Сценарий за всяко вероятно въздействие в рамките на научните предпоставки за съществуването на такова въздействиежүктеу 2.01 Mb.
бет3/12
Дата20.07.2016
өлшемі2.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Списък на Инвестиционните намерения – с. Фотиново
Възложител

Инвестиционно предложение

Имот №

Землище

Площ (дка)

17

община Батак

Възстановяване на път от с. Фотиново до с. Селча

000271, 000272

Фотиново
41

Държавно ловно стопанство „Борово”

База за интензивно стопанисване на дивеч за муфлон и дива свиня
село Фотиново

1790,4

45

„БТК Мобайл” ЕООД

Приемно – предавателна станция

004256

село Фотиново

0,4

79.

„Мобилтел” ЕАД


Изграждане на базова станция

000173

с.Фотиново

0,096Списък на Инвестиционните намерения – гр. Ракитово
Възложител

Инвестиционно предложение

Имот №

Землище

Площ (дка)

29

Държавна дивечовъдна станция „Ракитово”


основен ремонт на съществуващ горски автомобилен път

000547, 000550, 228002, 000521, 225803 и 227505

гр. Ракитово
31

Йорданка Петрова Генова

Вилна сграда с всички необходими помещения в индивидуално вилно строителство

238093

гр. Ракитово

2,00

35

Румен Борисов Трендафилов

Вилна сграда

171038

гр. Ракитово

0,500 дка

43

„Вескомерс” ЕООД

Вилна сграда

238063

гр. Ракитово

0,638

44

Сузана Ивова Големилова

Вилна сграда

238064

гр. Ракитово

0,642 дка

61

„Натура 2000” ЕООД

Ваканционна вила

238060

гр. Ракитово

0,500

70.

Васил Петров Йорданов

Индивидуално вилно застрояване

238047

гр.Ракитово

1

73.

Георги Недялков Шопов

Индивидуално вилно строителство

238046

гр.Ракитово

1

75.

Стефан Ангелов Балабанов

Оформяне на път без настилка

235108

гр. Ракитово

0,197

78.

Георги Рангелов Мараджиев

Изграждане на една вилна сграда

238062

гр. Ракитово

0,5

80.

Маргарита Николова Теодосиева

Промяна на предназначението по реда на чл. 14 от Закона за горите

238004 и 238124

град Ракитово

238124 - 3.626

81.

Община Ракитово

Да се изгради водопровод за питейна вода

225007 и 223008

град Ракитово

12,407 дка и 2,363 дка

85

„Бейкър – Р” ЕООД

Път, паркинг и удължаване на трасе за ски влек към ски писта на комплекс „Бейкър вил

235129, 235130 и 235131

гр. Ракитово

5.574 дка

95

Тодор Георгиев Тодоров

Вилно селище

051067

гр. Ракитово

6.702

96

„Вескомерс” ЕООД

Жилищно строителство, апартаментен тип хотел, търговия и услуги

238096

гр. Ракитово

6.000

102

Светозар Борисов Шуманов

Индивидуално вилно строителство

238003

гр. Ракитово

1.687

104

„ПАЙН СИТИ” ООД

Индивидуално вилно строитество

238091

гр. Ракитово

0.900

114

„Айвин – Груп -70” ЕООД

Вилни селища

235134, 235135, 238094 и 238095

Гр. Ракитово

83,011

117

Кольо Делев Делев

Индивидуално вилно строителство

238035

гр. Ракитово

0,300

118

Ирина Михайлова Стоева

Индивидуално вилно строителство

238035

гр. Ракитово

0,300

120

Димитър Иванов Ципорков

индивидуално вилно строителство

235060

гр. Ракитово

0,254

121

Иван Малинов Малинов

Индивидуално вилно строителство

235145

гр. Ракитово

0,270

122

Община Ракитово

Изграждане на нов водпопровод
Ракитово

1900 м дължина

123

Асения Огнянова Гунчева

Индивидуално вилно строителство

238050

гр. Ракитово

1.000

124

Петър Илиев Ненов

Индивидуално вилно строителство

238078

гр. Ракитово

1,000

130

Иван Георгиев Гаралов

Индивидуално вилно строителство

238026

гр. Ракитово

1,000

131

Атанас Белчев Тодоров

индивидуално вилно строителство

238065

гр. Ракитово

1,000

136

Димитър Георгиев Гиведжов

Индивидуално вилно строителство

235106

гр. Ракитово

0,500

143

„Айвин Груп-70” ЕООД

Вилни селища

с №№ 238094 и 238095 в местност „Тупавиците” и имоти с №№ 235134 и 235135 в местността „Янева скала”, землище на град Ракитово

Гр. Ракитово

83.011


Списък на Инвестиционните намерения – гр. Пещера
Възложител

Инвестиционно предложение

Имот №

Землище

Площ (дка)

10

„Космо България Мобайл” ЕАД

Трасе за 20 kV електропровод в ПИ 232045

232045

Пещера

0,145

98

Община Пещера

ПУП на спортно туристическа зона „Самодивска поляна – Дъното”. Предвижда се изграждането на 6 бр. Ваканционни селища; ски писти 3 бр.; ски влека 3 бр. и 1 бр. лифт с обща дължина 1000 метра

230024, 230065, 230071, 230073, 230074 и 232034

гр. Пещера

139,939 общо

125

Петрунка Георгиева Афенлиева

Изграждане на нов водпопровод

-

Гр. Пещера

6786 m – дължина

129

„НЕК” ЕАД клон ВЕЦ група „Родопи”

Ремонтно-механична работилница

038076

гр. Пещера

10.323Списък на Инвестиционните намерения – с. Равногор
Възложител

Инвестиционно предложение

Имот №

Землище

Площ (дка)

71.

ЕВН България ЕР” АД – КЕЦ Пещера


Изграждане на подземен електропровод за захранване на комплекс за селски и планински туризъм
село Равногор

343,58 m. - дължина

72.

Красимира Стоянова Трайкова

Индивидуално вилно строителство

019319

с. Равногор

0,775

74.

София Георгиева Дечева, Стефанка Г. Младенова и Стоян Г. Коланев


Жилищно строителство

018441

с. Равногор

1,124

82.

Младен Костадинов Младенов

Изграждане на водопровод за захранване на „Комплекс за селски и планински екотуризъм”
с.Равногор

дължина 1046 м

99

ДЛС „Чепино”

Строителство на ловен дом.

024026

с. Грашево

2.845

111

ДГС „Чехльово”

Залесяване на 19 дка. нелесопригодни голини.

000631, 000632, 000633

с. Кръстава

19,000

128
Допълнително водохващане от м. „Сивридже” до съществуващ водоем в с. Нова Махала

-

с. Нова Махала

дължина 5784,37m

133

„Мобилтел” ЕАД

Разполагане на базова станция, трасе за ел. кабел и ЖР-стълбове
с. Медени поляни

1,595

Инвестиционни предложения постъпили в РИОСВ – Пазарджик, попадащи в границите на защитена зона „Яденица”, след приемането на защитените зони от МС
Списък на ИП в с. Драгиново, с. Дорково, св. “Петка” и ВелинградВъзложител

Инвестиционно предложение

Имот №

Землище

Площ (дка)

1

СУ „Св. Климент Охридски”

Промяна предназначението на прилежащ терен

000160

с. Драгиново

4.148

2

Община Велинград

Изграждане на водохващане за битови нужди

246003

с. Драгиново

0.105

3

Българска Телекомуникационна компания

Мобилно телекомуникационно съоръжение

000265

с. Дорково

0.400

4

Космо България Мобайл

Изграждане на базова станция за GSM сигнал

проектен 000260

с. Дорково

0.400

5

„Стобог” ООД

Ел. провод 20 kV

-

с. Драгиново

дължина 1510 m

6

Петър Михов, Христо Хрисчев, Незабравка Хрисчева и Ангел Кънев

ИВС и Ваканционно селище, търговия и мотел

001069

с. Света Петка

~ 5.000

8

Костадин Атанасов Овчаров

Жилищна сграда на 3 етажа

005051

с. Дорково
9

„МОБИЛТЕЛ” ЕАД

Монтиране на базова станция

проектен 000222

с. Дорково

0,192

10

„Стобог” ООД

Временен бетонов възел

070067

с. Драгиново

0,840

11

Теодора Атанасова Масларова

Туристическа хижа

227008

гр. Велинград

0,375

12

ДЛС „Алабак”

Първоначално залесяване на неземеделски земи

411003

с. Драгиново

8,261

В предоставения ни от Община Велинград Регистър на разрешения за строеж разрешенията се отнасят предимно за ремонти дейности № 236 от регистъра, същото за №344 и №88.

№242 и №348 имат разрешително за строеж на водопровод и водохващане с рибен проход.

Кумулативен ефект от построяване на подобни съоръжения в съседните зони не е установен, което може да се приеме за добра оценка на състоянието на природната среда.


Потенциален кумулативен ефект от инвестиционните предложения за дейности в зона “Родопи-Западни” и “Яденица”
1. В предоставения списък от РИОСВ “Пазарджик” са отбелязани 132 инвестиционните предложения за зона “Родопи-Западни” и 12 предложения за зона “Яденица”.
2. Групирани около съответните селища те заемат следните площи:

Батак (около 6585 дка ), Сърница (около 195дка), около с. Фотиново (около 1791 дка), Ракитово (около 221 дка) ,Пещера (164 дка), Равногор, Грашево, Медени поляни, Кръстава общо около 40 дка.

Териториите в границите на зона “Яденица”, край селата Драгиново, Дорково, Света Петка са около 91 дка.
3. От всички инвестиционни намерения две предложения имат положителен ефект на въздействие -

ДЛС “Алабак”: залесяване на 8. 261 дка

ДГС “Чехльово” залесяване на 19 дка. нелесопригодни площи.

Препоръка: При провеждане на горните мероприятия е необходимо да се следи залесяването да се извърши с култури от местен произход.


4. Проведената критична оценка с приложение на критериите за въздействие и техните степени показват следната картина

4.1. 6.25% инвестиционни намерения имат оценка 0 - т.е. дейността не оказва отрицателно въздействие.

4.2. 48% инвестиционни намерения имат оценка 1 - т.е. предизвикват много слабо отрицателно въздействие.

4.3. 7.86% инвестиционни намерения имат оценка 2 - т.е. предизвикват временни отрицателни въздействия.

4.4. 32.3% инвестиционни намерения имат оценка 4 - т.е. дейността предизвиква вторични отрицателни въздействия.

4.5. 5.55% инвестиционни намерения имат оценка 7 - т.е. дейността може да предизвиква вторични, кумулативни, синергични отрицателни въздействия. Те могат да бъдат компенсирани чрез смекчаващи мерки.


5. С относително най-висок отрицателен кумулативен ефект се очертават инвестиционните намерения свързани с разширяване на дивечовъдната работа, както и построяването и разширяването на ски писти, влекове, съоръжения към тях, както и вилни селища и хотелски комплекси.
6. С относително висок отрицателен кумулативен ефект се очертават инвестиционните намерения свързани с построяването на индивидуални жилища и вили, разширяване на инфраструктури обекти на самото място, къси електропроводи и водопроводи за питейни води.
7. Инвестиционните намерения в зона “Яденица” засягат незначителна територия (около 100 пъти по-малка отколкото в “Родопи–Западни”). Инвестиционните намерения в зона “Яденица” са със ниска степен на въздействие (оценка от 1 до 4) и са взети под внимание в общата оценка.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет