Беттер Кесте Сурет Әдебиеттержүктеу 2.34 Mb.
бет6/11
Дата17.06.2016
өлшемі2.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2.8.1 Коррозияға төзімді материалдар
Тамақ өнеркәсіптері жоғары лигирленген болат, альюминий, мысалы: титан балқымаларынан жасалған аппараттармен қамтамассыз етіледі. Жоғары лигирленген болаттар көптеген тамақ өнімдеріне инертті, берік және төзімді болады. Тамақ өнеркәсібіндегі құрал-жабдықтар үшін мортенситті, мортенситті-ферритті, аустенитті болаттардың спирт өндірісі үшін маңызы зор. Олардың артықшылығы механикалық қасиеті жоғары, коррозияға төзімді. Аустенитті болаттарды спирт өндірісінде қолданады. Мұнда спиртті таситын цистерналарды Х14АГ14; 10Х17Н13М2Т; Х18АГ15Л; ОХ23Н28М2Т; ал құрал-жабдықтар үшін О8Х17Н5М3; Х16Н16; 12Х18Н10Т аустенитті болаттарды қолданады. Жоғары лигирленген болаттар, түсті металлдар және балқымалардың дефицитті және аәасының қымбаттығы оларды кең масштабта қолдануға мүмкіндік бермейді. Одан тиімдісі көміртекті болаттарды жұқа мысты лигирленген болаттармен, сонымен қатарметаллдың қаптамалармен плонирлеу және қаптау үшін қолайлы О1 және О2 маркалы қаптамалар қолданылады. Соңғы жылдары металдарды коррозиялық - механикалық бүлінулерден қорғау үшін металлополимерлі қаптамаларды қолданады, олардың полимерлі қаптамадан айырмашылығы металды бөлшектері полимерге дайын түрінде енбейді, ол полимер ортасында формаланады.

Металлополимерлі қаптамалар төзімді, термотұрақты болады, сонымен бірге жоғары электр және жылу өткізгіштігі қасиеті бар. Тамақ өнімдері мен полимерлі қаптамалар контактіленетін физико-химиялық талаптарды қанағаттандыру қажет. Тамақ өнеркәсібіне келесі полимерлі қаптамаларды жібереді, өнімнің ішкі түрін, оның түсін, мөлдірлігін өзгертпейтін, өнімге бөгде иіс, дәм бермейтін.

Тамақ өнеркәсібінде аппараттың ішікі бетін коррозиядан қорғау үшін келесі полимерлі қаптамаларды қолданады: фторпласты, сополимервинилхлоридті, полиоргенді кремний-органикалық, каучукты. Тамақ өнеркәсібінде құрал-жабдықтарды, құбыр өткізгіштерді коррозиядан қорғау үшін органикалық емес шыны эмальды, шынылы, цементті қаптамаларды қолдану әдісі тиімді. Ішетін суды транспорттайтын құырда қаптамаларды қолдану, термотұрақты арнайы қаптамаларды қолдану құрал-жадықтарды коррозиялық бүлінуден сақтайды. Ауаның жоғары ылғалдылығы, тұрақты төмен температуралар, қоректік ортаның болуы тамақ өнеркәсібінің технологиялық цехтарында микроорганизмдердің дамуына жақсы жағдай туғызады, ал ол микроорганизмдер қорғағыш қаптамалардың, металл және бетон коррозиясының бұзылуына әкеледі. Осы микромицеттер қарсы қолданылатын тиімді қаптама фунгицидті қаптамалар болып табылады. Құрал-жабдықтарға қапталған бұл пленка қаптама құрал-жабдықтарды ыстық сумен жуғанға және щеткамен ысқылағанға төзімді. Тамақ өнеркәсібінде металлдардың сыртқы бетін қайта өңдеу үшін токсикалық компоненттері жоқ топты өзгергіштер қолданылады: Н3, П-1т, АПРП-2, 2ВА-01ГИСИ және комбинирленген метализацияланған полимерлі қаптамалар қолданылады.

2.9 Технологиялық есептеулер
2.9.1 Жұмыс уақыты мен қондырғылардың санын есептеу
Өнімнің жылдық шығымы 12000 тонна

Ашытқылар шығымы 75%

Жұмыс режимі үздіксіз

Жылдамдығы жұмыс күні 300 күн

Тауар ферментер көлемі 100 м2 (В сатысы)

Егіс ферментердің көлемі 30 м2 (Б сатысы)

Ткал=365 күн

Т = Ткалжөнд=365-65=300 күн


Ашытқы алу тауарлы сатыда үздіксіз, сатыларда периодты. В сатысында культивирлеу ұзақтығы 19 сағат, Б сатысында 10 сағат Б және В сатыларындағы ферменттер үшін цикл аралық уақыты 5 сағат.
Қондырғы санының есебі
Р тәу =
40 тонна ашытқы алу үшін тәулікке алмастыру керек
Z=40/10 =4 цикл

Мұндағы:


Z-цикл саны

N= τ-Ферментердағы процесс ұзақтығы

τ 1-Цикл аралық уақыт
NБ=
3 ферментер қабылдаймыз.
NВ= 4 ферментер қабылдаймыз.
2.9.2 Материалды баланс
46% мелассаның тәуліктік шығымы
Мтәу=
D- тәуліктік өнімділік

В-ашытқы шығымы 75%


Мелассаның салыстырмалы шығыны
Мсал = (1)
11 кесте - Тауарлы ашытқыларды өсіру сатысы бойынша техникалық көрсеткіштер есебі


Саты

Саты

бойынша


ашытқы

шығымы


Орташа сағат өсу коэф-т

Процесс ұзақтығы

Ашытқы сеперация

сы


В-жинақтау периоды

В-ағып кету периоды

В-процесс бойынша бәрі

Б-егістік74
77

75*

72,51,17
**

***


1,175

6
12

19

10Жоқ
Бар

Бар


Жоқ

* - процесс бойынша толығымен ашытқылардың жалпы шығымы көрсетілген

** - ағым периодындағы сағаттың өсу коэффициентін жинақтау процесінің көрсеткіштерін есептегеннен кейін шығарады.

*** - процестегі толығымен сағаттық өсудің коэффициентін жинақтау және ағын периодындағы шарты орташа шама ретінде анықтайды.

Зауыттағы мәліметтер бойынша жинақтау периодының соңындағы биомасса мөлшері 3400 кг, сонда ағын периодында жиналады.
10000-3400=6600кг
Тауарлы ферментаторға егуге қажетті ашытқы мөлшерін анықтайық, Дб
Dб=D/aτ
Dб=
Б ферментердегі егуге қажетті ТТК (ЕЧК) ашытқы меиның мөлшері:
Dттк=
Жинақтау периодына жұмсалған меласса шығыны.
Мж.п.=
Ағып кету периодында

М.а.п.=

В сатысы бойынша барлығы

2760+8580=11340 кг.

Б және ТТК сатыларында қалады:
13325-11340=1985кг
Б сатысындағы меласса шығыны

немесе мелассаны жалпы шығынан (13325кг) 11,03%
Егіс материалы табиғи таза культураға меласса шығыны

1985-1470=515 кг немесе 3,86% жалпы шығынынан.


В сатысының жинақтау коэффициентін (0,7) қоса есептегендегі жинақтау периодының соңындағы (V) құрайды:
V=100*0.7=70м3
В сатысының 25 % мелассасын қоса есептегендегі формула бойынша мелассаның жалпы араласу қатынасы
АҚ=
Немесе меласса араласуы 1: 22

Жинақтау периодындағы егіс ашытқыларының шамасы


Х0=

Осы период соңындағы ашытқылар концентрациясы


Н=

Жинақтау периодындағы саты бойынша шығын мен ашытқылардың жалпы шығыны


Вжалпы=
Всат=
Осы период ішінде өсудің қандай орташа салыстырмалы жылдамдығында көбейетіндігін есептесек
М=

Биомассаның еселену уақыты:


N=1.44ln
Еселену уақыты:

g=t:n=6:1,35=4,44ч (35)

Жинақтау периодындағы ашытқыларды өсіру режимін құру.

12 кесте – Жинактау периодындагы меласса ағысының режимі және ашыткылар өсімі

Пранс

Сағат


тар

ы


Ашытқылардың өсу есебі


Сатыбойынша

ашыт


қының

таза


шығымы

Меласса шығыны

Мелассаның

сағ


шығындалукоэф

Сағат басын

дағы ашытқы

мөлш

ері
Сағат

тың өсу коэфСағат

соңын


дағы

ашыт


қы

мөлш


ері, кг

Ашыт

қылар


дың

таза шығы

мы


Кг

%

1

Қатпар


1

2

34

5

6Барлығы

2

1330
1470

1653

1900


2185

2556


2964

3

1,1
1,13

1,15

1,15


1,7

1,16


1,14

1,15


6

4

1470
1653

1900

2185


2556

2964


3400

5

135
190

247

285


371

408


436
2702

6

65,1


76,8

76,8


76,8

76,8


76,8
74,2

7

249


249

370


483

529


563
2760

8

9,0
14,1

17,4

19,1


20,6
100,0

9

-
1,0

1,16

1,30


1,20

1,02


1,07

Ағып кету периодының көрсеткіштері В сатысы ағып кету периодында мелассаның жалпы шығынынан келеді


11340-2760=8580 кг
Ағып кету периодында мелассаның сағаттың шығындалуы

8580 : 12=715 кг


Ағып кету периодын 1сағ ұзартсақ мелассаның сағаттық шығыны

8580:13=660кг/сағ


немесе ашытқылардың сағаттық шығымы
600*0,77=510 немесе510*136630-ағу периодындағы ашытқы шығымы
Есептеуге байланысты ағып кету периодынан біз есебіміз меласса шығыны,

1сағатта барлық периодта  1. 8580

Ашытқылар шығымы, кг 510 6630
өсудің білікті (валовая) жылдамдығы V
V=

Ашытқы өсуінің сағаттық меншікті жылдамдығыБиомассаның еселену саны, n
n=1.4431nD/D0=0.201
13 сағат бойынша үздіксіз еселену саны
2,16(0,201*13)

g еселену ұзақтығы

g=t:n=1:0.201=4.98 сағ

μ=D=0,139


Еселену ұзақтығы g; g=t:n=1:0.201=5 cағат.
Ағып кету периодында үздіксіз культивирлеудің негізгі заңы орындалуы қажет-ашытқылардың салыстырмалы өсу жылдамдығы мен ортаның араласу жылдамдығының Д теңдігі μ=D=0,139
Ағып кету көлемі
F=D*V=0.139*70=9.73 м3/сағ
Бастапқы ортадағы меласса концентрациясы
S0=660:9.73=67.8 кг/м3
Ағып кету көлеміндегі ашытқылар концентрациясы Н:
Н=
Cағаттық ағып кету көлемінің құрамындағы қант
9730*0,0012=11,67 кг/м3
Мелассаға қайта есептеуде
11,67*2,17=25,33 кг
3 ашытқыда қалған меласса мөлшері
S=25.33:9.73=2.6 кг/м3
Субстрат (меласса) концентрациясын анықтайық

Ағып кету периодындағы жалпы сұйық көлемі
9,73*1233=126,49 м3=127 м3
Аппараттағы сұйықты қоса есептегендегі бүкіл көлем:
127+70=197м3

Ағып кету периодындағы мелассаның араласу қатынасы


АҚАҚ=9730:660=14.74
немесе мелассаның араласу 1:14
Ашытқы өсіру аппаратының айналымы
Т1=
Культивирлеу өнімділігі Р:
Т1=
Ашытқы өсіру аппаратының өнімділігі U
U=H*V=7.28*70=508 кг/сағ
Аппараттардың бүкіл ағып кету периодында алу керек: 508*13=6600 кг

Физиологиялық активтілік


gорт=1кг-ға орташа меласса

Хорт=


Ашытқылар шығымы:
Y=
Ағып кету периодындағы ашытқылардың сағаттық шығымы:

Ашытқылардың шекті концентрациясы
КD=KLA*C0=0.7-53=3.71 мг/л
Х шекті =КD/φμ=3.71/0.145*1*1.8=14.8 г/л
В сатысы бойынша толығымен көрсеткіштер. Тауарлы сатының жолын сипаттамасын алу үшін В сатысы толығымен көрсеткіштер есебін жасап есептейді.
АҚЖ=
немесе араластыру 1:17

Б егіс режимінің көрсеткіштері мен құрылысы
Б сатысындағы ашытқылар мөлшері 1330кг

Меласса шығыны 1470кг

Б аппаратына егілетін ТТК мөлшері 1985кг

Орташа сағаттың өсу коэффициенті. 1,17

ТТК аппаратына егілетін егіс мөлшері 265 кг

Өсіру процесінің ұзақтығы 10 сағ

Ашытқылардың таза шығымы 72%
Жалпы шығым
В жалпы=
Араласу қатынасы АҚж=22000/1470=14.9

Мелассаның араласуы 1:15

Меласса массасынан (%) егіс

Ашытқысының шамасы Хо


Хо=265*100/1470=1802%
Аппараттағы ашытқының соңғы концентрациясы
Нк=1330/22=60.45кг/м3, немесе 60,45 г/л
Биомассаның еселену саны
n=1.443 lnД/До=1.443ln5=2.32
Еселену ұзақтығы д

д= 10:2.32=4.31сағ /35/


13 кесте - Б сатысы бойынша меласса ағысының режимі мен ашытқылар өсіміПроцес

сағат


тар

ы


Ашытқылардың өсу есебі


Саты бойынша

ашыт


қының

таза


шығымы


Меласса шығыны

Мелассанының

сағ


шығындалукоэф

Сағат басын

дағы ашытқы

мөлш

ері
Сағат

Тың өсу коэфСағат

соңын


дағы

ашыт


қы

мөлш


ер

Ашыт

қылар


дың

таза өсіміКг

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Қатар

1

23

4

56

7

89

10
барлығ265
353,6

399,5


455,5

523,8


612,8

723,2


846,1

981,5


1138,57

1,13


1,14

1,15


1,17

1,18


1,17

1,16


1,16
1,155

353,6


399,5

455,5


523,8

612,8


723,2

846,1


981,5

1138,5


1330

88

4656

68

89111

123


135

157


192
1065

52,47


76,1

76,1


76,1

76,1


76,1

76,1


76,1

76,1


76,1
72,5

191


60

73

89116

145


161

177


206

252
14709,0

4,0


4,1

5,4


7,1

8,8


10,2

11,4


12,6

13,7


13,7
100

-
1,04

1,30


1,30

1,25


1,16

1,12


1,10

1,09


1,0
-

14 кесте - Тауарлы ашытқы өндірісінің технологиялық сызба нұсқасының көрсеткішін жинақтау кестесі
Көрсеткіштер

Егіссатысы

Тауарлы саты В

В сатысы бойынша барлығы

Жинақтау периоды

Ағып кету периоды

1 сағатта

Бүкіл периодта

1

2

3

4

5

6

Аппарат көлемі, м3 жалпы V

30

100


Пайдалы Vр

22

70

9,73

127

197

Меласса шығыны, кг

1470

2760

660

8700

11330

Саты бойынша барлық, м

1970

4730

660

8700

13325

Аппараттағы ортаның жинағы

19,6

65,5

660
65,5

Бастапқы Vн, м3. Мелассаның араласуы

4
4

4
Жалпы Рж кг/л

1:15

1:22

1:15

1:15

1:16

Көбею ұзақтығы, сағ. Ашытқылар егісі

10

6
13

20

До кг

Хо %


265

13401340

Ашытқылардың жиналуы г/л

18,02

48,211,7

Бастапқы Нн

13,3

21,821,8

Соңғы Нк

60,45

48,6

52,4

52,4

50,76

Ашытқылар шығыны

1065

2702

510

6600

9332

D-D0, кг

72,5

74,1

77

77

76,1

В саты, %

1330

3400

-

-

10000

Ашытқылардың жалпы шығыны D, кг

67

71,65

-

-

75

Вж, %

0,161

0,156

0,139

0,139

-

Салыстырмалық жылдамдық μ, сағ-1

1,75

Орташа сағаттық өсу коэффициенті, α

2,32

1,35

0,201

2,72

-

Биомассаның еселену саны, n қосарлану ұзақтығы, g

4,31

4,44

4,98

4,98

-

Тұздардың меласса шығынының, өсіру заттарының және сатысы бойынша ерітінділерінің есебі.

15 кесте - Қоректік тұздардың сипаттамасы


Ерітінділер

Құрғақ заттар конц. %

Сахарометр көрсетуі

Тығыздығы кг/л

1

2

3

4

Меласса

Диаммоний фосфат

Аммоний сульфаты

Калий хлориді

Күкірт қышқылды магний

Жүгері экстракты41

20

2020

20
1:141

27,9


27,5

31,3


25,55
20

1,1816

1,117


1,115

1,134


1,106
1,0809

Сатылар бойынша меласса ерітіндісінің көлемі


V=μ*С в /dС в = М*78/1,1816*41 = 1,61 М
Меласса ерітіндісінің массасы
С = d*V
16 кесте - Ашытқыларды алу сатысы бойынша меласса ерітіндісінің массасы мен көлемі


Саты

Меласса кг

Меласса ерітіндісі

л

кг

Б егіс сатысы

1470

2367

2797

В жинақтау периоды

2760

4444

5251

В ағып кету периоды

8570

14007

1,6551

В сатысы бойынша бәрі

11330

18451

21801

17 кесте - Диаммонийфосфат пен аммоний сульфатының құрамы
Тұздар

Тұздар құрамына кіретін заттар

Есептеуге арналған коэффициент

Тұздағы заттар

Заттардағы тұздар

Диаммонийфосфат

Р2О5

азот


1,94

5,29


0,515

0,189


Аммоний сульфаты

Азот

4,76

0,201

Егіс сатысы Б


Ашытқылардағы Р2О5 құрамы: 1065*0,9/100=9,6 кг
Азот қосу керек: 20,2 + (4,4+3,5)=12,3 кг

Диаммонийфосфатты қайта есептеуде 9,6*1,94=18,6 кг

Мелассадағы азот құрамы: 1470*0,3/100=4,4 кг

Диаммоний фосфаттағы азот құрамы: 18,6*0,189=3,5 кг

Ашытқылар құрамындағы азот 1065*1,9/100=20,2 кг

Аммоний сульфатына қайта есептеуде 12,3*4,76=58,5 кг

Хлорлы калий шығыны 11,2*1,47=16,5 кг

Күкірт қышқылды магний шығыны 8,03*1,47=11,8 кг

Жүгері экстрактының шығыны 60*1,47=88,2 кг
Жинақтау периоды В

Ашытқылардағы Р2О5 болуы керек 2702*09/100=24,31 кг

Диаммонийфосфатқа қайта есептеуде 24*19,4=46,56 кг

Мелассадағы азот құрамы 2760*0,3/100=8,3 кг

Ашытқылардағы азот құрамы 2702*1,9/100=51,34 кг

Диаммонийфосфаттағы азот құрамы 46,56*0,189=8,79 кг

Азот қосу керек 51,34-(8,3+8,8)=34,2 кг

Аммоний сульфатына қайта есептеуде 34,2*4,76=165,8 кг

Хлорлы калий шығыны 11,2*2,76=30,9 кг

Күкірт қышқылды магний шығыны 8,03*2,76=22,16 кг

Жүгері экстрактының шығыны 60*2,76=165,6 кг
В ағып кету периоды

Ашытқылардағы Р2О5 құрамы 6630*0,9/100=59,67 кг

Диаммонийфосфатқа қайта есептеуде 59,67*1,94=115,7 кг

Мелассадағы азот құрамы 8700*0,3/100=25,7 кг


Диаммонийфосфаттағы азот құрамы 115,7*0,189=21,8 кг

Ашытқылардағы азот құрамы 6630*1,9/100=125,9 кг

Азот қосу керек 125,9-(26,1+21,8)=78,0 кг

Аммоний сульфатына қайта есептеуде 78,6*4,76=373,6 кг

Калий хлоридінің шығыны 11,2*8,7=97,4 кг

Күкірт қышқылды магний шығыны 8,03*8,7=69,8 кг

Жүгері экстрактының шығыны 60*8,7=522 кг

18 кесте - Аралас ортада ашытқыларды өсірудегі жүгері экстракты мен тұздар шығынының нәтижелеріКөрсеткіштер


Егіс сатысы БТауарлы саты В

Жинақтау периоды

Ағып кету периоды

В сатысы бойынша бәрі

1

2

3

4

5

Саты бойынша шығыны, кг

1065

2702

6600

9332

Ашытқылардағы Р2О5 құрамы, %

0,9

0,9

0,9

-

Р2О5 қосу керек, шығын, кг

9,6

24,3

59,7

84

Диаммонийфос(К=1,94)

18,6

46,5

115,7

162,2

Сатыға меласса

1470

2760

8700

11400

Мелассадағы азот мөлшері %

0,3

0,3

0,3

-

Кг

4,4

8,3

25,7

34,4

Диаммоний фосфаттағы азот құрамы кг, (К=0,189)

3,5

8,79

21,8

30,6

Диаммонийфосфаттағы және мелассадағы азот құрамы (К=0,189), кг

7,9

17,1

47,9

6,5

Қосу керек азот, кг

12,3

34,2

78,5

112,2

Шығын, кг

58,5

162,8

69,8

534,1

Аммоний сульфаты (К=4,76) хлорлы калий (К=11,2) күкірт қышқылды магний, кг

11,8

22,16

69,8

91,9

Жүгері экстракты (К=60)

88,2

165,6

522

687,6

19 кесте - Жүгері экстрактының және тұздардың ерітіндісінің шығыны
Материалдар мен олардың ерітінділері

Егіс сатысы Б

Тауарлы саты В

В саты бойынша барлығы

Жинақтау периоды

Ағып кету периоды

1

2

3

4

5

Диаммоний фосфат, кг

18,6

46,5

115,7

162,2

Диаммонийфосфат еріт., кг

92,7

232,3

578,6

810,9

Л

83

208

518

728

Аммоний сульфаты, кг

58,5

162,8

371,3

534,1

Аммоний сульфатыны ерітіндісі, кг

291,1

813,9

1856,4

26703

Л

262

730

1065

2395

Калий хлориді, кг

16,5

30,9

97,4

1283

Калий хлоридінің еріт.,кг

82,4

154,5

487,1

641,6

Л

72,7

136,3

429,5

565,8

Күкірт қышқыл магний, кг

11,8

22,16

69,8

91,9

Күкірт қышқылды магний ерітіндісі, кг

58,9

110,8

348,9

459,7

Л

53,3

100,2

315,5

415,7

Жүгері экстракты, кг

88,2

165,6

522

687,6

Жүгері экстрактының ерітіндісі

190,6

357,9

1193,3

1551,2

Кг/л

176,4

331,2

1104

1435,2

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет