«Азаматтық іс жүргізу құқығы» пәні бойынша «5В030100»- құқықтану мамандығына арналған ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені семейжүктеу 1.64 Mb.
бет9/11
Дата09.06.2016
өлшемі1.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Өзін өзі бақылаудың сұрақтары

1. Атқарушылық iс жүргiзуге қатысушы тұлғалар (тараптар және олардың өкiлдерi).

2. Атқарушылық iс жүргiзуге қатысушы тұлғалардың құқықтары мен мiндеттерi.

3. Атқарушылық iс жүргiзудiң өзге қатысушылары (тiлмаш, айғақ адамдар, маман, мүлiктi сақтаушы және т.б.). Олардың құқықтары мен мiндеттерi.

4. Атқарушылық әрекеттердi жасау кезiнде өндiрiп алушының, борышкердiң және басқа тұлғалардың құқықтарын қорғау.

Ұсынылатын әдебиет

1. Учебник гражданского процесса / Под ред. М.К. Треушникова. М.: Спарк, 1996.

2.Хрестоматия по гражданскому процессу: Учебное пособие / Под общей ред. М.К. Треушникова. М.: Городец, 1996.

3. Баймолдина, З.Х. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан: Учебник для вузов: В 2т. Т1. Общая часть(темы 1-15).-Алматы:КазГЮА,2001

4. Баймолдина, З.Х. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан :Учебник для вузов: В 2 т. Т.2. Особенная часть( темы 16-30).-Алматы:КазГЮА,2001
3.Практикалық сабақтың құрылымы

1. Тақырып. Азаматтық іс жүргізу құқығының ғылымы. Азаматтық іс жүргізушілік құқықтық қатынастар және олардың субъектілері.

1.Азаматтық іс жүргізу құқығының ұғымы, жүйесі, сатылары.

2.Азаматтық іс жүргізу құқығының нормаларының қолданылуы мен түсіндірілуі.

3.Азаматтық іс жүргізу құқығының қағидалары мен қайнар көздері.

4. Азаматтық іс жүргізу қатынасының түсінігі, пайда болуы.

5.Азаматтық іс жүргізу қатынасының субъектілері және оларды топтастыру.

6.Талапкер мен жауапкерге ортақ процесуалдық белгілер.

7.Азаматтық процестегі үшінші жақтар туралы түсінік.Прокурордың сот ісіне қатысуы.Басқа да қоғамдық ұйымдардың іске қатысуы.Өзін өзі бақылаудың сұрақтары

  1. Азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау нысандары

  2. Сот арқылы қорғалуға конституциялық құқық

  3. Құқық саласы ретінде азаматтық іс жүргізу құқығының түсінігі

  4. Азаматтық іс жүргізу құқығының қайнар көздері

  5. Азаматтық іс жүргізудің сатылары

  6. Азаматтық іс жүргізушілік құқықтық қатынастардың түсінігі және олардың ерекшеліктері

  7. Азаматтық іс жүргізушілік құқықтық қатынастардың пайда болуының және тоқтатылуының негіздері

  8. Азаматтық іс жүргізушілік құқықтық қатынастардың субъектілері және оларды жіктеу

  9. Сот – азаматтық іс жүргізушілік құқықтық қатынастардың міндетті субъектісі ретінде

Ұсынылатын әдебиет

1. Баймолдина З.Х. Доказывание и доказательства в гражданском судопроизводстве: Научно-практическое пособие. Алматы: Жеті жарғы, 2001.

2. Баймолдина З.Х. Исковой порядок защиты прав в суде: Научно-практическое пособие. Алматы: Жеті жарғы, 2001.

3. Баймолдина З.Х. Разбирательство гражданских дел в суде первой инстанции: Научно-практическое пособие. Алматы: Жеті жарғы, 2001.

4. Викут М.А., Зайцев И.М. Гражданский процесс России: Учебник. М.: Юристъ, 1999.

5. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. В.А. Мусина, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота. М.: ТОО “Фирма ГАРДАРИКА”, 1996.


2 Тақырып. Сотта өкілдік ету. Іс жүргізу мерзімдері.Сот шығындары.

1. Азаматтық процестегі өкілдік: түсінігі, түрлері.

2.Өкілдің процесуалдық жағдайы.Заңды өкілдер.

3.Сот өкілдерінің өкілеттіктері және оның өкілеттіктерін құжаттау.

4. Іс жүргізу әрекеттерін жасау мерзімдері. Процесуалдық мерзімді ұзарту және қалпына келтіру.

5.Сот шығыны туралы түсінік, сот шығындарынан босату және бөлуӨзін өзі бақылаудың сұрақтары

1. Сотта өкілдік етудің және соттағы өкілдің түсінігі 1. Сотта өкіл бола алмайтын тұлғалар.Өкілдіктің негіздері мен түрлері

 2. Соттағы өкілдің өкілеттіктері

 3. Іс жүргізу мерзімдерінің түсінігі және олардың маңызы

 4. Іс жүргізу мерзімдерінің түрлері.Іс жүргізу мерзімдерін есптеу

 5. Іс жүргізу мерзімдерін тоқтата тұру

 6. Азаматтық процестегі сот шығындарының түсінігі және құрамы

 7. Сот шығындарынан босату

Ұсынылатын әдебиет

1. Учебник гражданского процесса / Под ред. М.К. Треушникова. М.: Спарк, 1996.

2. Хрестоматия по гражданскому процессу: Учебное пособие / Под общей ред. М.К. Треушникова. М.: Городец, 1996.

3. Баймолдина, З.Х. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан: Учебник для вузов: В 2т. Т1. Общая часть(темы 1-15).-Алматы:КазГЮА,2001

4. Баймолдина, З.Х. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан :Учебник для вузов: В 2 т. Т.2. Особенная часть( темы 16-30).-Алматы:КазГЮА,2001
3 Тақырып. Азаматтық істердің ведомствалық бағыныстылығы. Азаматтық істердің соттылығы .

1.Азаматтық істердің соттарға ведомстволық бағыныстылығы. 1. Аудандық (қалалық) сотына жататын азаматтық істер.Талап қоюшының таңдауы бойынша соттың соттауына жатқызу.

 2. Соттылықтың түсінігі және түрлері

 3. Істі бір соттың жүргізуінен алып басқа сотқа берудің тәртібі

 4. Судьяға қарсылық білдіру үшін негіздер және оларды шешудің тәртібі.

Өзін өзі бақылаудың сұрақтары

1.Ведомствалық бағыныстылықтың түсінігі

2.Ведомствалық бағыныстылықтың түсінігі


 1. Сотқа ведомствалық бағыныстылықтың басымдығы

 2. Соттылықтың түсінігі және түрлеріне сипаттама

 3. Топтық соттылық. Аумақтық соттылық және оның түрлері

 4. Істің соттылығы туралы ережені сақтамау салдары

Ұсынылатын әдебиет

1. Учебник гражданского процесса / Под ред. М.К. Треушникова. М.: Спарк, 1996.

2. Хрестоматия по гражданскому процессу: Учебное пособие / Под общей ред. М.К. Треушникова. М.: Городец, 1996.

3. Баймолдина, З.Х. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан: Учебник для вузов: В 2т. Т1. Общая часть(темы 1-15).-Алматы:КазГЮА,2001

4. Баймолдина, З.Х. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан :Учебник для вузов: В 2 т. Т.2. Особенная часть( темы 16-30).-Алматы:КазГЮА,2001
4 Тақырып. Дәлелдемелер мен дәлелдер. Талап

1.Дәлелдемелер мен дәлелдер түсінігі. 1. Делелдемелерді қамтамасыз ету және оның тәртібі. Дәлелдемелерді бағалау.

 2. Дәлелдемелерге сараптама тағайындау және сараптама түрлері.

 3. Сарапшының құқықтары мен міндеттері. Іс жүргізу әрекеттеріне маманды қатыстыру.

5. Талаптың түсінігі,элементті,түрлері. Талапқа қарсылық білдіру және талап арыз беру тәртібі.

6. Талап арызды қабылдаудан бас тарту. Талап арызды қайтару және қозғалыссыз қалдыру. Талапты қамтамасыз ету тәртібі.Өзін өзі бақылаудың сұрақтары

1.Сот дәлелдеуінің түсінігі және мақсаты.Сот дәлелдеуінің субъектілері

2.Сот дәлелдемелерінің түсінігі және түрлеріне жалпы сипаттама


 1. Дәлелдемелерді бағалау және зерттеу

 2. Талап қою бойынша іс жүргізудің түсінігі және мәні

 3. Талап қою бойынша іс жүргізу ережелерінің маңызы

 4. Талаптың түсінігі,элементтері , түрлері.Талап қою құқығы

 5. Талапты қосу және бөлу

Ұсынылатын әдебиет

1. Баймолдина З.Х. Доказывание и доказательства в гражданском судопроизводстве: Научно-практическое пособие. Алматы: Жеті жарғы, 2001.

2. Баймолдина З.Х. Исковой порядок защиты прав в суде: Научно-практическое пособие. Алматы: Жеті жарғы, 2001.

3. Баймолдина З.Х. Разбирательство гражданских дел в суде первой инстанции: Научно-практическое пособие. Алматы: Жеті жарғы, 2001.

4. Викут М.А., Зайцев И.М. Гражданский процесс России: Учебник. М.: Юристъ, 1999.

5. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. В.А. Мусина, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота. М.: ТОО “Фирма ГАРДАРИКА”, 1996.


6 Тақырып. Бірінші сатыдағы сотта азаматтық істі қарау. Бірінші сатыдағы соттың актілері. Сырттай іс жүргізу және сырттай шешім.

1. Сотта іс қарау сатысының түсінігі, мәні. Сот отырысы және оның бөлімдері

2. Істі мәні бойынша қарау. Сот жарыссөздері.

3. Істі мәні бойынша қарауды аяқтау және шешімді жариялау.4. Бірінші сатыдағы сот қаулыларының түсінігі мен түрлері. Соттың кемшілігі: түсінігі, түрлері және құрылымы.

5. Шешімнің мазмұны және оның ерекше белгілері. Сот шешімінің заңды күшіне енуі және шешімді орындау.

6. Сот ұйғарымы: түсінігі, мазмұны, шығару тәртібі. Сот хаттамалары: түсінігі, мазмұны.

7 Сырттай іс жүргізу негіздері, тәртібі. Сырттай шешім: түсінігі, мазмұны, шағымдану негіздері. Сырттай шешімнің күшін жою.

Өзін өзі бақылаудың сұрақтары

1.Талап қою.Талап арыз және оның реквизиттері

2. Талап арызды қозғалыссыз қалдыру. Талап арызды қабылдаудан бас тарту

3.Талап арызды қайтару. Талап арызды қабылдау 1. Істі сотта қарауға әзірлеу: түсінігі, мақсаты,міндеттері,мерзімдері

 2. Істі сотта қарауға тағайындау

Ұсынылатын әдебиет

1. Баймолдина З.Х. Доказывание и доказательства в гражданском судопроизводстве: Научно-практическое пособие. Алматы: Жеті жарғы, 2001.

2. Баймолдина З.Х. Исковой порядок защиты прав в суде: Научно-практическое пособие. Алматы: Жеті жарғы, 2001.

3. Баймолдина З.Х. Разбирательство гражданских дел в суде первой инстанции: Научно-практическое пособие. Алматы: Жеті жарғы, 2001.

4. Викут М.А., Зайцев И.М. Гражданский процесс России: Учебник. М.: Юристъ, 1999.

5. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. В.А. Мусина, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота. М.: ТОО “Фирма ГАРДАРИКА”, 1996.


6 Тақырып. Бірінші сатыдағы сотта азаматтық істі қарау. Бірінші сатыдағы соттың актілері. Сырттай іс жүргізу және сырттай шешім.

1. Сотта іс қарау сатысының түсінігі, мәні. Сот отырысы және оның бөлімдері

2. Істі мәні бойынша қарау. Сот жарыссөздері.

3. Істі мәні бойынша қарауды аяқтау және шешімді жариялау.4. Бірінші сатыдағы сот қаулыларының түсінігі мен түрлері. Соттың кемшілігі: түсінігі, түрлері және құрылымы.

5. Шешімнің мазмұны және оның ерекше белгілері. Сот шешімінің заңды күшіне енуі және шешімді орындау.

6. Сот ұйғарымы: түсінігі, мазмұны, шығару тәртібі. Сот хаттамалары: түсінігі, мазмұны.

7 Сырттай іс жүргізу негіздері, тәртібі. Сырттай шешім: түсінігі, мазмұны, шағымдану негіздері. Сырттай шешімнің күшін жою.

Өзін өзі бақылаудың сұрақтары

1.Сотта қарау және сотта қарауың бөліктері.Істі мәні бойынша қарау

2.Сот жарыссөздері.Істі қарауды кейінге қалдыру

3.Бірінші сатыдағы сот актілерінің түсінігі және олардың түрлері

4.Сот шешімінің маңызы және мәні.Шешімнің құрылымы, түрлері және мазмұны

5.Сотшешіміне қойылатын талаптар. Сот шешіміндегі кемшіліктерді оны шығарған соттың жоюы

6.Сырттай іс жүргізудің түсінігі және негіздері. Сырттай шешімге шағымдану

7.Сырттай шешімнің күшін жою туралы арыздың мазмұны. Сырттай шешімнің күшін жою туралы арызды қарау тәртібіҰсынылатын әдебиет

1. Баймолдина З.Х. Доказывание и доказательства в гражданском судопроизводстве: Научно-практическое пособие. Алматы: Жеті жарғы, 2001.

2. Баймолдина З.Х. Исковой порядок защиты прав в суде: Научно-практическое пособие. Алматы: Жеті жарғы, 2001.

3. Баймолдина З.Х. Разбирательство гражданских дел в суде первой инстанции: Научно-практическое пособие. Алматы: Жеті жарғы, 2001.

4. Викут М.А., Зайцев И.М. Гражданский процесс России: Учебник. М.: Юристъ, 1999.

5. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. В.А. Мусина, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота. М.: ТОО “Фирма ГАРДАРИКА”, 1996.


7 Тақырып. Соттардың ерекше талап қоюмен жүргізілетін істерді қарауы Соттардың ерекше іс жүргізу тәртібімен істерді қарауы .

1. Ерекше талап қоюмен іс жүргізу: арыз беру немесе оны қарау тәртібі.

2. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауға уәкілетті органдардың қаулыларына дау айту туралы істер бойынша іс жүргізу.

3. Мемлекеттік органның шешімдері мен әрекеттеріне дау айту туралы іс бойынша іс жүргізу.

4. Нормативтік құқық актілердің заңдылығына орай даулар туралы іс бойынша іс жүргізу.

5. Прокурордың органдар мен лауазымды адамдардың актілері мен іс әрекеттерін заңсыз деп тану туралы жүгінуі.6. Ерекше іс жүргізу тәртібімен қарайтын істер. Ерекше жүргізілетін істерді қарау тәртібі.

7. Ерекше жүргізілетін істерге жалпы сипаттама

Өзін өзі бақылаудың сұрақтары

1.Ерекше талап қоюмен іс жүргізудің түсінігі және мәні

2.Ерекше талап қоюмен жүргізілетін істерді қарау және шешу кезінде сот ісін жүргізудің жалпы ережелерін қолдануы

3.Нормативтік құқықтық актілердің заңдылығына орай дау айту туралы істер бойынша іс жүргізу

4.Органдар мен лауазымды тұлғалардың актілері мен әрекеттерін заңсыз деп тану туралы прокурордың жүгінуі

5.Ерекше іс жүргізудің түсінігі және мәні

6.Ерекше жүргізілетін істерді қараудың тәртібі

7.Заңдық маңызы бар фактілерді анықтау туралы істер бойынша іс жүргізу

8.Заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкердің банкроттығы туралы істер бойынша іс жүргізу

Ұсынылатын әдебиет

1. Баймолдина З.Х. Доказывание и доказательства в гражданском судопроизводстве: Научно-практическое пособие. Алматы: Жеті жарғы, 2001.

2. Баймолдина З.Х. Исковой порядок защиты прав в суде: Научно-практическое пособие. Алматы: Жеті жарғы, 2001.

3. Баймолдина З.Х. Разбирательство гражданских дел в суде первой инстанции: Научно-практическое пособие. Алматы: Жеті жарғы, 2001.

4. Викут М.А., Зайцев И.М. Гражданский процесс России: Учебник. М.: Юристъ, 1999.

5. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. В.А. Мусина, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота. М.: ТОО “Фирма ГАРДАРИКА”, 1996.

6. Гражданское процессуальное законодательство: Комментарий / Под ред. М.К. Юкова. - М.: Юрид. лит., 1991.
8 Тақырып. Бұйрық арқылы іс жүргізу және сот бұйрығы.


 1. Бұйрық арқылы іс жүргізу түсінігі, сот бұйрығын шығару талаптары

 2. Сот бұйрығын шығару туралы арыз (нысаны мен мазмұны, қабылдау мен бас тарту, кемшілігін жою)

 3. Сот бұйрығы, сот бұйрығының мазмұны

 4. Сот бұйрығының күшін жою

 5. Өндіріп алушыға сот бұйрығын беру және оны орындау

Өзін өзі бақылаудың сұрақтары

1.Бұйрық арқылы іс жүргізудің түсінігі.

2.Сот бұйрығы шығарылатын талаптар.

3.Сот бұйрығын шығару туралы арыз.

4.Сот бұйрығы, сот бұйрығының мазмұны.

5.Өндіріп алушыға сот бұйрығын беру және оны орындау.Ұсынылатын әдебиет

1. Баймолдина З.Х. Доказывание и доказательства в гражданском судопроизводстве: Научно-практическое пособие. Алматы: Жеті жарғы, 2001.

2. Баймолдина З.Х. Исковой порядок защиты прав в суде: Научно-практическое пособие. Алматы: Жеті жарғы, 2001.

3. Баймолдина З.Х. Разбирательство гражданских дел в суде первой инстанции: Научно-практическое пособие. Алматы: Жеті жарғы, 2001.

4. Викут М.А., Зайцев И.М. Гражданский процесс России: Учебник. М.: Юристъ, 1999.

5. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. В.А. Мусина, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота. М.: ТОО “Фирма ГАРДАРИКА”, 1996.

6. Гражданское процессуальное законодательство: Комментарий / Под ред. М.К. Юкова. - М.: Юрид. лит., 1991.

9 Тақырып. Апелляциялық сатыдағы сотта іс жүргізу.

1.Апелляциялық сатыдағы сотта іс жүргізудің мәні және маңызы.

2. Апелляциялық шағым беру (апелляциялық наразылық келтіру) құқығы. Апелляциялық шағымды (наразылықты) қарайтын соттар.Апелляциялық шағымды (наразылықты) тапсыру тәртібі және мерзімі.

3.Апелляциялық сатыдағы соттың өкілеттіктері. Апелляциялық тәртіппен сот шешімінің күшін жоюдың не өзгертудің негіздемелері.Өзін өзі бақылаудың сұрақтары

 1. Апелляциялық сатыдағы сотта іс жүргізудің мәні мен маңызы

 2. Апелляциялық шағым берудің объектісі

 3. Апелляциялық шағымды қарайтын соттар

 4. Апелляциялық сатыдағы соттың қаулысы

 5. Бірінші сатыдағы соттың ұйғарымына шағым беру

Ұсынылатын әдебиет

1. Учебник гражданского процесса / Под ред. М.К. Треушникова. М.: Спарк, 1996.

2.Хрестоматия по гражданскому процессу: Учебное пособие / Под общей ред. М.К. Треушникова. М.: Городец, 1996.

3. Баймолдина, З.Х. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан: Учебник для вузов: В 2т. Т1. Общая часть(темы 1-15).-Алматы:КазГЮА,2001

4. Баймолдина, З.Х. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан :Учебник для вузов: В 2 т. Т.2. Особенная часть( темы 16-30).-Алматы:КазГЮА,2001

10 Тақырып. Кассациялық сатыдағы сотта іс жүргізу.

1. Кассациялық қараудың нысаны.

2. Кассациялық шағымды немесе наразылықты қарау тәртібі.

3. Кассациялық сатыдағы соттың өкілеттілігі.Өзін өзі бақылаудың сұрақтары:

1.Кассациялық қараудың нысаны.

2.Кассациялық шағымды немесе наразылықты қарау тәртібі.

3.Кассациялық сатыдағы соттың өкілеттілігі.Ұсынылатын әдебиет :

1. Учебник гражданского процесса / Под ред. М.К. Треушникова. М.: Спарк, 1996.

2.Хрестоматия по гражданскому процессу: Учебное пособие / Под общей ред. М.К. Треушникова. М.: Городец, 1996.

3. Баймолдина, З.Х. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан: Учебник для вузов: В 2т. Т1. Общая часть(темы 1-15).-Алматы:КазГЮА,2001

4. Баймолдина, З.Х. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан :Учебник для вузов: В 2 т. Т.2. Особенная часть( темы 16-30).-Алматы:КазГЮА,2001

11 Тақырып. Соттық қадағалау тәртібімен іс жүргізу.

1.Соттық қадағалау тәртібімен сот актілерін қайта қарау сатысының мәні және маңызы.

2.Қадағалау тәртібімен қадағалау шағымдарын, наразылықтарын қарайтын соттар.

3.Қадағалау шағымы (мазмұны және оны тапсыру тәртібі). Қадағалау шағымын қайтару.Өзін өзі бақылаудың сұрақтары

 1. Соттық қадағалау тәртібімен сот актілерін қайта қарау сатысының мәні және маңызы

 2. Заңды күшіне енген сот актілеріне шағым жасауға, наразылық келтіруге құқығы бар тұлғалар

 3. Қадағалау шағымы

 4. Қадағалау шағымын сотта алдын – ала қарау және оның іс жүргізушілік салдары

Ұсынылатын әдебиет

1. Баймолдина З.Х. Доказывание и доказательства в гражданском судопроизводстве: Научно-практическое пособие. Алматы: Жеті жарғы, 2001.

2. Баймолдина З.Х. Исковой порядок защиты прав в суде: Научно-практическое пособие. Алматы: Жеті жарғы, 2001.

3. Баймолдина З.Х. Разбирательство гражданских дел в суде первой инстанции: Научно-практическое пособие. Алматы: Жеті жарғы, 2001.

4. Викут М.А., Зайцев И.М. Гражданский процесс России: Учебник. М.: Юристъ, 1999.

5. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. В.А. Мусина, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота. М.: ТОО “Фирма ГАРДАРИКА”, 1996.12 Тақырып. Заңды күшіне енген шешімді, ұйғарымдарды және қаулыны жаңадан анықталған мән- жайлар бойынша қайта қарау жөнініде іс жүргізу.

1. Соттың ұғымы және оның негіздері.

2.Қарау және қадағалау тәртібі бойынша қараудың айырмашылығы.

3.Іс жүргізу тәртібі.Өзін өзі бақылаудың сұрақтары

 1. Жаңадан анықталған мән – жайлар бойынша сот актілерін қайта қарау азаматтықпроцестің сатысы ретінде

 2. Жаңадан анықталған мән – жайлар бойынша сот актілерін қайта қараудың негіздері

 3. Жаңадан анықталған мән – жайлар бойынша сот шешімдерін, қаулыларын және ұйғарымдарын қайта қарайтын соттар

Ұсынылатын әдебиет

1. Баймолдина З.Х. Доказывание и доказательства в гражданском судопроизводстве: Научно-практическое пособие. Алматы: Жеті жарғы, 2001.

2. Баймолдина З.Х. Исковой порядок защиты прав в суде: Научно-практическое пособие. Алматы: Жеті жарғы, 2001.

3. Баймолдина З.Х. Разбирательство гражданских дел в суде первой инстанции: Научно-практическое пособие. Алматы: Жеті жарғы, 2001.

4. Викут М.А., Зайцев И.М. Гражданский процесс России: Учебник. М.: Юристъ, 1999.

5. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. В.А. Мусина, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота. М.: ТОО “Фирма ГАРДАРИКА”, 1996.


13 Тақырып. Соттың жойылған сот ісін немесе атқару ісін жүргізуді қалпына келтіру туралы арызды қарау.

 1. Жойылған сот ісін немесе атқару ісін жүргізу, қалпына келтіру туралы арызды беруге құқығы бар тұлғалар

 2. Арыздың мазмұны

 3. Арызды қозғалыссыз қалдыру, қабылдаудан бас тарту, арызды қайтару

 4. Арыз бойынша соттың шешімі

 5. Жойылған іс жүргізуді қалпына келтіру жөніндегі арыздар бойынша сот актілеріне шағым берудің тәртібі

Өзін өзі бақылаудың сұрақтары

 1. Жойылған сот ісін немесе атқару ісін жүргізуді қалпына келтіру тралы арыз беруге құқығы бар тұлғалар.

 2. Арыздың мазмұны, арызды қозғалыссыз қалдыру.

 3. Арызды қабылдаудан бас тарту.

Ұсынылатын әдебиет

1. Учебник гражданского процесса / Под ред. М.К. Треушникова. М.: Спарк, 1996.

2.Хрестоматия по гражданскому процессу: Учебное пособие / Под общей ред. М.К. Треушникова. М.: Городец, 1996.

3. Баймолдина, З.Х. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан: Учебник для вузов: В 2т. Т1. Общая часть(темы 1-15).-Алматы:КазГЮА,2001

4. Баймолдина, З.Х. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан :Учебник для вузов: В 2 т. Т.2. Особенная часть( темы 16-30).-Алматы:КазГЮА,2001
14 Тақырып. Шетелдік құқық субъектілері қатысатын істер бойынша іс жүргізу.


 1. Шетелдік тұлғалар қатысатын азаматтық іс жүргізу құқықтары мен міндеттері

 2. Шетелдік азаматтар мен азаматтығы жоқ тұлғалардың азаматтық іс жүргізуге әрекетқабілеттілігі

 3. Шетелдік тұлғалар қатысатын істер бойынша Қазақстар Республикасы соттары құзіреті

 4. Шет мемлекеттерге талап қою. Соттық иммунитет

 5. Сот тапсырмалары

 6. Шетелдік соттар мен төрелік соттардың шешімдерін тану мен орындау

Өзін өзі бақылаудың сұрақтары

1.Шетелдік азаматтардың және азаматтығы жоқ тұлғалардың азаматтық іс жүргізу құқықтары мен міндеттері.

2. Шетелдік азаматтардың және азаматтығы жоқ тұлғалардың азаматтық іс жүргізуге әрекетқабілеттілігі.

3.Шетелдік тұлғалар қатысатын істер бойынша Қазақстан Республикасы соттарының құзіреті.

4.Шет мемлекеттерге талап қою. Соттық иммунитет.Сот тапсырмалары.

5.Шетелдік соттар мен төрелік соттардың шешімдерін тану және орындау.Ұсынылатын әдебиет

1. Баймолдина З.Х. Доказывание и доказательства в гражданском судопроизводстве: Научно-практическое пособие. Алматы: Жеті жарғы, 2001.

2. Баймолдина З.Х. Исковой порядок защиты прав в суде: Научно-практическое пособие. Алматы: Жеті жарғы, 2001.

3. Баймолдина З.Х. Разбирательство гражданских дел в суде первой инстанции: Научно-практическое пособие. Алматы: Жеті жарғы, 2001.

4. Викут М.А., Зайцев И.М. Гражданский процесс России: Учебник. М.: Юристъ, 1999.

5. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. В.А. Мусина, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота. М.: ТОО “Фирма ГАРДАРИКА”, 1996.

6. Гражданское процессуальное законодательство: Комментарий / Под ред. М.К. Юкова. - М.: Юрид. лит., 1991.
15 Тақырып. Сот актілерінің және өзге органдардың актілерінің орындалуы.

1.Атқарушылық іс жүргізудің органдары.

2.Атқарудың жалпы ережелері.

3.Атқару әрекеттерін жүргізудің уақыты мен орны.

4.Атқарушылық іс жүргізуді тоқтата тұру және қысқарту.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет