Інформація про наукову діяльність підрозділу. 3 Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом 4 Підготовка кандидатів та докторів наук 4 Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом 8бет1/10
Дата18.07.2016
өлшемі0.91 Mb.
#207641
түріІнформація
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ЗАТВЕРДЖУЮ
Декан факультету

біомедичної інженерії


_____________ В.Б. Максименко
« » ________________ 2014 р.

З В І Т


ПРО НАУКОВУ РОБОТУ

ФАКУЛЬТЕТУ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

у 2014 році

Ухвалено на засіданні Вченої ради

факультету біомедичної інженерії
Протокол № _______ від ___________

Заступник декана з наукової роботи ___________________ В.В. Шликов


Київ - 2014

ЗМІСТ


ЗМІСТ 2

Вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу. 3

1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом 4

1.1. Підготовка кандидатів та докторів наук 4

1.2. Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом 8

1.3. Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, молодих учених 13

2. Основні результати наукових досліджень та науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами 52

2.1 Основні результати наукових досліджень та науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами. 52

2.2. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів 54

2.3. Перспективні прикладні дослідження. 58

3. Інноваційна діяльність 58

3.1. Участь у інноваційній структурі – науковій парк «Київська політехніка» 58

Участь не проводилась у 2014 році. 58

3.2. Аналіз наукового співробітництва з промисловими підприємствами м. Києва та Міністерствами України. 58

3.3. Приклад впровадження вагомих результатів розробок у виробництво. 59

1.4.Отримання охоронних документів 59

4. Міжнародне наукове співробітництво 60

5. Аналіз наукового співробітництва з науковими установами НАН України та галузевими академіями наук України. 61

6. Публікації 62

6.1. Загальний список публікацій: 62

6.2. Наукове видання підрозділу: 63

7. Наукові конференції, семінари, виставки. 63

7.1. Конференції: загальна кількість проведених конференцій і семінарів 63

7.2. Заплановані конференції та семінари на 2014 рік 63

7.3. Виставки 64

8. Наукові досягнення. Відзначення державними, академічними, закордонними. 64

9. Організаційне забезпечення наукової діяльності. 65

10. Матеріальна база підрозділу (наукове обладнання, придбане за звітний період) 66

11. Проект плану розвитку підрозділу на 2014 рік 66

12. Завершені у 2014 році НДР (Додаток 9): 67


Вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу.


Загальна кількість співробітників професорсько-викладацького складу: ___ осіб з них 8 доктори наук, 21 кандидати наук.
Кафедра біомедичної інженерії (БМІ) веде підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямками:

Бакалаври за напрямом: 6.051003 «Приладобудування», 6.051003 «Біомедична інженерія». Спеціалісти - 7.05100307 «Медичні прилади та системи». Магістри - 8.05100307 «Медичні прилади та системи».Кафедра біобезпеки і здоров’я людини (ББіЗЛ) веде підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямками:

Бакалаври за напрямом: 6.051003 «Приладобудування», 6.050101 «Комп'ютерні науки», 6.010203 «Здоров’я людини». Спеціалісти: 7.080401 «Інформаційні управляючі системи та технології», 7.01020302 «Фізична реабілітація». Магістри - 8.080401 «Інформаційні управляючі системи та технології».Кафедра біомедичної кібернетики (БМК) веде підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямками:

Бакалаври за напрямом: 6.050101 «Комп'ютерні науки», Спеціалісти - 7.080401 «Інформаційні управляючі системи та технології». Магістри - 8.080401 « Інформаційні управляючі системи та технології ».Кафедра фізичного виховання (ФВ) проводить заняття з фізичного виховання у студентів 1, 2 курсів усіх факультетів НТУУ «КПІ».

Кафедра спортивного вдосконалення (CВ) сумісно з кафедрою БМК забезпечує підготовку спеціалістів за напрямом: Бакалаври - 6.050101 «Комп'ютерні науки», Спеціалісти - 7.080401 «Інформаційні управляючі системи та технології». Магістри - 8.080401 « Інформаційні управляючі системи та технології ».

З метою виконання науково-дослідних розробок кафедра БЗЛ веде наукове співробітництво з установами: Національним інститутом серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова НАМН України; Інститутом електрозварювання ім. Є.Патона НАН України; Інститутом фізіотерапії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського НАМН України; Інститутом проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України; Інститутом металофізики ім. Курдюмова НАН України, Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України, Національним інститутом раку МОЗ України, Інститутом травматології та ортопедії АМН України, Інститутом прикладних проблем фізики та біофізики НАН України; НМУ імені О.О.Богомольця; кафедрою медичної реабілітації, фізіотерапії та курортології НМАПО ім. П.Л. Шупика, Міжнародним науково – навчальним центром інформаційних технологій та систем НАН і МОН України; Науково-практичним центром дитячої кардіології і кардіохірургії МОЗ України; Науково-дослідним інсти­тутом «Медичні інноваційні технології».

Наукове співробітництво ведеться із приватними та комунальними лікувальними закладами: Інститутом інформаційно-хвильових технологій, Комунальним закладом Київської обласної Ради «Київська обласна клінічна лікарня», Київським міським центром серця; Центром доктора Бубновського.

Також факультет біомедичної інженерії співпрацює із закордонними компаніями та установами: Інститутом земного магнетизму та розповсюдження радіохвиль РАН, Інститутом паразитології Словацької Академії наук «Матеріалайз Україна»; «Самсунг Електронікс Україна»; представництвом компанії «National Instruments» в Литві та іншими.

1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

1.1. Підготовка кандидатів та докторів наук


У 2014 р. на факультеті не було проведено захистів кандидатських та докторських дисертацій.
Підготовлена і подана до спеціалізованої ради 1 кандидатська дисертація ст. викладача Д.М. Міщук. Науковий керівник – проф., д.б.н. Г.В. Коробейніков.
Приклади підготовки наукових кадрів:


  1. Аспіранти 1-го року підготовки, що зараховані у 2014 році: Астапенков Володимир Андрійович (науковий керівник – к.т.н. В.В. Козяр), Білошицька Оксана (науковий керівник – д.б.н., к.т.н. Є.А. Настенко), Отиченко Оксана (науковий керівник – д.т.н., проф. І.В. Уварова).
  1. Теми кандидатських дисертацій, що виконуються на кафедрі БМІ ФБМІ:
ПІБ

Назва роботи


Науковий керівник

Дата

захисту


1

2

3

4

Жданов С. Л.

«Алгоритми досягнення анастомозу з заданими характеристиками, при електричному зварюванні живих тканин»

проф. В.Б.Максименко

2010 - 2013

Тельпякова А.А.

«Гідрогелева пов’язка із регенеративним лікувальним ефектом»

д.м.н. І.Ю.Худецький

2010 - 2014

Пунщикова О.О.

«Вдосконалення алгоритму ІР – Logic для підвищення точності та швидкості ендокардіального визначення локалізації порушень провідності серця»

д.м.н., проф. В.Б.Максименко

2010 - 2013

Данілова В.А.

«Модель температурного профілю міокарду при операціях на відкритому серці»

доцент каф. БМІ В.В. Шликов

2011 - 2014

Сичик М.

«Порівняльна оцінка характеристик радіочастотного впливу на міокард для підвищення ефективності та безпеки ендокардіальної абляції додаткових провідних шляхів в серці»

д.м.н., проф. В.Б.Максименко

2011 - 2014

Делавар-Касмаі М.

«Система адаптивної магнітотерапії з пульсометричним зворотнім зв’язком»

доцент каф. БМІ В.В. Шликов

2014 - 2015

Лиса Я.П.

«Дослідження технології ліофільної сушки»

к.м.н., доцент каф. Є.О. Білинський

2013 – 2017

Вишневецка О.А.

«Розробка конструкції септального оклюдера і дослідження механічних властивостей методом кінцевих елементів»

к.т.н. В.В. Козяр

2013 - 2017

Висоцька С.І.

«Композиційні матеріали на основі біогенного гідроксиапатиту»

д.м.н., проф. І.В.Уварова

2013 - 2017

Отиченко О.

«Розробка композиційних матеріалів на основі біогенного гідроксиапатиту модульованого магнітними добавками»

д.м.н., проф. І.В.Уварова

2014 – 2018

Астапенков В.А.

«Вплив геометричних особливостей оклюдера-редуктора на гемодинамічні показники кровообігу»

к.т.н. В.В. Козяр

2014 – 2018  1. Теми кандидатських дисертацій, що виконуються на кафедрі БМК ФБМІ:

ПІБ

Назва роботи


Науковий керівник

Дата

захисту


1

2

3

4

Носовець О.К.

«Розробка системи динамічного контролю стану кровообігу в різних умовах функціонування організму»

д.б.н., ст.н.с. Є.А.Настенко

2009 - 2012

Матвійчук А.О.

«Розробка програмно-технічних засобів для дослідження кінематики шлуночків серця»

д.б.н., ст.н.с. Є.А.Настенко

2009 - 2012

Яковенко А.В.

«Створення інформаційної системи підтримки прийняття рішень на основі інтелектуального аналізу даних»

д.б.н., ст.н.с. Е.А. Настенко

2009 - 2012

Логвиненко М.В.

«Методи моделювання нелінійних процесів в системі кровообігу»

д.б.н., к.т.н. Є.А.Настенко

2014 - 2018

Зибіна (Скиба) Т.І.

«Розробка моделі поведінки системи кровообігу людини в умовах штучного кровообігу»

д.т.н., проф.. В.І.Коржов

2014 - 2018

Білошицька О.

«Характеристика режимів загострення в мережевих структурах організму людини»

д.біол.н., к.т.н. Є.А. Настенко

2014 - 2018  1. Теми кандидатських дисертацій, що виконуються аспірантами та здобувачами на кафедрі ББіЗЛ ФБМІ:

ПІБ

Назва роботи


Науковий керівник

Дата

захисту


1

2

3

4

Шалда С.В.

«Фізична реабілітація після травм у спортсменів силових видів спорту»

д.т.н. Попадюха Ю.А.

2013 - 2014

Степанюк Н.В.

«Комплексна фізична реабілітація при пошкодженнях та захво­рюван­нях колінного суглоба»

д.т.н. Попадюха Ю.А.

2012 - 2013

Солодовнік Д.О.

«Інформаційна технологія контролю та керування процесом фізичної реабілітації при відновленні руху людини»

д.т.н. Попадюха Ю.А.

2013 - 2015

Коваленко М.І.

«Фізична реабілітація осіб праце­здат­­ного віку при пошкод­женнях сухожилків згиначів пальців кисті»

д.т.н. Попадюха Ю.А.

2013 - 2014

Куценко Ю.В.

«Визначення параметрів та засобів нормалізації і реабілітації людини при інформаційних стресах»

д.б.н. Горго Ю.П.

2013 - 2014

Харковлюк-Балакіна Н.В.

«Інформаційні оцінки фізіологічних особливості працездатності операторів різного віку»

д.б.н. Горго Ю.П.

2012 - 2013

Мкртчан С.С.

«Особливості методики застосування у фізичній реабілітації осіб з пошкодженнями поперекового відділу хребта»

доц., к.п.н. Бочкова Н.Л.

2014-2015

Литовченко Н.П.

«Оптимізація навчальної діяльності сту­ден­тів засо­бами фізичної реабілітації з урахуванням їх індиві­дуаль­них біоритмів»

проф., д.б.н. Горго Ю.П.

2018-2019

Шульга О.В.

«Визначення індивідуальної метеочутливості людини та її корекція засобами фізичної реабілітації»

проф., д.б.н. Горго Ю.П.
Демиденко М.О.

«Комплексна фізична реабілітація при характерних травмах жінок у триатлоні»

проф., д.т.н. Попадюха Ю.А.

2018-2019

Пономарьова Е.Е.

«Фізична реабілітація постстресового стану засобами музикотерапії»

проф. Попадюха Ю.А.

2013-2016

Червінко О.Е.

«Використання особливостей біомеханічних параметрів людини в тренажерах для фізичної реабілітації»

проф. Горго Ю.П.

2013-2016

Осіпович Т.В.

«Застосування фототерапії при психокорекції та реабілітації дітей із соматичними порушеннями»

д.б.н. Горго Ю.П.

2014 - 2015

Лябах М.О.

«Рефлексогенні впливи при дегенеративно-дистрофічних змінах опорно-рухової системи в віковому аспекті»

д.б.н. Горго Ю.П.

2014 - 2015

Жук Д.Л.

«Особливості реабілітації метеозалежності та тривожності людини при природних та техногенних складних ситуаціях»

д.б.н. Горго Ю.П.

2015 - 2016

Лучицьский Р. Ю.

«Комплект балістико-акустичного захисту для дослідження і випробування засобів захисту від балістичних вражаючих елементів»

к.т.н. А.В. Соломін

2014 - 2018  1. Теми кандидатських дисертацій, що виконуються на кафедрі ФВ ФБМІ:

ПІБ

Назва роботи


Науковий керівник

Дата

захисту


1

2

3

4

Твердохліб О.Ф., доцент


«Історія, теорія і методика психосоматичних практик»

(докторська дисертація)проф.

Семенова І.А.
2010 -2013

Доценко О.В.

«Формування у юнаків техніко-тактичних та рухових вмінь і навичок в процесі навчання спортивному орієнтируванню».

д.п.н. Вихляєв Ю.М.

2010 -2014

Ардашева О.Є.

Фізична реабілітація при функціональних розладах стопи

д.п.н. Вихляєв Ю.М.

2009 -2014

Назимок В.В., викладач

«Формування спеціальних рухових навичок студентів в процесі фізичного виховання засобами боксу»

проф., д.б.н., Ткачук В.Г.

2011 -2014

Дакал Н.А. ст. викладач

«Вплив типологічних особливостей спортсменів на формування індивідуального стилю діяльності»

доцент, к.б.н., Коробейнікова Л.С.

2011 -2014

Міщук Д.М.

ст. викладач«Критерії визначення амплуа гравця на підставі психофізичних особливостей волейболістів»

проф., д.б.н., Коробейніков Г.В.

2010 -2013
  1. Теми кандидатських дисертацій, що виконуються на кафедрі СВ ФБМІ:

ПІБ

Назва роботи


Науковий керівник

Дата

захисту


1

2

3

4

Новицький Ю.В.

«Біологічні основи управління набуттям компетентності майбутніх фахівців» ( доктор наук )


проф.. В.П.Яценко

Доц. Є.А. Настенко2009-2016

Лозенко Н.М.

«Залежності технічного виконання елементів в складі композиції від соматичних характеристик в спортивній аеробіці» (кандидат наук)

Доц. Ю.В.Новицький

2010-2015

Ускова С.М.

«Формування психологічної та тактичної підготовленості в спортивному орієнтуванні (на прикладі естафетних змагань)»

(кандидат наук)доц. Ю.В.Новицький

2009-2015

Ігнатенко Н.В.

«Формування витривалості студентів ВНЗ у процесі опонування руховими режимами»

проф. Г.М.Арзютов

2012-2016

Сабіров О.С.

«Технологія навчання гри регбі студентів ВНЗ України»

(кандидат наук)проф. А.В.Цось

2011-2016

У 2014 р. на ФБМІ підготовлено до захисту 8 кандидатських дисертації (в тому числі на кафедрі БМІ – 3, БМК – 3, ББіЗЛ – 3, ФВ – 2).


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет