Ауыл шаруашылық ғылымдары Агрономия ауыл шаруашылық Ғылымдарыжүктеу 7.26 Mb.
бет29/51
Дата17.06.2016
өлшемі7.26 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   51

Из данных таблицы 2 заметны, значительные снижения показателей неспецифических факторов защиты через 1-сутки после отела, в молозиве коров-матерей контрольной группы, показатели бактерицидной активности на 3,5 %; фагоцитарной активности на 7,4 %; фагоцитарного числа на 0,6 ед., и фагоцитарной интенсивности на 0,38 ед., соответственно выше, чем в молозиве коров-матерей опытной группы.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что показатели неспецифических факторов защиты в молозиве, находится в прямой зависимости от уровня кормления коров-матерей. Так как неполноценное кормление, изменяя обмен веществ и снижая уровень естественной резистентности, приводит к снижению фагоцитарной и бактерицидной активности молозива коров-матерей опытной группы.

Таким образом, неполноценное кормление, приводит не только к нарушению обмена веществ, но и изменению физико-химических и иммунобиологических свойств молозива коров-матерей. При этом, отмечено снижения фагоцитарной и бактерицидной активности молозива, которое приводит к понижению неспецифических факторов защиты организма новорожденных.
ЛИТЕРАТУРА
1. Винников, Н. Т. Взаимосвязь специфической иммунной системы новорожденных телят и коров матерей. / Н. Т. Винников, Т. А, Анцибор. // Ветеринария Поволжья. – 2005. – № 2(11). – С. 48-50.
2. Винников, Н. Т. Ветеринарная лабораторная диагностика / Н. Т. Винников. – Саратов – 2003. – С. 95-105.
3. Субботин, В. В. Основные элементы профилактики желудочно-кишечной патологии новорожденных животных / В. В. Субботин, М. А. Сидоров. // Ветеринария. – 2004. – № 1. – С. 3-6.
4. Дульнев, В. О профилактике нарушений обмена веществ у коров и диареи телят в зимний период / В. Дульнев // Молочное и мясное скотоводство. – 2000. – № 1. – С. 28-30.

ӘОЖ: 619: 618: 19-002: 636.22/28ТУБАЗИД ҚАБЫЛДАҒАН БҰЗАУ ОРГАНИЗМДЕГІ ГЕМАТОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР МЕН МҮШЕЛЕРДЕГІ ПАТОМОРФОЛОГИЯЛЫҚ ӨЗГЕРІСТЕР
Қ. Ж. Кушалиев, вет. ғылымдарының докторы, профессор

Л. Ж. Душаева магистр, А. Г. Дарменова, магистрант
Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті
Берілген мақалада «Тубазид» препаратын қолданылған бұзау организмдегі иммуноморфологиялық өзгерістері сипатталады. Паренхиматозды мүшелердегі Т- және В-лимфоциттердің сандық өзгерістерін салыстырдық. Зерттеу нәтижелеріне сүйене отырып препараттың тиімділігіне көз жеткіземіз.
В данной статье описывается иммуноморфологические изменения в организме телят после применения «Тубазида». Приведены сравнительные данные по иммуноморфологическим изменениям количества Т- и В-лимфоцитов в паренхиматозных органах. По полученным результатам можно судить об эффективности.
This article shows the immunomorphological changes in cow´ s organism after using the Tubazil. We compared the numeral changes of T- and B-limphocites in pharenhimatis organ. Obtained results can show the efficiency.

Жұмыста орташа қоңдылықты, 30 күндік, денесінің массасы 30-40 кг, қара-ала, симментальды, қазақтың ақбас тұқымды бұзаулары қолданылды. Зерттеуден 10 күн бұрын бұзауларды туберкулезге аллергиялық тексеруге ұшыратқан, нәтижелері теріс.

Бұзаулар азық және сумен молынан қамтамасыз етілді. Рацион құрамына мыналар енді: пішен, сүрлем, пішендеме, шөп гранула концентраттары, ас тұзы.

Жалпы клиникалық жағдайын жалпыға бірдей әдістермен анықтаған.

Қан клеткаларының белсенділік деңгейін РБТЛ және Т-мен В-лимфоциттер санының бағасы бойынша анықтады. Берілген 4 және 5 кестелерден тубазид алған бір айлық бұзауларда сандық қатынаста ересек малдарға қарағанда перифериялық қанда лимфоциттердің функционалды белсенді категорияларының болуы айқын білінетін өзгерістер байқалмайды, тек бақылау кезінде (63,3 ± 1,6 %) зерттеудің 60 күнінде (62,9 ± 0,8 %) Т-лимфоциттердің және бақылау кезінде (48,2 ± 1,6 %) зерттеудің 120 күнінде (47,1 ± 1,4 %) В-лимфоциттердің аздап қана көбеюі белгіленді. Лимфоциттердің бласттрансформация реакциясының көрсеткіштері де тәжірибелік жануарларда үлкен өзгерістерге ұшыраған жоқ (1 кесте). Осыған орай, тубазидбузаулардың қанындағы ЛБТР белсенділігінің деңгейіне және сандық өзгерістер тудырмайды.

Тубазид қолданғанда сәтсіз шаруашылықтардағы жануарлар мүшелері мен ұлпаларында қорғаныс-икемделгіштік реакциялар негізінен мезентериальды және бауыр лимфа түйіндерінде айқындалды. Бұл лимфа түйіндерінде фолликулярлық құрылым суреті тегістелген, кеңейтілген герминативті орталықтарда клеткалық элементтер сиретіліп орналасқан, олардың ішіндегі ең көбі бласттық клеткалар мен митоз пішіндері. Сақталған екіншілік түйіншектердің клеткалық элементтері сиретіліп орналасқан, кейбір герминативті орталықтарда бласттық клеткалар көп мөлшері және бірен-саран сарғыш-қоңыр пигменті бар макрофагтар болған. Қабыршақты заттың лимфоидты ұлпасы біркелкі пролиферирленген. Негізінен шағын және орта лимфоциттермен инфильтрирленген түйіншектің қабыршақты затында бласттық базофильді клеткалардың ошақты жиналуы кездескен. Орталық синустар аздап кеңейген, олардың ішінде бірен-саран макрофагтар мен лимфоциттер табылған, фиброзды ұлпаның құрылуының басталуы белгілері бар синустарда лимфостаз құбылысы белгіленген [1].


1-Кесте – Тубазид қабылдаған Ірі қара малы төлінің Т-лимфоциттерінің көрсеткіштері (пайызбен)


Бақылау күндері

Т-лимфоциттер

В-лимфоциттер

Тәжрибе

(тубазид)

Бақылау

Тәжрибе

(тубазид)

Бақылау

7

63,0 ± 1,4

62,3 ± 0,9

47,3 ± 1,4

46,7 ± 0,4

15

62,8 ± 0,6

62,6 ± 0,8

47,0 ± 1,2

46,4 ± 0,9

30

62,4 ± 0,9

62,4 ± 0,3

47,9 ± 0,6

46,9 ± 0,6

60

63,3 ± 1,6

62,9 ± 0,8

46,8 ± 0,6

47,4 ± 1,3

120

63,1 ± 0,9

62,5 ± 0,6

48,2 ± 1,6

47,1 ± 1,4

240

62,9 ± 0,2

62,3 ± 0,5

47,4 ± 1,8

47,0 ± 1,1

360

62,6 ± 0,7

61,8 ± 0,7

47,2 ± 0,9

46,9 ± 0,3

Фибриннің нәзік торларының орталық синустардың қуысы томпайған, піскен лимфоциттердің жоғары ыдыраушылығы, мукоидты ісіп-кебу құбылыстары бар артериолалар, венулалар және капиллярлар қабырғасы байқалды. Етті баулар плазмоциттердің көп мөлшерімен инфильтрацияланған. Түйіншектің паракортикальды аймағының клеткалық элементтері сиретіліп орналасқан.

Трабекулалардың периваскулярлы дәнекер ұлпасының қопсытылғаны және ісінуі, оның лимфоциттер және эозинофилдермен сүзілгені байқалды. Бауырда құрылым суреті сақталған, мүше қан тамырлары құйылған, орталық және жинақтаушы көк тамырларының айналасында, сонымен қатар бауыр бөліктерінің перифериясының бойымен ошақты геморрагиялар кездескен. Ақуыздық дистрофия құбылыстары бар бауыр клеткалары, жұлдызшалы ретикулоэндотелиоциттер біркелкі пролиферленген, кей жерлерде мүше паренхимасында лимфоидты-гистиоцитарлы клеткалардың ошақты жиналғаны байқалған.

Өкпеде лимфоидты-гистиоцитарлық клеткалармен сүзілген есебінен альвеолярлы клеткалардың ошақты жуандауы байқалды. Перибронхиальды дәнекер ұлпасында лимфоидты ұлпаның шағын ғана жиналғаны, жиі герминативті орталықтардың түзілуі байқалады.

Тубазид қолданғандағы таза емес шаруашылықтардағы бұзауларға қарағанда таза шаруашылықтардағы бұзаулардың бауырлық, шажырқай және қабырғааралық лимфа түйіндеріндегі өзгерістер біртипті болды. Бірақ осы жануарлардың лимфа түйіндері мен талағында етті бауларының жуандауы және олардың РНҚ-ға бай плазмоциттердің көп мөлшерімен сүзілгені байқалады. Трабекулалардың периваскулярлы дәнекер ұлпасы қопсытылған, ісінген, лимфа түйіндерінің паракортикальды аймағының клеткалары сиретіліп орналасқан. Ауруға сәтсіз деп танылған шаруашылықтағы бұзаулардың лимфа түйіндерінде фолликулярлы кесінді төселген, сақталған фолликлдер кесілген жасушалық элемент түрінде болды. Қабықты заттың лимфоидты ұлпасы ісінген, гиперплазирленген, онда 5-6 эпительиалды жасушалардың ошақты жиналғаны байқалады. Осымен қоса орталық синустарда ұсақ капиллярлардың жоғарғы көлемде өткізгіштілігімен байқалған лимфостаз көрініс тапқан [2].

Бауырда, бүйректе, миокардта және бүйрекүстіңгі тәжрибедегі бұзауларда тамырлары қанға толған, паренхиматозды элементтердің бұршақты дистрофиясы және лимфоидты - гистоцитарлы жасушаның ошақты пролиферациясы байқалады 1-сурет.1-Сурет – Бауыр. Периваскулялы ұлпада лимфоидты - гистоцитарлы

жасушаның ошақты жиналуы. Гемотоксиленмен және эозинмен боялған. × 120.
Өкпеде құрылымы сақталған, жерімен альвеолярлы кеңістіктерде ұсақ капиллярлардың қанға толуына байланысты лимфоидты гистоцитарлы жасушалармен сүзілгені байқалады.

Бауырлық жасушаларда бұршақтық дистрофиялар, жұлдызшалы эндотелиоциттердің шектелген пролиферациясы байқалады. Мүшенің бөлектелген жерлерінде және гипотоцит-тердің цитоплазмасында майлы тамшылар байқалады 2-сурет.
2-Сурет – Гепатоциттердің майлы инфильтрациясы.

Гемотоксиленмен және эозинмен боялған. × 240.

Біздің зерттеулеріміз көрсеткендей ірі қара малының туберкулез ауруынан сәтті және сәтсіз деп танылған шаруашылықта тубазидті қолдану кезінде, ұлпалар мен мүшелерде тамырлардың толуымен, паренхиматозды элементтердің бұршақты дистро-фиялануымен, лимфоидты-гистоцитарлы жасушалардың ошақты пролифирациясымен, бөлектелген бөлшектерде гепатоциттардың майлы инфильтрациялануымен сипат-талады [3, 4].
ӘДЕБИЕТТЕР  1. Рахманов, А. М. Современные аспекты ветеринарной иммуноморфологии / А. М. Рахманов, М. С. Жаков. – В кн. Актуальные вопросы патологоанатомической диагностики болезней животных. – Л. : Медицина. – 1982. – C. 171-174.

  2. Сафронова, В. М. Сравнительное цитоэнзимитическое исследование инфекционного вакцинного процессов при экспериментальном бруцеллезе / В. М. Сафронова, Н. А. Локтев // ЖМЭИ – 1981. – №7. – С. 63-66.

  3. Кравченко, А. Т. Третий фактор приобретенного иммуннитета. Иммунитет и аллергия клеток. / А. Т. Кравченко, Н. В. Галанова – М. : Изд-во АН СССР. – 1948. – 199 с.

  4. Лавриненко, Г. Е. Вторичный имунный ответ лимфатических узлов и клеток на живую бруцеллезную вакцину: В кн. Профилактика и меры борьбы с инфекционными и незаразными болезнями сельскохозяйственных животных в Казахстане. / Г. Е. Лавриненко. – Алма-Ата. – 1984. – С. 35-42.

УДК: 6166:614:9:616

ДИНАМИКА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В КРОВИ ЖИВОТНЫХ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРОТИВОБРУЦЕЛЛЕЗНЫХ ВАКЦИН
К. Ж. Кушалиев, доктор вет. наук, профессор, А. Е. Паритова, магистрант
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана
Мақалада бруцеллезге қарсы қолданылатын 82 және 82-ПЧ штамдарынан жасалған вакциналармен әр түрлі мөлшерлерде егілген теңіз доңыздарының қанындағы антиденқұраушы жасушалардың сандық мөлшері көрсетілген. Және ірі қара малға да тәжіребе жасалды. Оларды да 82 және 82-ПЧ штамдарынан жасалған вакциналармен егіп, олардың қанындағы антиденеқұраушы жасушалардың сандық мөлшерінің өзгерісін байқадық.
В статье показаны количественные показатели антителообразующих клеток в крови морских свинок, привитых вакцинами из штаммов бруцелл 82 и 82-ПЧ. А также были поставлены опыты на крупном рогатом скоте. Их тоже прививали вакцинами из штаммов бруцелл 82 и 82-ПЧ и наблюдали за количественными изменениями антителообразующих клеток в крови.
The quantative indices of anti-body formation cells in blood of laboratory animals vaccined from brucellosis strains 82 and 82-PCH are given in the article. And also experiments on horned cattle have been made. It was imparted by vaccines from brucellosis strains 82 and 82-PCH and observed of quantitative changes of anti-body cages in blood.
Животноводство – динамично развивающая отрасль сельского хозяйства, дающая два вида продукции: основную (животных) и побочную (мясо, молоко, шерсть и.т.д.). Существенным сдерживающим фактором её развития являются инфекционные заболевания, одно из которых бруцеллез. Бруцеллёз сельскохозяйственных животных является распространённой инфекционной болезнью, поражающей сельскохозяйственных животных всех видов и представляющей серьёзную угрозу здоровью людей [1]. Проблема бруцеллеза является значимой во многих странах мира. В Европе мероприятия против этого заболевания начали проводить с конца 19 века. От начала внедрения до полного решения проблемы требовалось от 40 до 80 лет. Но в странах, где животных оздоровили, затем нередко возникали рецидивы болезни. Успех оздоровления во всех случаях определялся и напрямую зависел от экономических ресурсов, которыми располагала страна [2].

Уже давно стало очевидным, что успешная борьба с этой зооантропонозной инфекцией в широких масштабах практически невозможна без использования средств специфической профилактики. Необходимость их применения особо возрастает в связи с изменениями, происходящими в агропромышленном комплексе нашей страны: расформирование колхозов, совхозов, создание акционерных обществ, фермерских хозяйств, расширение и увеличение крестьянских подворий [3].

В системе противоэпизоотических мероприятий при бруцеллезе решающую роль всегда играла специфическая профилактика. Большой научный и практический опыт показывает, что даже в обширных зонах распространения бруцеллеза эпизоотический процесс, при создании и поддержании в неблагополучных и угрожаемых стадах перманентного иммунитета с помощью разных схем вакцинации и планомерным вытеснением всего скомпрометированного поголовья, был всегда управляемым [4].

Вышеизложенное позволяет заключить, что профилактические мероприятия против бруцеллеза, а в частности изыскание новых более эффективных вакцинных препаратов, продолжает оставаться одной из актуальных проблем в ветеринарии не только нашей страны, но и во всём мире [5].

Существуют различные типы противобруцеллезных вакцин, но наибольший интерес вызвали живые вакцины из штаммов бруцелл 82 и 82-ПЧ.

Исследования, проведенные нами на кафедре «Эпизоотология, паразитология и ВСЭ» ЗКАТУ, были направлены на изучение динамики иммунокомпетентных клеток в крови животных при использовании противобруцеллезных вакцин из штаммов 82 и 82-ПЧ. Для этого был проведен опыт на морских свинках, а также крупном рогатом скоте, которых прививали противобруцеллезными вакцинами из штаммов бруцелл 82 и 82-ПЧ в различные сроки.

Известно, что после кооперации иммунокомпетентных клеток (Т- и В-лимфоциты, макрофаг), В-лимфоциты дифференцируются в плазматические клетки, продуцирующие специфические антитела. Поэтому для четкого представления иммунологических процессов, вызванных вакциной из штамма бруцелл 82-ПЧ, изучали динамику содержания Т- и В-лимфоцитов в периферической крови подопытных морских свинок и проводили отсчет антителообразующих плазмоцитов в гистосрезах лимфоузлов и селезенке. Для изучения степени повреждающего действия прививочного препарата проводили подсчет количества аутоантителообразующих клеток и определяли концентрацию циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в периферической крови лабораторных животных, а также выявляли иммунные комплексы антиген-антитело, откладываемые в стенки сосудов микроциркуляторного русла внутренних органов.

Данные о процентном содержании Т- и В-лимфоцитов в периферической крови приведены в таблице 1.


Таблица 1 – Динамика уровня содержания Т- и В-лимфоцитов в периферической крови у морских свинок, привитых вакциной из штамма бруцелл 82-ПЧ.


Срок исследования,

дни

Т-лимфоциты,

%

В-лимфоциты,

%

1

3

5

7

10

15

22

29

45

60

120

Показатели интактных животных

19,65 ± 1,84

12,04 ± 0,88

19,96 ± 1,49

28,81 ± 1,61

33,94 ± 1,75

43,02 ± 2,53

29,13 ± 0,71

21,31 ± 0,79

21,94 ± 1,42

22,83 ± 1,22

23,03 ± 1,34
22,11 ± 1,36

14,99 ± 0,78

17,22 ± 0,88 18,03 ± 0,55

18,39 ± 0,70 22,27 ± 0,87

26,16 ± 2,28

23,15 ± 0,90

13,94 ± 1,06

14,02 ± 1,46

14,12 ± 0,86

14,08 ± 0,92
13,18 ± 0,85

Примечание – х отмечены достоверные различия Р < 0,05

Исследования показали, что в крови морских свинок Т-лимфоцитов составили 22,11 ± 1,36, В-лимфоциты – 13,18 ± 0,85 %. Вакцинация заметно снизила количество Т-лимфоцитов на первый и, особенно, на третий день с последующим увеличением числа этих клеток на седьмой день. Причем и снижение, и увеличение их были статически достоверны. В дальнейшем количество Т-лимфоцитов увеличивалось до 15-го дня, затем наблюдалось постепенное снижение и на 29-е сутки после введения вакцины число их приблизилось к показателям интактных животных и оставалось примерно на этом уровне 120-го дня (срок исследования).

Иммунизация вызвала также увеличения количества В-лимфоцитов крови морских свинок, пик которых отмечали на 15-е сутки опыта. Затем происходило постепенное уменьшение числа этих клеток с нормализацией их содержания на 29-е и последующие дни после вакцинации.

Исследования показали, что у интактных морских свинок бляшкообразующие клетки (БОК) составляют в крови 1,37 ± 0,19 %. Начиная с первых суток опыта до десятого дня исследования наблюдали резкое повышение (бляшкообразующих) клеток в их периферической крови. Полученные данные представлены в таблице 2.

Исследования показали, что у интактных морских свинок бляшкообразующие клетки (БОК) составляют в крови 1,3 ± 70,19 %. Начиная с первых суток опыта до десятого дня исследования наблюдали резкое повышение числа этих клеток до 16,90 ± 1,79 %. После чего содержание БОК уменшалось, а спустя два месяца после инокуляции прививочного препарата их количество достигло показателей интактных животных и оставалось на этом уровне до конца наблюдения. Статистически достоверное увеличение аутоантителообразующих клеток отмечали с 3 и до 29-го дня исследования.

Следовательно, побочное действие вакцины на организм животных, связанное с увеличением числа аутоантителообразующих клеток и образованием иммунных комплексов, которые циркулируют в крови и откладываются в стенке сосудов микроциркуляторного русла, не выходило за рамки допустимого предела для прививочных препаратов и нормализовалось к концу срока исследования.

Результаты исследований бляшкообразующих клеток в периферической крови морских свинок, вакцинированных штаммом 82-ПЧ приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Динамика количества бляшкообразующих клеток в периферической крови морских свинок, иммунизированных штаммом 82-ПЧ


Срок исследования,

дни

Количество бляшкообразующих клеток в крови, %

1

3

5

7

10

15

22

29

45

60

120

Показатели интактных животных

3,09 ± 0,66

6,92 ± 0,86х

10,46 ± 1,19х

16,79 ± 2,99х

16,90 ± 1,79х

12,68 ± 1,97х

6,18 ± 0,93х

4,99 ± 0,25х

3,49 ± 0,56

1,39 ± 0,69

1,33 ± 0,89
1,37 ± 0,19

Примечание: х - отмечены достоверные различия Р<0,05

Вакцина из штамма бруцелл 82-ПЧ является достаточно иммуногенной, способствует повышению уровня содержания Т- и В- лимфоцитов в периферической крови, образованию в лимфоидных органах большого количества антителообразующих клеток, их созревание и переходу в более зрелые формы.

Испытания были проведены и на крупных животных. У крупного рогатого скота наблюдали в основном изменения уровня Т- и В-лимфоцитов при вакцинации γ-инактивированными штаммами бруцелл показало, что количество Т-лимфоцитов в 1-м месяце при применении 82-γ-инактивированного штамма было незначительно выше (на 0,8 %), а при 82-γ – ниже на 1,9 % и составило 16,1 ± 0,2 % и 13,2 ± 0,7 %, соответственно. В остальные месяцы показатели стали выше в среднем на 4%, и достигали максимального значения 20,3 ± 1,2 % и 19,7 ± 0,6 %, соответственно, после заражения вирулентной культурой.

Результаты определения количественных показателей бластоподобных клеток при применении штаммов 82 и 82-ПЧ были в 2 раза выше, чем у интактных и колебались от 22 ± 1,4 до 28 ± 0,8 % и от 19 ± 1,2 до 27 ± 0,6 %, соответственно.

Введение в организм вакцинных препаратов обуславливает развитие в крови и органах специфических и неспецифических изменений, а также формирование гиперчувствительности немедленного и замедленного типов.

Результаты проведенных исследований показали, что вакцинный штамм бруцелл 82-ПЧ достаточно хорошо приживается в организме привитых морских свинок и вызывает в нем выраженные иммуноморфологические реакции. Впервые дни после иммунизации отмечали неспецифические изменения, которые проявлялись в виде активации клеток пучковой и сетчатой зон, а также повышенного распада зрелых лимфоцитов.

Таким образом из выше описанного можно заключить, что вакцина из штамма 82-ПЧ вызывает выраженные иммуноморфологические процессы в организме привитых морских свинок, проявляющиеся усилением функции иммунокомпетентных клеток в виде макрофагально-плазмоклеточной и лимфоидно-гиперпластической реакциями, а также фагоцитоза бруцелл вакцинного штамма лимфоцитами и макрофагами лимфоузлов и селезенки, сопровождающийся перестройкой структурных элементов этих клеток, лизисом бактерий и переводом их в иммуногенную форму, способствуя тем самым формированию стойкого иммунитета.

Выше перечисленные иммуноморфологические реакции, иммуногенные достоинства вакцины хорошо согласуются с данными литературы, индукции иммуноморфологического ответа при вакцинных процесах с результатами.

Известно, что иммунитет обуславливается гуморальным и клеточным механизмами организма, регулируемые гипоталамо-гипофизадреналовой системой.

Клеточный иммунитет осуществляется посредством Т-лимфоцитов, а гуморальный В-лимфоцитов.

При изучении уровня содержания иммунокомпетентных клеток в крови и органах иммунизированных животных показали, что в крови морских свинок Т-лимфоцитов составили 22,11 ± 1,36, В-лимфоциты – 13,18 ± 0,85 %. Нужно отметить, что иммунизация заметно снизила количество Т-лимфоцитов первые три дня и с последующим увеличением числа этих клеток в течение 1-ой недели. Причем и снижение, и увеличение их были статистически достоверны. В дальнейшем количество Т-лимфоцитов увеличивалось до 15 дня, затем наблюдалось снижение и на 29-е сутки после иммунизации число их приблизилось к показателям контрольных животных и оставалось примерно на этом уровне до 3-х месяцев (срок исследования).

Вакцинация, также вызвала увеличение количества В-лимфоцитов крови лабораторных животных, наибольшее количество которых отмечали на 15-е сутки опыта, уменьшение числа этих клеток происходило до 29-го дня с последующей нормализацией.

Полученные результаты изучения динамики уровня содержания Т- и В-лимфоцитов в лимфоидных органах и периферической крови свидетельствуют о высокой активности кислой фосфотазы в Т-зависимых зонах и щелочной фосфатазы в В-зависимых зонах.

Все противобруцеллезные прививочные препараты вызывают повышение числа гранулоцитов, содержащих лизосомные катионные белки, что указывает на выраженную фагоцитарную активность этих лейкоцитов и свидетельствует о повышении неспецифической резистентности ор­ганизма вакцинированных животных. Вакцина из штаммов бруцелл 82 и 82-ПЧ в разных дозах являются достаточно иммуногенными, способствуют по­вышению уровня содержания Т- и В-лимфоцитов в периферической крови, образованию в лимфоидных органах значительного количества антителообразующих клеток, их созревание и переходу в более зре­лые формы, способствуя тем самым созданию напряженного иммуните­та против бруцеллеза.Вакцина из штамма бруцел 82-ПЧ против бруцеллеза является достаточно иммуногенной, способствует повышению количества иммунокомпетентных клеток в периферической крови, образованию в лимфоидных органах большого количества антителообразующих клеток, их созревание и переходу в более зрелые формы. Преимущественным отличительным признаком вакцины из штамма 82-ПЧ против бруцеллеза от других противобруцеллезных прививочных препаратов, является его не абортогенность у нетелей и суятных животных, формирование напряженного иммунитета.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   51


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет