ә.Ә. Мырзақұлов П.М. жоғары сатыдағы өсімдіктер систематикасы. Алматы, 2000


Тақырып 8. Жануарлардың медицинаға, ветеринарияға, шаруашылыққа маңызы. Биоценозда жануарлардың иеленетін орны, маңызы.

Тақырыптың мазмұны: Адамның, малдың, басқа жануарлар мен өсімдіктердің тоғышар (паразит) жануарлары. Жануарлардың табиғат пен шаруашылыққа зияны және пайдасы, олардың өсіп көбею заңдылықтары. Паразит қарапайым денелер, олардың адамға, малға жануарларға қоздыратын аурулар. Өсімдік паразиттері. Паразит құрттар.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Бобринский Н.А. Курс зоологии. Т.2. М.,2001.

 2. Шарова И.Х. зоология беспозвоночных. М., 2001.-546с.Тақырып 9. Жануарларды қорғау, тиімді пайдалану жолдары

Тақырыптың мазмұны: Жануарларды қорғаудың экологиялық – биологиялық заңдылықтары. Халықаралық және ҚР-ның жануарлардықорғау заңдары, оны жүзеге асырудың жолдары. Жануараларды қорғаудың биологиялық, экологиялық және қоғамдық тәрбиелік жолдары.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Лебедева Н.В. биологическое разнообразие. Владос,2004-432с.

 2. Бобринский Н.А. Курс зоологии. Т.2. М.,2001.

 3. Шарова И.Х. зоология беспозвоночных. М., 2001.-546с.


Тақырып 10. Микроорганизмдердің таксономиялық және биологиялық алуантүрлілігі

Тақырыптың мазмұны: Микроорганизмдердің негізгі токсономиялық топтары. Оларды морфологиялық, физиологиялық сипатты, алуантүрлілік. Микроорганизмдердің қолайсыз ортаға бейімделу негіздері.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Еленовский А.Г., и др. Ботаника: систематика высшых или наземных растений. М.: Академия, 2004-432с.

 2. Лебедева Н.В. биологическое разнообразие. Владос,2004-432с.


Тақырып 11. Микроорганизмдердің құрылымы мен пішіні, әлпетінің алуантүрлілігі. Клеткасыз организмдер (вирус), олардың құрылымы, зат алмасу ерекшелігі, табиғатта таралуы

Тақырыптың мазмұны: Микрооганизмдердің құрылымы, пішіні, вирус, риккетси, бактерия, актиномецет. Оттегінің табиғаттағы айналымы және микроорганизмдер. Оттегі айналымын үдетуші ағзалар.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Еленовский А.Г., и др. Ботаника: систематика высшых или наземных растений. М.: Академия, 2004-432с.

 2. Лебедева Н.В. биологическое разнообразие. Владос,2004-432с.Тақырып 12. Микроорганизмдердің тіршілік ортасы. Қолайсыз және төтенше ортада тіршілік ету қабілеті

Тақырыптың мазмұны: Микроорганизмдердің тіршілік ететін ортасы, таралу жолдары. Тіршілігінің төтенше сипаттары.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Блич Г.Л., Крыжановский В.А биология. Т.2. Ботаника. М.: ОНИКС – 2004.

 2. Лебедева Н.В. биологическое разнообразие. Владос,2004-432с.


Тақырып 13. Негізгі заттектердің табиғаттағы айналымына микроағзалардың атқаратын ыдыратушы және синтездеуші қызмыметі мен міндеттері

Тақырыптың мазмұны: Микроорганизмдердің ыдыратушы қасиеті. Синтез жүргізетін микроорганизмдер. Олардың табиғат пен шаруашылыққа маңызы.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Блич Г.Л., Крыжановский В.А биология. Т.2. Ботаника. М.: ОНИКС – 2004

 2. Миркин Б.М. современная наука о растительности. М.: Логос.,2002-258с.


Әдебиеттер тізімі
Негізгі әдебиеттер

 1. Андреева И.И., Родман Л.С. Ботаника. М., 2003-528с.

 2. Бобринский Н.А. Курс зоологии. Т.2. М.,2001.

 3. Блич Г.Л., Крыжановский В.А биология. Т.2. Ботаника. М.: ОНИКС – 2004.

 4. Еленовский А.Г., и др. Ботаника: систематика высшых или наземных растений. М.: Академия, 2004-432с.

 5. Лебедева Н.В. биологическое разнообразие. Владос,2004-432с.

 6. Шарова И.Х. зоология беспозвоночных. М., 2001.-546с.


Қосымша әдебиеттер

 1. Әметов Ә.Ә. Мырзақұлов П.М. жоғары сатыдағы өсімдіктер систематикасы. Алматы, 2000

 2. Джумалиев. М.К. Биоразнообразие животного мира. Алматы, 2002.

 3. Миркин Б.М. современная наука о растительности. М.: Логос.,2002-258с.


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет