A лингвистикабет1/8
Дата06.03.2016
өлшемі0.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Е.А.БӨКЕТОВ АТЫНДАҒЫ ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


«Тіл біліміне кіріспе»

пәнінен тест сұрақтары

Бағыт беру: білім беру

Мамандықтар:

050207-«Аударма ісі»

Күндізгі оқу бөліміне арналған

Бет саны: 42 бет

Тест тапсырмасының көлемі: 200 сұрақ
Қарағанды -2007


1. Тіл білімінің зерттеу нысаны:

A) Адамзаттың дыбыстық тілі.

B) Жазу тарихы.

C) Сөз мағынасы.

D) Өлі тілдер тарихы.

E) Этнолингвистика.
2. Тіл білімінің негізгі міндеттері:

A) Тілдің өмір сүруін айқындау.

B) Тілдік құбылыстарды зерттегенде, олардың синхрондық және диахрондық жақтарына бірдей назар аудару.

C) Жалпы тілдерді салыстыру.

D) Туыс емес тілдерді өзара салғатыру.

E) Қоғам мен тіл дамуын сипаттау.

3. Тіл және оның даму заңдары туралы ғылым қалай аталады:

A) Лингвистика.


B) Фразеология.

C) Ассимиляция.

D) Метатеза.

E) Диссимиляция.


4. Сипаттама тіл білімі нені қарастырады:

A) Туыстас тілдердің дыбыс жүйесін.

B) Тіл дыбыстарының артикуляциялық ерекшеліктерін.

C) Тілдің дыбыс жүйесін тарихи тұрғыдан қарастырады.

D) Дыбыстардың өзгеру, даму жүйесін айқындауды.

E) Тілдің өмір сүріп тұрған дәуіріндегі қалпын.


5. Лингвистиканы медицинамен байланыстыратын саласы:
A) Синтаксис.

B) Фразеология.

C) Екпін.

D) Артикуляция.

E) Сөйлем.


6. Жалпы тіл білімі нелерді айқындайды:

A) Тілдің мәні мен қызметін, оның ойлаумен қатынасын, байланысын, тілдің даму заңдарын, зерттеу әдістерін белгілейді.

B) Тілдің дұрыс бағытта дамуын зерделейді.

C) Әлемдік тіл біліміндегі жетістіктерді ескере отырып, байланысын қарастырады.

D) Ғылыми тұрғыдан зерттеудің нәтижелерін жинақтайды.

E) Тілдің даму және өзгеру заңдылықтарын, қоғамдық құбылыстарды қарастырады.


7. Тіл білімінің логика ғылымымен байланысы неде:

A) Ой формасы мен құрылысының зерттелінуінде.

B) Сөздің ұғыммен, сөйлемнің пайымдаумен байланысында.

C) Тілдік категориялар мен логикалық категориялардың байланысында.

D) Ойлаудың заңдары мен ой формаларының өзара байланысында.

E) Сөз бен сөйлемнің байланысында.

8. Тіл білімі мен географияның өзара байланысы қай салада көрінеді:

A) Логика.

B) Философия.

C) Этнолингвистика.

D) Лингвистикалық география.

E) Антропология.9. Тіл немен тығыз байланысты:


A) Қоғаммен.

B) Халықпен.


C) Тайпамен.


D) Ұжыммен.

E) Табиғатпен.


10. Тілдің табиғатын айқындайтын ең басты қасиеті қайсы:

A) Ұжымды біріктіру.

B) Қатынас құралы.

C) Байланыс тірегі.

D) Тілдік таңба.

E) Даму құралы.


11. Тілдің адамның субъективті қатынасын, сезімі мен эмоциясын білдіру қызметі қалай аталады:

A) Семантикалық.

B) Семиотикалық.

C) Деривациялық.

D) Экспрессивтік.

E) Коммуникациялық.


12. Тіл мен ойлаудың өзара байланысы мына ғылымдардың қайсысымен байланысты:

A) Математика, логика, психология.

B) Философия, тіл білімі, биология.

C) Философия, логика, психология.

D) Кибернетика, логика, философия.

E) Психолингвистика, математика, география.


13. Адамның ойлау қабілеті қалай пайда болды:

A) Сөйлеу нәтижесінде.

B) Деректі заттарды тану нәтижесінде.

C) Заттар мен құбылыстарды ажырату процесінде.

D) Материалдық құндылықтардың нәтижесінде.

E) Еңбек процесі нәтижесінде.


14. Тіл мен ойлаудың бірлігі неде:

A) Дыбыс пен ұғымда.

B) Ұғым мен мағынада.

C) Форма мен мазмұнда.

D) Форма мен табиғи байланыста.

E) Зат пен оның атауы арасындағы табиғи байланыста.


15. Сөйлеу әрекетіне қайсылар тән:

A) Дыбыстау, жазу, пайымдау.


B) Сөйлеу, есту, ұғыну.


C) Ойлау, бейнелеу, сезіну.

D) Мазмұндау, формаға түсіру, ұғыну.

E) Дауыстау, жеткізу, есту.
16. Пайымдаудың элементтері қайсы:

A) Тіл, логика, заттық таңба.

B) Форма, мазмұн, объект.

C) Объект, модальдылық, форма.

D) Мазмұн, ақиқат дүние, заттық таңба.

E) Субъект, предикат, байланыс.


17. Пайымдаудың нақтылы өмір сүру формасы не:

A) Мазмұн.

B) Предикат.

C) Сөйлем.

D) Сөз.

E) Дыбыс.


18. Адам қандай сөйлеудің негізінде ашық, айқын сөйлей алады:

A) Дыбыстап сөйлеуде.

B) Жазуда.

C) Күліп сөйлеуде.

D) Іштей сөйлеуде.

E) Астарлап сөйлеуде.


19. Диахрониялық лингвистика нені қарастырады:

A) Тілдің белгілі бір дәуірдегі қалпын.

B) Туыс тілдердің жүйесін.

C) Туыс емес тілдердің құрылымын.

D) Тілдің тарих бойында өзгеруі мен даму қалпын.

E) Қатар өмір сүруші құбылыстардың арасындағы қатынастарды.


20. Тұрақтылық, табиғилық, коммуникативтік, экспрессивті-эмоционалдық және жалпы халықтық төмендегі таңбалардың қайсысына тән қасиеттер:

A) Лингвистикалық.

B) Көмекші.

C) Жасанды.

D) Физикалық.

E) Акустикалық.


21. Көмекші таңбаларды табыңыз:

A) Дыбыс, нұсқау, сәуле.

B) Фонемалық, заттық, акустикалық.

C) Графикалық, заттық, ымдау.

D) Семантикалық, заттық, морфемалық.

E) Синтагмалық, дыбыстық, графикалық.


22. «Фонема, сөз, морфема, сөйлем» қандай таңбаға жатады:

A) Көмекші.

B) Жасанды.

C) Заттық.

D) Лингвистикалық.

E) Дыбыстық.


23. Тілдің структуралық бөлшектеріне қайсысы жатады:

A) Орфоэпия.


B) Пиктография.

C) Сингармонизм.

D) Көп мағыналылық.

E) Синтагма.


24. Тілдің басты қызметі:

A) Дейктивті.

B) Сигнификативті.

C) Эмотивті.

D) Коммуникативті.

E) Номинативті.


25. Тілдік элементтердің төрт түрлі қызметін атаңыз:

A) Жекелік, таңбалық, жалқылық, экспрессивтік қызметі.

B) Белгілеу, жалпылаушы, коммуникативті, прагматикалық қызметі.

C) Таңбалық, логикалық, жалқылық, экспрессивтік қызметі.

D) Жалпылаушы, коммуникативті, семиотикалық, жүйелік қызметі.

E) Табиғи, таңалық, даралық, прагматикалық қызметі.


26. “Дыбысқа еліктеу” теориясы тілдің шығуы жөніндегі бағыттардың қайсысына жатады:

A) Маркстік.

B) Биологиялық.

C) Әлеуметтік.

D) Қоғамдық.

E) Психологиялық.


27. Тілдің шығуы жөніндегі қай теория сыртқы факторға негізделген:

A) “Қоғамдық шарттасу”.

B) “Еңбек айқайы”.

C) Одағай сөз.

D) Еліктеу сөз.

E) Әлеуметтік теория.


28. Эволюциялық теория тілдің шығуын мыналармен байланыстырады:

A) Адамның ми, сөйлеу аппараты және сезім органдарының жетілуімен.

B) Ойлау және жазудың жетілуімен.

C) Таңбалық және қоғамдық қатынастардың орнығуымен.

D) Дыбыстық және графикалық байланыстардың дамуымен.

E) Еңбек құралдарының жетілуімен.


29. Тілдің «сатылық даму теориясын» жасаған кім:

Каталог: files -> OMKO -> Minimalnye programmy -> KAZ
KAZ -> A ішкі лингвистика
KAZ -> БАҒдарламасы «халықаралық Қатынастар тарихы»
KAZ -> Ќазаќстан Республикасы Ѓылым жєне Білім министрлігі
KAZ -> БАҒдарламасы «математика»
KAZ -> БАҒдарламасы «экология» пәні бойынша № №
KAZ -> БАҒдарламасы «математика»
KAZ -> Маб бойынша бағдарлама
KAZ -> БАҒдарламасы № Мазмұны Жұмыс сағаттары Кредит саны 1
KAZ -> БАҒдарламасы пәні бойынша «Әдебиеттануға кіріспе»
KAZ -> БАҒдарламасы тақырып Мазмұны Еңбек көлемі сағатта


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет