СаясаттануPdf көрінісі
бет1/78
Дата18.05.2022
өлшемі3.44 Mb.
#457190
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   78
Абдыкалыков У. К. Саясаттану
457190

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
ШЕТ ТІЛДЕР ЖӘНЕ ІСКЕРЛІК КАРЬЕРВА УНИВЕРСИТЕТ!
T H E U N IV E R SIT Y O F F O R E IG N
L A N G U A G E S
& P R O F E S S IO N A L C A R E E R
Абдыкалыков У.К. 
Симтиков Ж.К.
САЯСАТТАНУ
оқулық
Алматы, 2018


ӘОЖ 378(075.8):32.001 
ББК 66.0 я7 
А14
Шет тілдер және іскерлік карьера университетінің оқу- әдістемелік кеңесі 
ұсынған, 2018 ж.
Оқулықтыц
рецензенттері:
Мұсатаев С.Ш. - саяси зылымдарныц докторы, профессор, 
Қозыбаев С.Қ. - тарих зылымдарыныц докторы, профессор
Абдыкалыков Улан Кадырбекұлы 
Симтиков Ж омарт Құдайбергенұлы
А 14 Саясаттану. Жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған
оқулық, 2018. - 209 б.
ISBN 978-9965-503-78-8
Үсынылып отырған оқулық саясаттану пәні оқытылатын жоғары оқу 
орындарының студенттеріне арналған.
ӘОЖ 378(075.8):32.001 
ББК 66.0 я7
ISBN 978-9965-503-78-8
© Абдыкалыков У.К; Симтиков Ж.Қ., 2018


Мазмұны
1. Алғы сөз..............................................................................
2. Пән бойынша терминдер мен ұғымдар......................
3. Дәрістердің қы сқаш а мәтіні..........................................
1 Саясаттану - ғы лы м және оқу пәні..............................
1. Саясаттану пәні және оныц объектісі
2. Саясаттану әдістері
3. Саясаттанудыц қызметтері
2 Саяси ғы лы мдары ны ң негізгі қалыптасу кезеңдері
27
6
8
14
14
1. Антикалық саяси ойлар
2. Ежелгі Шыгыстагы саяси ойлар
3. Орта гасырдагы саяси ойлар
4. Қайта өрлеу мен жаца замандагы саяси ой-пікірлер
5. X X гасырдагы саяси ойлар
3 Қазақстандағы саяси ойдың қалы птасуы .....................................
41
1. Қазақ халқыныц саяси ойларыныц бастауы
2. Хандар билігі. Тәуке хан зацдары
3. Қазақ даласындагы егемендік идеясы
4. X IX гасырдагы Қазақстандагы саяси ойлар
4 Саяси идеология және оның сипаты ............................................... 
59
1. Саяси идеологияныц сипаты және оныц мақсаты
2. Әлемдік идеологиялар: либерализм, консерватизм, социализм, 
фашизм
5 Қоғамдық өмір жүйесіндегі саясат............................................
68
1. Саясат ұгымы және оныц пайда болуы
2. Саясат элементтері: билік, субъектісі, объектісі
6 Билік саяси феномен ретінде............................................................. 
72
1. Билік ұгымы. Билік тұжырымдары
2. Саяси билктіц қызметтері мен түрлері
3. Билік ресурстары
7 Әлеуметтік топтар және ұлт мәселесі.............................................
803
1. Этнос және ұлт. Қогамдагы ұлттыц және этникалық 
қатынастар
2. ¥лт мәселесі және оныц құрылымы. ¥лт мәселесін шешудіц 
принциптері
3. Қазақстан халқы Ассамблеясы және оныц орны
8 Қоғамдағы саяси жүйе........................................................................ 
93
3
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   78
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет